Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


tag:beroepen

TAG: beroepen

PaginaBeschrijvingTags
Aanklager beroepen irmm Aanklager De aanklager is een onderdeel van het rechtsapparaat van de IRMM. Als iemand een situatie kent waarin een of meer misdrijven zijn bega… ,
Aanzegger beroepen Aanzegger Persoon die bij een sterfgeval de naasten van de overledene op de hoogte stelt van de droevige gebeurtenis en eventueel uitnodigt voor de b…
Acoliet beroepen Acoliet Een acoliet is in het algemeen een leerling, iemand die al een tijdlang in opleiding is. Vaak gaat het om jonge myrofas of mensen die geeste…
Advocaat beroepen irmm Advocaat Advocaten zijn deel van de rechterlijke macht op alle niveaus. Dit kan op regionaal, nationaal of internationaal niveau zijn. De IRMM i… ,
Bandar beroepen Bandar Een Bandar is de leider, rechter en raadsheer van een kaboutergemeenschap. Bandars zijn meestal oude kabouters met veel levenservaring. Zowel …
Beeldhouwer beroepen Beeldhouwer Een beeldhouwer is een kunstenaar of een ambachtsman die sculpturen maakt van diverse materialen. Gorgonen zijn beroemde beeldhouwers. He…
Berichter beroepen Berichter Een magisch begaafd persoon, bijna altijd in dienst van een koningshuis of hof, die als getuige optreedt bij een gebeurtenis en alles in zi…
Beroepen wereld beroepen Beroepen Er zijn veel beroepen in de myrofaswereld die niet overeenkomen met de mensenwereld. Of beroepen die net even anders ingevuld worden.… ,
Bewaker beroepen Bewaker De bewaker (ook wel wachter genoemd) is iemand die personen, zaken of gebouwen bewaakt. Personen: Hij beschermt een of meerdere personen teg…
Burgemeester beroepen Burgemeester De burgemeester is het hoofd van de regering in een bepaald gebied. Vaak gaat het om een relatief klein gebied, zoals een stad met omgev…
Drakenruiter beroepen Drakenruiter Elite-strijder. Zijn wereldwijd geschat op een aantal van minder dan 200, maar er is niet veel over hun aantal bekend. Berijden een draa…
Druïde beroepen Druïde Aardmannetjes zijn wezens die nauw verbonden zijn met de natuur. Een van de vier stammen bij de aardmannetjes richt zich op de natuur en de ma…
Dwergenpriester beroepen religie Dwergenpriester Mortos van IJzer Dwergen staan niet bekend om hun grote religiositeit. Toch heeft de cultus van Mortos van IJzer, god van al… ,
Edelen beroepen middeleeuwen politiek Edelen Rangen en standen Al zolang de mens bestaat, wordt door velen de filosofie aangehangen dat de ene mens beter is of hoge… , ,
Elixiër beroepen Elixiër Elixiërs zijn magiërs die bedreven zijn in het vastleggen van magie in een drankje, een zogenaamd magisch elixer. Noem het geen toverdrank wa…
Fulaki irmm beroepen Fulaki Het enkelvoud van Fulaki is tegenwoordig tot veler verrassing Fulaki. De oorzaak daarvan is waarschijnlijk dat Fulaki nooit alleen zijn e… ,
Gezel beroepen middeleeuwen handleidingen Gezel In de middeleeuwen is het gebruikelijk dat kinderen die een beroep moeten leren, gaan werken bij een meester - ieman… , ,
Gezelschapsheer en -dame beroepen Gezelschapsheer en -dame Dienstbaarheid Kobolden vormen een van de Myrofasrassen die het meest te maken hebben met mensen. Tegen wil en dank, want d…
Heks beroepen magie Heks Magiegebruikers Een enkel persoon uit mensenras heeft beschikking over magische krachten. Dit kan komen door verwantschap met myrofas (in… ,
Hopfokker beroepen Hopfokker Fokker van hops, een van de meest voorkomende magische huisdieren. Een hopsfokker is ervaren in het fokken van vooral de juiste kleur, maar…
Houtsnijder beroepen Houtsnijder Een houtsnijder is iemand die zich bekwaamd heeft in het bewerken van hout. Hierbij kan gedacht worden aan het uitsnijden van houten voor…
Huurling beroepen Huurling Een huurling is een persoon die tegen betaling in dienst gaat bij het leger. Daarbij maakt het niet uit wélk leger, en voor welk land of wel…
Jattur beroepen Jattur Individu dat voor geld goederen verschaft met een dubieuze herkomst. Verkoopt uitsluitend magisch gerelateerde goederen en legt zich toe op he…
Joculator beroepen middeleeuwen Joculator Een rondreizende artiest. Deze persoon trad op van hofpartij tot dorpsfeesten met diverse kunsten. Zowel zingen en dansen, maa… ,
Kaatsie beroepen Kaatsie Mandendragers in de sport latafika. Deze personen maken gebruik van de kaatsh, waarin de hietmie moet worden opgevangen. Ze mogen de mand nie…
Kapiloot beroepen Kapiloot Titel van een kapitein op een vliegend schip of dergelijk voertuig. Zijn zeer zeldzaam, net als hun voertuigen en doen vooral dienst boven z…
Kielie sporten beroepen Kielie Aanvaller in de sport latafika. Deze personen maken gebruik van de kielstiek, waarmee geslagen (met uitzondering van de manddragers), … ,
Koning beroepen Koning Koning is de titel voor het staatshoofd van een koninkrijk. De koning maakt geen deel uit van de adel, maar staat erboven. In de meeste geval…
Krijgsheer beroepen Krijgsheer Een krijgsheer of ridder is een aanvoerder van een leger. Een krijgsheer is een politieke leider van een dwergenclan. Hij heeft in princi…
Kroonprins beroepen Kroonprins De prins die de regerende koning zal opvolgen zodra deze aftreed of vroegtijdig te overlijden komt. Dit is vaak de oudste zoon van de koni…
Leraar beroepen Leraar Een leraar of docent is iemand die zijn kennis of bekwaamheid overdraagt aan een leerling. Ook de termen docent(e), leerkracht en onderwijsgev…
Magische wapensmid beroepen Magische wapensmid Is een persoon, vaak een dwerg, die ervaren is in het magie/magische eigenschappen toe te voegen aan wapens. Hebben een officieus …
Magiër beroepen Magiër Myrofas spreken bijna altijd van magiërs, mensen zullen de termen 'magiër' en 'tovenaar' vaak door elkaar gebruiken. Het verschil zit hem in h…
Minstreel beroepen Minstreel Een joculator die zijn eigen liederen componeert. Vaak vestigden zij zich aan hoven, waar ze hun hoofse liederen ter gehore brachten. Een m…
Onderzoeker beroepen Onderzoeker Een onderzoeker is iemand die onbekende zaken bestudeert. Er kan gedacht worden aan technisch onderzoek, geneeskundig onderzoek en cultuu…
Opperhoofdrechter beroepen Opperhoofdrechter De Opperhoofdrechter is de rechter die de rechtbank voorzit als drie rechters een zaak behandelen. De Opperhoofdrechter heeft een z…
Priester beroepen religie Priester Priesters zijn de dienaren van de goden. Sommige goden vereisen alleen mannelijke priesters, anderen juist slechts vrouwelijke pries… ,
Raadgever beroepen politiek Raadgever Het beroep van raadgever bestaat uit adviseren. Veel koningen en andere bestuurders hebben raadgevers in dienst om hen te advisere… ,
Rechter beroepen Rechter Rechters zijn over het algemeen degenen die in een geding beslissen wie gelijk heeft, de aanklager of aangeklaagde. Er zijn officiële rechter…
Rector beroepen Rector Aan het hoofd van Universiteit Ypsilon stond de rector. Deze myrofas was aangesteld door zijn/haar voorganger na een (vermoedelijk) zorgvuldig…
Samoerai verbonden politiek beroepen Samoerai Herkomst Samoerai is een krijgersklasse uit Oost-Azië, waarvan de leden zich vooral toegelegd hebben op het zwaardvechte… , ,
Scheidsrechter beroepen Scheidsrechter Een persoon die tijdens een wedstrijd (bijvoorbeeld latafika) het spelverloop in de gaten houdt. Hij of zij controleert of de regels n…
Schoolhoofd beroepen bumetrel Schoolhoofd De leiding van Bumetrel is sinds het allereerste begin in handen geweest van een schoolhoofd. Het eerste schoolhoofd was Cornél … ,
Sjamaan beroepen magie Sjamaan Magiegebruikers Een enkel persoon uit het mensenras heeft beschikking over magische krachten. Dit kan komen door verwantschap met myro… ,
Slaaf beroepen Slaaf Een slaaf is een levend wezen, niet geclassificeerd als dier, dat eigendom is van een heer. Een slaaf kan worden gehouden als werkkracht of als…
Smid beroepen Smid Een smid bewerkt metalen en vervaardigt metalen voorwerpen. Dit werk gebeurt in een smidse. Met behulp van een vuur, aangeblazen door een blaasb…
Soldaat beroepen Soldaat Een soldaat, niet te verwarren met een huurling, is een militair die veelal tijdelijk in het leger werkt in de laagste rang. Soldaten verschi…
Telepatist beroepen Telepatist Onder telepathie wordt verstaan: het vermogen om zonder gebruik van taal of hulpmiddelen rechtstreekse gedachten en gevoelens te vernemen,…
Tovenaar beroepen Tovenaar Magiegebruikers Een enkel persoon uit het mensenras heeft beschikking over magische krachten. Dit kan komen door verwantschap met myrofas (…
Trosie beroepen Trosie Gewone spelers in de sport latafika. Deze personen maken gebruik van de tro, waarmee ze de hietmie in de kaatsh moeten zien te krijgen. Met de…
Trouwmarius beroepen Trouwmarius Een trouwmarius is een myrofas die de bevoegdheid heeft om myrofas te trouwen. Opleiding De opleiding voor trouwmarius kan verschillen …
Vertegenwoordiger politiek beroepen Vertegenwoordiger Vertegenwoordigers worden gekozen door het volk. De gekozen vertegenwoordigers vormen een raad die vervolgens samenkomt en… ,
Voedster beroepen Voedster Een vrouw die een kind van een ander (meestal tegen vergoeding) borstvoeding geeft. De voedster of min werd met zeer veel zorg uitgezocht e…
Volkstribuun beroepen Volkstribuun In Almaria krijgt het volk een directe stem in beslissingen. Als er een beslissing genomen moet worden, komen de betrokken burgers bijee…
Voorzitter beroepen Voorzitter Leider van onder andere een organisatie of een raad. De voorzitter leidt het dagelijks bestuur en zorgt voor orde tijdens vergadering. Ver…
Vroedvrouw beroepen Vroedvrouw Persoon die een zwangere vrouw begeleidt bij de bevalling, zorg draagt voor de hygiëne, hulp verleent bij de geboorte en de moeder en baby…
Weisie beroepen Weisie Verdediger in de sport latafika. Deze personen maken gebruik van de goawei, waarmee hun teamgenoten beschermd moeten worden. De goawei mag de …
Ziener beroepen Ziener Een ziener is iemand die in de toekomst kan kijken en kan vertellen wat de wil van de goden is. Zieners zijn in te delen in verschillende cate…