Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Zijbalk

landelfen

Landelfen

Overzicht

Maximale leeftijd: 700.
Lengte: 1.70-2.20 meter.
Morele categorie: dagwezen.
Fysieke kenmerken: verscherpte zintuigen, puntoren.
Geestelijke kenmerken: diplomatiek.
Gemiddeld cijfer voor uiterlijk: 8.

Eigenschappen

Lichamelijke eigenschappen

Landelfen zijn in veel opzichten superieur aan mensen, zo ook in de lengte, ze zijn vaak langer dan de mensen, en vaak tussen de 175- 210. Ze zijn vaak ook knapper en hebben fijnere gelaatstrekken dan zij hebben.
Een kenmerk van elfen, (alle elfen: lucht-, land- en nachtelfen) zijn hun puntige oren. Waarschijnlijk hebben ze ook betere zintuigen, hoewel dat niet altijd bevestigd is.
Landelfen hebben vaak een houding van gratie en lopen dan ook zo. Ze zijn vlug, wendbaar en meestal lichtvoetig. Daardoor kunnen ze zich een vrijwel geluidloze pas aanleren.

Geestelijke eigenschappen

Landelfen zijn bedachtzame wezens, geen flapuiten. Ze hebben een redelijk strategisch gevoel en zijn diplomatiek. Doordat ze afwegend zijn, kunnen ze soms toch sloom overkomen of hinderlijk hangend aan tradities en gewoontes in etiquette. Ook planten ze niet zo voort als mensen. Ze krijgen per gezin vaak maar 1 of 2 kinderen.
Landelfen worden uitzonderlijk oud, maar zijn niet onsterfelijk. Meestal liggen leeftijden rond de 700-800 jaar. Ze hebben dan wel een heel andere groei en qua vergelijking met mensen mag er dan ook een 0 vanaf.

Woongebieden

Religie

Landelfen vereren Vanas, god van natuur, geschiedschrijving en de dag.

Oorsprong:

Elfen zijn waarschijnlijk het oudste volk op aarde, dat, net zoals de dwergen ook uit het noorden schijnt te komen. Algauw hebben ze zich verspreid over de aarde en kwam er onderscheid. Niet heel lang nadat de elfen de aarde hadden bevolkt, kwamen de mensen op aarde.
Algauw kregen de elfen onderling onenigheid: moesten ze deze aan hen ondergeschikte wezens laten begaan? Of waren ze niet voor niets ondergeschikt aan hen en waren ze er om te gebruiken? De elfen uit het noorden waren van mening dat deze wezens moesten laten begaan, maar de elfen uit het zuiden, of eigenlijk uit het oosten, de donkerharigen, die liever in de nacht leefden, vonden dat deze mogelijkheid niet onbenut mocht worden gelaten.
Een oorlog was ontketend. Er werd geen elfenvolk ontzien en (het tegenwoordige) Oost-Europa werd één groot slagveld. Er was geen elfenvolk dat er niet bij betrokken was, aangezien alle volken stuk voor stuk kleur moesten bekennen. Na 41 lange jaren van meer of minder bloedvergieten was de strijd nog steeds onbeslist. Beide kampen hadden enorme verliezen geleden en beide kampen waren niet van plan toe te geven. De leiders van beide partijen sloten een wapenstilstand. De landelfen en de nachtelfen – die in de loop van de tijd die naam hadden gekregen en zich zo lieten noemen - waren het vechten moe en besloten zich niet meer met elkaar te bemoeien.
De landelfen trokken terug naar het westen en leefden in vrede. Na lange eeuwen waarin het mensenras zich ongelofelijk snel had voortgeplant, kwam het tot een aanvaring met een groot rijk der mensen: de Byzantijnen genaamd, die in het oosten van Europa leefden. Samen met de nachtelfen, die hen schandelijk voor hun eigen doeleinden gebruikten, ontketenden ze een oorlog tegen landelfen in Italië. Zij zochten toenadering bij kobolden en dwergen in de bergen, terwijl de nachtelfen de aardmannetjes en gnomen bij hun strijd betrokken. Op de grens van Italië, het Byzantijnse rijk en Oostenrijk werd de strijd uitgevochten. De ‘goede’ kant won het net en de slechte kant was verslagen en ontmoedigd. Deze oorlog, de zogenaamde Drie-Landen-Oorlog was de laatste grote oorlog met elfen tot nu toe. Ze leven nu eigenlijk over de hele wereld, zelfs in het overzeese continent.

landelfen.txt · Laatst gewijzigd: 05/07/2018 21:46 door tetachan