Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Zijbalk

weerwolven

Weerwolven

Overzicht

Maximale leeftijd: 70.
Lengte: 1.50-1.75 meter.
Morele categorie: nachtwezen.
Fysieke kenmerken: als een mens (tanna), als een rechtop lopende wolf (attanna).
Geestelijke kenmerken: emotioneel, primitief, agressief, roedelgericht.
Gemiddeld cijfer voor uiterlijk: 6.0.

Eigenschappen

Lichamelijke eigenschappen

Weerwolven bestaan in drie 'soorten': grawn, hana en metis.

 • De grawn was oorspronkelijk een wolf, en heeft na zijn beet de mogelijkheid als weerwolf zich onder de myrofas te mengen. Grawn zijn het meest comfortabel in hun weerwolfvorm, de 'attanna'.
 • hana zijn mensen die gebeten zijn door een weerwolf. Hana zijn het meest comfortabel in hun 'tanna' vorm, de oorspronkelijke mensvorm.
 • Metis zijn zeldzame varianten van de weerwolf. Metis worden geboren uit een verbintenis tussen twee weerwolven. Ze zijn niet in staat tot het veranderen van vorm en zien er daardoor altijd uit als weerwolf.

Een grawn ziet er uit als een menselijke (rechtopstaande) gestalte, maar is bedekt met een donkerbruine of zwarte wolvenvacht. Grawn hebben wolvenoren, een naar voren staande mond gevuld met scherpe carnivoren-tanden, een staart en wolfachtige ogen. Wenkbrauwen worden aangegeven door een donkere verkleuring van de vacht in het gezicht.
De normale vorm van de hana is van een mens te onderscheiden door de gele wolvenogen, een ruige bos haar en/of veel lichaamsbeharing, en een bredere mond met vlijmscherpe tanden.
De attanna van een hana is een mensachtige, rechtopstaande gestalte, bedekt met een lichtbruine of goudbruine vacht. De weerwolfvorm heeft wolvenoren, in tegenstelling tot de mensvorm, en heeft een staart.
Metis zijn zeldzame varianten van de weerwolf. Metis worden geboren uit een verbintenis tussen twee weerwolven. Ze zijn niet in staat tot het veranderen van vorm en zien er daardoor altijd uit als weerwolf. Ze zijn albino en hebben een zwakke gezondheid. Ze leven maar kort en ze zijn onvruchtbaar. Metis zijn uitzonderlijk magisch begaafd en erven de volledige geestelijke eigenschappen van beide ouders.
Weerwolven zijn kleurenblind. Dit houdt in dat ze groen en blauw (en daardoor een beetje geel) kunnen zien, maar geen rood.
Zowel hana als grawn en metis worden voor myrofasbegrippen niet erg oud: ongeveer 70 jaar.

Geestelijke eigenschappen

Grawn: Dierlijk, primitief, gevaarlijk
Hana: Wolfachtig in attanna
Metis: Teruggetrokken en zweverig
Voor alledrie geldt dat ze impulsieve wezens zijn, dat ze de voorkeur geven aan ruimte en natuur boven drukte en veel bebouwing. Ze hebben bovendien bijzonder veel energie die ze binnen de muren van een gebouw of stad maar moeilijk kwijt kunnen.
Doorgaans worden ze gezien als nachtwezens.

Woongebieden

Weerwolven leven overal en nergens. Sommige roedels trekken heel Europa door, anderen vestigen zich op het platteland of bij een stad of dorp. Weerwolven zijn zelden op zichzelf. Een roedel biedt immers bescherming en eventueel ook vereenvoudiging voor het schaken van een huwelijkspartner. Elke roedel heeft een of twee interessegebieden, bijvoorbeeld handel, techniek, huurleger, nomade, wetenschap, etc. In feite vormt een roedel een gilde.
Om vers bloed in de roedel te krijgen worden soms mensen buiten de roedel gebeten. Het komt ook voor dat een mens per ongeluk wordt gebeten door een al te hongerige grawn of hana in attanna. In dat geval zal ook deze nieuwe weerwolf in de roedel opgenomen worden.
Omdat niet iedereen zit te wachten op een weerwolfpartner, worden huwelijkskandidaten soms geroofd of ontvoerd. Hana-weerwolven kunnen trouwen met mensen, maar ook met elfen. Een huwelijk tussen weerwolven onderling wordt als een schande, zelfs als tegennatuurlijk beschouwd. Eventuele kinderen, metis, worden dan ook verstoten of zelfs gedood.

Religie

Weerwolven dienen Olki, god van de list, strategie, list en zilver. Daarnaast dienen ze Cerce, godin van de nacht, maan, zilver en jacht.

Maanfasen

weerwolven zijn 'gebonden aan de maan'. De maan beïnvloedt of een weerwolf wel of niet in attanna kan zijn. Twee maanfasen hebben hierop invloed, namelijk nieuwe maan en volle maan. Bij nieuwe maan is het ras niet in staat zijn attanna aan te nemen, aangezien de maan 'niet aanwezig' is. Bij volle maan is vrijwel elke weerwolf in attanna, tenzij zijn of haar clan goed in staat is die drang te bedwingen.

De maanfasen zoals die op het noordelijk halfrond gelden zijn:
Nieuwe maan, Eerste kwartier, Volle maan, Laatste kwartier, Nieuwe maan.

weerwolven worden geboren door de beet van een andere weerwolf. De maanfase waarin de weerwolf 'geboren' is, is van invloed op het karakter en de magische eigenschappen van een persoon. Deze maanfasen zijn zelfs dusdanig belangrijk dat ze de weerwolf als tweede naam dienen.

Hoewel men meestal aanneemt dat een weerwolf onmiddelijk 'geboren' wordt na zijn beet is dit niet het geval. Gebetenen transformeren soms pas maanden later tot weerwolf. Weerwolven geloven dat Olki voor de nieuwe weerwolf de juiste maanfase uitzoekt en dan pas de nieuweling in zijn volk toelaat.

Toch kan er wel enige invloed worden uitgeoefend op de gewenste maanfase waaronder men een weerwolf geboren wil laten worden. Wanneer een nieuweling opzettelijk wordt gebeten, gebeurt dit meestal één dag voor de gewenste maanfase aanbreekt. Over het algemeen transformeert de nieuweling zich dan in de gekozen maanfase tot weerwolf.

Maanstanden en hun invloed

 • Afnemende maan: Anturnis - Geeft een voorliefde voor geneeskunde of verzorging van andere wolven. Is magisch matig getalenteerd.
 • Nieuwe maan: Novis - Geeft creativiteit en vernieuwende ideeën. Heeft geen talent voor magie.
 • Halve maan: Lovitis - Geeft beoordelingsvermogen en rechtsgevoel. Ze zijn magisch ongetalenteerd.
 • Wassende maan: Semaris - Geeft waakzaamheid, bedachtzaamheid en voorzichtigheid. Is magisch gemiddeld getalenteerd.
 • Volle maan: Vanitis - Geeft positiviteit en een snelle geest. Heeft talent voor magie.
Naam Maanfase Eigenschappen Magie
Anturnis Afnemende maan Voorliefde voor geneeskunde Matig talent
Novis Nieuwe maan Creativiteit, vernieuwende ideeën Geen talent
Lovitis Halve maan Beoordelingsvermogen, rechtsgevoel Geen talent
Semaris Wassende maan Waakzaamheid, bedachtzaamheid, voorzichtigheid Gemiddeld talent
Vanitis Volle maan Positiviteit, snelle geest Talentvol

Transformatie

Weerwolven worden geboren door de beet van een andere weerwolf. Deze weerwolf wordt gezien als broer of zus. De nieuwe weerwolf groeit op binnen een roedel. Deze bestaat vaak uit grawn- en hana-weerwolven en mensen. Het is vaak de roedel die bepaalt op welke leeftijd en onder welke maanstand wordt overgegaan tot de beet. Het is echter aan Olki of hij het verzoek van de roedel opvolgt en de eerste transformatie ook bij die maanstand laat plaatsvinden. Vaak wordt de nieuwe weerwolf gebeten rond het tiende of elfde levensjaar, wanneer duidelijk begint te worden waar de talenten van iemand liggen. De maanfasen bepaalt onder andere het magische talent van de nieuwe weerwolf.
De ‘geboorte’ van de weerwolf gebeurt niet altijd meteen na de beet. De tijd tussen beet en transformatie wisselt per persoon, het kan tussen een paar minuten tot maximaal twee maanden duren. Sommige beten resulteren zelfs niet in nieuwe weerwolven.
De transformatie zelf is een vervelend gebeuren. Het gaat gepaard met misselijkheid en braken en vaak ook met gevoelens van onrust en angst. Wanneer de nieuweling bang is tijdens het proces blijft hij of zij in attanna tot zijn angst is afgezakt. Daarna zal hij rustig van vorm terug proberen te veranderen. Dit feit heeft al vele weerwolven het leven gered wanneer ze werden 'geboren' in een mensendorp. Wanneer een weerwolf niet bang is tijdens het transformatieproces is hij in staat onmiddellijk terug te veranderen naar zijn oorspronkelijke vorm.

Gevaren

Het speeksel uit de beet van een weerwolf is een bedwelmend gif voor vampieren. Het kan door hen gebruikt worden als hallucinatiemiddel, maar meer dan enkele drupjes is absoluut dodelijk. Het bloed van een vampier heeft op zijn beurt hetzelfde effect voor een weerwolf. Het resultaat hiervan is dat een weerwolf die een vampier bijt ervoor zorgt dat zowel de vampier als hijzelf aan de gevolgen overlijdt. Beide rassen proberen dit logischerwijs zo veel mogelijk te voorkomen.
Weerwolven in attanna zijn alleen te stoppen met zilver: het maakt niet uit wat voor soort zilver. Zelfs een zilveren haarspeldje kan al ernstige verwondingen aanbrengen, vergelijkbaar met brandwonden.
Dit betekent dus dat weerwolven in attanna resistent zijn tegen magie! Hier zitten echter enkele beperkingen aan: de weerwolf kan niet beïnvloed worden door directe magie zoals magische schilden en spreuken, maar hij kan wel beïnvloed worden door indirecte magie. Denk hierbij aan zwevende voorwerpen of het water van een spreuk als hydoree.
Ook illusies zijn voor de weerwolf waarneembaar; het effect hiervan is echter niet volledig te vertrouwen, aangezien weerwolven een uitstekend reukvermogen hebben en het nabootsen van geuren de lastigste variant van illusionisme is.
Als laatste magische valkuil is er nog: de weerwolf is alleen resistent tegen myrofasmagie. Mensenmagie van bijvoorbeeld heksen kan een weerwolf in attanna dus wel veel schade aanbrengen.
Weerwolven hebben controle over het moment waarop ze attanna gaan en ze kunnen door middel van training controle over zichzelf houden als ze in attanna zijn.

Spraak

Vanwege hun bouw kunnen grawn in tanna in niet spreken. Voor spraak heb je immers een flexibele mond tegen, een getrainde tong en getrainde stembanden nodig. Om die reden hebben zowel grawn als hana in attanna ook grote moeite met spraak. Als ze al iets uit hun strot krijgen zal het eenlettergrepig zijn en klinken als een grom. Knappe myrofas die de weerwolf dan goed kan verstaan. Vergeet niet dat ook telepathisch communiceren met een weerwolf in attanna onmogelijk is vanwege hun resistentie tegen magie.

Zicht

De weerwolf heeft als wezen dat zich thuis voelt in de nacht, naast zijn scherpe gehoor en gevoelige neus, ook een uitstekend nachtzicht. In attanna is dit nachtzicht beter dan in tanna.

De roedel

Weerwolven leven veelal in een roedel. Binnen de roedel is er een strikte hiërarchie. Bovenaan staat de alfa, de sterkste en slimste weerwolf van de groep. Hij eist van elk roedellid gehoorzaamheid en hij zorgt ervoor dat er voedsel en bescherming is voor alle leden van de roedel. Meestal zal de alfa een hana zijn.
De alfa raakt zijn positie kwijt op het moment dat een sterker roedellid die functie opeist. Het kan gebeuren dat de hiërarchie binnen de roedel dan opnieuw vastgesteld moet worden, op verbale en/of fysieke wijze. Aangezien weerwolven niet zulke praters zijn is geniet de fysieke wijze voorkeur.
Jonge weerwolven staan onderin de hiërarchie. Als ze echter lid zijn van een roedel zal hun weinig kunnen overkomen. Weerwolven zonder roedel zijn kwetsbaar. Dat geldt ook voor volwassen weerwolven. Ze hebben immers zowel onder mensen als myrofas vele vijanden.

Naamgeving

Het geven van een naam binnen een roedel gaat als volgt:
Grawn (wolf/weerwolf) kiezen een voornaam, voegen daarachter de maanfase en daarachter de roedelnaam.
Hana houden hun eigen naam inclusief achternaam, maar voegen achter hun voornaam de maanfase toe, en eventueel als achternaam de naam van de roedel of van de broer of zus die hem/haar gebeten heeft.
Neem als voorbeeld de beroemde Harald Semaris von Hohenvill.

Ouderdom en dood

Wanneer een weerwolf oud wordt zal het vormwisselen moeizaam gaan, en kiest de wolf voor een definitieve verschijningsvorm, de tanna of de attanna. De meeste weerwolven kiezen de tanna als definitieve vorm. Na verloop van tijd is het zelfs vrijwel onmogelijk geworden nog de volledige andere vorm aan te nemen. De oude wolven worden door de roedel opgevangen en verzorgd tot ze zich terugtrekken om te sterven. Enkele hana keren terug naar de mensen, grawn keren echter nooit terug naar de wolven, maar zwerven solitair rond wanneer ze zich afzonderen.

Oorsprong

Volgens de mythologica ontstonden de weerwolven toen de godheid Olki zich misdroeg door de vampieren te scheppen en vervolgens te vervloeken. Als straf maakte de godheid Mespotan uit twee wolven en twee mensen een volk voor Olki dat hij diende te verzorgen en leiden: de weerwolven. Deze mythe verklaart hoe weerwolven in staat zijn van vorm te wisselen, en waarom de weerwolfvorm één van de krachtigste en gevaarlijkste is in de myrofaswereld. Men zegt dat een weerwolf zelfs in staat is een trol te doden zonder gebruik van wapens. Ook vampieren vrezen voor hun leven in de buurt van een weerwolf - een enkele weerwolf is regelmatig in staat gebleken meerdere ervaren vampieren te doden zonder gebruik van wapens.

Grawn

De Grawn is oorspronkelijk een wolf, maar heeft na zijn beet de mogelijkheid zich als weerwolf onder de myrofas te mengen. Grawn voelen zich het fijnst in hun weerwolfvorm, de 'attanna'. Dit komt omdat een Grawn in zijn oorspronkelijke vorm - zijn 'tanna' voor een simpele wolf wordt aangezien, terwijl hij in zijn weerwolfvorm een min of meer 'normaal' respectabel leven kan leiden binnen zijn roedel. Andere myrofas zien Grawn als dierlijk en levensgevaarlijk.

Uiterlijk

Een Grawn ziet er uit als een menselijke, rechtopstaande gestalte. Hij is bedekt met een donkerbruine of zwarte wolvenvacht. Grawn hebben wolvenoren, een naar voren staande mond gevuld met scherpe carnivoren-tanden, een staart en wolfachtige ogen. Wenkbrauwen worden aangegeven door een donkere verkleuring van de vacht in het gezicht.

Opvoeding

Een Grawn is van een normale wolf te onderscheiden door intelligent en menselijk gedrag - mits de Grawn is opgevoed door zijn roedel. Ze zijn over het algemeen impulsief en agressief en moeten vanaf hun geboorte worden opgevoed door de roedel. De naam van Grawn wordt samengesteld uit voornaam, maanfase en roedelnnaam.

Heeft de Grawn geen roedel en daarbij horende opvoeding, dan wordt hij een monster, intelligent maar bloeddorstig.

Imago

Vanwege hun dierlijke uiterlijk en levensgevaarlijke aanblik zijn Grawn buiten de bescherming van een roedel hun leven niet zeker. Grawn komen even vaak voor als Hana, maar worden slechts zelden waargenomen.

Hana

Hana zijn weerwolven die gebeten zijn als mensen. Hun tanna-vorm heeft dan ook een mensvorm. Ze voelen zich het meest comfortabel in deze vorm. Ze gaan alleen in attanna wanneer ze zich bedreigd voelen, daartoe gedwongen worden, of volledig op hun gemak zijn.

Uiterlijk

De attanna van Hana is soortgelijk aan die van de grawn: een mensachtige, rechtopstaande gestalte met een lichtbruine of goudbruine vacht. Hun vacht is lichter van kleur dan die van grawn. De weerwolfvorm heeft wolvenoren en een staart.
De tanna heeft een menselijke vorm. Een Hana-weerwolf heeft echter - in tegenstelling tot een mens - gele wolvenogen, veel lichaamsbeharing en een brede mond met vlijmscherpe tanden. Bovendien gedraagt hij zich wolfachtig.

Opvoeding

Net als grawn worden Hana geboren door de beet van een andere weerwolf. Deze weerwolf wordt gezien als broer of zus. De roedel waartoe deze broer of zus behoort, zal de nieuwe weerwolf opvoeden en verzorgen. Nieuwe weerwolven krijgen een extra training tot weerwolf, maar zijn redelijk genoeg om geen intensieve opvoeding te behoeven, zoals hun grawn-broeders en zusters.

Hana houden hun eigen naam inclusief achternaam, maar voegen achter hun voornaam de maanfase toe, en eventueel voor hun achternaam de clannaam.

Imago

Hana hebben over het algemeen een beter imago bij andere myrofas dan Grawn. Dit wil echter niet zeggen dat ze door alle rassen gewaardeerd worden. Bepaalde rassen kijken neer op weerwolven vanwege hun afkomst uit de minder intelligent geachte mensen. Vampieren hebben een afschuw van weerwolfen. Ze zijn al sinds myrofasheugenis met elkaar in oorlog.

Attanna & tanna

Een van de kenmerken die een weerwolf onderscheidt van andere myrofas, is zijn vermogen om van gedaante veranderen. Nadat hij tot weerwolf gebeten is, heeft hij voortaan twee verschijningsvormen:

 • tanna
 • attanna

De tanna is de vorm van de weerwolf die het meest op zijn oorspronkelijke vorm lijkt. Bij Grawn is dit de wolfsvorm, bij Hana is dit de menselijke vorm. Bij Metis (de monsterlijke kruising tussen twee weerwolven) is dit de rechtopstaande weerwolfsvorm.
Omdat de Grawn en de Metis niet gespeeld worden binnen de forum rpg, beperkt dit artikel zich verder tot de Hana weerwolf.

Tanna

In de tannavorm heeft de weerwolf de meeste controle over zichzelf. Hij kan zich goed uitdrukken en communiceren met andere myrofas. Verder is zijn zelfbeheersing in tanna het grootst.
De weerwolf in tanna ziet eruit als een mens en lijkt daardoor minder angstaanjagend dan hij in werkelijkheid is. Soms wordt hij daadwerkelijk aangezien voor een mens, maar door zijn scherpe gebit, zijn overmatige lichaamsbeharing en zijn beheersing van het latijn, ziet men al snel zijn vergissing in. Niettemin wordt er juist door hun afstamming van en gelijkenis met het primitieve mensenras door vele andere myrofasrassen op weerwolven neergekeken.

Attanna

De attannavorm is de dierlijke, primitieve vorm van de weerwolf. Het is een vorm waarin hij verandert in een rechtopstaande wolf, volledig behaard en voorzien van een wolvenkop. In deze staat komt alles wat dierlijk is in de weerwolf naar boven. Hij verandert in een gevaarlijke jager, die met zijn instinct en niet meer met zijn verstand reageert. Hij wordt bijna immuun voor magie en bezit zoveel kracht en agressie dat hij een gevaar is voor dier, mens en myrofas. Een weerwolf in attanna is bijna niet te stoppen. Communicatie is niet goed meer mogelijk, omdat redelijke woorden nauwelijks tot hem doordringen maar ook omdat de wolf zelf door zijn transformatie niet meer kan spreken. Zijn snuit en stembanden geven hem hooguit de gelegenheid éénlettergrepige woorden of klanken uit te stoten.
Kortom, wie een weerwolf in attanna in de weg loopt, heeft daar meestal spijt van. Er is maar één ding dat een weerwolf in attanna kan stoppen: zilver. Een zilveren voorwerp of wapen is het beste mdiddel om een weerwolf uit te schakelen.

Redenen voor transformatie

Geboorte

De eerste keer dat een weerwolf van vorm verandert, is bij zijn beet. Op dat moment verandert hij van een mens of wolf in een weerwolf. Deze eerste transformatie vindt plaats variërend van meteen na de beet tot twee, drie weken na de beet. Hier is geen voorspelling over te doen. Het ras is niet voor niets onder de 'bescherming' van de onnavolgbare Olki.

Volle maan

Zodra de maan zich in zijn geheel aan de hemel laat zien, wordt elke weerwolf onrustig. Volle maan is het moment dat elke weerwolf in attanna wil en moet gaan. Er moet gejaagd worden! De maan moet worden bewonderd en bezongen. Dit is de nacht dat de weerwolven de godin van de maan bezingen. Men zegt dat Cerce haar donkere nachtelfen compleet vergeet terwijl ze zich koestert in deze woeste ode.

Gevaar

Hoewel een weerwolf in tanna zich over het algemeen goed kan beheersen en zijn verstand benut, komt het voor dat hij zijn zelfbeheersing zo totaal verliest dat hij transformeert. Gebeurtenissen die dit uitlokken zijn bijvoorbeeld acuut gevaar voor eigen of andermans leven, de dood van een geliefde, etc. Eigenlijk alles wat heftige emoties op kan roepen en/of een overschakeling van verstand op instinct tot gevolg heeft.

Belangrijk om te weten

 • Er is één moment in de maand dat een weerwolf niet in staat is zijn attannavorm aan te nemen: nieuwe maan.
 • Een hanaweerwolf loopt zowel in tanna als attanna rechtop. Alleen de grawn loopt soms op vier poten.
weerwolven.txt · Laatst gewijzigd: 05/07/2018 21:46 door tetachan