Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Zijbalk

garadoni

Garadoni

Garadoni is de naam van het legendarische zwaard van Zlervan Gisragbald Yolsnem ú Kagsinmalthadèn, de mythische magiër-krijger uit de legenden van de luchtelfen. Zlervan was een uitzonderlijk goede zwaardvechter, die zijn zwaardvechtkunst combineerde met een grote kennis van magie.

Het ontstaan van het zwaard

Garadoni is gesmeed door dwergen. De legende zegt dat een dwergenpriester op een sterrenloze nacht een visioen kreeg van Mortos van IJzer, de dwergengod. De god beval dat er een groot, magisch zwaard moest worden gesmeed door een jonge smidsgezel. De gezel moest daarna door hetzelfde zwaard onthoofd worden. De priester bleef in verwarring achter, want wie zou de dwergengod in gedachten hebben gehad?
Een oproep ging uit door alle landen waar dwergen woonden dat de beste smidsgezellen naar Allavrië moesten komen. Toen alle gezellen zich verzameld hadden, vertelde de dwergenpriester wat Mortos van IJzer hem gezegd had. Er brak paniek uit onder de gezellen, totdat er één gezel naar voren kwam en sprak: “Ik zal het zwaard smeden.” Iedereen was stomverbaasd, maar niemand durfde hem van het idee af te brengen. De jonge dwerg ging aan het werk en smeedde een machtig zwaard. Hij overhandigde het zwaard aan de priester en wachtte op wat komen zou.
“Wat is je naam?” vroeg de dwergenpriester. “Gar”, antwoordde de gezel. De priester aarzelde, wilde de jonge dwerg niet doden, maar durfde de wrede dwergengod niet te weerstaan. Hij liet de dwerg blinddoeken en in de tempel voeren. Zelf volgde hij met het zwaard. In de tempel onthoofde hij de jonge gezel maar niet voordat hij beloofd dat het zwaard “Garadoni” zou worden genoemd, Meesterstuk van Gar.
Garadoni werd in het heiligste deel van de tempel van Mortos van IJzer neergelegd op een schrijn. De schrijn was versierd door een meesterhoutsnijder met prachtige reliëfs van thema's uit de mythologie der dwergen. Op twee in hout uitgewerkte bergpartijen - één aan de noordkant van de schrijn, één aan de zuidkant - waren ijzeren ringen aangebracht waarin het zwaard was vastgezet. Het zwaard was onbewaakt. Welke dwerg zou het immers wagen om een zwaard te stelen dat gesmeed was in opdracht van Mortos van IJzer zelf?

De roof

Eeuwen gingen voorbij, de ene generatie dwergenpriesters werd gevolgd door de andere. Het magische zwaard lag nog steeds op dezelfde plek in de tempel.
Op een kwade dag trok de jonge magiër, Zlervan Allavrië binnen om het legendarische zwaard te zoeken. Het bestaan van Garadoni was nooit verborgen gehouden door het dwergenras en de jonge magiër was van jongs af aan al geboeid door verhalen over Garadoni. Naarmate de jonge luchtelf ouder werd en zijn magische talenten zich verder en verder ontwikkelden, groeide zijn verlangen om het zwaard te bezitten. Toen hij zichzelf sterk genoeg achtte, trok Zlervan naar Allavrië en liet zich de weg wijzen naar de tempel waar het zwaard lag.
De jonge magiër eiste toegang tot de tempel, maar die werd hem geweigerd omdat hij geen dwerg was. De luchtelf ontstak in woede en in zijn overmoed verschafte hij zich door middel van zijn magie toegang tot het heiligdom. Hij baande zich een weg tussen de geschokte priesters en stormde het deel van de tempel binnen waar Garadoni lag. Hij verbrak de ijzeren ringen met magie en nam het zwaard van de schrijn. Niemand van de dwergen had de moed of de kracht om hem tegen te houden. Zlervan verliet de tempel met Garadoni, de dwergen in verbijstering achterlatend.

Mortos van IJzer ontstak in grote toorn omdat het zwaard Garadoni geroofd was. Hij veroorzaakte een grote aardverschuiving die de tempel verwoestte. De hogepriester en alle andere dwergenpriesters kwamen om omdat ze niets hadden gedaan om de roof van het heilige zwaard te verhinderen.

garadoni.txt · Laatst gewijzigd: 05/07/2018 21:46 door tetachan