Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Zijbalk

mentor

Mentor

Sinds myrofasheugenis heeft elke afdeling van Myrofasschool Bumetrel een mentor. Deze persoon heeft de leiding over de afdeling. Het is over het algemeen iemand die al geruime tijd werkzaam is in het onderwijs, bij voorkeur op Bumetrel zelf.

Taken

De mentor heeft tot taak om de leerlingen van zijn/haar afdeling te volgen tijdens hun schoolloopbaan. Hij/zij let daarbij op resultaten, gedrag en lichamelijk en geestelijk welzijn van de leerling. Hiertoe houdt hij/zij een leerlingdossier bij.

Bij overtreding van de schoolregels, is de mentor vaak de aangewezen persoon om straf uit te delen of de leerling uit te nodigen voor een 'goed gesprek'.

Zowel klachten van docenten over leerlingen als klachten van leerlingen over docenten kunnen bij de mentor worden geuit.

Torenhoofden

De mentor wordt bijgestaan door twee torenhoofden. Dit zijn twee leerlingen uit zijn/haar afdeling die als vertegenwoordiging van de leerlingen optreden. Bovendien organiseren zij in overleg met de mentor activiteiten voor de hele afdeling.

mentor.txt · Laatst gewijzigd: 05/07/2018 21:46 door tetachan