Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Zijbalk

oude_lore

Oude lore

Op deze pagina vind je verouderde informatie. Deze dingen waren ooit geldend, maar zijn inmiddels vervangen door nieuwe systemen en lore. Ze worden hier bewaard ter informatie.

Let op: de informatie op deze pagina is dus niet meer geldend, niet meer juist en niet meer bruikbaar.

Magie, een overzicht

Magie een een zeer oude en onbegrepen wetenschap en wordt ook wel eens met 'toverkunst' of 'tovenarij' verward. Tovenaars zijn echter iets totaal anders dan magiërs.

Magie en wetenschap

Er is enkel een handjevol magiërs die hun leven volledig wijden aan de magie, toch zijn er wel een hoop magiërs en ook niet-magiërs die theorieën bedenken of zich aansluiten bij een theorie. Het fenomeen 'magie' is een tot nu toe zeer vage wetenschap, als het al een wetenschap is. De meningen over magie verschillen van persoon tot persoon. Sommigen noemen het 'een gift van de goden waarbij we niet te veel vragen moeten stellen', anderen beschrijven het als: 'magie is simpelweg de reacties van twee onbekende fenomenen die maken dat hetgeen wat je denkt waar wordt.'
Aanhangers van de laatste theorie zijn dan vaak ook van mening dat magie je ware gedachten prijsgeeft. Weer anderen zijn van mening dat het niets te maken heeft met botsingen van onzichtbare dingen, maar met het hervormen ervan. Dit komt op bijna hetzelfde neer als de botstheorie. Een zeer kleine groep is er van overtuigd dat het met botsingen en met vormingen te maken heeft.

Hieronder een tabel met theorieën en aanhangers.

Theorie Officiële naam Naam aanhangers Uitleg Bekende aanhangers
GifttheorieHeshaniHeshanivaMagie is een gift der godenMagiër Rashya Twasha Kyrite
BotstheorieThoblosqueThoblosquesneMagie ontstaat wanneer twee (tot nu toe onbekende) fenomenen botsenMagiër Wogheti Gboeh en Magiër Jbhel Grotka
VormingstheorieVegarkaVegarkaniMagie ontstaat wanneer een (tot nu toe onbekende) fenomeen veranderdMagiër Richard Diondes
Vormings- en botstheorieVegarsqueniaVegarsquentisnoMagie ontstaat wanneer twee (tot nu toe onbekende fenomenen botsen, of als een (tot nu toe onbekende) fenomeen veranderdMagiër Ganymedes Kratiorita en magiër Mirasanya Kratiorita
OnverklaarbaarheidstheorieNenjaniNenjaniaMagie is niet te verklaren, maar ook geen gift van de godenMagiër Vuura Vlamvur

Soorten magie

Je hebt vele soorten magie die in principe dicht bij elkaar liggen, maar tegelijkertijd ook enorm verschillen van elkaar.

Magie combineren

Je kunt in principe alle vormen van magie met elkaar combineren, behalve telepathie met eender welke magie. Telepathie is dan eigenlijk ook geen magie, toch wordt deze er vaak me in verband gebracht of zo genoemd. De bekendste onderzoekster (hoewel het relatief onbekend is dat er überhaupt onderzoek naar gedaan wordt) naar het combineren van magie met telepathie is magiër Mirasanya Kratiorita, hoewel deze haar onderzoek tijdelijk heeft onderbroken vanwege haar huwelijk.

Magie en culturen

Culturen kunnen invloed hebben op het uitoefenen van magie. In principe is magie zeer buigzaam, dus voor hetzelfde doel kun je ook ontzettend veel manieren gebruiken. Per cultuur verschilt het waar de specialiteit ligt en ware magiërs proberen ook steeds het beste van een cultuur mee te pakken. Zo kan een cultuur ontzettend goed (goed in deze context wil zeggen 'met kwaliteit, maar zonder al te veel moeite ervoor moeten doen) maaltijden maken door middel van magie, maar heel slecht zijn in het vechten met magie. Een andere cultuur kan weer net het omgekeerde hebben. Het vereist daarom vaak ook veel vooronderzoek als je daadwerkelijk alle sterke punten van een cultuur mee wil pakken.
Enkele bekende en veelgebruikte culturen zijn:

Cultuur Sterk punt Zwak punt Kenmerken
Egyptische magieIllusionismeElementaire magie (voornamelijk water)Gebruikt heel veel rituelen
Skytische magieSpreuken (aanvallend), magie bindenIllusionismeBinden vaak hun magie aan wapens
Germaanse magieElementaire magie (verdediging)WilsmagieVaak tovenaartovenaars
Keltische magieElementaire magieSpreukenGebruiken vaak het bloed van offers
Babylonische magieWilsmagie (manipulen)Elementaire magieNiet van toepassing

Hoogst haalbare

Magiërs streven er vaak naar om het hoogst haalbare in hun tak van magie te beheersen, mits zij weten wat het hoogst haalbare is wat zij kúnnen halen. Sommige vormen zijn zwaar bewaakte geheimen en enkel voor ingewijden bekend.

Magievorm Hoogste vorm Opmerkingen
WilsmagieDefinitieve imperiumIemand permanent beheersen, dit is illegaal en onomkeerbaar
TelepathieIntenties achterhalenIntenties van maker achterhalen uit voorwerpen
Elementaire magieBliksem beheersenGroot bewaard geheim, enkel vijf magiërs kunnen dit
Spreuken
IllusionismeCreërenIllusies zo realistisch maken dat ze echt worden, zeer weinig magiërs kunnen dit
Telekinese
Magische elixersHaelixEen hernieuwd geactiveerde daelix

Aanleg

De aanleg voor magie wordt allereerst door je ras bepaald. Trollen zijn bijvoorbeeld niet in staat magie te gebruiken, gorgonen zijn goed in elementaire magie en gewone nimfen in wilsmagie. Als je een ras hebt die mogelijk aanleg voor magie kan hebben is je bloedlijn of subras nog belangrijk. Tot slot is het belangrijk hoe getalenteerd je ouders/maker waren, maar vooral ook of hun voorouders/makers er goed in waren. Hoe meer en hoe sterker magie voorkomt in je familie, hoe groter de kans is dat jijzelf er ook goed in bent.

Raad van Vijf

Wat was de raad van vijf?

De raad van vijf was tot 1296 een raad bestaande uit vier leerlingen en een mentor. Zij waren samen het aanspreekpunt binnen de afdeling voor feestjes, problemen of vragen.

Waar bestond de raad van vijf uit?

De raad van vijf bestond (logischerwijs) uit 5 personen.

Primus: was voorzitter en voor een groot deel verantwoordelijk voor dingen die in de leerlingenkamer en op de slaapzalen gebeuren. Dat was eigenlijk altijd een bovenklasser.

Secundus: was secretaris en notaris van de raad en zorgde ervoor dat de leerlingen de spullen kregen die ze nodig hadden als die ontbraken en zorgde ervoor dat het bekend werd als er iets kapot of weg is. Ook was hij het die de agenda en het archief van de afdeling beheerde. Meestal een bovenklasser.

Tertius: bekeek wat gedaan moest worden in de afdeling zelf en organiseerde dat. Leerlingen kwamen zelf veeleer met ideeën naar hem toe. Bv. gezamenlijk huiswerk of opruimdagen… feesten, hij legde het voor aan de raad en werkte het, mits erin was toegestemd, uit. Meestal een middenklasser of bovenklasser.

Quatrus: was de bolleboos van de afdeling. Hij blonk uit in zijn kleur en stond altijd klaar als er een vraag was of een huiswerkgenoot nodig was. Hij/zij was actief en wilde zijn afdeling motiveren. De quatrus was tevens aanvoerder van het sportteam. Meestal een middenklasser of bovenklasser.

Mentor: was meestal aanwezig bij de vergaderingen om plannen en ideeën goed/af te keuren. De Primus was ook aan hem/haar, in eerste plaats verantwoording schuldig.

Wat waren de voordelen van in de raad zitten?

Alle leden van de raad mochten zonder toestemming op het vliegplateau en in het magazijn. Zij kregen meer vertrouwen en verantwoordelijkheid. De raad van vijf veranderde enkel als er leerlingen van school gingen, een decaan besloot dat een van de leerlingen in kwestie onbekwaam was of dat de leerling zelf besloot om uit de raad te stappen. Als dit gebeurde koos de decaan nieuwe kandidaten die kans maakten op die plaats (dit mocht een van de andere raadleden zijn, hoewel als deze gekozen werden deze plaatsen ook weer opgevuld moeten worden). Vervolgens stemden de leerlingen op de persoon die zij het meest geschikt vonden. Tot die tijd mochten de kanshebbers leerlingen omkopen met koekjes en slijmen bij Gustaf M. Vladistov.

Vampierbloedlijnen

Adachi

De Adachi staan bekend als sluipmoordenaars. Ze hebben hun oorsprong in de landen aan de Middellandse Zee.
Ze bezitten de magische eigenschap: Crudelitates Sanguini

Crudelitates Sanguini

Crudelitates Sanguini: Doden of verwonden bespoedigen door magisch gebruik van eigen bloed

 • combibo: bloed van slachtoffer drinken door vingeraanraking, zonder littekens na te laten
 • incuratis: bloed van slachtoffer verdunnen zodat wonden niet genezen
 • silentium: cirkel creëren waarbinnen alle geluid verdwijnt

Vrykolakas

Vrykolakas zijn dromers en vrijheidsstrijders. Ze hebben weinig met rangen en standen.
Dit type vampieren is uitzonderlijk sterk.

Strigoi

De vampieren van deze bloedlijn zijn sterk verbonden met de natuur. Ze voelen zich minder thuis in een stedelijke omgeving. Strigoi zijn bepaald geen verfijnde vampieren. Integendeel, ze hebben soms meer van dieren dan van mensachtigen. Het is dan ook niet verbazend dat ze de magische eigenschap Inclino Bestia hebben.

Inclinio Bestia

Inclino Bestia: Dierachtige eigenschappen aannemen

 • confero: lichaam van een dier tijdelijk overnemen, het eigen lichaam daarbij achterlatend
 • facies: uiterlijk van een dier aannemen
 • lupus: wolfachtige klauwen en tanden aannemen

Lahmnia

Lahmnia bestaan alleen in de vorm van vrouwelijke vampieren. Hun prooien zijn over het algemeen mannen. Hun jachtmethode bestaat uit het versieren en verleiden van mannen om ze vervolgens zo nabij te lokken dat een beet mogelijk is. Gelukkig voor de man vergroot een dergelijke man het plezier dat hij beleeft aan de ontmoeting met deze prachtige vrouw. Het gebeurt dan ook regelmatig dat een Lahmnia een aantal vaste 'klanten' heeft die geen bezwaar heeft tegen een gaatje of twee in hals of nek.

Ruthven

De spiegelbeeldloze Ruthven zijn de meesters van intriges en complotten. Ze opereren letterlijk en figuurlijk in de schaduw. Een machthebber mag in zijn handjes knijpen als hij een Ruthven als spion heeft. Door het brede netwerk dat de Ruthven onderling hebben en de toegang tot de gehele vampiergemeenschap, hebben ze de mogelijkheid om aan veel (geheime) informatie te komen.
De grote liefde van deze vampieren voor de schaduw uit zich in Erus Umbra.

Eros Umbra

Erus Umbra: Heersen over schaduwen

 • foris: schaduwen als deur naar elkaar gebruiken
 • infuscio orbis: een schaduwencirkel creëren om de eigen persoon heen
 • persona: de eigen persoon een tijdlang in een schaduw veranderen

Baobhan

De Baobhan zijn de kunstliefhebbers onder de vampieren. Ze verzamelen zoveel mogelijk schatten om zich heen, ziekelijk veel. Een kunstenaar die een geldschieter nodig heeft, vindt in een Baobhan algauw een gulle mecenas. Indien het binnen zijn mogelijkheden ligt, zal de Baobhan-vampier zich ook zelf toeleggen op kunst en zijn childes hier ook toe stimuleren. Baobhan zijn zo dol op kunst dat ze in staat zijn alles om zich heen te vergeten als ze oog in oog komen te staan met een mooi kunstwerk. Dit levert soms merkwaardige en gevaarlijke situaties op.

“Weaknesses? I have none!…. Ooooh! Shiny!”

De magische eigenschap van Baobhan is Socius Cogito.

Socius Cogito

Socius Cogito: Telepathie

Velkan

Vampieren van deze bloedlijn hebben krankzinnige trekken. Het is een type vampier dat niet begrepen wordt door andere bloedlijnen of Myrofas. Toch functioneren Velkan heel aardig in sommige taken. Als nar of liedjeszinger bijvoorbeeld, of als religiefanaticus.

Asema

De Asema zijn wetenschappers. Ze leggen zich met name toe op de magie in al haar verschijningsvormen. Mensenmagie, historische magie, elementaire magie, pure magie, het is allemaal even interessant. Een eeuwig leven kun je heerlijk vullen met onderzoek doen, zeker als je tientallen zo niet honderden jaren voor een experiment wilt uittrekken.
Deze bloedlijn is bijna compleet emotieloos en daarin nog sterker rationeel en wreed dan de andere bloedlijnen.

Kitsune

De machtigen van de aarde zijn de Kitsune. Heb je je wel eens afgevraagd waarom de koningin van Engeland zo jong lijkt te blijven? Simpel, ze is niet menselijk, maar een Kitsune-vampier. De Kitsune zijn een bloedlijn van edelen. Er zijn veel koningen, hertogen, graven en hoge geestelijken in de mensenwereld die vampier zijn. Het is een riskante aangelegenheid, want wie ontmaskerd wordt als vampier is zijn ondode leven niet meer zeker…
Kitsune hebben de magische eigenschap Vicissitudo

Vicissitudo

Viscissitudo: Vervormen van lichamen

 • os: botweefsel vervormen
 • viscus: vlees, spieren en vetweefsel van lichamen vervormen
 • visio: uiterlijk van eigen lichaam veranderen

Tergon

Vampieren die geen bloedlijn mee hebben gekregen bij hun beet, worden Tergon genoemd. Deze wezens geven zelf ook geen bloedlijnen door, zijn zwakker en minder wilskrachtig dan gewone vampieren.

Weerwolfbloedlijnen

Jé-Rouges - Australië

 1. Negatief: Haatdragend tegenover andere bloedlijnen
 2. Negatief: Slechte controle over verandering naar attanna
 • Grawn:
  1. Positief: Thylacine tanna
  2. Positief: Thylacine-weerwolfvorm
 • Hana:
  1. Positief: Aboriginal tanna
  2. Positief: Thylacine-weerwolfvorm

Bizuneh - Midden-Amerika

 1. Negatief: Slecht in aangeven van eigen grenzen
 2. Negatief: Gaat tot het uiterste voor andere levende wezens
 3. Positief: Vriendelijk en sociaal
 4. Positief: Goede controle over verandering naar attanna

Arcadian - Brittannië

 1. Negatief: Snel boos, ruziezoekers
 2. Negatief: Slechte controle over verandering naar attanna
 3. Positief: Vertellers, schilders, musici en dichters; artiesten
 4. Positief:

Gévaudan - Scandinavië en Duitsland

 1. Negatief: Sterk elitair, alleen weerwolven die kunnen bewijzen dat ze (lichamelijk en/of geestelijk) sterk zijn worden voor vol aangezien, wezens die dat niet kunnen worden uitgestoten, geen foutje wordt vergeten/vergeven
 2. Negatief: Matige controle over verandering naar attanna
 3. Positief: Trotse, sterke weerwolven, erg intelligent
 4. Positief: Groot uithoudingsvermogen

Neuri - In menselijke steden wereldwijd

 1. Negatief: Diepe liefde voor menselijke steden en technologie, roepen daardoor de boosheid van andere bloedlijnen over zich
 2. Negatief: Beschermen mensen tegen myrofas
 3. Positief: Welgestelde, rijke bloedlijn met groot technisch inzicht
 4. Positief: Bijzonder goede controle over verandering naar attanna

Niceros - Zuid-Amerika (indiaans)

 1. Negatief: Doortrapt en gemeen
 2. Negatief: Gebruiken kennis als machtsmiddel tegen andere weerwolfrassen
 3. Positief: Goed in magie, veel kennis van oude riten en geneeskunde
 4. Positief: Goede controle over verandering naar attanna

Rugaru - Zigeuners

 1. Negatief: Altijd onrustig, voelt zich nergens thuis maar zoekt wel voortdurend naar een eigen thuis, geminacht onder myrofas vanwege zigeuner-bestaan
 2. Negatief: Matige controle over verandering naar attanna
 3. Positief: Goed geheugen, betrouwbaar
 4. Positief: Wordt vaak als boodschapper gebruikt door andere bloedlijnen, weet veel van de wereld

Vseslav - Overal ter wereld

 1. Negatief: Vaak krankzinnig of ziekelijk
 2. Negatief: Machtsbelust
 3. Positief: Koninklijk geslacht, worden als heersers gezien door andere bloedlijnen
 4. Positief: Goede controle over verandering naar attanna

Úlfhednar - Noord-Amerika

 1. Negatief: Bij tijden kannibalistisch, weinig beschaafd, wreed en meedogenloos, wantrouwt andere bloedlijnen
 2. Negatief: Slechte controle over verandering naar attanna
 3. Positief: Uiterst krachtige strijders, attanna is een sneeuwwolf
 4. Positief: Gelooft dat in uiterste nood hulp komt van een enorme witte wolf, Wendigo genaamd, die uit het niets tevoorschijn komt, en overal ter wereld zijn 'kinderen' kan redden. Hierdoor altijd hoopvol

Oude lesstof

Lesstof Dans- en Acteerkunsten

Dit is een vak bij de Academie voor de Kunsten.

Voor meer informatie over dansen zie: dans.

Eerste jaar

Men zal leren dansen passend bij de rituelen van de goden. Deze worden gezien als de meest belangrijke dansen, omdat men hiermee de goden vereert. Op de verjaardag van de goden die passen bij de dansen die ze leren zullen ze steeds moeten laten zien wat ze kunnen. Ook komen dodendansen hierbij aan bod.

Tweede jaar

Hierin zal men leren dansen om op te gaan in muziek. De leerlingen worden hierbij geholpen door muziek waar magie in ligt. Men krijgt een dans aangeleerd waarbij zelf moet worden bepaalt hoe uitbundig deze moet zijn. Er zal veel vrijheid zijn om te improviseren, maar er zullen ook stukken vastliggen. De improvisatie moet ook daadwerkelijk improvisatie zijn passend bij de muziek, maar ook bij die van je mededansers. De groepjes worden gemaakt, dus de kans is niet erg groot dat men elkaar aanvoelt, daardoor zullen de leerlingen echt naar de muziek moeten luisteren en zich daar op moeten richten.

Derde jaar

Hierin wordt hofdansen behandelt. Dit heeft veel weg van het volkse dansen, maar is verfijnder en hoofser. Men zal elkaar hierbij enkel mogen aanraken met de vingertoppen. In principe zal er een verdeling tussen jongens en meisjes gemaakt worden, maar bij een tekort aan een van beide zal men in staat moeten zijn zich voor te doen als iemand van het andere geslacht.

Vierde jaar

Men moet dansen leren toe te passen in toneelspel en om dans als een voordracht te gebruiken, om een verhaal te vertellen. Het moet een deel van het toneelspel zijn, maar ook een kunst op zich. Men zal één dans, één muziekstuk en vijf minuten toneelspel moeten laten zien/horen.

Lesstof Dierkunde

Dit is een Bumetrel vak

 • Verzorgen, opvoeden, fokken met kleine ongevaarlijke (fabel)dieren.
 • Verzorgen, opvoeden, fokken met middelgrote ongevaarlijke (fabel)dieren.
 • Verzorgen, opvoeden, fokken met grote ongevaarlijke (fabel)dieren.
 • Verzorgen, opvoeden, fokken met gevaarlijke (fabel)dieren.
 • Kruisen van (fabel)dieren, wetenschappelijk onderzoek naar gedrag, leefomgevingen ed. van (fabel)dieren, ook niet ontdekte diersoorten.

Lesstof Magische Plantkunde

Vak bij Academie voor Natuurwetenschappen

 • Veel voorkomende magische plantensoorten
 • Zeldzame magische plantensoorten
 • Verzorgen van magische plantensoorten
 • Toepassen van magische plantensoorten
 • Kruisen/kweken van magische plantensoorten

Lesstof Boogschieten

Bumetrel

1. Theorie en begin praktijk.
2. Middellange afstand, eventueel bewegende doelen.
3. Meer theorie, lange afstanden, bewegende doelen.
4. Meer theorie, oefenen schieten terwijl je beweegt.
5. Veel praktijk, lange afstanden, veel beweging en afleiding.
6. Afsluitingsopdracht.

Ypsilon

Fysieke wapenbeheersing
1. Meerdere pijlen, korte afstand, eventueel bewegende doelen.
2. Meerdere pijlen, korte afstand bewegende doelen, middellange afstand, eventueel bewegende doelen.
3. Meerdere pijlen, middellange afstand bewegende doelen, lange afstand, bewegende doelen, eventueel afleiding.
4. Lange afstand bewegend doelen, afleiding, zelf ook bewegen, eventueel gevaar; Eindopdracht: toernooi.

Wapentheorie
1. Verschillende bogen en pijlen.
2. Onderhouden en maken van verschillende bogen en pijlen.

Lesstof Elementaire Magie

Hogere magie

1. Een en twee elementen

 • Een element twee dingen tegelijk laten doen (splitsen).
 • Twee elementen oefenen.
 • Twee elementen: één splitsen, andere doet hetzelfde als een van de twee gesplitste delen.
 • Twee elementen splitsen.

2. Drie elementen

 • Drie elementen oefenen.
 • Een element splitsen, andere doen hetzelfde als een van de twee gesplitste delen.
 • Twee elementen splitsen, andere doet hetzelfde als een van de vier gesplitste delen.
 • Drie elementen splitsen. *

3. Vier elementen

 • Vier elementen oefenen.
 • Een element splitsen, andere doen hetzelfde als een van de twee gesplitste delen.
 • Twee elementen splitsen, andere doen hetzelfde als een van de vier gesplitste delen.
 • Drie elementen splitsen, andere doen hetzelfde als een van de zes gesplitste delen. *
 • Vier elementen splitsen. *

4. Dubbel splitsen

 • Een element twee keer splitsen (drie verschillende dingen laten doen).
 • Twee elementen twee keer splitsen (ieder element drie dingen laten doen, zes totaal).
 • Drie elementen twee keer splitsen (ieder element drie dingen laten doen, negen totaal). *
 • Vier elementen twee keer splitsen (ieder element drie dingen laten doen, twaalf totaal). *

5. Twee combineren

 • Twee elementen samen één doel laten bereiken.
 • Twee elementen elkaar laten tegenwerken.
 • Twee elementen elkaar laten versterken, zonder elkaar af te remmen/benadelen.

6. Drie combineren

 • Drie elementen samen één doel laten bereiken.
 • Drie elementen elkaar laten tegenwerken.
 • Drie elementen elkaar laten versterken, zonder elkaar af te remmen/benadelen. *

Toegepaste magie

 • Spreuk in kracht af laten nemen en effecten van één element weglaten of versterken.
 • Effecten van twee elementen weglaten of versterken.
 • Effecten van drie elementen weglaten of versterken.

Elementaire magie+ (AG)

 • Direct onttrekken uit een element (andere vloeistoffen, bomen, gloeiende kolen)
 • Indirect onttrekken uit een element (andere vloeistoffen, bomen, gloeiende kolen)
 • Direct onttrekken uit verschillende elementen
 • Indirect onttrekken uit een persoon (denk aan vocht in een lichaam)

Is een optie voor de zeer goede leerlingen (anderen kunnen dit niet aan), geen vereiste, geeft wel hoger cijfer. *

Lesstof Fysieke Wapenbeheersing

Slag- en steekwapens

Eerstejaars

Kennis maken (ook gebruiken) met verschillende soorten zwaarden:

 • Spatha
 • Gladius
 • Falcata
 • Vikingzwaard
 • Claymore
 • Langzwaard
 • Sabel
 • Fautsoen
 • Khopesh
 • Kopis

Kennis maken met andere wapens

Het kiezen van een specialisatiewapen uit bovenstaande wapens

Tweedejaars

 • Gevorderde verdedig- en aanvalstactieken

Derdejaars

 • Gevorderde gevechtshoudingen en duels

Vierdejaars

 • Eindopdracht: toernooi
Bogen

Hieronder verstaan we hand-, kruis- en andersoortige bogen. Ook krijgen personen met een blaaspijp onderstaand lesprogramma, waarbij meerdere pijlen vervangen wordt door snel schieten achter elkaar.

Eerstejaars

 • Meerdere pijlen, korte afstand, eventueel bewegende doelen.

Tweedejaars

 • Meerdere pijlen, korte afstand bewegende doelen, middellange afstand, eventueel bewegende doelen.

Derdejaars

 • Meerdere pijlen, middellange afstand bewegende doelen, lange afstand, bewegende doelen, eventueel afleiding.

Vierdejaars

 • Lange afstand bewegend doelen, afleiding, zelf ook bewegen, eventueel gevaar; Eindopdracht: toernooi.

Overige wapens

Voor het leren beheersen van andere wapens dan het bovengenoemde zal een lesprogramma met de leraar worden afgesproken. Ook zal de leraar oordelen of het wapen daadwerkelijk gebruikt mag worden.

Lesstof Geschiedenis

Vak op Ypsilon

Eerste jaar

 • Politiek-Militair. Oorlogen, soorten heerschappijen door de eeuwen heen, koningen e.d.

Tweede jaar

 • Economisch. Handelscontacten, uitvindingen, aanleg infrastructuur e.d.

Derde jaar

 • Cultureel. Godsdienstontwikkelingen, bijzondere feesten, magie e.d.

Vierde jaar

 • Geschiedenis. Chronologisch per gebied voor Azië en Afrika

Vijfde jaar

Lesstof Geschiedenis van de Vechtkunsten

Bumetrel

 • De oudste (primitieve) vechtkunsten, in tweetallen een gevecht in een oude stijl naspelen
 • De opkomst van hedendaagse wapens, een authentiek wapen maken en ermee demonstreren
 • De opkomst van magische duellen met een demonstratie van een magisch duel
 • Verschil in vechtstijl van mensen en myrofas, in tweetallen een gevecht van mens/myrofas naspelen
 • Verschil in vechtstijl van vroeger en nu
 • Geschiedenis van oorlogen (en de verschillen daarin), een veldslag naspelen met de klas, als eindopdracht op papier een door de leraar gekozen veldslag analyseren en hier adviezen over schrijven.

Ypsilon

Historie en strategie

 • Verschillende vechtstijlen (verschillende wapens en de verschillen daartussen), onderzoek naar doen
 • Verschillende magische vechtstijlen (verschillende soorten magie en verschil daartussen), onderzoek naar doen
 • Verschillende (magische) vechtstijlen (tussen verschillende rassen), onderzoek naar doen

Lesstof Historie en Strategie

 • Verschillende vechtstijlen (verschillende wapens en de verschillen daartussen), onderzoek naar doen
 • Verschillende magische vechtstijlen (verschillende soorten magie en verschil daartussen), onderzoek naar doen
 • Verschillende (magische) vechtstijlen (tussen verschillende rassen), onderzoek naar doen
 • Verschillende strategiën (opstellingen en doel van de opstelling) schrijven voor verschillende situaties gegeven door de leraar, van duellen tot oorlogen
 • Verschillende strategiën (opstellingen, doel, wapens en magie) schrijven voor verschillende situaties gegeven door de leraar, van duellen tot oorlogen
 • Verschillende strategiën (opstellingen, doel, wapens, magie én rekening houdend met verschillende rassen) schrijven voor verschillende situaties gegeven door de leraar, van duellen tot oorlogen. Eindopdracht is het bedenken van een gedetailleerde manier van het beschermen van Ypsilon met als aanvaller de mensen.

Lesstof Hogere Magie

Spreuken
 • Magiebanden leren maken
 • Spreuk combineren met ander soort magie
 • Twee nonverbale spreuken
 • Spreuk nonverbaal combineren met ander soort magie
 • Drie spreuken tegelijk
 • Twee spreuken combineren met een andere soort magie
Illusionisme
 • Auditieve illusies
 • Geurillusies
 • Tastillusies
 • Geestelijke illusies
 • Optische illusies combineren met auditieve-, geur-, tast- en/of geestelijke illusies
 • Twee willekeurige illusies combineren
Wilsmagie
 • Je wil overbrengen op een klein dier
 • Je wil overbrengen op een groot dier
 • Je wil overbrengen op een mens
Telekinese
 • Kleine dingen teleporteren over kleine afstanden (max 50 meter)
 • Grote dingen teleporteren over kleine afstanden (max 50 meter)
 • Meerdere kleine dingen teleporteren over kleine afstanden (max 50 meter)
 • Meerdere grote dingen teleporteren over kleine afstanden (max 50 meter)
 • Jezelf teleporteren over kleine afstanden (max 50 meter)
 • Jezelf plus nog één iemand teleporteren over kleine afstanden (max 50 meter)
Telepathie
 • Telepathie leren aanvoelen en blokkeren.
 • Telepathie gebruiken om je volledig van de buitenwereld af te sluiten (concentratie verhogen, hierdoor kan men beter op magie concentreren en magie dus sterker worden).
 • Telepathie gebruiken om in iemands gedachten binnen te dringen (ook als deze persoon je blokkeert).
 • Door middel van telepathie je geest tijdelijk je lichaam laten verlaten.
 • Telepathie gebruiken om de beelden/geluiden van anderen te onderscheppen.
 • Telepathie gebruiken om andere telepathie te onderscheppen en te manipuleren voor het de ontvanger bereikt.
Toverdranken
Elementaire Magie

1. Een en twee elementen

 • Een element twee dingen tegelijk laten doen (splitsen).
 • Twee elementen oefenen.
 • Twee elementen: één splitsen, andere doet hetzelfde als een van de twee gesplitste delen.
 • Twee elementen splitsen.

2. Drie elementen

 • Drie elementen oefenen.
 • Een element splitsen, andere doen hetzelfde als een van de twee gesplitste delen.
 • Twee elementen splitsen, andere doet hetzelfde als een van de vier gesplitste delen.
 • Drie elementen splitsen. *

3. Vier elementen

 • Vier elementen oefenen.
 • Een element splitsen, andere doen hetzelfde als een van de twee gesplitste delen.
 • Twee elementen splitsen, andere doen hetzelfde als een van de vier gesplitste delen.
 • Drie elementen splitsen, andere doen hetzelfde als een van de zes gesplitste delen. *
 • Vier elementen splitsen. *

4. Dubbel splitsen

 • Een element twee keer splitsen (drie verschillende dingen laten doen).
 • Twee elementen twee keer splitsen (ieder element drie dingen laten doen, zes totaal).
 • Drie elementen twee keer splitsen (ieder element drie dingen laten doen, negen totaal). *
 • Vier elementen twee keer splitsen (ieder element drie dingen laten doen, twaalf totaal). *

5. Twee combineren

 • Twee elementen samen één doel laten bereiken.
 • Twee elementen elkaar laten tegenwerken.
 • Twee elementen elkaar laten versterken, zonder elkaar af te remmen/benadelen.

6. Drie combineren

 • Drie elementen samen één doel laten bereiken.
 • Drie elementen elkaar laten tegenwerken.
 • Drie elementen elkaar laten versterken, zonder elkaar af te remmen/benadelen. *

Is een optie voor de zeer goede leerlingen (anderen kunnen dit niet aan), geen vereiste, geeft wel hoger cijfer. *

Lesstof Illusionisme

 • Auditieve illusies
 • Geurillusies
 • Tastillusies
 • Geestelijke illusies
 • Optische illusies combineren met auditieve-, geur-, tast- en/of geestelijke illusies
 • Twee willekeurige illusies combineren

Illusionisme+ (AG)

 • Tastbare illusies: je ziet het niet, je kunt het niet aanraken, maar je denkt dat je het aan kunt raken, te beginnen bij rechte vlakken, vormen en later pas gebogen dingen, voornamelijk gericht op de handen
 • Tastbare illusies gebruiken op de rest van het lichaam, voornamelijk huid
 • Tastbare illusies gebruiken op de rest van het lichaam, ook zenuwen
 • Tastbare illusies combineren (alle eerder geleerde vormen) met optische illusies

Lesstof Klinische Magie

In het eerste jaar kies je twee of drie van de volgende richtingen uit waarin je wil afstuderen.

Spreuken
 • Opheffende spreuken
 • Onderzoekende spreuken
 • Genezende spreuken
Telepathie
 • Telepathie gebruiken om de geest te onderzoeken op mankementen.
 • Telepathie gebruiken om te achterhalen waardoor men schade opliep.
 • Telepathie gebruiken om iemand aan te voelen, eventueel verplaatsen in persoon.
Toverdranken

Lesstof Magische Plantkunde

Bumetrel

 • Plantenfysiologie
 • Giftige planten
 • Geneeskrachtige kruiden
 • Veel voorkomende planten en hun werking
 • Toepassing van planten en kruiden
 • Zeldzame en exotische plantensoorten

Lesstof Magische Vechtkunsten

Eerste jaar

 • Schilden
 • Andere verdedigingsmanieren

Tweede jaar

 • Aanvallen
 • Verdedigen met aanvallen

Derde jaar

 • Dueleren
Ypsilon
 • Snelheid, kracht, etc. training, herhaling Bumetrel.
 • Verdediging (schild) en aanval.
 • Twee aanvallen (zelfde soort magie, later andere soort magie) tegelijk.
 • Twee aanvallen en verdediging (verdediging naar keuze).
 • Dueleren op hoog niveau.
 • Vechten tegen monsters.

Soorten magie die gebruikt mogen worden:

Lesstof Magische Wapenbeheersing

 • Snelheid, kracht, etc. training, herhaling Bumetrel.
 • Verdediging (schild) en aanval.
 • Twee aanvallen (zelfde soort magie, later andere soort magie) tegelijk.
 • Twee aanvallen en verdediging (verdediging naar keuze).
 • Dueleren op hoog niveau.
 • Vechten tegen monsters.

Soorten magie die gebruikt mogen worden:

Lesstof Muziek

Op Bumetrel krijgt men de kans om de volgende instrumenten te leren spelen:

 • Zang
 • Luit
 • Fluit
 • Vedel
 • Harp
 • Psalterium
 • Zink
 • Sackbut
 • Schalmei
 • Pommer
 • Trommels
 • Bekkens
 • Tamboerijn
 • Draailier
 • Doedelzak

Er zal eveneens ingegaan worden op basiskennis van muziek, bekende liederen zal men leren, men zal leren in een groep spelen, maar ook solo. Men leert hoe je een instrument onderhoudt en men zal eventueel behandelen hoe sommige instrumenten gemaakt worden. Ook leert men wat de voor- en nadelen van een instrument zijn en welke een mooie combinatie opleveren. Aan het einde van het laatste is het de bedoeling dat men een optreden geeft voor de rest van de school. Afhankelijk van het aantal instrumenten dat men kan bespelen en de kwaliteit van het spel zal men een cijfer krijgen. Men heeft een voldoende als twee instrumenten redelijk bespeelt kunnen worden.

Lesstof Muzikale Kunsten

Op Ypsilon gaat men zich specialiseren tot één of twee instrumenten. Men kan uit dezelfde kiezen als de Bumetrelse instrumenten.

Eerste jaar

Er wordt een instrument gekozen om mee verder te gaan. Aan het einde van het jaar zal men opnieuw een optreden moeten geven voor de school, dit doet men solo met het instrument (of de instrumenten) van keuze. Afhankelijk van het niveau dat je al bezit en het instrument dat je bespeelt zal begonnen worden met magie in muziek leggen.

Tweede jaar

Hierin wordt het magie in muziek leggen geperfectioneerd. Men leert dat je met magie in muziek wezens kunt manipuleren, maar niet kunt dwingen. Zo kun je iemand slaperig maken, maar niet dwingen daadwerkelijk in slaap te vallen. Het is een niet al te zware vorm van magie en ook niet al te grote talenten met magie zouden dit moeten kunnen. Ook leert men om begeleidende muziek te spelen. De eindopdracht van dit jaar gaat samen met de academie van danskunsten. Men zal in groepjes werken. Men zal dansmuziek moeten spelen, waarna jaargenoten op die muziek moeten dansen. Opnieuw moet er magie in moeten zitten, deze keer moet het stimulerend zijn voor het dansen, maar mag het niet belemmerend zijn voor de dansers. Bij danslessen leer je de dans die erbij past, bij muziek leer je de muziek (je moet minimaal drie liedjes spelen) maken. Ieder groepje krijgt andere muziek om te spelen (afhankelijk van de instrumenten), dus men zal ook veel verschillende dansen moeten leren.

Derde jaar

Men zet een toneelstuk in elkaar met muziek. De muziek die gespeeld en gezongen wordt moet passen bij het toneelstuk dat men in elkaar zet. Men zal allemaal een keer aan de beurt moeten komen om hun muzikale talenten te laten horen en men zal ook allemaal een rol moeten spelen. Dit zet je met de gehele klas in elkaar. Je punt hangt af van de sfeer die je creëerde, hoe je magie erbij gebruikte en de kwaliteit van het spel. Ook de instrumentkeuze telt mee.

Vierde jaar

De leerlingen gaan een toneelstuk met muziek én dans maken. Ook dit doet men met de hele klas en men zal bij alle drie de vakken eraan werken. Men zal minstens één muziekstuk moeten spelen, één dans moeten doen en minstens vijf minuten moeten acteren. Verder mag het naar believen ingedeeld worden. Ook hier zal men weer op de sfeer, magie, instrument en kwaliteit moeten letten.

Lesstof Myrofasculturen & -geschiedenis

Myrofasculturen

Eerste jaar

Studie over:

 • Elfachtigen
 • Halfwezens
 • Primairen
 • Mensachtigen

Tweede jaar

Studie over:

 • Elementalen
 • Grondelementalen
 • Trolachtigen
 • Chrhonischen
 • Phorcysischen

Derde jaar

Studie over internationale verschillen per ras:

 • Architectuur
 • Hiërarchie
 • Mythologie
 • Filosofie

Vierde jaar

Specialisatie op drie rassen:

 • Onderzoek
 • Presentatie

Studie over:

Vijfde jaar

 • Specialisatie één ras
 • Herhaling afgelopen jaren

Myrofasgeschiedenis

Eerste jaar

 • Politiek-Militair. Oorlogen, soorten heerschappijen door de eeuwen heen, koningen e.d.

Tweede jaar

 • Economisch. Handelscontacten, uitvindingen, aanleg infrastructuur e.d.

Derde jaar

 • Cultureel. Godsdienstontwikkelingen, bijzondere feesten, magie e.d.

Vierde jaar

 • Geschiedenis. Chronologisch per gebied voor Azië en Afrika

Vijfde jaar

Lesstof Periousia

Ypsilon

 • Zwemlessen, klimlessen, conditietraining, krachttraining, onthouding, mediteren, leren omgaan met extreme situaties (vasten, week in kou leven, etc.).
 • Mensen, week overnachten in een mensenhuis met mensen (niet te ver van Ypsilon, ivm andere lessen). Aan eerste levensbehoeften leren komen in de natuur.
 • Survivalopdrachten (pluk een haar van een Levatovhoofd, vecht zonder magie en andere hulpmiddelen met een beer, etc.)
 • Zonder hulpmiddelen naar Bumetrel en terug reizen.

Lesstof Rhetorica

Eerste jaar

Lesinhoud: welsprekendheid, zinsbouw en grammatica
Theorie: inleiding op de rhetorica
Praktijk: schrijven van essays en redevoeringen, voordrachten uit andermans werk
Lesmateriaal:

 • C.I. Cero - Ars Rhetorica

Toetsing: eerste half jaar een groot essay, tweede half jaar een grote redevoering

Tweede jaar

Lesinhoud: publiek, doel, woordgebruik
Theorie: vervolg theorie eerste jaar, bestuderen van redevoeringen van beroemde redenaars
Praktijk: analyseren van redevoeringen, redevoeringen schrijven voor verschillende doelgroepen
Lesmateriaal:

 • C.I. Cero – Ars Rhetorica, redevoeringen van C.I. Cero, D. Emos-Thenes en Cato de middelste.

Toetsing: 1e half jaar memoriseren en voordragen van een redevoering van een beroemde redenaar, examen over het boek Ars Rhetorica aan het eind van het collegejaar.

Derde jaar

Lesinhoud: spreken in het openbaar
Theorie: herhaling theorie van jaar 1 en 2
Praktijk: houden van spreekbeurten en redevoeringen voor verschillend publiek
Lesmateriaal:

 • C.I. Cero – Ars Rhetorica, redevoeringen van C.I. Cero, D. Emos-Thenes en Cato de middelste

Toetsing: 1e half jaar houden van een redevoering voor de klas, 2e half jaar houden van een redevoering voor de Academie van Wijsbegeerte

Vierde jaar

Lesinhoud: specialisatie recht of politiek
Theorie: herhaling van theorie van jaar 1 en 2, hoorcolleges
Praktijk: diepgaande analyse van met name Cero en Cato, discussiëren en debatteren over politieke kwesties of juridische kwesties.
Lesmateriaal:

 • C.I. Cero – Ars Rhetorica, redevoeringen van C.I. Cero, * D. Emos-Thenes en Cato de middelste (met name die verband houden met politiek (Cato) en/of recht (Cero))

Toetsing: debat voor beide specialisaties (60%), houden van een redevoering voor de Academie van Wijsbegeerte en belangstellenden (40%).

Vijfde jaar

Lesinhoud: vervolg specialisatie recht of politiek
Theorie: herhaling van theorie van jaar 1 en 2, hoorcolleges
Praktijk: houden van referaten voor een kritisch publiek, schrijven van redevoeringen op aanvraag
Lesmateriaal:

 • C.I. Cero – Ars Rhetorica, redevoeringen van C.I. Cero, D. Emos-Thenes en Cato de middelste (met name die verband houden met politiek (Cato) en/of recht (Cero))

Toetsing: deelnemen aan een politiek debat of voorbereiden en afhandelen van een rechtzaak

Lesstof Sociale Magie

In het eerste jaar kies je twee of drie van de volgende richtingen uit waarin je wil afstuderen.

Telepathie
 • Telepathie gebruiken om te communiceren met meerdere myrofas tegelijk.
 • Telepathie gebruiken over hele lange afstand (eventueel met meerdere myrofas).
 • Telepatie gebruiken om gemanipuleerde beelden en geluiden door te sturen.
Telekinesis
 • Kleine levende wezens optillen
 • Grote levende wezens optillen
 • Meerdere levende wezens optillen
Wilsmagie
Toverdranken

Lesstof Strategische vechtkunsten

Bumetrel
 • Inleiding in strategische technieken, oude (primitieve) strategische technieken
 • Soorten strategiën (aanvallend, verdedigend, verschil tussen strategie in oorlog en duel, etc.)
 • Rassen en hun strategiën
 • Wapengebruik in soorten strategiën
 • Magiegebruik in soorten strategiën
 • Strategie in oorlogen, eindopdracht bestaat uit het bedenken van een globale strategie voor het beschermen van Bumetrel met als aanvaller de mensen
Ypsilon

Historie en strategie

 • Verschillende strategiën (opstellingen en doel van de opstelling) schrijven voor verschillende situaties gegeven door de leraar, van duellen tot oorlogen
 • Verschillende strategiën (opstellingen, doel, wapens en magie) schrijven voor verschillende situaties gegeven door de leraar, van duellen tot oorlogen
 • Verschillende strategiën (opstellingen, doel, wapens, magie én rekening houdend met verschillende rassen) schrijven voor verschillende situaties gegeven door de leraar, van duellen tot oorlogen. Eindopdracht is het bedenken van een gedetailleerde manier van het beschermen van Ypsilon met als aanvaller de mensen.

Lesstof Telekinese

Bumetrel
 • Optillen van kleine dingen
 • Optillen van grotere dingen
 • Optillen meerdere dingen
Ypsilon

Hogere Magie

 • Kleine dingen teleporteren over kleine afstanden (max 50 meter)
 • Grote dingen teleporteren over kleine afstanden (max 50 meter)
 • Meerdere kleine dingen teleporteren over kleine afstanden (max 50 meter)
 • Meerdere grote dingen teleporteren over kleine afstanden (max 50 meter)
 • Jezelf teleporteren over kleine afstanden (max 50 meter)
 • Jezelf plus nog één iemand teleporteren over kleine afstanden (max 50 meter)

Sociale Magie

 • Kleine levende wezens optillen
 • Grote levende wezens optillen
 • Meerdere levende wezens optillen

Toegepaste magie

 • Eenvoudige processen
 • Ingewikkeldere processen
 • Meerdere processen

Telekinese+ (AG)

 • Processen in het lichaam aanpassen
 • Bewust onderdelen van een voorwerp teleporteren, in plaats van het hele voorwerp
 • Bewust zichtbare onderdelen van een persoon teleporteren, in plaats van een hele persoon
 • Bewust niet zichtbare onderdelen van een persoon teleporteren, in plaats van een hele persoon

Lesstof Toegepaste Magie

In het eerste jaar kies je twee of drie van de volgende richtingen uit waarin je wil afstuderen.

Toverdranken
Spreuken
 • Magie zonder handen
 • Twee spreuken tegelijk
 • Nonverbale spreuk
Telekinese
 • Eenvoudige processen
 • Ingewikkeldere processen
 • Meerdere processen
Wilsmagie
Elementaire Magie
 • Spreuk in kracht af laten nemen en effecten van één * element weglaten.
 • Effecten van twee elementen weglaten.
 • Effecten van drie elementen weglaten.

Lesstof Vergiffen en Genezen

Bumetrel

Jaar 1

 • Lesinhoud: Onopvallendheid, Subtiliteit, Inlevingsvermogen
 • Theorie: Inleiding op vergiffen
 • Praktijk: Buiten de les om, nog niet werken met vergif, kleine snokaopdrachten (spionageopdrachten), jaar-snoka-opdracht over één slachtoffer
 • Overig: Altijd boeken mee, zelfstandig aan praktijk werken, afspraak nóóit grappen met vergif (betekent einde van het vak voor je), eindtoets

Jaar 2

 • Lesinhoud: Onopvallendheid, Subtiliteit, Inlevingsvermogen, Theoriekennis
 • Theorie/Praktijk: Theorie en praktijk samengevoegd vanaf nu, introductie van simpele plantaardige vergiffen, snoka-opdracht einde jaar 1 nogmaals maar verder uitgewerkt, muizen als mål (vergiftigdoel)
 • Overig: Altijd boeken mee, eindtoets + advies over vervolgen van het vak of niet

Jaar 3

 • Lesinhoud: Onopvallendheid, Subtiliteit, Inlevingsvermogen, Theoriekennis, Oefening
 • Theorie/Praktijk: Uitbreiding plantaardige vergiffen, snoka-opdracht nogmaals + weer verder uitgewerkt, grotere dieren als mål
 • Overig: Altijd boeken mee, eindtoets

Jaar 4

 • Lesinhoud: Onopvallendheid, Subtiliteit, Inlevingsvermogen, Theoriekennis, Oefening
 • Theorie/Praktijk: Uitbreiding plantaardige vergiffen, introductie dierlijke vergiffen, snoka-opdracht
 • Overig: Altijd boeken mee, eindtoets + bindend advies over vervolgen van het vak. Bij slechte resultaten in de vorige jaren + slecht resultaat op de toets: certificaat van vier jaar les en gedwongen stop

Jaar 5

 • Lesinhoud: Onopvallendheid, Subtiliteit, Inlevingsvermogen, Theoriekennis, Oefening, Ervaring
 • Theorie/Praktijk: Uitbreiding vergiffen, zo veel mogelijk theorie zelfstandig
 • Overig: Zelf boeken zoeken, geen eindtoets

Jaar 6

 • Lesinhoud: Onopvallendheid, Subtiliteit, Inlevingsvermogen, Theoriekennis, Oefening, Ervaring
 • Theorie/Praktijk: Uitbreiding vergiffen: zo veel mogelijk zelf doen, dierlijk mål, examenopdracht met menselijk mål, theorie compleet zelfstandig
 • Overig: Zelf boeken zoeken, eindexamen

Lesstof Wilsmagie

Merifel Introductie
Schilden en verdediging Schilden verder/pure wilsmagie/wilversterken Magie doorgeven/beheersen/spreuken Wilsmagie spreuken Spreuken/wilsmagie als wapen

Socophon/Heracor
Introductie Schilden Schilden en verdediging Pure wilsmagie/wilsmagie sturen/wil versterken Magie sturen, beheersen, spreuken Wilsmagische spreuken

Lesstof Zwaardvechten

Bumetrel

Men zal naar inzicht van de leraar een houten oefenzwaard of een eenvoudige Fautsoen gebruiken.

 • Theorie; begin met praktijk; soepel leren bewegen met zwaard in hand
 • Basis verdedigen
 • Basis aanvallen
 • Basis gevechtshoudingen
 • Theorie duelleren; duelleren
 • Eindopdracht: eenvoudig zwaardvechttoernooi

Ypsilon

Fysieke wapenbeheersing

 • Kennis maken (ook gebruiken) met verschillende soorten zwaarden: Spatha, Gladius, Falcata, Vikingzwaard, Claymore, Langzwaard, Sabel, Fautsoen, Khopesh, Kopis. Het kiezen van een specialisatiewapen
 • Gevorderde verdedig- en aanvalstactieken
 • Gevorderde gevechtshoudingen en duels
 • Eindopdracht: toernooi

Wapentheorie

 • Soorten zwaarden (voor- en nadelen, geschiedenis ervan, etc.)
 • Onderhouden van verschillende soorten zwaarden; hoe kies je het juiste zwaard; samen met een wapensmid een wapen maken (eigen kosten), mag in twee-tallen
oude_lore.txt · Laatst gewijzigd: 05/07/2018 21:46 door tetachan