Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Zijbalk

broedertwist

Dit is een oude revisie van het document!


Broedertwist der Elfen

Aan het begin van de tijden was het ras der elven het machtigste op aarde. En zie, zij waren eensgezind en leefden in harmonie met elkaar.fragmenten uit Muthos Angelon

De twist

Het ras der elfen is niet altijd gesplitst geweest. Volgens de mythologie waren de elfen vroeger één. 200 jaren na de schepping, leefde er een familie op de wereld. Er waren in deze familie twee broers, oppermachtig en ongeëvenaard in magische kunsten. De ene was Olachiòw en zijn broer heette Ewàsarýl. Ze hadden een echte band en werkten altijd samen. Naarmate hun leeftijd vorderde, groeiden de broers uit elkaar.
Lange tijd leefden ze gescheiden van elkaar. Toen hun jongere zuster trouwde, kwamen de broers weer bij elkaar. Toen Olachiòw zijn zuster een dozijn andere myrofas schonk om naar eigen goeddunken uit te buiten, ontstak zijn broer in woede. Jaren van twist volgden, tot Ewàsarýl Olachiòw uitdaagde voor een duel. Het was Ewàsarýl die overwon. Tot ieders verbazing spaarde hij het leven van zijn broer. Olachiòw veinsde dat hij zijn broer eer wilde bewijzen en knielde voor Ewàsarýl neer. Toen Ewàsarýl zich voorover boog om zijn broer overeind te trekken, stak Olachiòw zijn broer lafhartig in het hart met een dolk gedoopt in ssamalrratth, het giftigste gif op de wereld. Stervend vervloekte Ewàsarýl zijn broer en al zijn nakomelingen. En Olachiòw vluchtte weg en leefde een verstoten bestaan dat zich kenmerkte door een nachtelijk bestaan. In de tijd die volgde, groeide de familie van Ewàsarýl en de nakomelingen van Olachiòw steeds verder uit elkaar totdat er uiteindelijk sprake was van twee rassen: de landelfenen en de nachtelfen.

Vanas, de elfengod

Toen Vanas zag dat zijn volk in tweeën was gedeeld, scheurde hij zichzelf in wanhoop middendoor. Zijn linkerhelft was nu vrouwelijk en werd Cerce, godin van de nachtelfen. Zijn rechterhelft bleef Vanas, god van de landelfen.

broedertwist.1530566730.txt.gz · Laatst gewijzigd: 02/07/2018 23:25 door 127.0.0.1