Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Zijbalk

basis_illusionisme

Basis Illusionisme & 20 basisillusies

Basis Illusionisme & 20 simpele illusies.
Door Thesovius Lagesius

Inleiding:

Dit boek heb ik geschreven voor alle jongelieden die geïnteresseerd zijn, maar niets weten over de illustere kunst van het illusionisme. Het bevat een duidelijke beschrijving van alle soorten illusies, wetenswaardigheden, toepassingen en de geschiedenis van het illusionisme. Aan het eind van dit boek kunnen jullie, jongelui, zelf beginnen de wonderen van het illusionisme je eigen te maken. Aan de hand van de theorie en de 20 simpele illusies, allemaal in gedetailleerde uitleg en duidelijke taal kunnen jullie wegwijs worden in het illusionisme.
Alle beginners, zelf ouderen, zouden met dit boek een grote stap verder komen in het worden van een waarlijke illusionist, door de basisbeginselen onder de knie te krijgen. Die illusies zijn stap voor stap uitgelegd en gaan van het allersimpelste, naar iets gevorderde illusies.
Dit boek is uitermate geschikt als onderwijshandreiking op scholen, maar ook voor zelfstudie.

Ik wens een ieder die met dit boek aan de slag gaat veel succes en mogen ze ingewijd worden in de wonderbare wereld van de illusies, en misschien, zelf op een dag nog iets bijdragen.

Thesovius Lagesius

1. Illusionisme, wat is het?

1.1 Illusionisme

Wat is nu eigenlijk Illusionisme? Het woord zegt het al: “De kunst van het creëren van illusies.” Dan is de volgende vraag natuurlijk: Wat zijn illusies? Die definitie is wat lastiger, maar dit is een heel gangbare: “Een Illusie is het creëren van iets zicht-, hoor-, ruik-, voelbaars, waar dat niet is, of normaliter/logischerwijs niet hoort te zijn.”
Illusies zijn er in vele soorten en maten, hieronder bespreken we puntsgewijs de verschillende categorieën, ooit zo opgesteld door een beroemde illusionist-wetenschapper: Karnèz Tifel:

 1. Optische Illusies
 2. Auditieve illusies
 3. Geurillusies
 4. Tastillusies
 5. Geestelijke illusies

Deze illusies bestaan zelf ook weer uit subcategorieën en zijn los, maar ook in combinaties denkbaar. Hoewel dat illusionisme van het hoogste niveau is, zijn in theorie alle categorieën met elkaar combineerbaar.

1.2 Non-illusies

Sommige illusionisten na hem, onderscheiden nog een 6e categorie, namelijk de non-illusies. Die categorie behandelen we eerst, omdat het dubieus is of hij erbij hoort. Onder de zogenaamde non-illusies vallen onder andere:

 • Camouflage
 • Spiegeltrucs
 • Fata-morgana’s
 • Geprepareerde gebruiksvoorwerpen

Zoals het woord al zegt, zijn non-illusies geen illusies, maar schíjnbare illusies. Deze soort wordt vaak gebruikt door mensen om de schijn op te wekken dat ergens iets is, of niet iets is. Non-illusies zijn dan eigenlijk illusies, waarvoor geen magie wordt gebruikt, en die dus in de myrofaswereld vaak niet tot de “echte illusies” wordt gerekend.
Een mooi voorbeeld van een non-illusie is een munt die zo gemaakt is, dat er aan beide zijden dezelfde afbeelding staat. Daarmee plachten mensen dommere mensen voor de gek te houden, met bijvoorbeeld gokken. Terwijl, als de mensen de munt goed hadden mogen bekijken, ze hadden gezien dat die vooraf al vals was. Dat deze categorie zo zijdelings genoemd wordt en niet geleerd wordt, is omdat er veel discussies gaande zijn, over of dit wel bij de tak van illusionisme hoort en behandeld hoort te worden of niet. Sommigen zeggen dat het gaat om een illusie, zoals gedefinieerd in 1.1, anderen zeggen dat het gewoon een slimme manier van achterhouden van volledige informatie is, om zo de schíjn op te wekken van iets wat niet kan.
Zoals je zelf misschien ook al vindt, is dit dus een ingewikkelde en langdurige discussie.

1.3 Optische Illusies

Dit is waarschijnlijk de meest gebruikte en uitgebreidste tak van het illusionisme. In vergelijking met de andere categorieën, zijn de illusies uit deze categorie betrekkelijk simpel. Een optische illusie is namelijk een illusie waarbij je iets ziet of laat zien wat er niet is.
Deze categorie is zoals gezegd erg uitgebreid. En binnen deze tak bestaan dan ook een boel subcategorieën. Die zijn, van makkelijk naar moeilijk:

 • Optische spreukillusies
 • Enkelvoudige optische illusies
 • Enkelvoudige bewegende optische illusies
 • Meervoudige optische illusies
 • Meervoudige bewegende optische illusies

In de eerste subcategorie vallen maar een paar illusies, bekendste voorbeelden daarvan zijn: “Toios Egurp” en Toios a kroko” Om dingen in goud of zilver te veranderen.
Spreukillusies hebben veel verwantschap met de tak van de spreuken, maar omdat hun oorsprong ligt in het illusionisme, behoren ze toch bij deze categorie.
In de tweede subgroep zijn ontzettend veel illusies denkbaar, zolang ze maar uit één enkelvoudige illusie bestaan. Zodra dat voorwerp een beweging moet maken, spreek je van de derde categorie, namelijk een enkelvoudige bewegende optische illusie. Zijn het verschillende voorwerpen, zowel herterogeen als homogeen, dan is dat categorie vier en bewegen die dan ook nog, dan spreek je van de vijfde en moeilijkste categorie.
Optische illusies worden vaak gebruikt om iets te illustreren, versieren, of te verhullen. Ook wordt het gebruikt om wezens mee te verwarren, of juist op hun gemak te stellen.
Een aparte vaardigheid in de categorie van de Optische illusies is het “berichten”. Dat “berichten” houdt een verslag van bijvoorbeeld een vergadering of veldslag in. Die dan zo haarscherp mogelijk wordt weergeven, met alle details. In een miniatuur weergave van die gebeurtenis. Dit op zo hoog niveau “berichten” wordt vaak gedaan door begaafde, speciaal daarvoor opgeleide illusionisten.

1.4 Auditieve-illusies

Auditieve illusies zijn illusies waarbij je iets hoort of ten gehore brengt, waar geen bron van geluid aanwezig is, of geen daadwerkelijk geluid wordt voortgebracht. Die categorie is meteen al een stuk moeilijker dan de eerste en wordt ook vaak niet gedoceerd op niet-universitaire instellingen. Ook deze categorie bestaat uit subcategorieën:

 • Auditieve illusies door spreuk
 • Enkelvoudige auditieve illusies
 • Meervoudige auditieve illusies

Waarbij de eerste subcategorie niet perse de simpelste is, maar verschilt per spreuk. De bekendste spreuk in deze categorie is: “mormorikso” Waarbij de ruimte ineens gevuld is met mompelende, net niet verstaanbare stemmen. De tweede subcategorie bestaat uit één geluid, bijvoorbeeld één stem, of een dierengeluid, of een enkel muziekinstrument.
De derde bestaat uit meerdere geluiden door elkaar en is verreweg het moeilijkst van de drie. Deze vorm van illusionisme wordt vaak gebruikt in combinatie met optische illusies, voor bijvoorbeeld het “berichten” is het een noodzakelijkheid. Ook worden dit soort illusies vaak gebruikt voor vertellingen, in het onderwijs, als wegwijs of uitleg, of, in een grimmiger vorm, om wezens gek of bang te maken.
Voor deze vorm van illusionisme is wel aanleg en begaafdheid nodig. Net als bij de andere categorieën. Sommigen blinken in één vorm van illusionisme heel erg uit. Iets wat je dus ook vaak ziet bij de auditieve illusionisten. Elke illusionist heeft zijn betere en mindere categorieën, en dat is voornamelijk een kwestie van aanleg. Maar er blijft een breed scala, en vaak zijn de extremen erg zeldzaam.

1.5 Geurillusies

Dit is de kleinste tak van het illusionisme en zeer gespecialiseerd, hoewel het niet de moeilijkste tak is van het illusionisme, zijn er toch maar weinigen die zich er echt mee bezig houden. Het gaat om het creëren van geuren, waar de bron van de geur niet aanwezig is. In deze categorie zijn maar twee subcategorieën te onderscheiden:

 • Geurillusies door spreuk
 • Geurillusies
 • Meervoudige geurillusies

Waarbij er natuurlijk in de tweede categorie wel verschil zit tussen makkelijke en ingewikkelde geuren. De bekendste geurspreuk is “Podosmè” waarmee je een lichte rozengeur creëert.
Geurillusies kunnen verschillende doelen dienen. Voorbeelden zijn: Om eigen geuren te verhullen, anderen op hun gemak te stellen, denk ook aan dieren. Er zijn soms illusionisten die zo bedreven zijn, dat ze instaat zijn verschillende dieren te vangen door specifieke geuren.
Ook wordt het wel gebruikt om wezens angst aan te jagen, of ze te verjagen, iets wat verboden is. Ook worden omstreden illusies gebruikt om mee te martelen, wat tevens ook verboden is. Deze tak van illusies staat vrij los van de andere twee, en worden vaker op zichzelf gebruikt, dan in combinatie met auditieve of optische illusies, hoewel vele combinaties denkbaar zijn en ook wel in mindere mate worden uitgevoerd. Dit is dan wel erg moeilijk en lukt slechts de beroepsillusionisten.

1.6 Tastillusies

Dit is de laatste en veruit de meest ingewikkelde vorm en waarschijnlijk ook de meest beperkte van de “gewone” illusies. Hierbij gaat het erom dat er een illusie gecreëerd wordt, waarbij er iets gevoeld wordt wat er niet echt is. En wat in de meeste gevallen ook onzichtbaar is. Ook deze tak is nog weer onderverdeeld in de minst moeilijke en moeilijkste illusies.

 • Spreuktastillusies
 • Tastillusies

De minste subcategorieën bezit deze tak dus. Opgemerkt moet worden dat er bij tast illusies geen sprake is van een meervoudige illusie, aangezien je maar één ding tegelijk voelt en dat heel vaak, of eigenlijk slechts om grote vlakke oppervlaktes gaat.
Deze vaardigheid is überhaupt maar weggelegd voor de allergrootste meesters in het vak, erg bekende en vaak gebruikte spreuktastillusies zijn er dus ook niet.
Dij dit soort illusies moet gedacht worden aan wat al eerder gezegd is, grotere oppervlaktes, zoals onzichtbare wanden, struikelblokken. Of, in het meest professionele geval wordt het gecombineerd met iets uit de eerste categorie om het heel echt te laten lijken. Dat is de meest gebruikelijk combinatie van deze tak, die met de (enkelvoudige) optische illusies.
Het meest nog worden tastillusies gebruikt voor belemmering of misleiding van mensen, of het verbergen van het een of het ander, zij zijn het makkelijkste doelwit van überhaupt alle illusies, omdat ze daar zeer moeilijk doorheen kunnen prikken.

1.7 Geestelijke illusies

Dit is de meest onontdekte deel van illusionisme, en verhoudt zich nauw tot wilsmagie en telepathie. Deze kunst, die overigens totaal niet lijkt op een van de 4 hierboven genoemde illusionisme categorieën, is zo gevorderd dat er maar weinig onderzoek naar kan worden gedaan. Wat men er over weet, en mee kan is tot dusver dus nog vrij beperkt.

basis_illusionisme.txt · Laatst gewijzigd: 05/07/2018 21:46 door tetachan