Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Zijbalk

ziekte_en_gezondheid

Ziekte en gezondheid

Tot in de 18e eeuw zijn de geboorte en sterftecijfer in balans, wat door geboortes wordt toegevoegd neemt de dood door oorlogen, hongersnoden en ziektes weer weg. Na een sterke stijging van het sterftecijfer volgt vaak daarna een grote stijging van het aantal huwelijken en daarna een grote stijging van de geboortecijfers. Ziekten vormen een grote bedreiging voor de mensen.

Men dacht dat ziektes straffen waren van god die naar de mens werden gestuurd. De verschillende epidemieën waren iets waar men in het dagelijkse leven van vroeger veel mee te maken kreeg. Het riep dan ook veel reacties op bij de mensen van vroeger.

Lepra was een van de eerste ziektes waar men een bestrijdingsmiddel voor vond, het was besmettelijk als je met een persoon langere tijd in aanraking was. Het afzonderen van de gezonde mensen hielp het verkomen van besmetting van anderen mensen. De leproos kreeg aparte kleren aan zodat mensen hem zouden herkennen en uit de buurt konden blijven en besmetting voorkomen. De lepralijders verbleven in een lazarushuis en werden verzorgd door monniken die zelf lepra hadden. Rond de 14e eeuw stierf deze ziekte uit. De pest was daartegen een erg besmettelijke ziekte en koste velen miljoenen slachtoffers het leven. 25% van de mensen in Europa stierven aan deze ziekte. De ziekte kwam vooral voor bij de armen, zij leefden vaak op de vervuilde straten waar de ziekte extra snel verspreid kon worden.

De ziekte werd ook wel de builenpest of de zwarte dood genoemd, doordat de zieken grote builen op hun huid krijgen die op een gegeven moment open springen. De ziekte werd verspreid door rattenvlooien die zowel mens als rat staken. Ratten kwamen met name voor in de armere buurten waar de slechtste hygiënische omstandigheden waren.
Andere epidemieën die opgetreden zijn in Europa zijn, tyfus, dysenterie, malaria en difterie.

De allerdaagse kwaaltjes als hoofdpijn en kiespijn werden bestreden met o.a. magie. Men ging ervan uit dat bovennatuurlijke krachten de ziekte zouden veroorzaken. Ze probeerde de ziekte te verdrijven door invloed uit te oefenen op de geest, daarbij moet de patiënt geloven in zijn eigen herstel.
Pas na de middeleeuwen gaat men echt geneesmiddelentherapie gebruiken.

Kloosterorden hielden zich bezig met de ziekenverzorging. Aan de kloosters werden ziekenhuizen gebouwd. Hier kwamen vaak arme zieken waar veel aandacht aan werd besteed en ze werden getroost.
De gehandicapten waren minderwaardig. Ze werden alleen opgenomen door vrienden en familie, en kregen een plaats als dorpsgek. Als ze geen hulp kregen van familie of vrienden werden ze het dorp uitgezet en werden dan vaak zwervers en bedelaars.

Bron: http://www.scholieren.com/werkstukken/10638

ziekte_en_gezondheid.txt · Laatst gewijzigd: 05/07/2018 21:46 door tetachan