Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Zijbalk

nascam

Nascam

Demografie

Nimfen, luchtelfen, landelfen, kabouters, faunen en feeën.
Nascam is een land waar zes rassen leven. De landelfen zijn het meest vertegenwoordigde ras in het land en ook het koningshuis bestaat uit landelfen. Verder wonen er kabouters, nimfen, feeën, faunen en luchtelfen in Nascam. Behalve deze myrofasrassen wonen er ook veel mensen in Nascam. Myrofas en mensen leven grotendeels in vrede naast elkaar. Zij hebben over het algemeen weinig contact met elkaar.
Ieder ras heeft verschillende districten in Nascam. Dit betekent niet dat er in een district alleen maar myrofas van één ras wonen, maar dat zij wel dat district besturen. De luchtelfen uit Nascam wonen voor het merendeel in luchtsteden, maar deze bevinden zich boven grondgebied dat aan de luchtelfen is toegewezen. Op deze grond verbouwen zij bijvoorbeeld eten voor de bevolking van de luchtsteden.

Geografie


Steden

De hoofdstad van Nascam is Aldon.

Ligging

Engeland en Noord-Oost-Schotland

Klimaat

Nascam heeft een gematigd zeeklimaat met relatief milde winters, warme zomers en neerslag gedurende het hele jaar.
Nascam heeft de reputatie erg nat te zijn. Als je de verhalen mag geloven regent het er elke dag. Dit is echter niet waar, sommige delen zijn gemiddeld droger dan Hazdor (en Nederland).

Landschap

Politiek

Grote unie met een raad die de rassen vertegenwoordigt, met aan het hoofd een koning.
Nascam is lid van de Akte der Myrofas Gerechtigheden.

Districten

Ieder ras heeft verschillende districten in Nascam. Dit betekent niet dat er in een district alleen maar myrofas van één ras wonen, maar dat zij wel dat district besturen. De meeste rassen hebben een adellijke structuur waarbij de hoogste edele in een district de leiding heeft en tevens deelneemt in de raad van edelen. Alleen de kabouters en de faunen hebben geen adel. De kabouters hebben aan het hoofd van iedere dorpsgemeenschap een Bandar. Alle Bandars uit een district vormen samen een Bandaraat. Binnen dit Bandaraat wordt een voorzitter gekozen die plaatsneemt in de raad van edelen van Nascam. De faunen hebben een soortgelijk systeem. Een faunendistrict wordt geleid door een raad van dorpsburgemeesters. Deze burgemeestersraad wijst één faun aan die namens het district een zetel bekleedt in de raad van edelen.

Raad van edelen

De leiders van ieder district in Nascam nemen plaats in de raad van edelen. Het hoofd van deze raad is de hoogste edelman uit het district Aldon: de koning. Deze raad heeft een aantal doelen:

 • Het eigen district vertegenwoordigen bij de koning.
 • Strubbelingen tussen districten oplossen.
 • Rechtspreken in rechtszaken:
  • tussen twee districten;
  • tegen de leiding van een district;
  • waarin een ter dood veroordeelde myrofas in beroep gaat.
 • De koning raad geven.

Raadsleden kunnen van verschillende rang zijn (een graaf uit het ene district en een hertog uit het andere), maar binnen de raad zijn zij volgens de wet gelijkwaardig en heeft hun stem ook hetzelfde gewicht. Van oorsprong was de raad het hoogste gezag dat er was in Nascam en werd er een voorzitter aangesteld die de vergaderingen moest leiden. Na verloop van tijd kreeg deze voorzitter meer macht, tot het punt waarop het voorzitterschap van vader op zoon werd overgedragen.

Koning

Hoewel het land Nascam al langer bestond, wordt met het ontstaan van koninkrijk Nascam meestal het moment bedoeld waarop het voorzitterschap van de raad van edelen overerfbaar werd. Momenteel staat de koning in de praktijk boven de raad, hoewel dit wel grenzen heeft. De huidige koning, Everhard Staverius, heeft de vorige koning, Galvatron Arceneaux afgezet. De familie Arceneaux is gevlucht en Everhard Staverius heeft zichzelf tot koning gekroond.

Internationale politiek

Nascam is actief in de internationale politiek en heeft de Akte der Myrofas Gerechtigheden ondertekend. Het land is officieel met niemand in oorlog, maar het is zeker Hazdor vijandig gezind. Ook richting Skalatin en Chrevnië is er sterke achterdocht. Nascam heeft goede banden met Almaria en Mircam, waarmee het ook handelt. Ook Tchaulich is een goede handelspartner van het land. Van oudsher onderhoudt het land goede relaties met luchtelfsteden in binnen- en buitenland.

Cultuur

Het land wordt als ‘vriendschappelijk’ aangeduid.

Wetgeving en rechtspraak

Wetgeving

Een deel van het recht is op nationaal niveau geregeld. Deze wetten kunnen door de raad van edelen worden gemaakt. De koning heeft de mogelijkheid hierover een veto uit te spreken en hij kan daarnaast op eigen gezag wetten uitvaardigen. De districten hebben de vrijheid hun eigen wetten te hebben, zolang deze niet ingaan tegen nationale wetten.

Rechtspraak

De edelen spreken recht over de inwoners van hun district. Bij de kabouters zijn dit de Bandars en bij de faunen de dorpsburgemeesters. Wanneer een edelman wordt verdacht van een misdaad, wordt hierover recht gesproken door een hogere edelman. Wanneer een Bandar of een dorpsburgemeester wordt verdacht, wordt er rechtgesproken door respectievelijk het Bandaraat of de burgemeestersraad.

In beroep

Er is één opgelegde straf waartegen een inwoner van Nascam officieel in beroep kan gaan en dat is de doodstraf. Het maakt niet uit op welk politiek niveau de doodstraf wordt opgelegd, wanneer de veroordeelde in beroep gaat zal dit door de raad van edelen behandeld worden. De raad stelt een vonnis op, dat ondertekend dient te worden door een meerderheid van de raadsleden en de koning. Hoewel dit officieel de enige mogelijkheid is om in beroep te gaan tegen een straf, is het in de praktijk zo dat het vonnis van een lager geplaatste edelman ongedaan kan worden gemaakt door een hogere edelman.

Straffen

De meeste straffen die worden opgelegd zijn geld- en lijfstraffen. Af en toe worden celstraffen opgelegd, maar doordat dit ruimte en geld kost, wordt deze straf weinig gebruikt. Lijfstraffen kunnen bestaan uit: geselen, brandmerken en het amputeren van lichaamsdelen. Deze straffen worden meestal opgelegd bij het opzettelijk verwonden van anderen en herhaaldelijke diefstal.

De doodstraf wordt weinig toegepast en kan worden opgelegd voor de volgende misdrijven:

 • Enkelvoudige of meervoudige moord.
 • Godslastering.
 • (Sommige vormen van) verkrachting.

Taal

De taal van Nascam is een mengkroes van Thekket, Velat, Milat en Does. Daarnaast wordt Latijn gesproken.

Geschiedenis

nascam.txt · Laatst gewijzigd: 05/07/2018 21:46 door tetachan