Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Zijbalk

huwelijk_gezin_en_seksualiteit

Huwelijk gezin en seksualiteit

Huwelijk

De belangrijkste reden om te trouwen was een zakelijke. Man en vrouw konden niet zonder elkaar, iemand moest het huishouden doen en iemand moest de kost verdienen. Ze vulden elkaar aan.
Pas als een jongen een baan had, ging hij denken aan een huwelijk. Voor de verloving en het huwelijk had je de vrijage. De man probeerde de vrouw waar hij verliefd op was te versieren. Hij kon dat bijvoorbeeld doen door kleine rijmpjes te schrijven. Ook kon een vrouw het initiatief nemen, maar dat ging vooral via een indirecte weg.
Tot ver in de 18e eeuw kende men in heel West-Europa het nachtvrijen of kweesten, dat waren nachtelijke bezoeken waarbij de jongen bij het meisje op bed lag, maar door een deken was gescheiden. Dit was toegestaan door de ouders. De jongen moest wel eerste de hand van het meisje aan de ouders vragen. Als alles goed verliep kon de verloving plaats vinden. Voor een verloving had je wel toestemming nodig van de bruid en van de ouders. Drie zon- of feestdagen na de vastgestelde datum van het huwelijk, werd het huwelijk bekend gemaakt. Beide partners moesten wel aan een aantal zaken voldoen. Namelijk:

  • Beide ouders moesten toestemmen in het huwelijk
  • De huwelijkskandidaten moesten niet getrouwd zijn
  • De bruid moest nog maagd zijn.

De huwelijkspartner werd vaak gekozen uit iemand van dezelfde stand. Iemand van een lagere of hogere stand was ongebruikelijk en werd fel afgekeurd.

Gezin

Het gezin had drie functies. De eerste functie was dat door de ouders kinderen werden verwekt. De tweede functie was de opvoeding van de kinderen en dat op de manier van de kerk en staat. De derde functie was het verrichten van werk door het gezin, met het gezin bedoelen we vader, moeder en de kinderen.
Grootouders woonden niet bij hun kinderen of kleinkinderen. Ook woonden broers en zussen niet bij elkaar zoals veel mensen denken. Als zo’n situatie voorkwam was het om economische redenen. Het aantal kinderen lag wel hoger dan dat wij nu hebben, maar doordat vrouwen op een latere leeftijd gingen trouwen, slechte voeding kregen, lang borstvoeding gaven en door de hoge kindersterfte, bleef het aantal kinderen toch redelijk beperkt.
Abortusmethoden en anticonceptie kende men in die tijd weinig, hoewel het gebruik van condooms (varkensblaas) en diverse kruidenaftreksels bestonden. Kinderen die ongewenst waren, legde men ten vondeling. Er was ook een vorm van adoptie voor zwangere, ongehuwde meisjes, ze trokken tijdelijk weg naar een onbekende omgeving en brachten daar hun kind ter wereld en lieten het achter bij mensen die het wilden hebben.

Seksualiteit

Het begrip seksualiteit bestond pas vanaf 1900 in het spraakgebruik, daarvoor gebruikte men woorden zoals eros, amor, libido of sodomie. Sodomie betekende alle vormen van seksualiteit die niet gericht zijn op de voortplanting. Al vanaf de middeleeuwen was seksualiteit een schaamtecultuur. Daarmee wordt bedoeld dat het seksuele gedrag wordt bepaald door de angst van de buitenwereld. Mensen vinden het belangrijker wat andere mensen zeggen of denken van het seksuele gedrag, dan wat god denkt, want bij god is vergeving mogelijk. Mensen proberen seksueel gedrag daarom ook geheim te houden voor andere mensen. Sommige bronnen spreken dit tegen: men was juist open over seksualiteit.
De inhoud en beleving van seksualiteit wordt in Europa vooral bepaald door het christendom. Een citaat van Paulus geeft aan hoe men dacht over seksualiteit in de middeleeuwen: “Indien zij zich echter niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen, want het is beter te trouwen dan van begeerte branden”. In de christelijke opvattingen ging men uit dat lichaam en geest onafhankelijk van elkaar waren, dualisme. Het lichaam was het onvolmaakte, het sterfelijke omhulsel van de geest. Seksuele handelingen waren lichamelijke handelingen. De geest was veel belangrijker dan het lichaam en moest daarom met meer zorg worden omgeven.
De man stond voor het geestelijke aspect en de vrouw voor het lichamelijke aspect. Vrouwen werden aangezien als onverzadigbare wezens.
Seks was alleen toegestaan in het huwelijk, maar ook binnen het huwelijk waren er bepaalde regels aan seks verbonden. Seks was bijvoorbeeld alleen toegestaan voor het verwekken van kinderen.
Liefde was afwezig bij de seksuele beleving. (Maar dat is natuurlijk een generalisatie. Je zou hetzelfde kunnen zeggen over de hedendaagse maatschappij, met zijn voorliefde voor avontuurtjes. Mensen blijven mensen.) Dit kwam door het dualisme van geest en lichaam. Men zei dat liefde te maken had met je geest terwijl seks iets lichamelijks was.
Door de hoge huwelijksleeftijd, zo rond 25ste, hadden mannen en vrouwen een lange tijd seksuele onthouding. Prostituees waren een oplossing voor de mannen. Vrouwen konden zo wat bijverdienen doordat het gemiddelde loon van een vrouw zeer laag lag. Je had 3 soorten prostituees: zelfstandige prostituees, hoerhuis-prostituees en de kruishoeren. Het was een grote zonde maar zo dacht men verkrachtingen en aanrandingen te verkomen.

Bron: http://www.scholieren.com/werkstukken/10638

huwelijk_gezin_en_seksualiteit.txt · Laatst gewijzigd: 05/07/2018 21:46 door tetachan