Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Zijbalk

irmm

IRMM

De IRMM is de Internationale Rechtbank voor Myrofas Misdaden. De IRMM is een onafhankelijk rechtsorgaan, en kan zijn macht en invloed uitoefenen sinds het bestaan van de Akte Der Myrofas Gerechtigheden.

De IRMM gebruikt het Wetboek van Strafvordering der IRMM.

Vlag

Akte Der Myrofas Gerechtigheden

In 935 werd de Akte Der Myrofas Gerechtigheden getekend door een groot aantal landen. Deze lijst bevatte onder andere de toestemming voor het handelen van de IRMM. Dit omdat het uitermate moeilijk bleek misdadigers uit andere landen te straffen voor daden gepleegd tegen de eigen inwoners. Sinds de instelling van de IRMM is dit geen enkel probleem meer. Landen zijn nu verplicht dergelijke misdaden aan de IRMM te rapporteren en het handelen aan deze rechtbank over te laten.

Wijze van handelen

De IRMM, de hoofdrechtbank gevestigd in Oikilan heeft een groot aantal rechters in dienst die in verschillende samenstellingen rechtspreken. Afhankelijk van de zwaarte van de overtreding wordt het aantal rechters in de rechtszaak bepaald. Voor lichtere misdaden wordt slechts één rechter aangesteld, voor zwaardere overtredingen twee, en voor de zwaarste overtredingen drie. Wanneer er meerdere rechters samen rechtspreken moeten de rechters van verschillende rassen afkomstig zijn, om te voorkomen dat er gehandeld wordt volgens de handelswijze van één enkel ras. Bij een samenstelling van drie rechters is één van de rechters de opperhoofdrechter. Zijn of haar stem telt zwaarder dan de anderen.
Wanneer de uitslag van de rechters niet unaniem is (twee rechters versus opperhoofdrechter, of rechter versus rechter) wordt er opnieuw beraad met een apart daarvoor ingestelde jury.
De IRMM gebruikt de beruchte combinatie van waarheidsserum en telepathie om zijn rechters, advocaten en getuigen de betrouwbare waarheid te laten spreken. De verdachte wordt hieraan niet onderworpen, maar elke uitlating van diezelfde verdachte wordt onderzocht op waarheidsgehalte.

Fulaki

De IRMM heeft zijn eigen bewakingsorde genaamd Fulaki. Deze orde, met uniformen in de IRMM-kleuren oranje en goud, wordt aangevoerd door de gorgo Jotar Elichaïm. De Fulaki hebben een reputatie gevestigd als een vrijwel onoverwinnelijke groepering, hoewel de effectiviteit van hun vaak excessieve geweld nogal eens in twijfel wordt getrokken zijn er weinig myrofas die het belang van hun bestaan zouden betwijfelen.

Onderwerpen

PaginaBeschrijvingTags
Aanklager beroepen irmm Aanklager De aanklager is een onderdeel van het rechtsapparaat van de IRMM. Als iemand een situatie kent waarin een of meer misdrijven zijn bega… ,
Advocaat beroepen irmm Advocaat Advocaten zijn deel van de rechterlijke macht op alle niveaus. Dit kan op regionaal, nationaal of internationaal niveau zijn. De IRMM i… ,
Fulaki irmm beroepen Fulaki Het enkelvoud van Fulaki is tegenwoordig tot veler verrassing Fulaki. De oorzaak daarvan is waarschijnlijk dat Fulaki nooit alleen zijn e… ,
IRMM irmm politiek organisaties IRMM De IRMM is de Internationale Rechtbank voor Myrofas Misdaden. De IRMM is een onafhankelijk rechtsorgaan, en kan zijn macht en … , ,
Wetboek van Strafvordering der IRMM boeken irmm Wetboek van Strafvordering der IRMM Strafvordering Straffen die in het kader van de Akte der Myrofas Gerechtigheden kunnen worden opgelegd. Arti… ,
irmm.txt · Laatst gewijzigd: 06/07/2018 08:30 door tetachan