Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


tag:goden

TAG: goden

PaginaBeschrijvingTags
Abilad goden Abilad Abilad Mythologica Iemand of Abilad is de tweede godheid die in het Pantheon verschijnt, hoewel hij de machtigste is. Hij ontstaat wanneer Amina…
Aethel-Athiké de Schone goden Aethel-Athiké de Schone Aethel-Athiké de Elf, of Aethel de Schone is de (half)godin van de kobolden. Het is niet geheel duidelijk of ze tot godheid verh…
Aketvas de Ordelijke goden Aketvas de Ordelijke Aketvas is de god van de kabouters. Hij is ook de god van de tuinen. Zijn ouders zijn Hattel en Aethel-Athiké. Zijn broer is Unthor…
Amina goden Amina VoorwerpenVoorwerpen Mythologica Iets of Amina is de eerste godheid die ontstaat uit de grote Chaos van de Eerste Twist. Zij roept Abilad tot bes…
Arya de Zingende goden Arya de Zingende AminaAnderenAryaAminaMythologica Arya de Zingende is de godin van de Kunsten en de Bescherming. Ze is één van de twee Alevimet, de doc…
Cerce de Gedeelde goden Cerce de Gedeelde CerceVanasMythologica Cerce de Gedeelde of Cerce de Maangodin is de godin van de nachtelfen. Ze is de meerdere van Olki en Hattel, de…
Derunia de Luidruchtige goden Derunia de Luidruchtige Derunia de Luidruchtige is de godin van de Mary-Sue's. Dit is slechts OOC het geval. Ygserat-KervasDeruniaMythologica Derunia …
Goden goden religie wereld Goden Overzicht Ras God Geslacht god God van Nvt. Abilad Man Oppergod, magie Nvt. Amina Vrouw 'Moeder natuur' Nvt. Mespota… , ,
Hattel goden Hattel HattelHattelMythologica Hattel de Domme of Hattel de Sterke is de god van het vuur, kracht en de onderwereld. Hij is de vijfde god in het panthe…
Ikatur de Wijze goden Ikatur de Wijze IkaturMespotanAminaIkaturIkaturMythologica Ikatur de Wijze is de god van de wetenschap en de filosofie, en wordt vereerd door de centau…
Irunia de Zachtzinnige goden Irunia de Zachtzinnige IruniaIruniaMythologica Irunia de Zachtzinnige is de godin van de vrede, de gezondheid en het gezin. Ze is de zesde god in het p…
Mespotan goden Mespotan MespotanMespotanMespotanMythologica Mespotan de Grote of Mespotan de Machtige is de zevende van de goden in het pantheon, god van de koningen,…
Mortos van IJzer goden Mortos van IJzer Mortos is de god van de edelmetalen (alle, behalve zilver) en de ijver. Het is dan ook niet voor niets dat hij de godheid van de dwerge…
Olki de Listige goden Olki de Listige MespotanOlkiMythologica Olki de Listige, of Olki de Spelende is veruit de meest actieve godheid. Hij houdt ervan om op de aarde rond te…
Sprilas de Zwakke goden Sprilas de Zwakke Sprilas is de god van de nimfen, en tevens van het woud. Daarnaast fungeert hij als boodschapper onder de goden en zelden ook als bood…
Sselen de Slang goden Sselen de Slang AminaAbiladHattelMythologica Sselen de Slang, ook wel Sselen van Amina genoemd, is de god van sluipmoordenaars, steen en beeldhouwwerke…
Unthor de Stralende goden Unthor de Stralende Unthor is de god van de gnomen. Hij is ook de god van de bliksem en staticiteit. Zijn ouders zijn Hattel en Aethel-Athiké. Zijn broe…
Vanas de Verdeelde goden Vanas de Verdeelde CerceVanasVanasVanasCerceCerceMythologica Vanas de Verdeelde is de god van de natuur, geschiedschrijving en de dag. Zijn tegenpool i…
Wechtan de Luchthartige goden Wechtan de Luchthartige Wechtan de Luchthartige is de god van de muziek, wijn en feest. En de god van de Feeën. Zijn vrouw is mogelijk Zeno, hoewel het …
Ygserat-Kervas de Woedende goden Ygserat-Kervas de Woedende Ygserat-KervasDeruniaMythologica Ygserat-Kervas de Woedende is de god van de sirenes. Hoewel hij de oorsprong is van hun ont…
Zeno de Sluwe goden Zeno de Sluwe Zeno de Eerloze of Zeno de Sluwe is de godin met veruit de meeste machtsgebieden en de minste moraal. Ze is godin van de (krijgs)lust, oor…