Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Zijbalk

ikatur

Ikatur de Wijze

En Ikatur ontnam de slang zijn macht over de woorden, en hij keerde zich tot Mespotan de Grote, en zeide: ‘De wegen van Amina zijn wijs en ondoorgrondelijk. Ik zal mijn toorn van u doen vlieden, laat ook u nu uw toorn jegens mij varen.’ En daarom wordt Ikatur genoemd: Ikatur de Wijze.Mythologica

Ikatur de Wijze is de god van de wetenschap en de filosofie, en wordt vereerd door de centaurs. Hij is zoon van Abilad en Amina en is als vierde godheid in het Pantheon verschenen. Met zijn tweelingzus Arya samen vormt hij de Alevimet.
Ikatur is een zeer koppige godheid, die zijn woede niet snel opgeeft, een eigenschap die bijzonder opvalt tijdens de Tweede Twist. Hij is bijzonder wijs, en leert zijn volk dan ook veel over de wetenschap en de filosofie, ook wel de 'Weg van Abilad' genoemd.

Ikatur is tevens de wijsgeer onder de goden, en steunt Mespotan als raadsheer.

ikatur.txt · Laatst gewijzigd: 05/07/2018 21:46 door tetachan