Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


tag:politiek

TAG: politiek

PaginaBeschrijvingTags
Albrecht Neumira van Mircam personen koningshuizen politiek Albrecht Neumira van Mircam Geslacht: man Ras: landelf Woonplaats: Oikilan Beroep: koning Biografie Albrecht Neumira van… , ,
Astarasis Kertsaro of Zortharim personen koningshuizen politiek Astarasis Kertsaro of Zortharim Geslacht: man Ras: gorgo Woonplaats: Badnagh Beroep: koning Biografie Astarasis Kertsaro… , ,
Bonden en organisaties wereld politiek Bonden en organisaties Met een rijke politiek is er ook een rijke hoeveelheid aan bonden, verbonden en organisaties bij de myrofas en in de ve… ,
Borgoonse clans politiek Borgoonse clans Clans zijn een belangrijk aspect in de Borgonen. Een clan is een groep dwergen die allemaal een overeenkomst hebben, bijvoorbeeld een…
Centrale regering politiek Centrale regering Een centrale regering is een regering die vanuit een centraal punt in het land wordt geregeerd, vaak vanuit een hoofdstad of de sta…
Democratie politiek Democratie Een staatsvorm waarin het volk de macht heeft. In een directe vorm van democratie beslist het volk direct over belangrijke zaken, in de in…
Dictatuur politiek Dictatuur In een dictatuur is één persoon, of een klein groepje personen, aan de macht. Zij alleen beslissen over wat er gebeurt. Onderdanen worden g…
Districtenstelsel politiek Districtenstelsel Bij deze regeringsvorm wordt een land opgedeeld in districten (gebieden, regio's). Voor ieder gebied wordt een bepaald aantal 'stem…
Edelen beroepen middeleeuwen politiek Edelen Rangen en standen Al zolang de mens bestaat, wordt door velen de filosofie aangehangen dat de ene mens beter is of hoge… , ,
Geschiedenis wereld politiek Geschiedenis Inleiding Op deze pagina vind je de geschiedenis van de myrofaswereld. De myrofaswereld heeft namelijk een heel andere geschiede… ,
IRMM irmm politiek organisaties IRMM De IRMM is de Internationale Rechtbank voor Myrofas Misdaden. De IRMM is een onafhankelijk rechtsorgaan, en kan zijn macht en … , ,
Koningshuizen wereld politiek koningshuizen Koningshuizen De volledige lijst van koningen en koningshuizen vind je hier. , ,
Koninkrijk politiek Koninkrijk In een koninkrijk is er één staatshoofd, de koning. Koningschap is voor het leven. Wanneer de koning sterft, is het gebruikelijk dat zijn …
Krijgsherenraad politiek Krijgsherenraad Een raad bestaande uit krijgsheren. In Borgonon wordt de krijgsherenraad gevormd door de krijgsheren van de veertien clans. Iedere kr…
Partij politiek Partij Een politieke partij is een groep personen, die er op gericht is om door deelname aan verkiezingen invloed te verkrijgen op of zelfs deelnemen…
Priesters van Zeno politiek religie Priesters van Zeno Oprichting De Priesters van Zeno is een religieuze groepering van phaosfeeën, die bestaat uit een stelsel van opperpriest… ,
Raad politiek Raad Een raad is een groep personen die een regerende, besluitvormende en/of raadgevende functie heeft. Een raad kan worden gekozen door stemming of …
Raad van edelen politiek Raad van edelen In landen waar de regering wordt gevormd door een raad van edelen, zal de edele met de meeste macht en invloed de voorzitter van de r…
Raadgever beroepen politiek Raadgever Het beroep van raadgever bestaat uit adviseren. Veel koningen en andere bestuurders hebben raadgevers in dienst om hen te advisere… ,
Samoerai verbonden politiek beroepen Samoerai Herkomst Samoerai is een krijgersklasse uit Oost-Azië, waarvan de leden zich vooral toegelegd hebben op het zwaardvechte… , ,
Unie politiek Unie Een unie is het gevolg van het samengaan van twee of meerdere gebieden tot een staatkundige eenheid. Hierbij zijn de deelnemende gebieden zelfst…
Vertegenwoordiger politiek beroepen Vertegenwoordiger Vertegenwoordigers worden gekozen door het volk. De gekozen vertegenwoordigers vormen een raad die vervolgens samenkomt en… ,
Volkstribunaal politiek Volkstribunaal In Almaria krijgt het volk een directe stem in beslissingen. Als er een beslissing genomen moet worden, komen de betrokken burgers bij…
Wapenschilden voorwerpen politiek middeleeuwen Wapenschilden Elke adelijke myrofasfamilie heeft zijn eigen familiewapen, dat van ouder op kind wordt doorgegeven. Kleuren … , ,