Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Zijbalk

isthetet

Anderen of Isthetet

18. Maar Iets kon niet anders dan eer brengen aan Abilad, en Iets zong ter ere van Abilad. En wat Iets zong kwam tot leven en bestond, en zong met Iets, en zij werden Ishtetet, dat is Anderen, genoemd.Mythologica, Gedilet 1:18

De Anderen zijn de oermyrofas dat zich door de inmenging van de godheden tot de nu bestaande rassen heeft ontwikkeld. Het is niet duidelijk of de originele Anderen nog bestaan en of ze een specifiek ras waren. Daardoor zijn er meerdere theorieën ontstaan over deze wezens. De volgende theorieën zijn het meest gangbaar:

  1. De originele Anderen waren geen ras maar een verzameling unieke wezens. Zij vermengden zich, en onder de besturing van de goden werden zij de huidige rassen.

De beschermelingen van Arya noemde zij Faun, en zij kregen onderricht in de wegen van Amina, en zij werden kunstenaars.Mythologica

  1. Het was het ras van de faunen, dat door inmenging van de goden is uitgegroeid tot de vele rassen die men tegenwoordig kent. Deze mening wordt impliciet gestaafd door bovenstaand citaat uit de Mythologica. Het feit dat de faunen als eerste genoemd worden in de tijd dat zowel Amina als Abilad nog actief aanwezig zijn wordt mede als argument gebruikt. Hierbij wordt over het hoofd gezien dat de centaurs slechts één alinea verderop genoemd worden.
  2. Het was een nu uitgestorven ras omdat Olki alle telgen ervan vermoord heeft. De nu bestaande rassen zijn andere wezens.
  3. Het waren driepotige halfmensen. Dit omdat de centaurs en de faunen bijna tegelijkertijd genoemd worden, en zij dus samen uit één grondvorm afkomstig moeten zijn. Aangezien centaurs vier hoeven hebben en faunen twee is het compromis een driepotig wezen.
  4. Het waren aliens. Dit is een omstreden theorie van Simeon Beggar.

Mensen

Waren de mensen onderdeel van de Isthetet? Er zijn twee visies:

  1. Bij de originele Anderen hoorden ook de mensen. Later scheidden zij zich af.

Het was in deze tijd dat Olki zocht naar Anderen om hen te beschermen, maar er was geen volk onder de Anderen dat hem beviel en zijn gunst verdiende. Daarop keerde Olki zich tot de mensen die de wereld bevolkten, want ziet, zij waren vele in getale geworden.Mythologica

  1. Bij de originele Anderen hoorden geen mensen. Dit wordt gesteund door bovenstaand stukje uit de Mythologica. Waar de mensen vandaan komen is een raadsel dat de Mythologica niet uitlegt.
isthetet.txt · Laatst gewijzigd: 05/07/2018 21:46 door tetachan