Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Zijbalk

personeel_bumetrel

Personeel Bumetrel

Er werkt heel wat personeel op Bumetrel met allemaal een belangrijke taak. Soms wil deze taak echter onduidelijk zijn. Mogen schoonmaaksters namelijk wel of geen straf geven? En wat is de hiërarchie van al dit personeel? Het laatste is simpel, hoe hoger ze op deze pagina staan hoe belangrijker ze zijn.

Schoolhoofden

De schoolhoofden staan aan het hoofd van de school Bumetrel. Ze zijn aan niemand anders dan elkaar trouw verschuldigd en zullen dan ook altijd het laatste woord hebben.
Er zijn twee schoolhoofden, terug te vinden in ieder een eigen toren: het witte en het zwarte schoolhoofd. Hoewel beide schoolhoofden elkaars werk controleren is er toch een taakverdeling.

Witte schoolhoofd

Zwarte schoolhoofd

  • Contacten en correspondentie
  • Financiën
  • Sollicitaties beveiliging (wachters, kapitein)
  • Sollicitaties Heracor
  • Sollicitaties spreuken, illusionisme
  • Beheer van het landgoed van Daniël

Decanen

De decanen zijn de personen naar wie leerlingen gaan met hun problemen. Dit kunnen zowel problemen met de studie als emotionele problemen zijn. De decanen zijn verantwoordelijk voor wat er in de torens van de leerlingen gebeuren en leggen enkel verantwoording af aan de schoolhoofden.

Straf geven

Hoewel zij een straf of beslissing van een leraar of personeelslid niet mogen herroepen, hebben zij het recht om een leraar of personeelslid te vragen naar de reden van de straf en deze vragen de straf aan te passen als deze om wat voor reden dan ook onredelijk blijkt te zijn. Verder mogen zij aan de schoolhoofden de kwestie voorleggen en hen vragen deze alsnog te herroepen of aan te passen als ze er niet uitkomen met de leraar/personeelslid in kwestie.

Professoren

De professoren zijn er om de leerlingen iets te leren. Daarnaast kunnen de leerlingen met vragen over het vak dat de desbetreffende professor geeft ook buiten de lestijden om terecht, maar deze is dan niet verplicht om je ook daadwerkelijk te helpen.
Leerlingen zien professoren vaak als myrofas die ervan houden straf uit te delen en erop uit zijn hun leerlingen het leven zuur te maken. Dit is echter nog nooit door een professor bevestigd.

Geneesheer

Taken

Wat is een school zonder geneesheer? Ongelukjes tijdens lessen, leerlingen die (school)ziek zijn, gevechten en uiteraard allerlei andere dingen die niet genoemd worden komen op Bumetrel bijna dagelijks voor. Zonder onze geneesheer zouden er ongetwijfeld meer doden vallen dan nodig. De geneesheer is doorgaans in de ziekenzaal te vinden, waar hij zorgt voor de leerlingen die er een tijdje moeten verblijven. Hij is hier dan ook verantwoordelijk voor.
Verder heeft hij als een van de weinigen van het personeel toegang tot het toverdrankenmagazijn. Hij heeft zwijgplicht over wat er met de zieken gebeurd is, tenzij dit belangrijk is om te melden. Verder legt hij alles vast in dossiers.
Controles als er een epidemie zou kunnen ontstaan vallen uiteraard ook in zijn vakgebied, daarom heeft de geneesheer ook het recht om eventueel leerlingen uit lessen te halen, mocht dit nodig zijn.

Straf geven

Hij legt enkel verantwoording af aan de rectoren en op medisch gebied legt men verantwoording af aan hem als hij hierom vraagt. Door dat laatste heeft hij ook het recht een straf aan te passen als blijkt dat een leerling die vanwege medische redenen niet aan kan. Hier staat tegenover dat hij dan een passende nieuwe straf moet bedenken in overleg met de leraar. Mochten ze hier niet uit komen, dan zal de leerling naar het hoofd van de wacht gestuurd worden. Indien het gaat om een meningsverschil met het hoofd van de wacht dan zal de leerling naar zijn of haar mentor gestuurd worden.

Bibliothecaris

Taken

De bibliothecaris zorgt ervoor dat bibliotheek beheerd wordt. Hij of zij zorgt ervoor dat boeken op tijd ingeleverd worden, controleert of ze niet beschadigd zijn, houdt toezicht op leerlingen als ze in de bibliotheek zijn, helpt ze met het zoeken van het juiste boek en zal eveneens de verantwoording dragen voor het schoonhouden van deze ruimte (hoewel hij dit niet zelf hoeft te doen moet hij wel controleren of het goed gebeurt).

Straf geven

De bibliothecaris mag uiteraard strafwerk geven en strafwerk dat in de bibliotheek plaats vindt mag hij aanpassen. Ook mag hij een leerling die met strafwerk naar de bibliotheek komt weigeren, als hij van mening is dat dit de andere leerlingen stoort of schadelijk kan zijn voor de ruimte. De bibliothecaris zal dan in overeenstemming met de persoon die de straf gaf een nieuwe straf bedenken. Mochten ze hier niet uit komen, dan zal de leerling naar het hoofd van de wacht gestuurd worden. Indien het meningsverschil voorkwam met het hoofd van de wacht dan zal de leerling naar zijn of haar mentor gestuurd worden.

Hoofd van de wacht

Taken

Trainingen geven, taken geven en delegeren, dat zijn een aantal taken van het hoofd (ook wel kapitein) van de wacht. Verder zal deze dag en nacht klaar moeten staan om Bumetrel te verdedigen tegen wezens van buitenaf. Dit kunnen draken zijn, mensen of gewoon een groep op hol geslagen muizen. In feite verzekert het hoofd van de wacht de veiligheid op Bumetrel, naast de spreuken die er al op liggen om het gebouw te beschermen. Zo is het ook zijn of haar taak ervoor te zorgen dat die leerlingen buiten het schoolterrein bevinden en daar niet horen terug te brengen naar Bumetrel. Het wel of niet binnenlaten van een twijfelachtig persoon is ook een van de dingen die onder zijn of haar verantwoording valt.

Straf geven

Vaak zullen leerlingen naar de kapitein van de wacht gestuurd worden om straf op te halen. Als twee leraren het niet eens worden over een straf zal dit overgelaten worden aan hem of haar. Wie het niet eens is met de straffen die hij of zij geeft kan terecht bij een schoolhoofd of deze bespreken met het hoofd.

Stalmeester

Taken

Wie in grote getale paarden, pegasi en andere dieren heeft zal een stalmeester nodig hebben. De rijdieren die aankomen op Bumetrel zullen dan ook naar hem of haar gebracht worden, waarna ze uiteraard de beste verzorging krijgen. Een aantal dieren die in de stallen staan zijn eigendom van de school en dus door iedereen te gebruiken, de rest is van een leerling, voor deze zul je schriftelijke toestemming moeten hebben van de (voogd van de) leerling in kwestie.

Straf geven

De stalmeester is zoals al het ander personeel ook bevoegd om straffen uit te delen. Ook de stalmeester hoeft enkel aan de rectoren verantwoording af te leggen.

Kok

Taken

De kok zorgt voor het eten van de school. Overheerlijk eten in de grote zaal van Bumetrel. De kok is heel vaak te vinden in de keuken, of anders in een van de tuintjes om fruit en/of kruiden te plukken. Het is een dagtaak om ervoor te zorgen dat er ontbijt, middageten én avondeten klaar staat voor alle myrofas op Bumetrel. Uiteraard is de persoon die deze functie vervult verantwoordelijk voor wat men in de keuken doet.

Straf geven

Als de keuken platbrandt moet de kok simpelweg de schade vergoeden. Mede daarom is de kok dan ook bevoegd om straffen uit te delen. Ook mag de kok leerlingen weigeren die strafwerk hebben in de keuken als deze denkt dat dit schadelijk kan zijn voor de keuken, of voor het eten. Strafwerk van de kok waar een leraar het niet mee eens is mag besproken worden, of als ze er niet uitkomen zal ook weer het hoofd van de wacht de straf opnieuw bekijken.

Tuinman

Taken

Grote tuinen staan er om bekend dat ze werk kosten. Daarom is er dus een tuinman. Hij/zij houdt zich zeven dagen per week, hele dagen bezig met enkel de tuinen. Ook het oogsten van het fruit, groenten en kruiden wordt aan hem over gelaten. De tuinman is verantwoordelijk voor alles wat er in de tuinen gebeurt. Hij hoeft enkel verantwoording af te leggen tegenover de rectoren.

Straf geven

Voor misdragingen in de tuinen mag de tuinman uiteraard ook straf geven. Als men een leerling straf geeft in een van de tuinen mag hij deze leerling alsnog wegsturen, met als voorwaarde dat hij een andere straf bedenkt.

Wachters

Taken

Met al die mensen en gevaren in het bos zijn de wachters vrijwel onmisbaar. Onder leiding van 'het hoofd van de wacht' waken zij over de gehele school. Vaak wordt gezegd dat het een stel luie kerels is die niets anders doen dan kaarten, slapen of zichzelf dronken voeren. Mocht het echter zover komen dat de school aangevallen wordt, dan laten ze hun kaartspel vallen, zijn ze klaarwakker en volkomen nuchter om het gevecht aan te gaan met wie dan ook.

Straf geven

Wachters mogen zelf geen straf geven, wel mogen ze leerlingen doorsturen naar het hoofd van de wacht, een leraar of decaan.

Schoonmaaksters

Taken

De schoonmaaksters houden het kasteel schoon. Lokalen, leerlingenkamers, kantoren van leraren etc., alles wordt door hen gepoetst. De schoonmaaksters zijn doorgaans ook enkel vrouwen en de rassen verschillen nogal. De schoonmaaksters zijn enkel aan hun leidinggevende verantwoording schuldig en de leidinggevende is op haar beurt weer verantwoording schuldig aan de rectoren. De leidinggevende is doorgaans de schoonmaakster die het langst werkt bij Bumetrel.

Straf geven

De schoonmaaksters kunnen in principe straf geven, maar dit moeten zijn doen door naar hun leidinggevende te gaan, een leraar te vragen straf te geven, of naar het hoofd van de wacht stappen. Meestal zijn de schoonmaakster lieve vrouwen die dingen snel door de ogen zien, mits het hun maar niet al te veel werk oplevert.

personeel_bumetrel.txt · Laatst gewijzigd: 05/07/2018 21:46 door tetachan