Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Zijbalk

borgonon

Borgonon

Demografie

De bevolking van Borgonon bestaat uit Dwergen. Borgonon is met Kabut één van de twee landen waar maar één ras woont.
De bevolking van de Borgonen is bijna volledig dwergs. Vanwege het onherbergzame karakter van de Borgonen is het vestigen voor veel myrofas een bijna onmogelijke taak. In kleinere nederzettingen staat de bevolking daarbij meestal afwijzend tegenover andere rassen. Ook in de grotere steden is er slechts een enkele myrofas anders dan een dwerg gesetteld. Myrofas die geen plannen hebben om zich vast in de Borgonen te vestigen worden overigens zeer welwillend behandeld.

Geografie

Steden

De hoofdstad van Borgonon is Schidnaj.
Een groot gedeelte van de Borgonen zijn kleinschalige, vaak autarkische, nederzettingen. Meestal zijn ze rond een (uitgeputte) mijn opgebouwd. Er wonen meestal drie of vier families in een dorp. Er zijn echter ook grotere dorpen en steden, waarvan de grootste deels onder de grond liggen; oude mijngangen die volgebouwd zijn met huizen. De hoofdstad Schildnaj is een voorbeeld van een stad waarvan een deel in de gewelven van een berg gebouwd is.
In de stad Rumer staat de Grote Tempel van Mortos.

Tussen de grootste plaatsen is een netwerk aangelegd van wegen en tunnels die goed begaanbaar is. Sommige kleinere plaatsen zijn echter moeilijk te bereiken. Slingerende bergpaadjes zijn vaak de enige manier om ze te bereiken, een van de redenen dat dergelijke dorpjes erg op zichzelf gericht zijn.

Ligging

 • Franse Jura
 • Noord-Italië
 • Zuid-Oosternrijk
 • Zuid-Zwitserland
 • Slovenië

Klimaat

Hooggebergteklimaat. Strenge winters, warme zomers, met plaatselijke uitzonderingen. Zeker in de hoger gelegen dorpen is het kouder en duren de winters ook langer. Veel naaldbos, in de lagere dalen en op de vlaktes ook loofbos.

Landschap

Politiek

Borgonon wordt bestuurd door een krijgsherenraad.
Borgonon is lid van de Akte van Myrofas Gerechtigheden.
De Borgonen worden geleid door de krijgsherenraad. Dat is een raad met de krijgsheren van de 25 voornaamste clans uit de Borgonen. Clans zijn een belangrijk aspect in de Borgonen. Een clan is een groep dwergen die allemaal een overeenkomst hebben, bijvoorbeeld een beroep. Zo is er een clan der smeden, een magiërsclan en een mijnersclan. Echter bestaan er ook andere clans, zoals de Mircamse Dwergen, een kleinere clan waaronder dwergen uit Mircam zich hebben samengevoegd.

Elke dwerg mag proberen toe te treden vanaf zijn volwassen leeftijd, hoewel in praktijk de regel wordt gehanteerd dat zowel meisjes als jongens kans van slagen hebben pas vanaf hun zeventiende. Bij sommige clans is een toelatingsproef vereist. Het is voor een dwerg toegestaan om bij meerdere clans aansluiting te zoeken, hoewel meer dan twee slechts zelden voorkomt, om het simpele feit dat geen enkele dwerg meer aan meer dan twee kwalificaties voldoet. Het komt voor dat dwergen uit hetzelfde gezin tot verschillende clans behoren.

Aan het hoofd van elke clan staat een krijgsheer. Bij de dood van een krijgheer komen alle Tarril, een dwerg die de respectabele leeftijd van eenenveertig heeft bereikt, bij elkaar en verkiezen een nieuwe krijgsheer. Een krijgsheer mag lid zijn van slechts één enkele clan en zweert zich tot zijn dood in te zetten voor het welzijn van zijn clan. Elke clan heeft een krachtig magisch voorwerp dat de clan representeert; de krijgsheer wordt bij zijn verkiezing eigenaar van dat voorwerp.

Door de eeuwen heen hebben de clans verbonden gevormd, maar ook vijandelijke relaties. De meest bekende en openlijke is het conflict tussen de clan der Strijdenbroeders en de Magiërsclan. Sinds hun samenwerking bij het opstellen over strenge wetgeving over de aanwezigheid van trollen in 546 hebben de twee partijen niet meer samengewerkt.

Cultuur

Het land wordt als ‘neutraal’ aangeduid.
In de Borgonen aanbidt men de God Mortos van IJzer. Voor hem is in iedere stad een tempel te vinden en bij grote mijnen ook wel. Mortos is een veeleisende god, hem dienen als priester is dan ook een uitputtende en meestal dodelijke taak. Echter wordt Mortos verantwoordelijk gehouden voor het veiligstellen van de mijnen en de ondergrondse steden, waardoor de bevolking wel aan zijn hogen eisen toegeeft. Met name de XXX, de clan der smeden, heeft een sterke band met deze godheid.

Kasten

Borgonon heeft een kastensysteem: Kaste 3:

 • Priesters. Priesters worden met alle mogelijke eerbied behandeld en krijgen een vorstelijke beloning voor hun werk.

Kaste 2:

 • Krijgsheren
 • Mijnbezitters
 • Gegoede burgerij

Kaste 1:

 • Middenstand. Normale ambachtslieden, mijnwerkers, boeren.

Kaste 0:

 • Bedelaars.

Architectuur

De architectuur in de Borgoonse steden wordt gekenmerkt door twee eigenschappen: grove bouwmaterialen en kleine details. Meestal houdt dat in dat gebouwen worden opgetrokken uit grote blokken steen, die vervolgens worden versierd met reliëfwerken. Verder zijn er in de ondergrondse steden zogenoemde grotwoningen, huizen die gevormd zijn door een spelonk of inham in een grot of tunnel.
Ook een ander bekende vorm van Architectuur zijn de kollumn, de hoge zuilen van Schidnaj. Deze ondersteunen het gewelf van de stad, maar zijn op ingenieuze wijze door de loop van de tijd versierd. Elke kollumn heeft zijn eigen thema en eigen vorm van versiering, de bekenste kollumn, de Aurum Kollumn, is voor het grootste gedeelte bedekt met edelmetaal.

Voedsel

Qua eten en drinken zijn de Borgoonse dwergen niet moeilijk: ze eten wat de pot schaft. Als er vlees is, eten ze vlees. Als er groente zijn, eten ze groenten. Vis komt vrij weinig op het menu voor, aangezien aan vis moeilijker te komen is in de bergen. Wel heeft elke clan zijn eigen specifieke drank of gerecht, wat op bijeenkomsten wordt geserveerd.

Taal

De voertaal in de Borgonen is Does. De drie hoofddialecten die zijn te onderscheiden zijn Braj-, Dnor- en Hud-Dwergs, die in respectievelijk het westelijke, oostelijke en het middelste deel van het grondgebied van de Borgonen worden gesproken. Echter wordt er op alle hogere posities voornamelijk Latijn gesproken, de internationale myrofastaal, wat begint door te werken op de lagere bevolkingsklassen.

Economie

Borgoonsen staan erom bekend om een hardwerkend maar ook eerlijke lieden te zijn. Het grote geld zit in de mijnbouw, de Borgonen zijn de grootste leveranciers van wapens en andere ijzerwaren. Maar het economisch systeem is ook erg goed geregeld, aangezien het werkende volk indirect de macht heeft. Er zijn om deze reden meer rechten en vrijheden voor het gewone volk.
Zo is er bijvoorbeeld het vereigeningsrecht. Dat is het recht dat een dwerg het eigenaar wordt als hij een nieuwe mineralenaders ontdekt. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat veel dwergen hun fortuin zoeken en de bestaande mijnen links laten liggen in hun zoektocht naar het grotere geld.

Geschiedenis

borgonon.txt · Laatst gewijzigd: 05/07/2018 21:46 door tetachan