Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Zijbalk

geschiedenis_bumetrel

Geschiedenis Bumetrel

Eerste jaar

Lesinhoud: introductie op de geschiedenis
Theorie: het bestuderen van hoofdstukken uit de lesstof
Praktijk: maken van opdrachten bij het boek, werkstukken en proefwerken
Lesmateriaal:

Toetsing: het maken van een proefwerk of werkstuk per hoofdstuk van de behandelde stof, meerkeuze-examen aan het eind van het schooljaar.

Tweede jaar

Lesinhoud: Geschiedenis van Mircam en Bumetrel in het bijzonder
Theorie: het bestuderen van hoofdstukken uit de lesstof
Praktijk: het maken van opdrachten bij het boek, werkstukken en proefwerken
Lesmateriaal:

Toetsing: drie grote proefwerken over de lesstof, in het 1e, 2e en 4e kwartaal. In het 3e kwartaal moet een werkstuk worden gemaakt. Meerkeuze-examen aan het eind van het schooljaar.

Derde jaar

Lesinhoud: Geschiedenis van West-Europa, muv Mircam
Theorie: het bestuderen van hoofdstukken uit de lesstof
Praktijk: het maken van opdrachten bij het boek, werkstukken en proefwerken
Lesmateriaal:

Toetsing: drie grote proefwerken over de lesstof, in het 1e, 2e en 4e kwartaal. In het 3e kwartaal moet een werkstuk worden gemaakt.

Vierde jaar

Lesinhoud: Politiek en oorlog
Theorie: het bestuderen van hoofdstukken uit de lesstof
Praktijk: het maken van opdrachten bij het boek, werkstukken en proefwerken
Lesmateriaal:

Toetsing: drie grote proefwerken over de lesstof, in het 1e, 2e en 4e kwartaal. In het 3e kwartaal moet een werkstuk worden gemaakt

Vijfde jaar

Lesinhoud: Geschiedenis van Oost- en Zuid-Europa
Theorie: bestuderen van de lesstof
Praktijk: het maken van opdrachten en essays
Lesmateriaal:

  • Atlas van de Myrofaswereld: Europa
  • M. Copolo, Ontdekkingstochten door Europa

Toetsing: 2 tentamens, aan het eind van elk semester. Afsluitend werkstuk dat overgang naar zesde jaar voor 50% bepaalt.

Zesde jaar

Lesinhoud: verdieping > wetenschappelijke benadering van de geschiedschrijving
Theorie: bestuderen van het lesmateriaal, herhaling van de lesstof van de voorgaande jaren
Praktijk: het schrijven van essays en het houden van inhoudelijke discussies over onderwerpen die een raakvlak met de geschiedenis hebben.
Lesmateriaal: -
Toetsing: Het examen voor het zesde jaar is gebaseerd op de lesstof van de jaren 1 tot en met 6. Het examen bestaat voor de helft uit meerkeuze en de helft open vragen.

geschiedenis_bumetrel.txt · Laatst gewijzigd: 05/07/2018 21:46 door tetachan