Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Zijbalk

bumetrel

Bumetrel

Myrofasschool Bumetrel bestaat sinds 280 en is opgericht door Cornél Lucien. Deze centaur bouwde samen met zijn zonen en dochter een school die al eeuwen toponderwijs aanbiedt aan myrofas uit heel Europa.
De school is toegankelijk voor zowel dag- als nachtwezens en een speciale studiefinancieringsregeling geeft een klein aantal minderbedeelde myrofas om hun talenten op deze instelling te ontwikkelen.

Afdelingen en onderwijs

De school is opgedeeld in drie afdelingen: Heracor, Merifel en Socophon.
Het vakkenpakket bestaat uit een algemeen deel en een afdelingsgericht deel. Daarnaast is het mogelijk een vrij vak van een andere afdeling te volgen.
Een diploma biedt toegang tot onder andere de prestigieuze universiteit Ypsilon, maar is hoe dan ook een waardevol bezit voor de jonge myrofas.

Organisatie

De school wordt geleid door twee schoolhoofden. Boven elke afdeling staat een mentor. De docenten worden aangetrokken uit heel Europa en zijn over het algemeen in bezit van universitaire titels.
Naast onderwijzend personeel, beschikt Bumetrel over een wacht, een arts en overig ondersteunend personeel.

Geschiedenis

Dit stuk is gedeeltelijk overgenomen uit het (lichtelijk geromantiseerde) boek: “Een beknopte geschiedenis van Bumetrel, een buitengewone school” door Simeon Beggar.

In 263 na Chr. verhuist een zekere centaur, Cornél Lucien, met zijn vrouw en kinderen naar Griekenland. Zoals veel myrofas was hij ook zijn hele leven al opgejaagd en verstoten. In Griekenland Lucien trok verder naar het noorden en vond uiteindelijk op de grens tussen Oostenrijk en Hongarije, een verscholen myrofas gemeenschap; Bumetrel genaamd. Toch was dit in zijn ogen niet het beste. Er was een groot gebrek aan onderwijs en scholing, wat mede het gevolg was van de noodzaak verscholen te blijven. Toch bleef ook Bumetrel niet lang verborgen en werd volledig verwoest. Dus vluchtte Cornél in het jaar 279 weer, samen met zijn familie, met als doel een gemeenschap en een school te stichten voor de myrofas en ze zo gelijke kansen te geven met die van de mensen.
Na een omzwerving van een jaar vond hij eindelijk de plek waar hij de school wilde stichten. Midden in het Frankische rijk, in een bos tussen de glooiende heuvels, stichtte hij zijn school. In eerste instantie was het niet meer dan een schuur, verborgen in het bos, waar hij aan zijn kleinkinderen al zijn kennis doorgaf.
Langzaam maar zeker kreeg de school meer bekendheid en in plaats van de schuur, werd er een balista gebouwd. Na de dood van Cornél Lucien, besloten zijn 3 zoons de school voort te zetten. Toch begrepen ze, hoe meer leerlingen op school kwamen, dat het systeem dat ze tot dusver hadden gebruikt onbruikbaar was geworden.
Elke leerling was anders, had andere gaven, had andere belangstelling. De drie broers besloten allemaal een afdeling op te richten en te vernoemen naar een van hun idolen. De oudste Accalios Lucien richtte Socophon op. Gogol Lucien de middelste richtte met zijn zuster Rema Hermandoz-Lucien samen Merifel op, de jongste broer Temos Lucien richtte Heracor op. Met invoering van de verschillende afdelingen, was er ook veel meer ruimte nodig en samen besloten ze een stenen gebouw neer te zetten.
Uiteindelijk stond er in het jaar 426 een groot stenen gebouw waar een heel aantal leerlingen hun toevlucht konden nemen. De drie zonen en dochter van Cornél besloten de school Bumetrel te noemen, naar de enige plek die ze gekend hadden, waar vrede was.

Lange tijd ging het goed, maar er ontstond ruzie. Zolang als Bumetrel bestond waren de “slechte” Myrofas gemeden van de school, maar nu het zo’n grote bekendheid kreeg, eisten die myrofas toegang tot de school. Falerius Drooghaar, een zeer verstandig centaur, zag in dat ze niet langer om zo’n grote groep medemyrofas heen konden en hij ging samen met hun grootste voorvechter – de nachtelf en filosoof Keasjir Welios – om de tafel zitten.

Na een reeks bijeenkomsten werd besloten op gepaste afstand op het terrein een tweede gebouw neer te zetten waar de slechte Myrofas hun intrek zouden nemen. Zij zouden dan wel samen met de goede myrofas in een klas zitten, maar hun slaap en verblijfplekken waren ergens anders. De reputatie van Bumetrel steeg gestaag, maar werd ook bekend onder de mensen. Bumetrel kon niet meer verborgen blijven.
In het jaar 872 werd Bumetrel tot op de grond toe afgebrand. De toenmalige schoolhoofden Bromevi Langhoorn, een faun uit het oosten en Aleta een sirene, het eerste vrouwelijke schoolhoofd van Bumetrel., Besloten een heel nieuw gebouw te bouwen, nog groter dan het eerste, en het te ommuren.
Het gebouw zou dezelfde vorm krijgen als de vorm die de voormalige groep gebouwen had gehad en het zou wit zijn. Niet lang na de voltooiing van het kasteel kwam er een veel radicaler schoolhoofd van “zwart” Bumetrel, die eiste dat er een identiek gebouw zou komen, maar dan in zijn kleur. Toen ook na jaren dat kasteel voltooid was, was er ruimte te over in het kasteel.
Toch werd die ruimte al gauw opgevuld door onder andere wachters. Doe het toenemende gevaar moesten de muren bemand worden. Ook werd een groot deel van de ruimte opgevuld door een snel groeiend leerlingen aantal. Ouders waren van mening dat hun kinderen veiliger waren op Bumetrel, dan thuis.
In die jaren werd het kasteel nog verder uitgebreid. Aan elke vleugel kwam een toren, vier in totaal, voor elke afdeling één, en één voor de leraren.
Uiteindelijk barstte in het jaar 1033 de oorlog los en de school werd uit voorzorg gesloten. In die oorlogsjaren werd het kasteel gebruikt als verdedigingsbolwerk en uitvalsbasis. Uit die tijd stammen ook de kerkers, enkele andere ondergrondse opslagplaatsen en de torens die in de muur zijn gebouwd.
Vele myrofas hadden gedacht dat deze oorlog snel beslist zou zijn, volgens hen waren myrofas superieur aan mensen en zouden ze dus flink de overhand hebben. Toch kregen ze flink ongelijk, door de interne twisten kregen de meer eensgezinde mensen de overhand. Toen uiteindelijk, na 14 jaar oorlog de geschillen opzij werden geschoven, werd in het jaar 1047 door een immens myrofas leger de genadeklap toegebracht aan mensen. De oorlog was besloten en na een jaar kon de school weer open. Nog maar een van beide schoolhoofden was in leven en door een “pauze”van veertien jaren, moesten ze helemaal overnieuw beginnen.
Opmerkelijk om te zeggen is dat dat schoolhoofd, een zekere Sabina Felitas, een aantal jaren later besloot lijfstraffen af te schaffen. Die tot die tijd de normale straffen waren op school. De lijfstraffen besloot ze te vervangen door alternatieve straffen.
Op 13 april 1302 werd Bumetrel verplaatst naar Oikilan door Marcus Magvatero en Maida Luthès, waar het nu tegen de stadsmuur aanstaat. Dus hoewel de school niet binnen de stad zelf staat, maakt het wel officieel deel uit van de hoofdstad van Mircam. Op dat zelfde moment heeft de universiteit Ypsilon zich bij Bumetrel gevoegd.

Overige onderwerpen

PaginaBeschrijvingTags
Basisuitrusting bumetrel Basisuitrusting De basisuitrusting en het uniform van Bumetrel bevatten vrij veel onderdelen. Daarom hebben we ze allemaal voor je op een rijtje geze…
Bumetrel bumetrel onderwijs Bumetrel Myrofasschool Bumetrel bestaat sinds 280 en is opgericht door Cornél Lucien. Deze centaur bouwde samen met zijn zonen en dochter e… ,
Etiquette Bumetrel lesstof bumetrel Etiquette Bumetrel Jaar 1 In dit jaar wordt begonnen met de basis van etiquette. Men leert de correcte aanspreekvormen en omgangsvormen bij … ,
Filosofie Bumetrel lesstof bumetrel Filosofie Bumetrel Eerste jaar Lesinhoud: introductie op de filosofe Theorie: het bestuderen van hoofdstukken uit de lesstof Praktijk: mak… ,
Geneeskunde Bumetrel lesstof bumetrel Geneeskunde Bumetrel Leerjaar 1 In het eerste leerjaar leer je vooral over het lichaam zelf. Hoe zie je er van binnen uit? Hoe werken onze o… ,
Geschiedenis Bumetrel lesstof bumetrel Geschiedenis Bumetrel Eerste jaar Lesinhoud: introductie op de geschiedenis Theorie: het bestuderen van hoofdstukken uit de lesstof Prakti… ,
Godsdienst Bumetrel lesstof bumetrel Godsdienst Bumetrel Godsdienst is een van de algemene vakken die alle studenten van Bumetrel hun hele schoolcarriere moeten volgen. In de les… ,
Gymnastiek Bumetrel lesstof bumetrel Gymnastiek Bumetrel De leraar is vrij om zelf de lessen in te delen. Onderstaande is niet wat je het hele jaar door krijgt, slechts waar de n… ,
Heracor bumetrel Heracor Inleiding Heracor is de afdeling voor krijgers, helden en meesters in de vechtkunsten. Ex-leerlingen worden vaak bijzonder goede strijders…
Illusionisme Bumetrel lesstof bumetrel Illusionisme Bumetrel Jaar 1 Inleiding in Illusionisme, theorie, non-illusies, demonstraties en begin met optische illusies Jaar 2 Optisch… ,
Krijgskunde Bumetrel lesstof bumetrel Krijgskunde Bumetrel Jaar 1 * De oudste (primitieve) vechtkunsten * Inleiding in strategische technieken * Oude (primitieve) strateg… ,
Latijn Bumetrel lesstof bumetrel Latijn Bumetrel Jaar 1 Woordenschat, schoonschrijven, spreken (ook dialecten wegwerken), grammatica Jaar 2 Woordenschat, grammatica, stell… ,
Magische biologie Bumetrel lesstof bumetrel Magische biologie Bumetrel Jaar 1 Plantenfysiologie Jaar 2 Giftige planten Jaar 3 Geneeskrachtige kruiden Jaar 4 Veel voorkomende plan… ,
Magische elixers Bumetrel lesstof bumetrel Magische elixers Bumetrel Jaar 1 * Hoofdonderwerp: Twee-Elementdranken * Theorie: Elementroos/Elementen, kenmerken van magie * Praktij… ,
Mentor beroep bumetrel Mentor Sinds myrofasheugenis heeft elke afdeling van Myrofasschool Bumetrel een mentor. Deze persoon heeft de leiding over de afdeling. Het is… ,
Merifel bumetrel Merifel Inleiding Merifel, een naam die volgens geruchten een oude spreuk is, is de afdeling voor magie en telepathie. Leerlingen van Merifel zijn…
Periousia Bumetrel lesstof bumetrel Periousia Bumetrel Jaar 1 Navigeren * Oriënteren in de wildernis * Sporen zoeken Jaar 2 Voedsel * Eten verzamelen (jagen, stro… ,
Personeel Bumetrel bumetrel Personeel Bumetrel Er werkt heel wat personeel op Bumetrel met allemaal een belangrijke taak. Soms wil deze taak echter onduidelijk zijn. Mogen schoo…
Schone kunsten Bumetrel lesstof bumetrel Schone kunsten Bumetrel Elk jaar wordt in twee delen verdeeld, De eerste-, tweede- en derdejaars zullen het eerste half jaar het Muziek-gedee… ,
Schoolhoofd beroepen bumetrel Schoolhoofd De leiding van Bumetrel is sinds het allereerste begin in handen geweest van een schoolhoofd. Het eerste schoolhoofd was Cornél … ,
Schoolhoofdenlijst bumetrel geschiedenis Schoolhoofdenlijst De volledige lijst van schoolhoofden en hun opvolging, vanaf de oprichting van Bumetrel. Schoolhoofden 280-357: Cor… ,
Schoolzaken bumetrel ypsilon Schoolzaken Wanneer nieuwe leerlingen op school komen, zijn er altijd een heleboel praktische zaken die handig zijn om te weten. Hierdoor zul… ,
Socophon bumetrel Socophon Socophon is de afdeling voor wetenschap, kennis en kunst. Leerlingen van Socophon zijn heel getalenteerd, gefascineerd door de wereld om he…
Spreuken Bumetrel lesstof bumetrel Spreuken Bumetrel Spreuken Jaar 1 * Wat is magie? * Erfelijkheid * Theoriën * Feiten * Magieculturen * Soorten magie * Mensen… ,
Telepathie Bumetrel lesstof bumetrel Telepathie Bumetrel Eerstejaars * Stilstaande beelden doorsturen (zowel wat je echt ziet als wat je jezelf inbeeld). Tweedejaars * Woo… ,
Uniformen voorwerpen scholen bumetrel ypsilon Uniformen Op veel plaatsen in de myrofaswereld dragen de myrofas uniforms, denk hierbij aan de myrofasschool Bumetrel en U… , , ,
Voedsel op Bumetrel bumetrel Voedsel op Bumetrel Bumetrels menu op lesdagen Voor leerlingen en personeel Ontbijt: 8.00 - 8.30 Warme pap met dunbier/water Lunch: 12.45 - 13.30 …
Wapenkunde Bumetrel lesstof bumetrel Wapenkunde Bumetrel Jaar 1 Zwaardvechten * greep + houding * 5 basis pareertechnieken * 5 basis aanvalstechnieken Jaar 2 Zwaardv… ,
Wilsmagie Bumetrel lesstof bumetrel Wilsmagie Bumetrel De schuingedrukte tekst geeft een idee wat aan het eind van het jaar per afdeling mogelijk is. Jaar 1 Algemene Introduct… ,
bumetrel.txt · Laatst gewijzigd: 05/07/2018 22:06 door tetachan