Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Zijbalk

schoolzaken

Schoolzaken

Wanneer nieuwe leerlingen op school komen, zijn er altijd een heleboel praktische zaken die handig zijn om te weten. Hierdoor zullen ze niet zomaar voor vreemde verrassingen komen te staan betreffende zaken als bijvoorbeeld geld of schoolboeken.

Studiefinanciering

Schoolgeld

Bij de aanmelding van een leerling wordt nagegaan of hij/zij genoeg geld heeft om de studie aan Myrofasschool Bumetrel te kunnen financieren. Het geld voor de opleiding mag ineens betaald worden, maar ook in meerdere termijnen, per jaar of eventueel per maand. Het studiegeld voor Bumetrel bedraagt 100 paluti per jaar.
Als de (ouders/verzorgers van) de leerling de opleiding niet kunnen bekostigen, is het mogelijk om het schoolgeld gedeeltelijk of volledig te lenen van de school. Dit gebeurt in de vorm van studiefinanciering. Een leerling die studeert met behulp van studiefinanciering zal tijdens zijn studie klusjes moeten doen. Op Bumetrel kan een leerling op die manier maximaal 200 paluti studiefinanciering verdienen.

Taken

Voorbeelden van het werk dat moet worden gedaan zijn:

 • Universiteitskleding wassen
 • Kleding herstellen
 • Kleding maken
 • Schoonmaken
 • Koken voor de kantine
 • Reparaties
 • Tuin bijhouden
 • Er is ook een mogelijkheid een taak te voldoen in de richting van de studie, hiervoor moet echter eerst met de begeleider van de taak en het schoolhoofd worden gepraat.

De Bumetrelleerlingen werken onder toezicht van een Ypsilonstudent of een betaalde werkkracht.

Afronding studie

Aan het eind van de opleiding wordt gekeken hoeveel studiefinanciering iedere leerling heeft gehad. Voor iedere 100 paluti studiefinanciering die een leerling gehad heeft bovenop wat hij verdiend heeft met klusjes, moet hij één jaar werken tegen kost en inwoning. Dit werk moet plaatsvinden op Bumetrel of Ypsilon, in Oikilan of binnen 30 kilometer buiten deze plaatsen. Alleen werkgevers waarmee Bumetrel een contract heeft, tellen mee voor het terugbetalen.

Wanneer een leerling afstudeert aan Bumetrel en niet verder studeert aan Ypsilon, moet hij binnen twee jaar beginnen met werken. Wanneer een leerling na het afstuderen aan Bumetrel verder studeert aan Ypsilon, moet hij binnen twee jaar na het afstuderen aan Ypsilon beginnen met werken.

Ypsilon

Op Ypsilon geldt een soortgelijke procedure als op Bumetrel. Bij de aanmelding van een leerling wordt nagegaan of hij/zij genoeg geld heeft om de studie te bekostigen. Het studiegeld voor Ypsilon bedraagt 100 paluti per jaar.
Als de student de opleiding niet kan bekostigen, kan hij studiefinanciering aanvragen. Ook op Ypsilon gebeurt dit door middel van het doen van taken. Op Ypsilon kan een maximum van 50 paluti per jaar worden verdiend.

Taken op Ypsilon zijn onder andere:

 • Wachtlopen
 • Helpen in de sociëteit
 • Studentassistentschap
 • Bibliotheekdienst
 • Bijlessen verzorgen

Wat betreft de eindafrekening van de studiefinanciering gelden op Ypsilon dezelfde voorwaarden als op Bumetrel. Voor iedere 100 paluti studiefinanciering die een leerling gehad heeft bovenop wat hij verdiend heeft met klusjes, moet hij één jaar werken tegen kost en inwoning. Het werk moet op Bumetrel of Ypsilon, in Oikilan of binnen 30 kilometer buiten deze plaatsen plaatsvinden bij een gecontracteerde werkgever.

Sancties

Als een leerling/student de bovengenoemde voorwaarden overtreedt, zal zijn zaak worden overdragen aan de IRMM. Deze zal daarop overgaan tot opsporing en strafvervolging.

Uniformen

Elke leerling is verplicht tijdens de lessen een uniform te dragen. Mocht een leerling vanwege financiële redenen niet in staat zijn een uniform aan te schaffen, dan biedt Bumetrel schooluniformen aan die al eens gedragen zijn door een andere leerling. Het nadeel van deze uniformen is dat ze zelden perfect passen, dit in tegenstelling tot een gekocht en op maat gemaakt uniform. Het grote voordeel van de schooluniformen is dat ze aanzienlijk goedkoper zijn om te huren. Er wordt wel van de leerlingen verwacht dat ze het uniform in goede staat terugbrengen na gebruik.
Mocht het gebeuren dat een uniform halverwege het jaar niet meer past, dan is het mogelijk een ander uniform aan te schaffen of van school te lenen. Dit is geen probleem.

Schoolboeken

In de middeleeuwen waren boeken zeer duur. Boeken kosten voor veel mensen en myrofas zelfs té veel om ze zelf aan te schaffen. Het is daarom dan ook niet verplicht om schoolboeken voor Bumetrel aan te schaffen. Leraren mogen leerlingen dan ook niet uit de les zetten of straf geven voor het niet hebben van een schoolboek, tenzij de leraar zelf genoeg boeken beschikbaar gesteld heeft en expliciet aangegeven heeft dat de leerling deze móét hebben in een bepaalde les. Hij mag hiervoor echter geen geld vragen.

Boeken kopen en lenen

Men kan goedkopere (gebruikte) boeken kopen via school, deze zijn - afhankelijk van de staat - te koop voor driekwart tot de helft van de prijs (en daardoor eigenlijk nog vrij duur) of ze zijn simpelweg te lenen in de bilbiotheek of van klasgenoten. Er is een groot aantal schoolboeken in de bibliotheek beschikbaar, maar er zijn niet genoeg boeken voor iedereen, dus leerlingen kunnen ze steeds maar voor korte duur lenen. Een aantal schoolboeken staat altijd in de bibliotheek en wordt niet uitgeleend. Deze boeken zijn bestemd voor leerlingen die hun huiswerk in de bibliotheek willen of moeten maken.

Boeken verkopen

Mocht de leerling na zijn schooltijd de eventueel aangeschafte boeken kwijt willen, dan kunnen de schoolboeken verkocht worden aan de school. Afhankelijk van de staat van de boeken zal de prijs worden vastgesteld. Dit gebeurt bij het zwarte schoolhoofd. Ook boeken die via school zijn gekocht, kunnen verkocht worden. Als de staat van de boeken te slecht is, zullen de boeken echter worden geweigerd. De boeken die de school koopt, worden opnieuw verkocht of beschikbaar gesteld aan de bibliothecaris.

Lestijden

De lestijden op Bumetrel verschillen van de schooltijden van een gemiddelde middelbare school anno nu. Leerlingen moeten vroeg uit de veren en hebben regelmatig al een les achter de rug alvorens ze kunnen aanschuiven bij het ontbijt.
Er wordt alleen lesgegeven van maandag tot en met zaterdag. Op zondagen, feestdagen en in de vakanties zijn de leerlingen vrij.
Nadat om tien uur ’s avonds de lichten gedoofd zijn, mogen de leerlingen niet meer van hun slaapzaal komen. Een uitzondering hierop vormen weerwolven en vampieren. Zij mogen nog wel naar buiten. Met volle maan zijn de weerwolven zelfs verplicht naar buiten te gaan, omdat ze anders een gevaar kunnen vormen voor hun medeleerlingen.

Bumetrel

 • Poorten ontgrendeld: 5.30

Ochtend

 • 1e lesuur: 6.00 - 7.45
 • Ontbijt: 8.00 - 8.30
 • 2e lesuur: 8.45 - 10.30
 • 3e lesuur: 10.45 - 12.30

Middag

 • Lunch: 12.45 - 13.30
 • Pauze: 13.30 - 14.00
 • 4e lesuur: 14.00 - 15.45
 • 5e lesuur: 16.00 - 17.45

Avond

 • Avondeten:18.00 - 19.00
 • 6e lesuur: 19.15 - 21.00
 • Lichten gedoofd: 22.00

Ypsilon

 • 8:00: Openingstijd

Ochtendcolleges

 • 8:30 - 9:30
 • 9:30 - 10:30
 • 10:30 - 11:30

Middagcolleges

 • 12:15 - 13:15
 • 13:15 - 14:15
 • 14:15 - 15:15
 • 15:15 - 16:15
 • Pauze
 • 16:30 - 17:30

Avondcolleges

 • 19:00 - 20:00
 • 21:00 - 22:00
 • 22:30: Sluitingstijd

Vakanties

Het schooljaar begint op IC 1 januari en is afgelopen op IC 17 december. Daartussen is er twee weken vakantie waarin de leerlingen naar huis kunnen.

Vrije dagen

Datum Feest
1 januari Begin Rustfeest/Eerste rust/Slaapmaand
23 januari Alevimet feest
31 januari Eind Rustfeest/Eerste rust/Slaapmaand
14 februari Scheidingsfeest
7 maart Scheppingsfeest
31 maart Einde Tweede Twist
19 april Grote feestdag
19 april Einde Rouwtijd/Donkere tijd
20 mei Huwelijk van Derunia en Ygserat-Kervas
15 juni Deruniafeest
29 juni Sselen feest
16 juli Iets of Aminafeest
1 augustus Isthetet feest
25 augustus Eerste/Grote Twist
18 september Zelrret feest
2 oktober Hattelvloek
30 oktober Iemand of Abiladfeest
1 november Begin Tweede Twist
13 november Eerste tijdfeest
22 december Begin rouwtijd/Donkere tijd
27 december Ali-Den feest
Willekeurig Gevoel van Leegte en Gemis
schoolzaken.txt · Laatst gewijzigd: 05/07/2018 21:46 door tetachan