Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Zijbalk

pure_magie

Pure magie

Pure magie is het directe gebruik van magie zonder deze magie te kanaliseren met behulp van de normale magiemodi, zoals wilsmagie en spreuken. Dit is een zeldzaam vermogen dat zorgt voor een krachtiger en veelzijdiger magiegebruik. Veel magiërs die pure magie beoefenen, kunnen de magie niet meer sturen en worden krankzinnig.

Werking

Bij normaal magiegebruik roept een magiër zijn magie op en stuurt dit met behulp van een magiemodus naar het doel. Deze magiemodus vormt de structuur die de magie geleidt. De magiër fungeert als drager van de magie en de oproeper daarvan. Hoewel de magiër de magie draagt en de magie kan oproepen, is de magie afgeschermd van de rest van de magiër. Een magiemodus vormt als het ware de brug tussen de magie en de buitenwereld. De magiër kan met het oproepen van magie de poort naar een bepaalde brug openzetten, waardoor de magie vrij kan komen.

In het geval van pure magie verbreekt een magiër bewust de bescherming tussen zichzelf en zijn magie. Hij kan hierbij nog steeds de magiemodi gebruiken om magie te sturen, maar hij kan daarnaast ook zichzelf als brug gebruiken. Wanneer de magiër teveel van de bescherming weghaalt, zal de volle kracht van de magie zijn lichaam en geest overnemen. Dit heeft tot gevolg dat het lichaam van de magiër blijft leven, maar dat hij feitelijk hersendood is. Ook kunnen er grote magie-uitspattingen plaatsvinden.

Aanleg en leren

Om pure magie te kunnen gebruiken moet een magiër uitermate kundig zijn. Er is slechts een handjevol magiërs die succesvol pure magie kunnen gebruiken. Behalve het goed beheersen van de magie is ook het hebben van een goede zelfbeheersing noodzakelijk. Veel pure magiërs die krankzinnig zijn geworden, werden dit niet omdat zij in het begin een te groot gat in de bescherming rondom hun magiebron hadden geslagen. Zij werden dit doordat zij na verloop van tijd steeds meer pure magie gebruikten, totdat zij één werden met die magie en in waanzin vielen.

Behalve deze kenmerken moet een pure magiër ook beschikken over veel kennis. Deze kennis is slechts bekend bij een kleine groep magiërs en wordt niet gedoceerd op Bumetrel of Ypsilon. Om pure magie te leren, moet een magiër naar een dwergenpriester, aangezien sommige van hen deze voor hun god Mortos hun hele leven wijden aan het hoogst haalbare behalen op het gebied van magie. Er zijn ook enkele priesters van Abilad die deze stof doceren. Al deze priesters verblijven op een afgelegen eilandje voor de kust van Svitine en de Borgonon. Op dit eiland staat een tempel die gewijd is aan zowel Mortos als Abilad en hier wordt iedere magiër opgeleid die pure magie wil leren. Om leerling te mogen worden, moeten diverse magische proeven afgelegd worden. Gemiddeld duurt het tussen de vijftien en twintig jaar om pure magie te leren.

In deze tijd leert de magiër alle beschikbare kennis over het onderwerp en begint onder leiding van een priester met de praktijk. De leermeester zorgt er voor dat de magiër stap voor stap de bescherming rondom zijn magiebron neer kan halen. Ook leert hij de leerling de praktische mogelijkheden en gevaren van het gebruik van pure magie. Wanneer de leerling zowel de theorie als de praktijk volledig beheerst, legt hij diverse eden af tegenover Abilad en Mortos. Daarmee wordt zijn opleiding afgerond en mag hij terug naar het vasteland.

Een magiër die op eigen initiatief pure magie probeert te leren wordt praktisch altijd krankzinnig. Wanneer de priesters of andere magiërs ontdekken dat iemand illegaal probeert pure magie te leren, zullen zij hem proberen gevangen te nemen of te doden. Dit doen zij omdat hij anders een te groot gevaar is voor andere myrofas.

Mogelijkheden

Het gebruik van pure magie heeft een aantal voordelen boven het gewone gebruik van magie.

Kracht

Het kanaliseren van magie door middel van een magiemodus heeft bijna altijd tot gevolg dat de magie afgezwakt wordt. Door pure magie te gebruiken, kan een magiër veel meer kracht gebruiken. Doordat pure magie rauw en grillig is, kan het moeilijker tegengehouden worden door een andere magiër. Deze magie kan bijvoorbeeld eenvoudiger door magieschilden heen breken dan normale magie.

Mensenmagie

Waar myrofasmagie botst met mensenmagie, blijkt pure magie deze twee te kunnen verbinden. Hierdoor is het voor pure magiërs mogelijk de magie van tovenaars te manipuleren of te stoppen. Ook is het mogelijk om de magie van een magiër en een tovenaar te bundelen. Doordat alleen pure magiërs dit kunnen en er maar heel weinig van zijn, is er over dit onderwerp weinig informatie bekend.

Magie herleiden en manipuleren

Wanneer er directe magie gebruikt wordt, is er een magiespoor tussen de magiër en de magiemanifestatie. Met behulp van pure magie kan deze magiestroom opgevangen worden, waardoor herleid kan worden waar de magie vandaan komt. Ook is het mogelijk om de magie die een andere magiër gebruikt te manipuleren, zodat de voeding er van nog steeds vanuit de oorspronkelijke magiër komt maar de pure magiër deze magie verandert.

Gevaren

Het grootste gevaar van pure magie is waanzin. Dit komt doordat de bescherming tussen de magie en de magiër gedeeltelijk weggehaald wordt. Hierdoor staat de magie in direct contact met de magiër en fungeert de eigen wil en de gestructureerde geest er voor dat de magie geen meester wordt over de magiër. Er zijn een aantal zaken waardoor de magie wél de macht overneemt en resulteert in waanzin.

Leerproces

Het grootste gevaar zit in het leerproces. Van alle magiërs die er in slagen de bescherming tussen henzelf en de magie te penetreren wordt meer dan tachtig procent krankzinnig. Dit komt doordat ze de ongetemde macht van de magie niet kunnen beheersen omdat ze ofwel te zwak zijn, ofwel een te groot deel van de bescherming neergehaald hebben.

Vermoeidheid

De magie in toom houden kost wilskracht. Hoe geoefender een magiër hier in is, hoe eenvoudiger dit is. Wanneer een magiër verzwakt is doordat hij bijvoorbeeld erg moe is of weinig heeft gegeten, zal hij het veel zwaarder hebben om de magie tegen te houden. Er zijn gevallen bekend waarbij pure magiërs na lang en hard werken op de grond vielen en overgenomen werden door de magie.

Magiegebruik

Iedere keer wanneer er pure magie gebruikt wordt, wordt het gat in de bescherming iets groter. Het is mogelijk een gat weer wat kleiner te maken, maar van tevoren is niet te voorzien hoeveel groter het gat zal worden door het magiegebruik. Pure magiërs worden vaak vanzelf krankzinnig, doordat langzaam maar zeker het gat groter wordt en de magie hen meer gaat overnemen.

pure_magie.txt · Laatst gewijzigd: 05/07/2018 21:46 door tetachan