Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Zijbalk

koning

Koning

Koning is de titel voor het staatshoofd van een koninkrijk.
De koning maakt geen deel uit van de adel, maar staat erboven. In de meeste gevallen is hij een absoluut heerser. Dit houdt in dat alleen hij het voor het zeggen heeft. De koning omringt zich vaak met raadgevers. Zij geven hem raad op allerlei gebieden, zoals economie, buitenland, defensie etc.

Opvolging

Koning is een erfelijke titel die over gaat van vader op zoon. Bij het ontbreken van mannelijk nageslacht is het mogelijk dat de koning door een dochter wordt opgevolgd. Dit wordt als onwenselijk gezien, omdat vrouwen in veel culturen incapabel worden geacht. Ontbreekt een erfgenaam helemaal, dan moet er een nieuwe koning worden gekozen onder de hoogste adel van het land. Vaak is er geen overeenstemming over wie de beste rechten heeft op het koningsambt, waardoor het kiezen van een nieuwe koning uitmondt in een burgeroorlog. De overwinnaar wordt dan uitgeroepen tot het nieuwe staatshoofd.

Regalia

Bij het koningschap speelt symboliek een grote rol. Er zijn een groot aantal voorwerpen die het koningschap kracht bij zetten. Zo is de koning de enige die een kroon mag dragen. Vaak heeft hij ook de beschikking over een speciale staf, een scepter. Goud is bij uitstek de kleur van de koning. Goud staat niet alleen voor welvaart en rijkdom maar ook voor puurheid. Leeuwen, draken en arenden zijn de koninklijke dieren bij uitstek. Zij staan vaak afgebeeld op koninklijke wapenschilden of worden gebruikt als ornament.

koning.txt · Laatst gewijzigd: 05/07/2018 21:46 door tetachan