Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Zijbalk

magievergiftiging

Magievergiftiging

Magievergiftiging is een toestand waarbij er teveel magie door het lichaam van een magiër is gegaan. Dit uit zich in algemene vergiftigingsverschijnselen en is potentieel dodelijk.

Oorzaken

De vergiftigingsverschijnselen treden op wanneer er meer magie door het lichaam van iemand gaat dan die persoon aan kan. Waar de grens hierbij ligt, verschilt per persoon en hangt af van een aantal factoren:

 • Ervaring: een ervaren magiër is gewend aan meer magie dan iemand die nooit magie gebruikt.
 • Magische kracht: een sterke magiër zal grotere hoeveelheden aan kunnen dan een zwakkere magiër, zelfs al hebben ze beiden evenveel ervaring
 • Fysieke gesteldheid: een gezonde magiër kan meer magie aan dan een zieke magiër.

Een magiër kan nooit magievergiftiging oplopen door alleen zelf magie te gebruiken. Hiervoor zal er ook magie van buitenaf door zijn lichaam moeten. Dit kan het geval zijn wanneer een magiër zelf veel magie verbruikt en daarnaast:

 • elixers drinkt;
 • geraakt wordt door spreuken en andere magievormen van een andere magiër;
 • zijn magie aanvult door middel van magie-overdracht;
 • op enige andere manier extra magie door zijn lichaam krijgt.

Symptomen

Bij een magievergiftiging zijn de volgende symptomen veelvoorkomend: misselijkheid, braken, duizeligheid, buiten bewustzijn raken, koorts en intense pijn door het hele lichaam. Deze symptomen nemen sterk in kracht toe wanneer het slachtoffer magie gebruikt. Bij magievergiftiging heeft het slachtoffer een verminderde controle over de magie. Er zijn gevallen gedocumenteerd waarbij magievergiftiging blijvende schade aanrichtte aan de magiebron van de magiër.
Wanneer een slachtoffer met magievergiftiging op wat voor manier dan ook aan magie blootgesteld wordt, verergeren de symptomen. Veel slachtoffers vinden de dood, doordat hun lichaam zo heftig reageert op magie dat vitale functies uitvallen. Een ander veel voorkomende uitkomst is dat het slachtoffer langzaam gek wordt en dan volstrekt onvoorspelbaar reageert op blootstelling aan magie.

Herstel

De enige manier om van magievergiftiging te herstellen is om niet meer aan magie blootgesteld te worden, op wat voor wijze dan ook. Het zelf gebruiken van magie of het subject zijn van magie zal het herstelproces tegenwerken en de situatie verergeren. Afhankelijk van de ernst van de vergiftiging, duurt het dagen tot vele weken voor een slachtoffer volledig hersteld is.
Het is van belang dat er zoveel mogelijk symptoombestrijding plaatsvindt, uiteraard op geheel natuurlijke wijze. De overlevingskansen met magievergiftiging zijn nog geen dertig procent.

Blijvende schade

Een slachtoffer van magievergiftiging heeft altijd een verhoogd risico op nog een magievergiftiging, doordat zijn lichaam gevoeliger is geworden voor magie. Dit betekent dat hij minder magie kan gebruiken en minder magie kan incasseren. Daarnaast kan er blijvende schade ontstaan. Dit is in te delen in twee categorieën.

Symptoomschade

Een slachtoffer kan ten gevolge van de symptomen die hij had, blijvende schade ondervinden aan zijn lichaam. Dit kunnen bijvoorbeeld dingen zijn als:

 • Schade aan spieren, pezen en gewrichten door lang liggen of veel verkramping door de pijn
 • Psychische schade, door de vele langdurige pijn
 • Hersenschade, door te vaak buiten bewustzijn te zijn
 • Kapotte slokdarm, door het vele braken.

Magieschade

Een zware magievergiftiging heeft vaak tot gevolg dat de magie van een magiër blijvend ontregeld is. Dit kan zich uiten in een verminderde controle, minder kracht en tragere aanmaak van magie. Ook zijn er ernstigere gevallen bekend, waarbij plotselinge, oncontroleerbare uitbarstingen van magie plaatsvonden die onvoorspelbare gevolgen hadden voor de magiër en zijn omgeving. Deze slachtoffers blijven vaak niet lang in leven.

Woudfantoom

Woudfantomen zijn een zeldzaam resultaat van heftige magievergiftiging. Dit zijn nachtelfen die tijdens hun magievergiftiging magie bleven onttrekken aan de wouden waarin zij verbleven. Hierdoor zijn zij hun lichaam kwijtgeraakt, bestaan zij alleen nog uit geest en magie en zijn zij gebonden aan het woud.

magievergiftiging.txt · Laatst gewijzigd: 05/07/2018 21:46 door tetachan