Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Zijbalk

hazdor

Hazdor

Demografie

Nachtelfen, phaosfeeën en vampieren.

Hoewel duidelijk de meerderheid van de myrofasbevolking uit nachtelfen bestaat is er door het bestaan van de school Allesunde, die ook phaosfeeën en vampieren op de school toelaat een kleine verschuiving geweest en kan men af en toe ook een enkele phaosfee of een vampier onder de bevolking tegenkomen.

Geografie

Steden

De hoofdstad van Hazdor is Vylthar. In Vylthar staat de Grote Tempel van Cerce.
Daarnaast staat in de stad Zer de Grote Tempel van Mespotan.

Nederzettingen

Nachtelfen leven in verschillende communes, die kunnen uitgroeien tot gemeenschappen van wel 5000 nachtelfen bij elkaar. Doorgaans is dat in rustige bosrijke gebieden, waar ook wel de zogenoemde oerbossen staan, maar ook op het platteland komen steeds meer communes voor. In gebieden waar veel mensen leven houden de nachtelfen zich iets wat rustiger met het houden van slaven.

Ligging

 • Nederland
 • België
 • West-Duitsland

Klimaat

Hazdor kent gematigde tot warme zomers en zeer strenge winters. De lente en de herfst zijn twee geleidelijk verlopende overgangs-seizoenen.

Landschap

Flora

De natuurlijke begroeiing bestaat overwegend uit bos, met uitzondering van een zilte strook langs de kust, stuifduinen, levende hoogvenen en het gebergte boven de boomgrens.
Tweederde van de bossen bestaat uit naaldhout, met name dennen en sparren. Duitsland bezit als een van de weinige landen in West-Europa nog echte stukken oerbos.
De gebieden Nederland en België staan verder ook bekend om hun diversiteit aan flora. Er zijn wel meer dan 1800 soorten bloemen en kruiden (en dan zijn de magische planten nog niet eens meegerekend) ook zijn er ruim 500 soorten fungi. De diversiteit aan vlinders en amfibieën en insecten is wederom ook groot. Het is teveel om op te noemen. Dus het wordt zeker aangeraden om dit land eens te bezoeken en te bewonderen om zijn mooie natuur (tenzij u een landelf bent).

Fauna

De dierenwereld van Nederland en België en West-Duitsland: De uitgestrekte bossen bieden schuilplaats aan o.a. (edel)herten, reeën, talrijke wilde zwijnen en wilde katten. De vos, de das, de marter en de otter komen voor in daartoe geschikte biotopen. Haas en konijn zijn algemeen, net als veel andere kleine knaagdieren, waaronder de eekhoorn, de hamster, en de zogenaamde slaapmuizen (o.m. de relmuis). De muskusrat is vanuit Bohemen in Hazdor binnengedrongen en heeft zich sterk in noordwestelijke richting uitgebreid.

Aan de Noordzeekust leeft de gewone zeehond. Bruinvis en tuimelaar zijn verder ook vrij gewone verschijningen in de kustgebieden. De vogelwereld is een typische West-Europese. Bijzondere vogelsoorten zijn o.a. het auerhoen, het hazelhoen, de raaf, de grote trap, de kraanvogel, de zwarte ooievaar, de steenarend, de zeearend en de oehoe. Van de reptielen kunnen genoemd worden de Europese moerasschildpad, vele soorten hagedissen en slangen waaronder de esculaapslang en de dobbelsteenslang. De zalm komt voor in de Rijn.

Politiek

Hazdor wordt bestuurd door een raad van edelen.
In landen waar de regering wordt gevormd door een raad van edelen, zal de edele met de meeste macht en invloed de voorzitter van de regeringsraad zijn. De voorzitter kan niet ingaan tegen een meerderheid, maar heeft bij zaken waar geen overeenstemming kan worden bereikt, de doorslaggevende stem.

Dit klinkt heel mooi in theorie, maar in Hazdor houdt dit onder andere heel veel achterkamertjespolitiek in, het in de rug steken van messen en complotten. Ook in de hogere kringen geldt het recht van de sterkste. Dit heeft in het verleden geregeld geleid tot een coupe of overname van deelgebieden. De edele met het grootste grondgebied heeft de meeste macht en invloed. Dus het heeft werkelijk zin om de buurman van zijn zetel te werken en zijn landgoed in te lijven.

De laatste paar decennia is het echter al rustig en heeft een edele al voor langere tijd de positie van voorzitter weten te behouden. Dit is mede door vriendjespolitiek en geheime beloftes gekomen, maar ook doordat deze nachtelf een onbetwistbaar sterk leiderschap heeft en een ongekende wreedheid.

Instanties en Organisaties

Taragos

Een in het buitenland omstreden groepering van jonge welgestelde nachtelfen die het als hun taak zien de macht van mensen en hun bemoeienissen zo veel mogelijk in te perken. Naar eigen zeggen overtreden zij geen enkel verdrag of wet, maar er gaan de laatste tijd steeds meer proteststemmen op tegen de manier van handelen van de Taragos. Huidige aanvoerder van de actiegroep is: Alsiux Abotan Welgesteld nachtelf, woonachtig in Hazdor.
De huidige voorzitter van de raad van edelen ziet echter geen kwaad in deze groepering. Naar verluidt is zijn eigen zoon ook lid van de Taragos.

Allesunde

De nachtelfenschool.
Allesunde is een antwoord op het samengaan van de goede en slechte wezens op Bumetrel. Niet alle wezens kunnen zich in deze fusie vinden, waardoor deze school voor nachtwezens een zeer aantrekkelijke school is. Zeker omdat de lessen ook aangepast zijn op nachtwezens. Hoewel het regime strikt is en men nog altijd slaven houdt blijft men naar deze school komen, waar ze opgeleid worden tot echte nachtwezens.

Op Allesunde worden drie kastes toegelaten, enkel de laagste kaste mag hier niet studeren, omdat deze dit simpelweg niet kunnen betalen. De twee hoogste kastes kunnen deze opleiding netjes betalen en de laatste klasse zal in ruil voor klusjes moeten bijverdienen, dit systeem is afgekeken van Ypsilon.

Inquisitie

Deze organisatie is speciaal opgericht voor het opsporen, oppakken en berechten van landelfen. Zij zijn in Hazdor niet welkom. Hulp aan een landelf staat gelijk aan verraad. De aanwezigheid van een landelf is enkel rechtmatig in het geval dat deze landelf als slaaf gehouden wordt. Het signaleren van een vrije landelf dient ook gemeld te worden.

Cultuur

Het land wordt als ‘kwaadaardig’ aangeduid.

Kastensysteem

De voorzitter. (kaste 3)
De edele van Hoge Adel met het grootste grondgebied. De edele bestuurt ook de hoofdstad Vylthar. Opvolging gaat via overerving (of via overname bij geweld).

Hoge Adel (kaste 2)
De edelen die in het bestuur van het land zitten. De 24 grootste deelgebieden hebben hiertoe het recht

Lage Adel (kaste 2)
De edelen met een kleiner grondgebied, die niet meer in aanmerking komen om in het landsbestuur deel te nemen.

Stadhouders. (kaste 2)
Doorgaans familie (al dan niet aangetrouwd) van de adellijke families, die in de positie zijn gesteld om een stad te besturen. Deze personen worden in de volksmond ook wel de burgemeester genoemd.

De gegoede burgerij (kaste 1 of 2)
De rijke handelfamilies met invloed, legerofficieren, wetenschappers, leiders van organisaties en alle andere nachtelfen waar het geld zit.

De middenstand. (kaste 1)
De gewone burger met een familiebedrijf of werkplaats, waarmee men goed voor zichzelf kan zorgen. Van deze klasse zijn echter ook de soldaten of de leden van organisaties en instanties. In deze klasse komen nachtelfen, echter komen vanaf deze klasse ook enige phaosfeeën en vampieren voor.

Boeren en horigen. (kaste ½)
Niet-raszuivere nachtelfen, phaosfeeën en vampieren die het land bewerken. Of afgevallen nachtelfen die zich niet sterk genoeg hebben getoond om zich te handhaven in de maatschappij.

Slaven en bedelaars (kaste 0)
Tot deze klasse behoren alle “goede” myrofas en mensen. Echter kunnen enkel van mensen en landelfen slaven worden gemaakt, hoewel het doorgaans ook door de vingers wordt gezien als men bijvoorbeeld feeën, nimfen of faunen tot de slavenarbeid veroordeelt.

Belangrijke wetten

Rechtspraak

 • Kleine misdaad op zich is niet strafbaar, tenzij men wordt betrapt.
 • Een slachtoffer van een grotere misdaad (verkrachting, moord, verminking, onomkeerbare magische beïnvloeding) heeft altijd recht op vergelding via het systeem oog om oog, tand om tand.
 • De straffe op een betrapte misdaad is afhankelijk van de mate van de snelheid waarin iemand zijn misstap toegeeft en bekend.
 • Om iemand tot een bekentenis te dwingen mag gebruik worden gemaakt van foltering.
  • Strafmaat 5: Indien iemand voor het ondergaan van 20 zweepslagen al bekent, wordt de maximale straf toegekend.
  • Strafmaat 4: Indien men wel de zweepslagen ondergaat en daarna bekent.
  • Strafmaat 3: Een bekentenis volgt na het gebruik van duimschroeven.
  • Strafmaat 2: Een bekentenis volgt nadat meer dan 3 folter-methodes zijn toegepast.
  • Strafmaat 1: een bekentenis volgt nadat 4 of meer (tot een maximum van 6) folter-methodes zijn toegepast.
  • Strafmaat 0 (vrijspraak): Geen bekentenis na 7 folter-methodes.
 • Rechtspraak via bovenstaande methode is enkel van toepassing op nachtelfen, phaosfeeën en vampieren. Bij andere rassen wordt altijd strafmaat 5 toegekend.
 • De IRMM wordt enkel ingelicht wanneer er sprake is van moord, of hevige verminking in de drie hoogste klassen. (Verder wordt bemoeienis niet gewaardeerd).
 • In geval van oorlogvoering tussen twee deelgebieden vervallen de gestelde straffen. (In oorlog is alles geoorloofd).

Eerwraak

 • Indien een vrouwelijke nachtelf, phaosfee of vampier wordt aangerand, dan heeft het hoofd van het gezin (haar man, of in het geval van een ongetrouwde vrouw, de vader, de sire) het recht om:
 • Als de dader een nachtelf, phaosfee of vampier is:
  • De vrouwen te onderwerpen als bediende
  • De dader aan te klagen, waarna de autoriteiten er recht over zullen spreken.
 • Als de dader géén nachtelf, phaosfee of vampier is:
  • De vrouwen te onderwerpen als slaaf
  • De dader te doden
 • N.B. Het is verboden om nachtelfen, phaosfeeën en vampieren aan slavernij te onderwerpen, zie wetten voor slavernij voor meer details.

Slavernij

 • Alle mensen en landelfen mogen aan slavernij worden onderworpen.
 • Nachtelfen, vampieren en phaosfeeën mogen nooit aan slavernij worden onderworpen.
 • Overige rassen mogen aan slavernij worden onderworpen in het geval van eerwraak of een geldschuld, die niet meer in de afgesproken termijn kan worden afbetaald. Dit wordt ook wel gijzelstraf genoemd.

Vrouwenrechten

In principe staan vrouwen in rang en aanzien onder de mannen binnen hun eigen klasse. Een vrouw dient altijd respect te tonen naar mannen. Toch is er ruimte en gelegenheid voor vrouwen om zich op te werken en bijna gelijke rechten te verkrijgen. In een vrouw worden dezelfde kwaliteiten als bij een man gewaardeerd. Hardheid, kracht, discipline, zelfstandigheid en intelligentie.
Het is voor een vrouw dan ook mogelijk om economisch zelfstandig te zijn.
Echter, blijkt een vrouw afhankelijk of te zacht van aard te zijn, dan vervallen al haar rechten en dan bepaalt de man alles.

Ook krijgen meisjes dezelfde opvoeding als jongens. Een opvoeding die hen fit en sterk maakt, zonder vrees voor pijn of de vijand. Ook leren vrouwen muziek en poëzie en wordt hen aangemoedigd te spreken en hun gedachten te uiten.

Een alleenstaande moeder kan dus ook in de gemeenschap worden geaccepteerd, zonder dat zij als uitschot of verstotene wordt gezien. Wel dient zij zichzelf dan te kunnen onderhouden en moet zij zelf in de opvoeding van haar kinderen voorzien, hoewel deze vanaf het 16e levensjaar voor een groot deel ook door de commune wordt overgenomen.
Indien een vrouw afhankelijk wordt van de commune waarin zij verblijft en zij zichzelf en haar gezin niet meer zelfstandig kan onderhouden, zal zij worden bestempeld als zwak en haar kroost evenzo. Dit leidt tot verstoting van het leefgebied met mogelijk verbanning als uiteindelijk gevolg.

De opvoeding bij nachtelfen

Pasgeboren kinderen worden gekeurd door de stadhouder, die wordt geacht enige medische kennis te hebben. Als het een gezond kind is, mag het in leven blijven, een kind met lichamelijke of geestelijke problemen wordt simpelweg gedood. Ook zal een kruisling zonder genade worden gedood. Interraciale huwelijken met nachtelfen worden niet geaccepteerd.

Op 16-jarige leeftijd (vergelijkbaar met een mensenkind van 7) wordt het kind door de mannelijke nachtelfen opgevoed. De jonge nachtelfen wonen in afgelegen houten hutten in een nabijgelegen bos en houden zich dan voornamelijk bezig met het bedrijven van sport en vechtkunst.
Voor meisjes geldt dat zij dezelfde training krijgen, maar wel thuis blijven wonen.
Voor kinderen van edelen en van stadhouders is hiervoor dispensatie. Zij dienen hun kinderen naar eigen inzicht op te voeden. Deze kinderen staan in klasse ook ver boven hun leeftijdgenoten.

Vanaf hun 51ste jaar (vergelijkbaar met een mensenkind van 12) worden zowel de jongens als de meisjes onderwezen in muziek en poëzie, of naar Allesunde gestuurd indien de ouders dit kunnen betalen. Meisjes van de hogere klassen kunnen ook naar Allesunde worden gestuurd, indien zij de oudst geborene zijn, of uit lijken te blinken in intelligentie, kracht of vechttechnieken.

Op 57-jarige leeftijd (vergelijkbaar met een mensenkind van 18) begint de strenge militaire opleiding tot soldaat (want er is ook dienstplicht), en maken de jonge mannen deel uit van een soort plaatselijk rekruten-leger. Het jaar daarop verkrijgt men het recht te trouwen en op 64-jarige leeftijd (vergelijkbaar met een mens van 20 jaar) is de opleiding voltooid, waarna de soldaat zijn vrouw verlaat. Gedurende de volgende 36 jaar leven de mannen in de kazerne van de commune en mogen zij hun vrouwen slechts af en toe bezoeken. Enkel wanneer hun strakke schema dit toelaat. Een nachtelfman is door dit alles een goed getrainde vechtmachine die beschikt over geweldige gevechtskwaliteiten.
Ontheffing van de dienstplicht wordt toegekend wanneer de nachtelf in kwestie een vervolgstudie volgt.
Jonge vrouwen die niet naar een universiteit gaan, krijgen in mindere mate nog steeds een training, die hen leert vechten en zelfstandig te zijn, opdat ook zij de commune kunnen verdedigen in het geval dat er een oorlog uitbreekt of er een andere reden voordoet waarbij men zijn kracht moeten laten gelden.

Nadat zijn dienstplicht op 100-jarige leeftijd (vergelijkbaar met een mens van 24 jaar) is voltooid, wordt men als volwassen en als een rechtmatig burger van Hazdor gezien. Voor meisjes geldt dat zij officieel volwassen zijn wanneer zij zijn getrouwd, of wanneer zij ook de leeftijd van 100 hebben bereikt.

Omgang met minderwaardige rassen

Nachtelfen worden uiteraard als het elitaire ras beschouwd, hoewel qua behandeling phaosfeeën en vampieren gelijk staan. Alle andere rassen worden als tweederangsburgers gezien en zij zullen in het geval van een geschil met een nachtelf altijd aan het kortste eind trekken en merken dat zij bij vele dingen (opzettelijk) in het nadeel worden gesteld.

Landelfen zijn nog minder dan tweederangs-rassen. Zij worden gezien als een volk dat weinig meer waard is dan een slaaf te zijn, of een boer. Ze worden gezien als zwak, laf en zielig. Een misdaad tegen een landelf wordt dan ook vrijwel nooit berecht.
Regelmatig wordt er ook jacht gemaakt op landelfen en alle kruislingen die voor minder dan de helft nachtelf zijn. Landelfen kunnen dan rekenen op marteling met dood als gevolg en kruislingen hangt marteling met verbanning als gevolg boven het hoofd.

Omgang met mensen

Mensen zijn niet meer dan dieren. Daar mag mee worden gedaan wat men zelf goed acht. Ze zijn het in principe niet waard om veel aandacht aan te besteden, maar loopt men een mens tegen het lijf, dan is het de nachtelf zijn goed recht hier een werkdier/slaaf van te maken.

Taal

In de gebieden Nederland en België wordt door mensen Middelnederlands gesproken. Iets wat men ook wel Diets noemt. Daarbij zijn er ook nog veel Germaanse invloeden en in het Zuiden van België ook Romaans. Enkele mensen spreken Latijn, iets wat onder myrofas veel meer de gewoonte is.
In Hazdor wonen echter voornamelijk nachtelfen. Dus het Velat en Milat is voor de meeste elfen hier de moedertaal. Het dialect kan verschillen per commune. Nachtelfen voelen zich doorgaans verheven boven mensen en nemen in het algemeen niet de moeite hun taal te leren, op een enkele slavenhandelaar na.

Religie

In Hazdor wijdt men zijn geloof en gebeden aan de Godin Cerce. Voor haar worden ook tempels en plaatsen ter verering opgericht.

Hierop glimlachte Mespotan en prees Cerce, en hij zeide: 'Voor uw wijsheid en uw goede daden werd u reeds beloond, want Olki werd onder u gesteld en nu zijt ge een vorstin onder de Heersers. Want u heerst over één der Heersers, zoals Abilad en Amina over hen alle heersen. Toch wordt uw macht nog uitgebreid, want heden wordt ook Hattel onder uw gezag gesteld, vanaf deze dag tot de laatste.'Mythologica

Cerce de Gedeelde of Cerce de Maangodin is de godin van de nachtelfen, en als gevolg daarvan ook die van de maanelfen. Ze is de meerdere van Olki en Hattel, de eerste is haar bondgenoot, en de tweede haat haar. Cerce is de linkerhelft van Vanas die zich door midden scheurde toen zijn volk zich in tweeën scheurde. Ze wordt echter afgebeeld als een vrouw met vier handen of vier armen, hetgeen afkomstig is uit deze tekst:

En een laatste maal hief Mespotan zijn hand op, en hij nam de handen van Cerce en legde die op de vier wezens…Mythologica

Cerce is tevens de godin van de Maan, de Nacht, Zilver en de Jacht. Ze is als maangodin heerseres over de weerwolven en hun maanfasen.

Geschiedenis

hazdor.txt · Laatst gewijzigd: 05/07/2018 21:46 door tetachan