Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Zijbalk

socophon

Socophon

Socophon is de afdeling voor wetenschap, kennis en kunst. Leerlingen van Socophon zijn heel getalenteerd, gefascineerd door de wereld om hen heen, en altijd op zoek naar de waarheid. Veel van Socophons leerlingen zijn bekende wetenschappers of uitvinders geworden, en ook vele kunstenaars volgden deze opleiding.

Ontstaan

De afdeling Socophon is opgericht door Accalios Lucien. Volgens de verhalen is de afdeling vernoemd naar Marcus Lucien, een goede vriend van de vader van Accalios, Cornél Lucien, oprichter van Bumetrel.

Kenmerken

Je hoort leerlingen van Socophon te herkennen aan de intelligente blik in hun ogen en hun fijnzinnigheid. Mocht dit niet zo duidelijk zijn dan kun je ze ook herkennen aan de blauwe gewaden die ze dragen. Verder heeft de afdeling een vlag, met daarin het blauw van kennis, en de boekrol en het boek die symbool staan voor de wijsheid. Ook staat er een cirkel op, dit duidt op de oneindigheid van het reproduceren van het geleerde.

Vakkenpakket

Het vakkenpakket van Socophon is op een gelijke manier opgebouwd als die van de andere afdelingen. Het bestaat uit de basisvakken, een aantal vakken die typerend zijn voor de afdeling en een extra keuzevak van een andere afdeling.
Als Socophonner ziet dat er dus als volgt uit:

Afdelingslied

Zoals gebruikelijk is bij de afdelingen op Bumetrel heeft Socophon, de afdeling van kunst en muziek, een afdelingslied. De tekst gaat zo:

Komt allen luister naar ons zingen,
hoor wat dit lied u te zeggen heeft.
't Gaat over socophon en dingen
die 't nobele blauw haar aanzien geeft.
Het gaat over het boek, waaruit wij leren,
die ons met kennis en inzicht verijkt.
Over wijsheid die wij begeren,
waardoor onze eer en aanschijn blijkt
Eendracht, victorie, kracht en glorie,
dat wat Socophons blauw bereikt.

In diepe schaduw staan wij lieden,
maar met macht aan koningen gelijk.
Het wijs beleid dat wij ze bieden,
brengt ons dank van hen, die maakt ons rijk.
Wij zijn geleerden die met onze boeken,
menig man stevig aan het denken zet.
Wij zijn wijzen waarnaar ze zoeken,
die met zijn raad de zwakkeren red.
Eendracht, victorie, kracht en glorie,
Socophons blauw is zonder smet.

Uitvinders van voorname zaken,
zijn wij die ons vak zeer goed verstaan.
Die door inzicht de dingen maken,
waaruit elk grote rijk is ontstaan.
Ja, Socophons trots, het blauw dat wij dragen,
diepe toewijding, door ons trouw betoond
Men leert door goed zoeken, goed vragen,
en worden daarvoor eens rijk beloond.
Eendracht, victorie, kracht en glorie,
Socophons blauw door ons bekroond.

Wij willen, leren, kennen, weten,
om zo iedereen tot hulp te zijn.
En Socophon wordt niet vergeten,
al schijnt ons aandeel nog zo piepklein.
De wijsheid schrijft overal geschiedenis
en ze schept goede toekomst bovenal.
't Is Socophon dat vast en gewis,
door wat wij doen weer gloreren zal.
Eendracht, victorie, kracht en glorie,
Socophons blauw wint het voor al!

socophon.txt · Laatst gewijzigd: 05/07/2018 21:46 door tetachan