Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Zijbalk

geschiedenis

Geschiedenis

Inleiding

Op deze pagina vind je de geschiedenis van de myrofaswereld. De myrofaswereld heeft namelijk een heel andere geschiedenis dan die van de mensen. Terwijl de mensen oorlogen voerden en ontdekkingen deden op deze aardbodem, hebben de myrofas ook niet stil gezeten. Er zijn vele oorlogen geweest, maar ook tijden van vrede en verdragen. Glansrijke overwinningen, gewelddadige machtsovernames en macabere moorden, hier kan je je erin verdiepen.
Helemaal onderaan vind je het overzicht van alle gebeurtenissen in een makkelijke tabel.

Gebeurtenissen

Schemeroorlog

Tussen 2000 en 1500 v. Chr.
Ook wel: 'Oorlog van de nacht'
De eerste grote oorlog waarover geschreven is, is de Schemeroorlog. Deze woedde van 2000 tot 1500 voor het begin van de jaartelling, tussen nachtelfen, landelfen en luchtelfen. Veel is er niet over bekend, behalve dat deze het gevolg van de scheuring van het elfenras was. Nog steeds is de haat van nachtelfen voor landelfen en luchtelfen erg groot.

De Schemeroorlog is gehuld in een mantel van waarheid en mythes, maar over het algemeen wordt aangenomen dat de volgende gebeurtenissen hebben plaats gevonden: De nacht- en landelfen leefden nog samen in vrede en trouwden onderling, hun verschillende rassen of families stonden nog veel dichterbij elkaar. Een ruzie tussen twee invloedrijke broers, die veel aanhangers hadden, mondde uit in de dood van één van de broers. Hierop escaleerde de situatie en ontstond een slepende oorlog, die decennia duurde. Uiteindelijk mondde deze uit in een definitieve scheuring tussen nachtelfen enerzijds en land- en luchtelfen anderzijds. Volgens de mythe vervloekten de landelfen hun vroegere broeders, de nachtelfen waardoor er ook qua uiterlijk en aard grote verschillen tussen de rassen begonnen te ontstaan.

Tchaulich

300 v.Chr.
1200 jaar later, in 300 voor het begin van de jaartelling, werd het land Tchaulich gevormd. kobolden waren vanaf het noorden naar het zuidelijker gelegen Tsjechië getrokken, waar ze zich vestigden. Ze breidden zich uit en ook delen van Oostenrijk, Italië en Zwitserland behoren tegenwoordig tot Tchaulich. Samen met knottrollen en mensen leven ze er in vrede.

Strijd om Civcav

124 - 115 v. Chr.
Civcav ligt in Gidrwan. Vroeger bestond het uit allerlei autonome eilandjes. In 122 stond een gorgo met de naam Valaros op. Hij had grote aspiraties en veel macht. Hij begon een oorlog om de rest van Gidrwan onder zijn bewind te brengen. Door allianties werden ook Cedorillian en andere landen bij het conflict betrokken. Valaros kwam als overwinnaar uit de strijd en slaagde erin om een regime te vestigen in Gidrwan. Tot op de dag van vandaag is Gidrwan een politieke eenheid.

Bumetrel

280 n.Chr.
In 280 na het begin van de jaartelling werd de myrofasschool Bumetrel opgericht door Cornél Lucien in Mircam. Het werd vernoemd naar de verwoeste myrofasgemeenschap waar Cornél een paar jaar had gewoond. Na zijn dood namen zijn dochter en twee zonen de school over.

Verdragen van Svitine

430 n.Chr.
Na een grote burgeroorlog in Svitine tussen de mensen en de myrofas, werden in 403 de Verdragen van Svitine gesloten. Dit waren wetten die toepassing hebben op de omgang tussen mensen en myrofas. Nog steeds zijn deze wetten in gebruik.

Grote Oorlog

500 – 537 n. Chr.
Grootste oorlog (tot dusver) uitgevochten op het continent. Alle rassen waren erbij betrokken, zelfs de knottrollen en nimfen. Het was een strijd om de macht over het hele continent tussen de “liga van het duister” enerzijds en het “verbond van het licht”. De liga was een alliantie van (bijna) alle “slechte” rassen, het verband was een alliantie van “goede” rassen. De strijd bleef onbeslist, hoewel de liga van het duister aan de winnende hand was. Door interne corruptie en ruzie viel de liga uit elkaar, waardoor het “verbond” tot het voorstel van een wapenstilstand kon komen. Uiteindelijk werd deze omgezet in het Verdrag van Iliadel, waarin bijna alle rassen hebben toegezegd nooit meer zo massaal tegen elkaar ten oorlog te trekken. Uit deze oorlog is het onderscheid tussen dag- en nachtwezens ontstaan.

Drie-landen-oorlog

560-566 N. Chr.
Oorlog tussen (vooral) elfen:
1: landelfen/luchtelfen/feeen/centaurs
2: nachtelfen/aardmannetjes/centaurs/trollen.
De nachtelfen (toen nog levend in één land) streden om het recht mensen te “houden” als slaven. Dit liep door vele vooroordelen en soms zelf haat uit op een uiteindelijke strijd tussen “Goed” en “Kwaad”. De alliantie van de landelfen won, waardoor de nachtelfen vertrokken naar een eigen gebied (het latere Hazdor) en alsnog toestemming gaven om mensen als slaven te houden. Dit is een van de belangrijkste redenen dat land- en nachtelfen niet in één land wonen. (naast hun wederzijdse minachting) Uitgevochten in de landen Almaria, Mircam (dat toen nog veel kleiner was) en Hazdor (dat toen nog niet zo heette). In Hazdor is mensenslaverij nog steeds gebruikelijk.

Bumetrel gesplitst

605 n.Chr.
325 jaar na de oprichting van de school Bumetrel, in het jaar 605, werd de school opgesplitst in twee delen, een ‘wit’ deel voor dagwezens en een ‘zwart’ deel voor nachtwezens. Nachtwezens waren pas kort toegestaan op de school; het was eerder alleen een school voor dagwezens geweest. Door deze splitsing werd het makkelijker myrofas van beide groepen op school toe te laten.

Kabouteroorlog

612-616 n. Chr.
Oorlog tussen gnomen en kabouters en tussen kabouters en clans van verschillende rassen, over territorium in Scandinavië. Aangezien de kabouters een succesvol verbond hadden gesloten met de centaurs, wisten ze het huidige Marekka te behouden, hoewel ze het land wel moesten delen met de gnomen. Andere rassen wisten ze echter buiten het land te houden. Nog steeds hebben de kabouters in Marekka de macht.

Iliadel

In 624 besloot een groep luchtelfen het continent te ontvluchten en zij stichtten Iliadel, de grootste bekende luchtstad. Deze zweeft boven de Atlantische Oceaan. Hij is gemaakt op een speciaal soort zwevend gesteente, Barrana, ontdekt door de dwergen.

Allesunde

In 704 werd de myrofasschool Allesunde opgericht. Dit is een school waar alleen nachtwezens werden toegestaan. Hij werd opgericht nadat de slaap- en woonvertrekken van de dag- en nachtwezens op Bumetrel waren samengevoegd. Een groot deel van de nachtwezens was het hier echter niet mee eens, wat de aanleiding werd voor de oprichting van Allesunde. Allesunde heeft een curriculum speciaal voor nachtwezens. Ook worden er mensenslaven gehouden.

Ypsilon

In Mircam, in 738, werd een klooster opgericht, dat later zou uitgroeien tot de hedendaagse Universiteit Ypsilon. Mettertijd werd het steeds uitgebreid, met extra gebouwen en lokalen. Later nog kwamen de studentenhuisjes erbij en is er een gracht aangelegd, waardoor het eruit kwam te zien zoals je het hedendaagse Ypsilon kent.

De IJzeroorlog

784-790 n. Chr.
Uitgevochten in de Alpen door allerlei allerlei dwergenclans, trollen, knottrollen en een enkel bataljon aardmannetjes. De hoofdprijs waar het om ging was het beheer van de mooiste grotten en mijnen. Het was een oorlog die op zeer magisch niveau werd uitgevochten en waarbij veel spreuken zijn geuit die na afloop direct verboden zijn door de IRMM. De oorlog was een uitputtingsslag. Pas na jaren vechten werd er een aantal succesvolle vredesovereenkomsten getekend. Nieuwe grenzen werden getrokken en sommige gebieden uitgeroepen tot zogenaamde “duale regio’s”, waarbij de nederzetting van het ene ras onder de ene regering viel en het andere ras onder een andere. Deze gebieden zijn daarom in politiek opzicht vrij instabiel en de sfeer is daar behoorlijk explosief.

Bumetrel verwoest

In 872 werd de myrofasschool Bumetrel verwoest door een grote brand. De toenmalige schoolhoofden besloten een geheel nieuw wit gebouw te bouwen met een muur eromheen. De tijden waren gevaarlijk en het werd nog verder uitgebreid met wachtersgebouwen. Toen een later zwart schoolhoofd besloot dat hij een identiek gebouw naast het eerste wilde, maar dan een zwarte, ontstond de vorm van het hedendaagse kasteel.

Akte Der Myrofas Gerechtigheden

In 935 werd de Akte der Myrofas Gerechtigheden getekend in Almaria, Allavrië, Borgonon, Cedorillian, Chrevnië, Kabut, Mircam, Nascam, Skalatin, Simedri en Tchaulich. Dit verdrag geeft vooral de IRMM erg veel macht om op te treden als rechtsorgaan binnen de landen.

1e Zeeslag ter Iliadel

We schrijven rond 950 na Chr. en 326 jaar na de oprichting breekt een bloeiende periode aan voor de stad iliadel. Er is een enorme toename van luchtschepen en vrijwel iedere luchtschip meert aan in de zwevende stad. Iliadel groeit, wordt belangrijker voor de handel rond de Atlantische oceaan. Destijds lag Iliadel stukken zuidelijk dan waar het nu ligt. Echter gaat dit ten koste van andere havenplaatsen, zoals de Almariaanse havenplaats Lo'han.

Aan het einde van de tiende eeuw werden zeer veel handelsschepen van en naar Iliadel gekaapt, de kapers voeren onder de Almariaanse vlag. De Almariaanse volkstribunen sprak over piraterij, hoewel dit weinig myrofas overtuigde. Almaria's politiek was warrig, ze was nooit geweldig in communiceren noch in duidelijke beslissingen nemen.

In ieder geval leed de luchtstad onder de piraterij, maar ze hadden niet voldoende mankracht om het gehele luchtruim te bewaken, het stadbestuur klopte aan bij Nascam. De Nascamse koning destijds wilde enkel bescherming bieden in ruil voor de stadsrechten van Iliadel. Toen Iliadel dat aanbod afsloeg omdat ze onafhankelijk wilde blijven, begon de Nascamse regering kapersbrieven uit te schrijven. Nascamse schepen begonnen alle andere schepen te plunderen, te lucht én ter water. Dit had kunnen uitmonden in een diplomatieke rel, zeker nadat de Hazdoriaanse schepen 'per ongeluk' gekaapt werden. Totdat een Nascamse zeeheld ontdekte dat de Almariaanse kapers in werkelijkheid uitvoeren vanuit een piratenbaai in Skalatin.

Iliadel, Nascam en Almaria sloten een verbond en vernietigde dit piratenschuilhol en zo eindigde de 1e zeeslag ter Iliadel.

Zelofchad Alte-Mira van Mircam

In 954 stierf Zelofchad Alte-Mira, koning van mircam, als gevolg van een aanslag. Zijn zoon, Ediranik Alte-Mira, nam de troon over.

Terwijl de myrofas rustig hun oorlogen voerden, zaten de mensen ook niet stil. In 1003 werd de navo opgericht, de Nationale Anti-Vampieren Organisatie, door de mensen Jonathan, Raoul en Elisabeth. Deze organisatie bestaat nog steeds en doet zijn best om het “kwaad van de vampieren” uit te roeien.

De Mensenoorlog

Van 1033-1047 n. Chr.
Ook wel: wereldoorlog van 1033
Grote oorlog over het gezag in Europa. Duurde ongeveer 4 jaar en speelde zich vooral af op Frans grondgebied. Corruptie, overloperij en omkoping zijn tekenend voor deze oorlog. In mircam en almaria zijn nog steeds de slagvelden te vinden. Ook in andere delen van Europa is strijd geweest. Olaf II probeerde herhaaldelijk Noorwegen te veroveren op de gnomen en kabouters - die overigens al jaren vochten met de vikingen. Er brak oorlog uit en omdat ook de centaurs uit mircam en de trollen uit ziddrag betrokken waren bij het conflict werd de oorlog op het continent uitgevochten.
Nadat in 1031 koning Robert II van Frankrijk was overleden, kwam de vele malen agressievere Hendrik I op de Franse troon. Hij zag in de verstoringen in Scandinavië en de betrokkenheid van mircam daarbij de perfecte aanleiding om voor eens en altijd af te rekenen met mircam en het veel kleinere almaria, dat zonder Mircam weinig kracht had.
Nadat Paus Benedictus IX in datzelfde jaar tot paus werd uitgeroepen, werd hij op de hoogte gesteld van het bestaan van myrofas en riep op tot algehele uitroeiing van de “onaardse wezens”. De spanningen tussen mensen en myrofas liepen overal zo hoog op, dat verscheidene myrofaslanden hun legers begonnen voor te bereiden. In skalatin werd besloten op 27 juni 1033 een groot offensief te beginnen tegen de mensen. Op die dag zou er een algehele zonsverduistering zijn over Europa. Op 27 juni verklaarde skalatin de oorlog aan Engeland. Vier dagen later verklaarde Frankrijk de oorlog aan de Myrofas. De vampieren, nachtelfen en phaosfeeen hielden gedurende twee jaar thuis in Ierland en Schotland, waar zij op 25 november 1034 Malcolm II de koning van Schotland doodden. Hendrik I van Frankrijk kreeg hulp van het Vaticaan en van de kleine Taifa-rijken in Spanje en legers uit het Heilige Romeinse RIjk. Dezen hadden niet alleen belang bij een oorlog tegen de myrofas, maar ook bij een verzwakt Frankrijk.
In aldon hadden de Myrofas door de moord op Knoet de Grote in 1035 weer enige rust gebracht op het Britse Eiland. Aldon stuurde daarna zijn legers naar Frankrijk. Op 2 oktober 1036 werd een immense slag geleverd bij Meyras, een miniplekje in de Ardèche. De mensen kregen de overhand, waarop de myrofas gedwongen werden zich terug te trekken. De slechte myrofas gingen hiermee akkoord, hoewel het er de schijn van heeft dat zij langer door hadden willen vechten tegen de “infantielen”.

2e Zeeslag ter Rhodos

In 1072 vond de 2e zeeslag ter Rhodos plaats.

Tetachan Mocha

In 1289 werd de veelvoudig moordenares Tetachan Mocha, die werkzaam op bumetrel was, ontmaskerd en veroordeeld tot de doodstraf. Ze werd schuldig bevonden aan het vermoorden van haar vroegere mentor, haar man, haar dochter en meerdere fulaki. Ze wist echter aan haar straf te ontkomen en werd in plaats daarvan veroordeeld tot een ballingschap op Bumetrel. Hier kan je haar tot op de dag van vandaag nog bezichtigen, mocht je zo ongelukkig zijn om in haar groene mentorkantoor te belanden.

Opstand Nascam

Toen in 1294 de bevolking van nascam onder leiding van everhard_staverius in opstand kwam, moest galvatron_arceneaux, de koning van nascam uit zijn land vluchten. Dit had grote gevolgen voor de rest van zijn gezin.

Magakoron Alte-Mira van Mircam

In 1296 stierf Magakoron Alte-Mira, koning van Mircam, als gevolg van een aanslag. De Tenuri werden verdacht als daders. Magakorons neef, Albrecht Neumira nam de troon over.

Bloedbad Ypsilon

Toen eind 1299 Mirwen R. Tur-Anion, de prinses van hazdor, vermoord werd op ypsilon, kwam orodeth_tur-anion, heerser van hazdor, begin 1300 persoonlijk wraak nemen. De hoofdverdachte was echter al bezweken aan zijn wonden, vermoedelijk aangebracht door de prinses. De woedende heerser nam hierop wraak op heel ypsilon, wat uitmondde in een bloedbad. Pas nadat Avesoete Abotan-van Swanenburg, de vrouw van de hoofdverdachte, werd gevonden en omgebracht, vertrokken de mannen van Orodeth weer naar hazdor. Bij het bloedbad kwam ook aeson_aegidius, rector van ypsilon, om het leven.

Fusie en verhuizing

Door het bloedbad in Ypsilon liep het studentenaantal fors terug omdat er werd gedacht dat het niet meer veilig was op het terrein van de universiteit. Om dit tegen te gaan zijn Bumetrel en Ypsilon samengevoegd en verhuisd naar Oikilan door middel van de magiekern van het kasteel van Bumetrel. Het kasteel ligt buiten de stadsmuren, maar maakt wel deel uit van de stad en zijn regels.

Overzicht

Wanneer Waar Wat
650 v C De eerste nederzetting van het latere Tchaulich wordt opgericht door een groep kobolden.
300 v C Tchaulich Koboldnederzettingen vormen samen Tchaulich.
263 cedorillian Oprichting van nederzetting Bumetrel door Cornél Lucien
279 cedorillian De nederzetting Bumetrel in Griekenland wordt verwoest door mensen
280 mircam Oprichting van Myrofasschool bumetrel
357 mircam Accalios Lucien, Gogol Lucien, Temos Lucien en Rema Lucien volgen hun vader Cornél Lucien op als schoolhoofden van Bumetrel
358 Wenen Intermyrofas Samenwerkingsverbond van Wenen wordt gesloten
359 Mircam Accalios Lucien richt de afdeling Socophon van Bumetrel op. Gogol Lucien en Rema Lucien richten de afdeling Merifel van Bumetrel op. Temos Lucien richt de afdeling Heracor van Bumetrel op.
387 Svitine Het Sviteens of 'Svitin' wordt de officiële taal van Svitine.
403 svitine Er woedt een grote burgeroorlog in Svitine. Mensen en myrofas sluiten Verdrag van Svitine over omgang, misdaad, handel en conflicten.
426 mircam De houten gebouwen van Bumetrel worden vervangen door een groter stenen kasteel.
428 De eerste tempel van Zeno, de Hoge Tempel wordt gebouwd in Ycillias.
430 mircam Accalios Lucien en Gogol Lucien, schoolhoofden van Bumetrel sterven door een ongeval op Bumetrel.
452 mircam Falerius Drooghaar volgt Temos Lucien en Rema Lucien op als schoolhoofd van Bumetrel.
481 mircam Kweseling Chament volgt Falerius Drooghaar op als schoolhoofd van Bumetrel.
500 Borgonon De Borgonen Clan Hronhu, de paardenclan, scheidt zich af van de andere clans.
500-537 Europa Grote Oorlog
503 Xatyn van Palermo volgt Kweseling Chament op als schoolhoofd van Bumetrel.
537 iliadel verdrag_van_iliadel werd getekend
560-566 Noord-Europa Drie-landen-oorlog
578 Edward Thunderstone volgt Xatyn van Palermo op als schoolhoofd van Bumetrel.
605 Edward Thunderstone stelt zijn collega Taldus Allias als eerste zwarte schoolhoofd van Bumetrel, en wordt zelf het eerste witte schoolhoofd. Het zwarte deel van Bumetrel wordt gebouwd op aandringen van Taldus Allias.
610 Lerthon Garinson volgt Edward Thunderstone op als wit schoolhoofd van Bumetrel.
612-616 Scandinavië Kabouteroorlog
624 Atlantische Oceaan Stichting iliadel
669 Julius Raxes volgt Taldus Allias op als zwart schoolhoofd van Bumetrel.
670 Ehdiroinias Sandary volgt Lerthon Garinson op als wit schoolhoofd van Bumetrel.
680 Pjotr Podrovic volgt Julius Raxes op als zwart schoolhoofd van Bumetrel.
700 Svitine wordt ingedeeld in gewesten.
704 hazdor Oprichting allesunde
738 mircam Oprichting klooster dat later ypsilon wordt
739 Jean-Louis Attère volgt Pjotr Podrovic op als zwart schoolhoofd van Bumetrel.
756 Darius Tellar volgt Ehdiroinias Sandary op als wit schoolhoofd van Bumetrel.
784-790 Alpen IJzeroorlog
810 Aleta volgt Jean-Louis Attère op als zwart schoolhoofd van Bumetrel.
863 Bromevi Langhoorn volgt Darius Tellar op als wit schoolhoofd van Bumetrel.
872 Bumetrel wordt verwoest door een grote brand.
878 Marina Chokjah volgt Aleta op als zwart schoolhoofd van Bumetrel.
894 Bromevi Langhoorn treedt af als wit schoolhoofd van Bumetrel
895 Rama Milesian volgt Bromevi Langhoorn op als wit schoolhoofd van Bumetrel.
907 Zelofchad Alte-Mira van Mircam wordt koning van Mircam.
910 Dennick van Amersfoort volgt Marina Chokjah op als zwart schoolhoofd van Bumetrel.
935 akte_der_myrofas_gerechtigheden wordt getekend in Almaria, Allavrië, Borgonon, Cedorillian, Chrevnië, Kabut, Mircam, Nascam, Skalatin, Simedri en Tchaulich.
942 Het schoolhoofd Narthe Velsus van Allesunde wordt opgevolgd door zijn zoon Gorane Velsus.
950 iliadel 1e Zeeslag ter Iliadel
954 mircam Zelofchad Alte-Mira koning van Mircam sterft als gevolg van een aanslag. Ediranik Alte-Mira van Mircam, zoon van Zelofchad Alte-Mira van Mircam wordt koning van Mircam.
973 Sabina Felitas volgt Rama Milesian op als wit schoolhoofd van Bumetrel.
985 Magakoron Alte-Mira van Mircam, zoon van Ediranik Alte-Mira van Mircam wordt geboren in paleis Nevior in Oikilan, Mircam.
1001 Kandras Lothaf volgt Dennick van Amersfoort op als zwart schoolhoofd van Bumetrel.
1003 Onbekend Oprichting NAVO
1005 Ajith Mairtín roeit het weerwolfdorp van Ravnos Mtuc uit.
1033 Kasteel Bumetrel wordt uitgebreid met verdedigingswerken en kerkers.
1033-1047 Europa Mensenoorlog
1070 Hubberus Edok volgt Sabina Felitas op als wit schoolhoofd van Bumetrel.
1072 Rhodos 2e Zeeslag ter Rhodos
1098 Tybal Nortus volgt Kandras Lothaf op als zwart schoolhoofd van Bumetrel. Alexandra Janthas volgt Hubberus Edok op als wit schoolhoofd van Bumetrel.
1140 Porcis Tommin volgt Tybal Nortus op als zwart schoolhoofd van Bumetrel.
1165 Ediranik Alte-Mira van Mircam, koning van Mircam sterft van ouderdom. Magakoron Alte-Mira van Mircam, zoon van Ediranik Alte-Mira van Mircam wordt koning van Mircam
1172 Tetachan Mocha publiceert de Roos van Mocha.
1176 Aurelius Viladitos volgt Hubberus Edok op als wit schoolhoofd van Bumetrel.
1242 Tetachan Mocha doodt haar man en kind en pleegt de moord op Gaskamarl Didaka.
1246 Haban Levatov volgt Jekill Quirinio op als directeur van Universiteit Ypsilon.
1247 Tetachan Mocha wordt gearresteerd in Mircam, en ontsnapt tijdens het transport naar haar terechtstelling, waarbij ze vijf Fulaki-slachtoffers maakt. (Strafrechter Riwoud Grimwe Tuolp van Quiyord en vier fulakiwachters, genaamd Tsemarik Lam, Sábnelior Lidar Backchus, Edelwijn Wander van Cild en Silmarijn Levi.)
1252 Gustaf Vladistov volgt Porcis Tommin op als zwart schoolhoofd van Bumetrel.
1277 Ehriondah van Uncha volgt Aurelius Viladitos op als wit schoolhoofd van Bumetrel.
1289 Tetachan Mocha wordt ontdekt op Bumetrel onder de schuilnaam Zimaskian Lar.
1293 Adalinda Yuana volgt Ehriondah van Uncha op als wit schoolhoofd van Bumetrel.
1294 nascam Coup tegen galvatron_arceneaux (koning), everhard_staverius neemt het over
1295 Boduuan von Nook volgt Adalinda Yuana op als wit schoolhoofd van Bumetrel.
1296 mircam Magakoron Alte-Mira van Mircam, koning van Mircam sterft als gevolg van een aanslag. Albrecht Neumira van Mircam, zoon van Pivaar Alte-Mira wordt koning van Mircam. Aeson Aegidius wordt volgt Haban Levatov op als directeur van Universiteit Ypsilon. Ajith Mairtín wordt ontdekt op Bumetrel onder de schuilnaam Cú Chull'ain.
1299 mircam orodreth_r._tur-anion (van hazdor) neemt wraak op dood van dochter en richt bloedbad aan op ypsilon Directeur Aeson Aegidius sterft.
1300 oikilan Groot corruptieschandaal bij irmm komt aan het licht
1302 oikilan Samenvoeging bumetrel en ypsilon en verhuizing naar oikilan
geschiedenis.txt · Laatst gewijzigd: 05/07/2018 21:46 door tetachan