Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Zijbalk

ypsilon

Universiteit Ypsilon

Opleidingen

Academie van Geesteswetenschappen

De Academie van de Geesteswetenschappen is een academie op de universiteit Ypsilon, die zich bezighoudt met alle theoretische wetenschappen. De academie is een vervolgopleiding op Socophon en afhankelijk van welke specialisatie je kiest bereidt het je voor op een baan als arts, leraar, onderzoeker, raadgever of iets dergelijks.

Vakkenpakket
In deze academie wordt een specialisatie gekozen die bestaat uit óf Etiquette, óf filosofie, óf Geschiedenis, óf geneeskunde. Het praktijk gedeelte van de academie draait enkel om dit vak, maar je hebt in alle vier de vakken theorieonderwijs. Het vakkenpakket ziet er dus als volgt uit:

Studie (60%)

Praktijk (40%)

  • Onderzoek doen
  • Professor ondersteunen
  • Stage volgen

De opleiding duurt 5 jaar.

Academie van de Krijgskunst

De Academie van de Krijgskunst is een academie op de universiteit Ypsilon, die zich bezighoudt met vechtkunst en strategie. De academie is een vervolgopleiding op Heracor en biedt je mogelijkheden om later een baan te vinden als officier en dergelijk of is een voorbereiding op een toekomst als koning of prins.

Vakkenpakket
Theorie (30%)

  • Relevante delen van de academie Geesteswetenschappen volgen (delen van Filosofie en Geschiedenis, die gaan over politiek, rechtspraak en krijgskunst en Etiquette)

Praktijk (70%)

De opleiding duurt 4 jaar.

Academie van Magiebeheersing

De Academie van Magiebeheersing is een academie op de universiteit Ypsilon, die zich bezighoudt met magie. De academie is een vervolgopleiding op de afdeling Merifel van Bumetrel en afhankelijk van welke specialisatie je kiest specialiseer je je in een tak van de magie. In die tak kun je uiteindelijk aan de slag als leraar, hofmagiër of magiër bij de IRMM.

Vakkenpakket
In deze academie wordt een specialicatie gekozen die bestaat uit óf illusionisme, óf spreuken, óf telepathie, óf magische elixers , óf wilsmagie. Het praktijk gedeelte van de academie draait enkel om dit vak, maar je hebt in alle vijf de vakken theorieonderwijs. Het vakkenpakket ziet er dus als volgt uit:

Theorie 50%

Praktijk (50%)

  • Praktijkcolleges van het specialisatievak
  • Professor ondersteunen
  • Onderzoek doen (20%)

De opleiding duurt 6 jaar.

Academie Germanica

Over deze academie is zeer weinig bekend, zelfs zo weinig, dat het niet eens zeker is of het wel werkelijk bestaat. De geruchten zeggen dat alleen de beste Ypsilon-leerlingen er worden toegelaten. De vakken zijn eveneens niet bekend, maar men verwacht dat de leerlingen hier duistere en slechte magie leren. De gemiddelde Ypsilon leerling of docent weet niks van de Academie af.

Geschiedenis van Universiteit Ypsilon

Bouw van Ypsilon

De geschiedenis van Ypsilon gaat ver terug. Zo rond het jaar 738 werd Ypsilon gebouwd als klooster voor myrofas. De kloosterlingen, wiens oude klooster door een plaatselijke oorlog verwoest was, zochten een veilig heenkomen in een tot dan toe onbewoonde streek, het Bodetal in Duitsland. De vele bossen en het rotsachtige terrein rond het klooster zorgden voor voldoende bescherming, en voor een stevige ondergrond om op te bouwen.
De kloosterlingen claimden het omliggende bosgebied, dat sindsdien altijd tot het terrein van Ypsilon behoord heeft. Onder leiding van de abt van het verwoestte klooster werd een nieuw, en steviger gebouw opgetrokken, het huidige woongebouw voor het personeel.

Begin van scholing voor gewone Myrofas

Omdat het klooster afgelegen en beschermd in het bos lag, werd het een veilige toevlucht voor myrofas uit de dorpen rondom, toen de myrofasvervolging toenam. Ze zochten en kregen een woonplaats in het bos, mits ze hun diensten aanboden aan het klooster, en belasting betaalden. De huisjes die voor en door hen gebouwd werden, werden omgebouwd tot studentenwoningen.
In de loop van de tijd nam de behoefte aan scholing van de omwonenden toe. De kloosterlingen besloten de kinderen van de myrofas les te geven in lezen en schrijven, en hen te onderwijzen in de geschiedenis van de myrofas. Hiervoor werd een klein schoolgebouw gebouwd, dat één leslokaal telde.
Omdat meer en meer myrofas hun toevlucht zochten tot Ypsilon, breidde de school uit. De kloosterlingen, bijna allemaal nachtelfen, lieten de schoolgebouwen uitbreiden. Ook roofden ze kinderen bij de mensen, en leidden ze op tot ontwikkelde slaven, die hen hielpen bij de vele taken die het besturen van een klooster, een klein dorp en een school met zich meebrengen.

Van klooster tot universiteit

Ondertussen verspreidde het gerucht over de school zich onder de myrofas. Voornamelijk door de hoge kwaliteit van het onderwijs begon de kleine myrofasschool uitbundig te groeien. De myrofas die in het bos woonden vertrokken grotendeels naar veiliger plaatsen, omdat ook hier de vervolging sterkere vormen begon aan te nemen. Nu was er plaats genoeg voor de huisvesting van de studenten, die wel bleven komen, omdat Ypsilon de enige school van naam in de wijde omtrek was.
De kloosterlingen waren ondertussen vrij oud geworden, en stierven één voor één aan ouderdom. Hun plaats werd ingenomen door hun volwassen leerlingen, nachtelfen, die zichzelf professor mochten noemen. Zij namen het lesgeven over en hielden de hoge kwaliteit in stand.
Zij waren het die het schoolgebouw uitbreidden tot wat het nu is, de vakken en lestijden vaststelden, en de overige bijgebouwen (zoals de Academie voor Lichaamsoefening, de sportzaal en het sportterrein) oprichtten. Het oude klooster werd hun leefruimte, waarin ze ook het personeel en de slaven huisvestten.
Ook ommuurden zij het kleine studentendorp en de universiteitsgebouwen, om de veiligheid te kunnen waarborgen.
Rond deze tijd ontstond ook de mythe over een verborgen academie op Ypsilon, de zogenaamde Academie Germanica. De mythe spreekt ervan dat alleen de beste studenten toegelaten worden tot deze Academie. Wat daarvan waar is is niet bekend.

Bloedbad op Ypsilon

Toen eind 1299 Mirwen R. Tur-Anion, de prinses van Hazdor, vermoord werd op Ypsilon, kwam Orodeth Tur-Anion, heerser van Hazdor, begin 1300 persoonlijk wraak nemen. De hoofdverdachte was echter al bezweken aan zijn wonden, vermoedelijk aangebracht door de prinses. De woedende heerser nam hierop wraak op heel Ypsilon, wat uitmondde in een bloedbad. Pas nadat Avesoete Abotan-van Swanenburg, de vrouw van de hoofdverdachte, werd gevonden en omgebracht, vertrokken de mannen van Orodeth weer naar Hazdor. Bij het bloedbad kwam ook Aeson Aegidius, die op dat moment rector van Ypsilon was, om het leven.

Verbinding met Bumetrel

Twee jaar na het bloedbad kwam er een verbinding met Bumetrel tot stand, omdat het leerlingenaantal zorgwekkend gedaald was sinds de aanval. Ypsilon paste een aantal vakken aan, zodat er een vervolgopleiding voor Bumetrelleerlingen aangeboden kon worden. Op deze manier droegen beide scholen bij tot het hooghouden van de vaardigheden en kennis van de Myrofas. Rond deze tijd werd de lijfspreuk van Universiteit Ypsilon Kennis is Macht.

Bestuur van Ypsilon

In de hele bestaansgeschiedenis van de Universiteit Ypsilon hebben nachtelfen de hoogste posities binnen de school in handen gehad. Sinds enkele jaren is dit veranderd, en worden ook andere rassen als leraar en mentor toegelaten. Toch werd Ypsilon nog steeds traditiegetrouw bestuurd door een nachtelf. Tot de onverwachte overdracht door Haban Levatov van het rectorschap aan Aeson Aegidius, een landelf.
De voorganger van rector Haban Levatov was Jekill Quirinio. Hij was half landelf, maar afkomstig uit een goede nachtelfenclan, waardoor hij toch als rector geaccepteerd werd. Hij schafte de slavernij van mensen binnen Ypsilon af, en zorgde daarmee voor betere betrekkingen met de omwonende menselijke bevolking. Ook stelde hij de Gedragscode van de Universiteit op, die nog steeds van kracht is.
Na de samenvoeging van Bumetrel en Ypsilon werd de functie van de rector afgeschaft en Ypsilon staat sindsdien onder dagelijks beheer van de schoolhoofden van Bumetrel. Het hoogste aanspreekpunt voor de leerlingen werd één decaan, een functie vervuld door Kenyi Tupac.

Rectoren

Jekill Quirinio

was half landelf, half nachtelf. Hij was een goedige man, maar geslepener dan hij zich voordeed. Direct na zijn ontslag verdween hij, met kantoor en al. Hij is nog altijd niet teruggevonden, hoewel er geruchten gaan dat hij zich nog steeds op Ypsilon bevindt.

Haban Levatov

was de vorige rector. Hij was een volbloed nachtelf. Hij was tegen de anti-slavernijregeling van de UVY, maar kon deze niet veranderen zonder alle medewerking van het personeel en de leraren te verliezen, en de betrekkingen met de omwonende mensen te schaden. Erg tegen zijn wil in hield hij de regels dus in stand zoals ze waren. Hij heeft zich er ondanks zijn tegenzin toch aan gehouden. Ook leraren, personeel en studenten sprak hij altijd aan op gedrag dat tegen de regels in ging.

Aeson Aegidius

werd in 1296 rector. Hij was een volbloed landelf, en werd tot de grote verbazing van de volledige universiteit aangesteld als opvolger van Haban, zonder enige uitleg van deze merkwaardige stap. Tijdens zijn rectorschap leken pech en roddels hem te achtervolgen, met name in lasterlijke pamfletten over zijn veronderstelde avontuurtjes met studentes.
Aegidius stierf begin 1300 toen Orodeth Tur-Anion, heerser van Hazdor, Ypsilon binnenviel om zijn dochter te wreken.

Kenyi Tupac

Werd na Aeson Aegidius de rector van Ypsilon. Hij is dit maar kort geweest, tot 1302, toen de scholen Bumetrel en Ypsilon samen werden gevoegd. Hierbij werd de functie rector afgeschaft, en Tupac werd decaan vanYpsilon, het hoogste aanspreekpunt voor de leerlingen.

Historische opleidingen

Universiteit Ypsilon had historisch een groot aantal academies. Deze zijn teruggebracht tot drie, plus een extra vierde verborgen academie. Deze academies, uitgezonderd Academie Germanica, zijn opgeheven. Men kan er niet meer studeren.
De oude academies waren:

Academie van Magiebeheersing Academie voor Lichaamsoefening Academie voor Natuurwetenschappen Academie voor Wijsbegeerte Academie voor de Kunsten Academie voor Dagwezens Academie voor Nachtwezens Academie Germanica
Omschrijving Vakkenpakket in alle gebieden van magie Vakkenpakket voor vechtkunst en oorlog voeren Vakkenpakket in natuurgerelateerde wetenschappen Vakkenpakket in theoretische wetenschappen Vakkenpakket in alle gebieden van de kunst. Vakkenpakket voor dagwezens Vakkenpakket voor nachtwezens Onbekend
Duur 6 jaar 4 jaar 5 jaar 5 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar
Vakken Wilsmagie Wapentheorie Algemene biologie Filosofie Dans- en acteerkunsten Dans- en acteerkunsten Wilsmagie
Spreuken Magische wapenbeheersing Dierkunde Algemene Taalwetenschappen Beeldhouwkunsten Muzikale kunsten Spreuken
Telepathie Fysieke wapenbeheersing Geneeskunde Myrofasculturen en -geschiedenis Kunstgeschiedenis Filosofie Telepathie
Elixers Periousa Gifstoffen Mythische wiskunde Muzikale kunsten Myrofasculturen en -geschiedenis Elixers
Illusionisme Historie en strategie Mythische Plantkunde Rhetorica Schilderkunsten Rhetorica Illusionisme
Algemene biologie Gifstoffen
Geneeskunde Rhetorica
Kunstgeschiedenis Fysieke wapenbeheersing
Periousa
ypsilon.txt · Laatst gewijzigd: 05/07/2018 21:46 door tetachan