Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Zijbalk

mythologica

Mythologica

De Mythologica (lees hem hier) is het scheppingsverhaal van de myrofas. Het begint voor aanvang van de tijd, en geeft een geheel eigen kijk op het ontstaan van de wereld en de myrofaspopulatie. In het boek wordt een min of meer nauwkeurige uitleg gegeven over het ontstaan van de diverse Heersers (goden) van de myrofas, de redenen dat ze bij specifieke volken of rassen horen, en de onderlinge concurrentie en strijd.

In de Mythologica komen alle goden van de myrofas aan bod, hoewel sommigen van hen meer uitgebreid ter sprake komen. De goden zijn, in volgorde van belangrijkheid:

Abilad is de oppergod. Hoewel hij zich altijd afzijdig houdt is hij absoluut de meest machtige en grimmige van de goden.
Amina is de oermoeder, het wezen waaruit de meeste bestaande myrofasvolken afkomstig zijn. Zij is na Abilad de meest machtige godheid, maar gebruikt haar macht maar zelden op grote schaal. Liever bewaart ze de vrede en helpt stervelingen ongemerkt met hun problemen.
Mespotan is de gekozen voorzitter van de vergadering van goden. Hij heeft geen volk dat hem vereert, maar de andere goden, op Abilad en Amina na, staan onder hem.
Olki is een trickster, een godheid die van practical jokes houdt die voor anderen bepaald niet grappig zijn. Hij is slim en geslepen, maar wordt meer dan eens het slachtoffer van zijn eigen slimmigheden.

mythologica.txt · Laatst gewijzigd: 05/07/2018 21:46 door tetachan