Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Zijbalk

magie_mythologica

Magie in de Mythologica

De Mythologica is het scheppingsverhaal van de Myrofas. Hierin wordt ook gesproken over hoe de magie is ontstaan en wat voor verschillende soorten magie er zijn. De oorsprong van de magie ligt bij Amina en Abilad. Vanuit de godenmagie zijn de myrofasmagie en de mensenmagie ontstaan.

Scheppingsmagie

Het begin van alles was Iets, ook wel de godin Amina genoemd. Doordat zij tot bestaan kwam, schiep zij zowel zichzelf als de kosmos. Door deze scheppingsdaad is zij de bron van alle magie. Toen Amina overvallen werd door het Gevoel van Leegte en Gemis besefte zij dat er Iemand moest zijn. En met dit besef schiep zij Iemand, ook wel de god Abilad. Hij was machtiger dan zij, maar doordat hij geschapen was door Amina’s scheppingsmagie was hij niet de bron van de magie.
Toen Amina de kunsten schiep voor Abilad, schiep zij ook de Anderen. Deze Anderen waren de eerste vorm van myrofas. Abilad werd jaloers op hen en ontnam Amina haar macht en maakte haar tot zijn vrouw. Uit dit huwelijk ontstonden de Alevimet en zij kregen draden van de scheppingsmacht van hun vader. Met deze macht schiepen zij hun broers en zussen. Dit toont aan dat de macht van de magie via Amina, door Abilad naar de Alevimet gestroomd is.

Myrofasmagie

De Alevimet ontfermden zich over de myrofas. Zij besloten de draden van de scheppingsmagie te ontrafelen en kleine strengen hiervan te verbinden aan de myrofas. Zo kwam de magie via Amina, door Abilad en door de Alevimet naar de myrofas. De magie die de myrofas ontvingen kon echter niet scheppen, omdat de draden van macht gerafeld waren. Deze magie kon alleen de werkelijkheid veranderen.
Toen de Alevimet zagen dat de macht van de ontrafelde draden kleiner was dan de kracht van hun eigen magie besloten zij enkele ongerafelde draden van macht te verbinden aan myrofas. Een enkele myrofas kreeg hierdoor scheppingsmacht, hoewel zij door hun eenvoudige aard de volledige macht niet konden benutten. Deze scheppingsmacht wordt ook wel pure magie genoemd.

Vampieren

Het gaat in bovenstaande gevallen om alle myrofas, met uitzondering van de vampieren, weerwolven en sirenes. De vampiers zijn past ontstaan nadat de Alevimet de myrofas magie hadden gegeven. Zij ontstonden doordat Olki mensen nam en hen onsterfelijk maakte. Behalve onsterfelijkheid gaf hij de vampiers ook magie. Olki was één van de Ali-Den en zij hadden van hun vader Abilad ook draden van magie gegeven. De magie van deze vampiers week af van de magie van de andere myrofas qua functie en kracht. Nadat Olki de vampiers vervloekt had, verlichtte Mespotan de Grote hun lot. Daarbij veranderde hij ook de aard en de kracht van hun magie, zodat deze meer overeenkwam met de andere myrofas.

Weerwolven

Ook de weerwolven zijn later ontstaan dan de rest van de myrofas. Zij zijn door Mespotan de Grote in het leven geroepen, als een nieuw volk voor Olki. Bij het scheppen van de weerwolven verbond Mespotan dit ras aan de maan. Hiermee was ook de gave van de magie aan de maan gebonden. Dit verklaart waarom de magische aanleg bepaald wordt door de maanfase in de nacht waarop een weerwolf voor het eerst transformeert.

Sirenes

De sirenes zijn ontstaan doordat de god Ygserat-Kervas zijn vrouw in elf stukken scheurde en haar in zee gooide. Doordat Mespotan besloten had dat alle goden die zich in meer dan twee delen opdeelden geen goden meer waren, zijn deze elf delen myrofas geworden. De draden van macht waren bij hen gerafeld in strengen en daarmee waren ze gelijk geworden aan de myrofas. Zij kenden echter wel de volle mogelijkheden van magie. Hierdoor zijn hun magische zangkunsten ongeëvenaard.

Mensenmagie

Het is niet duidelijk wanneer de mensen magische vermogens hebben ontvangen. Wel is het duidelijk dat deze magie anders is dan de magie van de goden of de myrofas. Over de oorsprong van de mensenmagie zijn diverse ideeën.

Alevimet

Sommige priesters nemen aan dat de Alevimet, toen zij magie schonken aan de myrofas, dit ook gaven aan de mensen. De Alevimet bleken te geven om hen die geen godheid waren, waardoor het aannemelijk lijkt dat ze ook mensen de gave van de magie hebben gegeven.
Tegenstanders van deze theorie wijzen op het feit dat de magie van mensen en myrofas zo verschillen en dat het dus niet logisch lijkt dat het door dezelfde persoon geschonken is. Verder wijzen zij op een ander verschil tussen myrofas en mensen, namelijk dat alle myrofas in beginsel de gave van magie hebben ontvangen en dat er bij de mensen maar enkelen zijn die deze gave hebben ontvangen.

Olki

Van alle goden bemoeide Olki zich het meest met de mensen. Er zijn dan ook veel priesters die geloven dat Olki degene is die enkele mensen magie heeft gegeven. Zoals hij een aantal mensen uitkoos en hen machtig en onsterfelijk maakte om zo de volgelingen van zijn broers en zussen te doden, zou hij ook enkele mensen magie hebben gegeven. Dit zou dan gebeurd zijn tussen het moment dat hij de vampieren heeft geschapen en hij de weerwolven als volk kreeg.
Tegenstanders wijzen erop dat de mensen hun magie nauwelijks begrijpen en dat ze er zelden veel kwaad mee kunnen aanrichten. Wanneer Olki deze groep mensen echt machtig had willen laten worden, zou hij hen meer begrip van de magie hebben gegeven.

Overige verklaringen

De twee bovenstaande theorieën worden het meest aangehangen, maar er zijn ook enkele priesters die andere verklaringen aandragen. Zo is er de mogelijkheid dat een van de drie grote goden, Abilad, Amina en Mespotan, de mensen magie heeft gegeven om zo een bepaalde balans in evenwicht te houden. Ook zijn er enkele priesters die het bestaan van mensenmagie of de godenwereld ontkennen.

Godendienst

Het merendeel van de priesters is het er wel over eens dat het dienen van de eigen god een positieve uitwerking heeft. Het aanroepen van of het offeren voor de eigen god kan diens welwillendheid opleveren. Dit is volgens hen zeker zo op het gebied van de magie, aangezien dit een directe gave van de goden is. Door een goede verhouding te hebben te hebben met de eigen god, zal het beoefenen van magie voor een myrofas beter gaan volgens de meeste priesters.

magie_mythologica.txt · Laatst gewijzigd: 05/07/2018 21:46 door tetachan