Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Zijbalk

iliadel

Iliadel

Demografie

In principe kunnen alleen luchtwezens in Illiadel wonen, aangezien het een luchtstad is. Het overgrote gedeelte van de bevolking bestaat uit luchtelfen. Voor de rest komen vooral uit feeën en kruislingen. Er wonen wel een paar niet-gevleugelde wezens, maar dat zijn er maar een paar. De groep is zo klein dat het niet tot de bevolking gerekend wordt.

Geografie

Steden

Iliadel bestaat uit één stad, Iliadel.
In Iliadel staat de Grote Tempel van Sselen, de god van de gorgonen. Een tempel voor de god van de gorgonen lijkt raar, maar dat is het niet. In Iliadel staat namelijk de Universiteit van de Bouwkunst en de Schuttersopleiding (UBES). Deze universiteit en het bijbehorende gilde van steenbewerkers wordt geleid door gorgonen, die zich specialiseren in steenbewerking/bouwkunst. Aangezien de UBES in Iliadel staat, komen veel gorgonen naar Iliadel toe.
In Iliadel wordt veel gehandeld, en de kleine tempel voor Sselen groeide uit tot de hoofdtempel.

Ligging

Boven de Atlantische Oceaan, tussen Groot-Brittanië en IJsland in.

Klimaat

Iliadel heeft een zeeklimaat, aangezien het boven de zee hangt. Het is omgeven door eilanden, maar die liggen in de zee. Een zeeklimaat heeft zachte winters en gematigde zomers. De temperatuur is er in de zomer meestal rond de 20/30 graden Celsius en in de winter onder de 10 graden Celcius.

Landschap

Iliadel is een immense luchtstad, gebouwd boven het blauwe water van de Atlantische Oceaan en omringd door tropische eilanden. Het word gezien als de hoofdstad binnen een internationaal luchtelfenrijk.

Politiek

Iiadel wordt bestuurd door middel van een Raad van Oudsten, bestaande uit louter luchtelfen. Om hier in te komen is veel aanzien nodig en het brengt ook grote verantwoordelijkheden met zich mee. De Oudsten blijven in principe hun hele leven in de Raad, maar als ze niet meer goed functioneren worden ze uit de Raad gezet. Dit geldt ook voor de voorzitter.
De voorzitter blijft in principe zijn hele leven voorzitter, tenzij er iets gebeurt (zoals beschaming van eer) of de komst van een andere luchtelf die een betere leider is. De voorzitter van de Raad van Oudsten wordt gekozen uit alle Oudsten. Alle Oudsten mogen stemmen, en de Oudste met de meeste stemmen wordt de voorzitter. Vriendjespolitiek komt soms voor, maar luchtelfen die hier aan doen worden sceptisch bekeken.
Verder heeft deze stad een leger van bevlogen boogschutters. Het leger wordt niet gebruikt om andere volken aan te vallen, maar om luchtelfen binnen dit internationale luchtelfenrijk te steunen.
Iliadel is de hoofdstad binnen een internationaal luchtelfenrijk. De Raad van Oudsten onderhoudt goed contact met andere bestuurders van landen waar luchtelfen wonen. Als er in Iliadel wetten worden uitgevaardigd worden die doorgebriefd naar andere bestuurders van luchtelfen. In Iliadel worden dus besluiten genomen die voor alle luchtelfen gelden.

Cultuur

Het land wordt als ‘vriendschappelijk’ aangeduid.

Taal

Behalve het Velat van de luchtelfen word er in Iliadel ook Latijn gesproken. Dat komt echter minder voor dan hun eigen taal. Andere luchtwezens spreken hun eigen taal, maar als ze zich mengen onder de luchtelfen wordt er onderling Latijn gesproken. Het wordt door de luchtelfen zeer gewaardeerd als andere myrofas de moeite nemen om hun taal te leren en ook op die manier met hen te communiceren.

Religie

De god van de lucht- en landelfen is de god Vanas.

Geschiedenis

Iliadel is een van de oudste luchtsteden en is in het jaar 456 gesticht door een groep luchtelfen die wilden ontsnappen aan het leven in de myrofaslanden. Ze gebruikten het pas ontdekte dwergen-gesteente waarmee ze zwevende steden konden maken en bouwden een kleine stad boven de Atlantische Oceaan. Deze stad bleef in haar beginjaren onbekend, maar na verloop van tijd groeide deze uit tot de grootste luchtstad in de nabijheid van Europa.
Tijdens deze bloei werd onder andere de Universiteit van de Bouwkunst en de Schuttersopleiding (UBES) gesticht. Dit zorgde ervoor dat de luchtstad erg in trek was bij jonge luchtelfen die graag een goede opleiding genoten.

iliadel.txt · Laatst gewijzigd: 05/07/2018 21:46 door tetachan