Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Zijbalk

karaktereigenschappen

Karaktereigenschappen

Bij het maken van een karakter op myrofas zul je na moeten denken over wat voor persoon het is. Dit doe je door een aantal karaktereigenschappen te verzinnen (of uit te kiezen) die je personage omschrijven. Klinkt simpel toch? Zeker, maar er komt toch nog aardig wat bij kijken. Wie je personage is wordt voornamelijk bepaald door zijn karakter. Om je daar bij te helpen staan hieronder een aantal zaken waar je rekening mee kunt houden.

Levenservaringen

Veel personages hebben bijzondere dingen meegemaakt in hun leven. Alle personages hebben verschillende ervaringen opgedaan in hun leven. Deze ervaringen geven vorm aan het karakter van iemand. Grofweg gezegd vormen negatieve gebeurtenissen vaak negatieve karaktereigenschappen en positieve gebeurtenissen vaak positieve eigenschappen. Hieronder staat een lijstje van belangrijke en/of veelvoorkomende gebeurtenissen en voorbeelden van logische gevolgen:

  • Weinig contact met anderen → Onhandig in omgang met anderen, moeite met vriendschappen aangaan en onderhouden
  • Slecht behandeld door familie / slaaf geweest → Vertrouwensproblemen, geen hechte band durven krijgen met anderen, veel achterdochtig zijn
  • Overleden ouder(s) → Sterke hang naar ouderfiguren (leraren, mentoren, etc.)
  • Fysieke afwijkingen (littekens, blind, doof) → Onzeker over zichzelf, lage zelfwaardering
  • Opgegroeid in hecht, gelukkig gezin → Zelfverzekerd, sociaal capabel, goed van vertrouwen

Uiteraard is het niet zo dat bovenstaande voorbeelden altijd voor iedereen opgaan, maar het geeft wel een beeld van wat logisch is. Als je er voor kiest dat bepaalde gebeurtenissen geen of juist een heel andere uitwerking hebben op je personage moet je dat logisch maken door uit te leggen wáárom dat dan zo is.

Logisch

Karaktereigenschappen zijn logisch verbonden met elkaar. Iemand die heel vrolijk en behulpzaam is zal waarschijnlijk sociaal sterker zijn dan iemand die veel depressief en nors is. Het is dan ook belangrijk dat je bij het kiezen van de karaktereigenschappen kijkt of die verschillende eigenschappen wel bij elkaar passen.

Arrogant en behulpzaam zijn twee zaken die ver van elkaar vandaan liggen, terwijl arrogant en haatdragend veel dichter bij elkaar liggen. Als je je personage maakt, denk dan bij het uitwerken van het karakter steeds: past deze eigenschap bij de rest van zijn eigenschappen?

Let op: dat karaktereigenschappen logisch bij elkaar kloppen hoeft niet te betekenen dat je een eenzijdig karakter krijgt. Bijvoorbeeld: Jantje is veel neerslachtig, en bot. Je zou hierbij verwachten dat hij dus weinig naastenliefde heeft en niet behulpzaam is. Toch zou je die zaken best logisch aan elkaar kunnen koppelen: Jantje vindt het moeilijk om met anderen te praten, dat maakt hem neerslachtig. Hoewel hij veel van de personen om hem heen houdt en hen graag wil helpen kan hij dit niet zo goed onder woorden brengen, waardoor hij vaak bot overkomt.

Op deze manier krijg je een veelzijdig karakter, terwijl de karaktereigenschappen toch logisch verbonden zijn.

Psychische ziektes

Er zijn aardig wat karakterkaarten waarin het personage een psychische ziekte heeft. Wees hier terughoudend in en wel om de volgende drie redenen:

  1. Een psychische ziekte is iets heel complex dat invloed heeft op het hele leven van een persoon. Als je een psychische ziekte geloofwaardig wilt uitspelen moet je het ofwel zelf hebben (gehad) ofwel je heel goed ingelezen hebben. Als je zelf die ziekte hebt (gehad) is het misschien verstandig om dat achterwege te laten om zo niet een te sterke band met je karakter te krijgen. En als je je helemaal moet inlezen kost dat heel erg veel tijd en gedoe, terwijl de opbrengst vaak negatief is.
  2. Want mensen met psychische ziektes hebben vaak problemen in de sociale omgang. Depressieve mensen trekken zich terug, mensen met angststoornissen kunnen op de vreemdste momenten paniekaanvallen krijgen, mensen met stemmen in hun hoofd gedragen zich vreemd en schrikken anderen af, etc. Het is dus ook een stuk lastiger om met een psychisch zwak personage topics te maken met medespelers. Als je karakter depressief is zal hij niet snel meedoen met de gezelligheid van zijn medescholieren en zal hij met zijn negativiteit potentiële vrienden afstoten.
  3. En tenslotte is het vaak zo dat personages met een psychische of lichamelijke ziekte volledig draaien om die ziekte. De hele karakterkaart gaat vaak over de ziekte, terwijl er nauwelijks oog is voor andere kenmerken. Dit resulteert vaak in een enorm eenzijdig karakter dat een prima typetje kan zijn, maar veel moeite zal hebben een rond karakter te worden.

Normaal

De beste karakters zijn veelzijdige karakters, dus die een goede balans hebben tussen positieve en negatieve eigenschappen. Maar naast veelzijdig zijn deze karakters ook logisch en bovenal normaal. Ik kan me herkennen in normale karakters en hun acties, waardoor het leuker is er tegen te spelen. Karakters die zo ingewikkeld en onlogisch in elkaar zitten dat ik geen idee meer heb wie ze zijn en waarom ze iets doen zijn vervelende tegenspelers.

Wil je dus een leuk en goed karakter? Zorg dan dat het karakter klopt met de ervaringen en dat de eigenschappen een beetje logisch bij elkaar horen. Zorg voor een veelzijdig beeld, maar maak het vooral niet te ingewikkeld. En maak bovenal een karakter waarvan je denkt: ja, daar wil ik mee posten!

karaktereigenschappen.txt · Laatst gewijzigd: 05/07/2018 21:46 door tetachan