Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Zijbalk

godsdienst_bumetrel

Godsdienst Bumetrel

Godsdienst is een van de algemene vakken die alle studenten van Bumetrel hun hele schoolcarriere moeten volgen. In de lessen wordt onderricht in de leer van de goden, het scheppingsverhaal en de belangrijke mythes.

Jaar 1

In het eerste jaar leren de leerlingen het scheppingsverhaal en de belangrijkste kenmerken van de goden. Hierbij wordt de mythologica gebruikt.

Jaar 2

In dit jaar wordt er dieper ingegaan op de verschillen tussen de goden. Aan het eind van het jaar moeten de verschillende rassen een presentatie houden over de god van hun ras.

Jaar 3

In het derde jaar wordt ingegaan op de verschillende tradities en feestdagen.

Jaar 4

In jaar vier discussiëren de leerlingen over belangrijke godsdienstvetes en -vraagstukken. Ze krijgen de verschillende kanten van deze conflicten te horen, beslissen wat hun mening hierover is en aan het eind van het jaar wordt er een debat over gehouden.

Jaar 5

Jaar 5 concentreert zich op de verschillende manieren om de goden te eren en hoe die per ras, land of bevolkingsklasse verschillen, ook bij dezelfde god.

Jaar 6

In jaar 6 worden de mythes behandeld die nog niet eerder aan bod zijn gekomen in de eerdere onderwerpen. De lesstof van de afgelopen vijf jaar wordt nog een keer herhaald.

godsdienst_bumetrel.txt · Laatst gewijzigd: 05/07/2018 21:46 door tetachan