Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Zijbalk

filosofie_bumetrel

Filosofie Bumetrel

Eerste jaar

Lesinhoud: introductie op de filosofe
Theorie: het bestuderen van hoofdstukken uit de lesstof
Praktijk: maken van opdrachten bij het boek, werkstukken en proefwerken
Lesmateriaal:

  • E. Totsirales, Inleiding op de filosofie

Toetsing: het maken van een proefwerk of werkstuk per hoofdstuk van de behandelde stof, meerkeuze-examen aan het eind van het schooljaar.

Tweede jaar

Lesinhoud: metafysica - hoe zit de wereld in elkaar?
Theorie: het bestuderen van hoofdstukken uit de lesstof
Praktijk: het maken van opdrachten bij het boek, werkstukken en proefwerken, practica
Lesmateriaal:

Toetsing: twee grote proefwerken over de lesstof, in het 1e en 2e kwartaal. In het 3e kwartaal moet een werkstuk worden gemaakt. Meerkeuze-examen in het 4e kwartaal.

Derde jaar

Lesinhoud: logica - hoe moeten we redeneren?
Theorie: het bestuderen van hoofdstukken uit de lesstof
Praktijk: het maken van opdrachten bij het boek en proefwerken
Lesmateriaal:

  • Caspar & Hobbes, Redeneren is een kunst

Toetsing: Een proefwerk met open vragen in elk kwartaal

Vierde jaar

Lesinhoud: ethiek - wat is goed?
Theorie: het bestuderen van hoofdstukken uit de lesstof
Praktijk: het maken van opdrachten bij het boek, werkstukken en proefwerken, discussies
Lesmateriaal:

  • E. M. Canto, Goed of slecht? Een inleiding in de ethiek.

Toetsing: drie grote proefwerken over de lesstof, in het 1e, 2e en 4e kwartaal. In het 3e kwartaal moet een werkstuk worden gemaakt over een thema uit de ethiek

Vijfde jaar

Lesinhoud: theologie - wat weten we over de goden?
Theorie: bestuderen van de lesstof
Praktijk: het maken van opdrachten en essays
Lesmateriaal:

  • Meerdere auteurs, Van Abilad tot Zeno, handboek bij de mythologie
  • Anselmus van Folster, Inleiding in de theologie

Toetsing: 2 tentamens, aan het eind van elk semester. In plaats van een van beide tentamens mag ook een scriptie worden gemaakt

Zesde jaar

Lesinhoud: esthetica – wat is mooi? Daarnaast herhaling van de jaren 2-5.
Theorie: 1e kwartaal bestuderen van het lesmateriaal, 2e-4e kwartaal herhaling van de lesstof van de voorgaande jaren (2-5)
Praktijk: het schrijven van een essay, het maken van opgaven die alle lesstof omvatten.
Lesmateriaal:

  • P.I. Casso, Wat kunst kunst maakt

Toetsing: In het 1e kwartaal wordt een essay geschreven wat te maken heeft met esthetica. In de andere kwartalen worden oefententamens aangeboden over de lesstof van de jaren 2 tot en met 6. Deze tentamens zijn facultatief.
Het examen voor het zesde jaar is gebaseerd op de lesstof van de jaren 2 tot en met 6. Het examen bestaat voor een derde uit meerkeuze en twee derde open vragen. Het zwaartepunt ligt bij de onderwerpen metafysica, logica en ethiek.

filosofie_bumetrel.txt · Laatst gewijzigd: 05/07/2018 21:46 door tetachan