Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Zijbalk

schoolhoofd

Schoolhoofd

De leiding van Bumetrel is sinds het allereerste begin in handen geweest van een schoolhoofd. Het eerste schoolhoofd was Cornél Lucien, tevens de oprichter van het instituut. Vanaf het jaar 605 bestaat de leiding uit twee schoolhoofden. Er is een zwart schoolhoofd die de nachtwezens onder de myrofas vertegenwoordigt en een wit schoolhoofd die de dagwezens vertegenwoordigt.

Taakverdeling

Van oudsher is er een taakverdeling tussen beide schoolhoofden. In onze tijd, we schrijven eind 13e eeuw, is het zwarte schoolhoofd belast met de financiën en de veiligheid van Bumetrel en het witte schoolhoofd met de dagelijkse gang van zaken en het onderwijs in al haar facetten.
Op dit moment is het zwarte schoolhoofd Maida Luthés en het witte schoolhoofd Marcus Magvatero.

Voor een overzicht van alle schoolhoofden tot nu toe: schoolhoofdenlijst

Rivaliteit & samenwerking

Zoals er soms rivaliteit is tussen dagwezens en nachtwezens, zo mogen de schoolhoofden van Bumetrel elkaar ook graag dwarszitten en op oneigenlijke wijze (lees: zonder overleg) besluiten nemen. Over het algemeen verneemt de school zelf hier weinig van.

Niettemin werken wit en zwart bij gelegenheid ook uitstekend samen. Dit uit zich bijvoorbeeld in tijden van nood, maar ook in tijden van blijdschap. Het is de gewoonte dat de beide schoolhoofden het nieuwe schooljaar samen openen met een mooie stunt. Elk jaar weer is dit iets waar leerlingen, docenten en de schoolhoofden zelf erg naar uitzien.

schoolhoofd.txt · Laatst gewijzigd: 05/07/2018 21:46 door tetachan