Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Zijbalk

biblio_syllabizo

Biblio Syllabizo

Inleiding

Wilsmagie, de kern van iedere spreuk. Zonder wilsmagie geen spreuk. Ben je al minder dan een amateur in wilsmagie, begin dan niet aan spreuken, dit kun je niet aan.

Spreuken maken je leven makkelijker, zoals je zult opmerken in dit boek. Toch zul je heel wat moeten studeren voor je alle spreuken helemaal onder de knie hebt. Reken hiervoor maar 20 tot 25 jaar, minimaal. Voor enkel de spreuken uit dit boek heb je de helft van de tijd nodig. Het zelf ontwerpen van spreuken is voor maar weinigen weggelegd, vandaar dat je regelmatig spreuken tegenkomt die dezelfde maker hebben. Er zijn gewoon simpelweg meer spreuken dan makers.

In dit boek zijn lang niet alle spreuken opgenomen, enkel de belangrijke basis van de westerse spreuken is hierin beschreven. Het boek kan uitstekend gebruikt worden als een lesmethode voor beginnende magiërs. Men kan hiermee leren begrijpen hoe men met spreuken moet werken en al beginnende ervaring opdoen. De spreuken die hier in staan zijn doorgaands ook vrij onschuldig. Ze zijn ook niet allemaal geschikt voor een duel, hoewel sommigen voor dat doeleinde wel gebruikt kunnen worden.

Denk er echter wel aan dat spreuken leren geen zelfstudie is, doe dit onder begeleiding van een geoefende magiër. Een spreuk die mis gaat kan onder andere het gevolg hebben dat je blijvend letsel oploopt of het kan er zelfs voor zorgen dat je dood gaat. Natuurlijk kun je ook gewoon ineens een andere kleur haar hebben.

Spreuken zijn risicovol om te leren, zoals net beschreven, maar zoals ik ook al eerder vernoemde zijn spreuken ook handig. Er zijn zelfs gevallen van magieverslaving bekend. Hraptiha Troepmank bijvoorbeeld (zij is het bekendste voorbeeld van magieverslaving) kon op den duur niet eens meer lopen doordat ze zichzelf altijd van de een naar de andere plek bewoog door magie. Haar handen konden geen dingen meer vasthouden, doordat ze altijd dingen naar zich toe liet zweven en kennis van huishouden en koken raakte ze kwijt doordat ook magie dit voor haar deed. Op den duur moest men haar opnemen in een verzorgingshuis voor gestoorde myrofas.

Ik zou niemand willen afschrikken, enkel wil ik iedereen waarschuwen voor het gevaar dat spreuken met zich mee brengen.

Niveaus

In dit boek wordt er gewerkt met verschillende niveaus in spreuken. Deze zijn echter wel relatief. Je moet bedenken dat een spreuk moeilijker wordt naarmate het (bijvoorbeeld) voorwerp groter en/of zwaarder wordt, spreuken die ingaan tegen natuurwetten zijn doorgaans moeilijker dan spreuken die ze juist volgen. Waarom er dan toch niveaus zijn? Dit is om toch soort indicatie te geven van wat een beginner of een gevorderde kan, zodat men toch gemakkelijk kan nazoeken welke spreuk hij of zij aan zal kunnen. In dit boek worden alleen de westerse spreuken behandeld.

Je hebt verschillende niveaus. We behandelen in dit boek niet alle niveaus. De niveaus in dit boek staan van makkelijk naar moeilijk gerangschikt:

Van niveau 1 wordt verwacht dat iedereen met ook maar een beetje aanleg voor magie deze met gemak kan leren en kan toepassen.

Van niveau 2 verwacht men dat je met niet al te veel aanleg deze ook kan gebruiken. Men zal hierbij soms wel meer moeten oefenen dan bij het vorige niveau.

Het wordt al iets anders met niveau 3 als je de vorige niveaus zonder enige problemen hebt kunnen leren zou dit geen probleem zijn, waren er echter spreuken waarbij er moeilijkheden optraden, dan zal dit niveau ook behoorlijk pittig worden.

Niveau 4 is ook alleen haalbaar als je het vorige niveau probleemloos hebt doorlopen. Waren er problemen in het vorige niveau, dan zal dit niveau misschien te moeilijk voor je zijn.

Niveau 5. Dit niveau is voor velen al moeilijk om te halen. Alleen door de andere niveaus goed te beheersen kan men een enkele spreuk uit deze leren. Sommige myrofas halen ook deze echter zonder problemen, al is dat aantal vrij klein klein.

Let op! Een ongeoefende magiër mag nooit een spreuk oefenen zonder een magiër die de spreuken uit niveau * beheerst.

Als je deze niveaus doorlopen hebt, kun je alsnog verder met andere niveaus, die in dit boek niet beschreven worden. Ook kun je jezelf verdiepen in andere soorten magie dan die van de westerse myrofas.

Magie

In de inleiding is er al iets verteld over magie, maar voor je daadwerkelijk aan spreuken kunt beginnen is het vereist om te snappen waar die magie vandaan komt, ookal is dit een vraag die niemand met alle zekerheid kan zeggen.

Zolang er Myrofas zijn is er magie. Het wordt dan ook al heel lang gebruikt. Magie is buigzaam en dus komt het in vele culturen in een ander verschijnsel voor. Feit is dat bij je geboorte bepaald is of je wel of geen magie bezit. Meteen daarbij is bepaald voor welke magie je wel en geen aanleg hebt. Sommigen kunnen ontzettend goed zijn in Elementaire magie, terwijl anderen dat weer zijn bij Spreuken. Het komt maar zelden voor dat iemand aanleg heeft voor (bijna) alle soorten magie.

Een van de nadelen van magie is dat je er met dat alleen nog niet bent. Magie gebruiken en vervormen tot een spreuk (eender in welke cultuur dan ook) kan enkel gedaan worden door concentratie, oefening, een basis van wilsmagie, kennis van spreuken én natuurlijk magie op zich. Veel meer heb je niet nodig, op een goede leraar na dan.

In tegenstelling tot wilsmagie, waarbij veel met handelingen uitgevoerd wordt, kun je bij spreuken met een spreuk al volstaan. Hoe dit komt wordt ook nog onderzocht door enkele grote magiërs. Je kunt simpele spreuken er dus indrukwekkend uit laten zien. Neem nou een zweefspreuk, je kunt naast een voorwerp staan en hem met een simpele beweging omhoog tillen, of met grootse gebaren van je hand.

Magie kent vele raadsels, veel meer dan toverdranken of wilsmagie, speciale opleidingen tot magieölogen beginnen nu dan ook opgezet te worden, enkel een paar universiteiten hebben al zo’n opleiding. In die opleidingen zijn er weer ontzettend veel vertakkingen, specialisatie is vereist om met deze opleiding iets te kunnen. Voor meer informatie hierover kun je het beste je spreukenleraar erover vragen of naar een universiteit stappen. Magie kent geen grenzen. Het kan niet opraken en de mogelijkheden zijn onbeperkt. Enkel de magiër zorgt voor beperkingen. ‘Beperkingen zijn er alleen daar waar ik ze neerleg.’ Dat klopt niet helemaal, je kunt zelf niet bepalen wat je beperkingen zijn, toch kun je de situatie soms wel verbeteren waardoor je mogelijkheden weer iets groter worden.

Er zijn grenzen aan wat het lichaam aan kan, vandaar dat magie ook zorgt voor uitputting. Het is niet heel gek dat je na een les spreuken volledig uitgeput bent. Vooral bij de moeilijkere spreuken vergt het wat van je. Een goede magiër zal dan ook een goede conditie hebben zonder er al te veel moeite voor gedaan te hebben. Een goede opbouw van de lesstof is mede daardoor heel belangrijk.

Ook de geest van de persoon in kwestie speelt een rol. Je concentratie kan heel wat te verduren krijgen in bijvoorbeeld een gevecht. Belangrijk dus dat je ook dat onder controle kunt houden. Als je overstuur bent of boos kun je merken dat je spreuken (meestal ten nadele) beïnvloed worden. Doorgaans wordt woede gezien als een emotie die je magie juist positief beïnvloed, de daden die je er mee doet zijn echter niet de meest leuke dingen om aan terug te denken. Zorg dus dat je jezelf onder controle hebt voor je probeert om magie onder controle te krijgen.

Spreuken maken

Wat ik nu ga behandelen kan net zo goed thuishoren onder het hoofdstuk magie, toch heb ik hier in dit hoofdstuk gezet, omdat het daar nauw mee samenhangt. Dit hoofdstuk beschrijft mooi hoe een spreuk maken in z’n werking gaat. Dit is niet relevant voor beginnende magiërs, maar een klein beetje basiskennis hierover kan geen kwaad.

Hoe men een spreuk precies maakt wordt geheim gehouden en enkel de meesters weten hoe het in z’n werking gaan. Geruchten gaan dat men soms een magiër moet bewijzen door hem of haar te verslaan voor die het principe uitlegt. Het maken van spreuken is ook geen beroep, maar ook geen hobby of vrijetijdsbesteding. Het is een passie. Het is iets wat je in je hebt of niet. Als iemand ooit de smaak goed te pakken krijgt kan het magie álles laten doen wat hij of zij wilt. Mede daarom houdt men de precieze kennis hierover ook geheim.

Zodra een magiër weet wat hij voor elkaar wil krijgen met zijn spreuk zal die beginnen met de magie te sturen. Hóé de magie precies gestuurd wordt is moeilijk om uit te leggen en zal hier dus ook niet behandeld worden, misschien dat de magiër die je begeleid hier meer over kan vertellen. Tijdens het sturen zal de magiër een naam toekennen aan de bewegingen die hij de magie laat maken. Door deze naam te noemen zal de magie herinneren wat het geleerd is en het uitvoeren door wat extra steun van jou. Dit is wat magie doet als een machtig magiër het Wet maakt.

Als een magiër het echter Regel maakt, dan zal de magie de herinneringen enkel binden aan díe magiër, niet aan álle magiërs. Dit komt echter maar weinig voor en is ook illegaal. Dit omdat het je een voorsprong geeft op andere magiërs.

Buiten magie binden aan een naam kun je het ook óntbinden. Voorwaarde is dat je in een duel kunt aantonen dat je machtiger bent dan de bedenker van de spreuk. Vervolgens volgt hier een ingewikkelder, nog onbekender ritueel dan bij het maken van een spreuk, dat de magie herinneringen laat vergeten. Als dit niet goed gebeurt zal het echter tot ongelukken kunnen leiden.

Spreukentabel

Niveau Spreuk Uitspraak Werking Maker
Katexan emos Kat·eks·an ee·mos Iets laten zweven
Lou Loo Iets opvegen Mara Pliat
Louesthes Loo·esth·es Kleding schoonmaken Gratmape Grotie,
Wogheti Gboeh,
Jbhel Grotka,
Bamala Latro
Apoklei Aa·poo·klee Iets afsluiten Wogheti Gboeh,
Jbhel Grotka
Airo Ai·rô Iets optillen Richard Diondes
Semion Se·mi·on Een teken ergens achterlaten Bob Bilkens
Ekre hudor Ee·kre hoe·dor Iets op laten drogen Vuura Vlamvur

Katexan emos

Uitspraak: Ká-tee-ksan ee-mós
Niveau: 1
Doel: Iets laten zweven
Toepassingen: De spreuk kan in principe gebruikt worden voor alle voorwerpen. Afhankelijk van de sterkte van je magie kan het op zwaardere, grotere voorwerpen toegepast worden.
Vooral in huishoudelijk gebruik is deze spreuk handig, hoewel het ook enkele myrofas het leven redde tijdens een gevecht. Verder zijn de mogelijkheden met deze spreuk (mits je deze spreuk ontzettend goed beheerst) bijna onbeperkt.
Let op! Katexan emos kan níét op eender welke soort myrofas, mensen en konijnen toegepast worden. Waarom de spreuk wel op andere wezens werkt en niet op myrofas, mensen en konijnen is tot nu toe onbekend.
Uitgevonden door: Waar deze spreuk vandaan komt is nooit bewezen en er is ook nooit veel onderzoek naar gedaan. Wat wel opviel was dat men op verschillende delen in de wereld deze spreuk ongeveer tegelijkertijd begon te gebruiken, dat wilt zeggen dat er niet meer dan een paar jaar tussen zat. Men vermoedde lange tijd dat een zeer bekwaam magiër deze spreuk op zichzelf toepaste om over de aarde te zweven om zo in korte tijd op andere plekken te komen. Dit was natuurlijk onzin, aangezien je deze spreuk alleen op voorwerpen kunt gebruiken. Later kwam men tot de conclusie dat het enkel een vliegende myrofas geweest kon zijn die dit uitvond.
Men vermoed nu dat het een lucht-elf geweest moet zijn die de naam ‘Blagoras Gritoniar’ droeg. Deze lucht-elf leefde tussen het jaar -120 en 345. Men is er van overtuigd dat het deze elf geweest moet zijn, omdat hij in het jaar 265 een boek uitbracht over reizen door de wereld. Enkele jaren eerder werd de spreuk voor het eerst gesignaleerd. Men trok dus de conclusie dat hij de spreuk gemaakt zou hebben en hem vervolgens aan anderen geleerd zou hebben tijdens zijn wereldreis.
Voor meer informatie over zijn reizen lees: ‘De aarde: een wereld vol culturen’.
Leren: Deze spreuk kan men op allerlei manieren leren. Het simpelst is om te beginnen met iets kleins en lichts, zoals een veertje. Later kan men overgaan naar een blaadje, een kussen, een deken, een matras, een bed, een grote steen.
Risico’s: Één van de meest voorkomende risico’s bij deze spreuk is concentratieverlies. Deze spreuk spreek je niet één keer uit om vervolgens iets anders te gaan doen. Zolang je iets laat zweven zul je magie moeten blijven toevoeren om het in de lucht te laten blijven. Voor zware stenen zul je meer magie moeten gebruiken dan voor veertjes, waardoor veertjes het langer vol te houden zijn.

Lou

Uitspraak: Loo
Niveau: 1
Doel: Iets opvegen
Toepassingen: De spreuk Lou kan gebruikt worden om troep op te vegen. Bedenk hierbij wel dat de troep een vaste vorm moet hebben. Dingen als wijn, water en andere vloeibare substanties kunnen problemen veroorzaken als men ze met behulp van deze spreuk probeert op te ruimen. De troep die opgeveegd is verdwijnt, men kan het dus niet opvegen om vervolgens iets in de troep te zoeken. Deze spreuk kán teruggedraaid worden door middel van een lastige spreuk die niet in dit boek behandeld wordt.
Uitgevonden door: De spreuk Lou is een nog relatief jonge spreuk, uitgevonden door de vampier ‘Mara Pliat’ in het jaar 1224.
Zelf zegt ze dat ze de spreuk maakte omdat haar zus altijd klaagde over het feit dat ze die troep van haar kinderen buiten bleef vegen, maar dat het keer op keer toch terug naar binnen kwam. Interviewers die er langsgingen merkten echter op dat de vrouw zelf liever lui dan moe was als het om huishoudelijk werk ging en na een jaar bekende de vrouw dat ze het enkel bedacht had omdat ze inderdaad een hekel had aan het huishouden.
Leren: Deze spreuk is makkelijk om te leren door een stoffige plek op te zoeken. Deze kun je stukje voor stukje schoon proberen te maken. Grote oppervlakken zijn namelijk moeilijker dan kleine stukjes. Later kan men overstappen op zand rondstrooien, glas, kiezelstenen, stukken hout etc.
Ook grotere oppervlaktes maken deze spreuk ook moeilijker, wat dus ook nog geoefend kan worden. Uiteindelijk kan men een mengeling van vaste stoffen over een kamer uitstrooien, waarna dit binnen een paar tellen opgeruimd moet zijn.
Risico’s: Vaak vergeet men dat deze spreuk niet gemaakt is voor vloeistoffen. Dit kan een enkele keer goed gaan, maar ook goed fout. Het bekendste voorbeeld van een fout bij deze spreuk is in 1228, toen een knecht een zaal na een feest wilde schoonmaken. Hij veegde de vloer met de spreuk, vergetend dat hij eerst alles droog moest maken, of hij was gewoon lui. Vervolgens ontplofte het huis. De man had geluk dat hij het overleefde, hij kon echter niet meer zelfstandig leven, laat staan werken.
Een ander voorbeeld is een vrouw die net haar kinderen met moddervoeten had laten binnenkomen. Modder bevat water, wat dan dus ook op de vloer lag. Ze gebruikte deze spreuk, waarna haar kinderen plots verdwenen, zij waren toevallig op hetzelfde stuk vloer waar zij de spreuk op toepaste. De kinderen zijn niet meer teruggevonden en de vrouw werd door haar man verlaten vanwege deze stomme fout.

Louesthes

Uitspraak: Loo-esth-es
Niveau: 1
Doel: Kleding schoonmaken
Toepassingen: Het wordt gebruikt om kleding schoon te maken. Je kunt hiermee in principe alle vlekken eruit krijgen, behalve als deze door een magische handeling en/of toverdrank toegebracht zijn.
Het is belangrijk om van te voren na te gaan wat voor vlek het is die je wilt verwijderen, deze spreuk kan botsen met andere spreuken en daardoor kunnen er onvoorziene dingen gebeuren. Fouten op deze manier hebben sinds de laatste telling in 1269 al zo’n 1098 myrofas, 24 hops, 49 mensen, 12935 vliegen, 593 andersoortige wezens en 6830 planten het leven gekost.
Herkomst: Deze spreuk is in het jaar 17 uitgevonden door een groep nachtelfen (‘Gratmape Grotie’, ‘Wogheti Gboeh’, ‘Jbhel Grotka’ en ‘Bamala Latro’) die vonden dat hun mensenbediendes hun kleding niet goed genoeg wasten. Om het nou zelf te gaan doen was helemaal niets, maar ze waren ook niet slim genoeg om de spreuk alleen in elkaar te zetten. Vandaar dat ze in een groep van 4 myrofas aan de slag gingen. Vooral de eerste keren gebeurden er een aantal ongelukken, bij een ongeluk kwam Gratmape om. Dit was in het jaar 14. Er lang treurden ze niet om het verlies van hun ‘collega’ en ze gingen koppig verder. Na hun eerste succes besloten Wogheti Gboeh en Jbhel Grotka verder te gaan met spreuken uitvinden. Bamala Latro had wat ze wilde en stopte daarna dan ook. Ze ging op reis en men vernam niets meer van haar. Voor meer informatie over Woghetie en Jbhel, lees hun biografie.
Andere spreuken van dezelfde maker(s): Peitome, Anoignum, Pemphyphos Apoklei en Oinosanti. Alleen moet je hier wel bedenken dat er twee van de vier gestopt zijn en dat alleen Woghetie en Jbhel aan die laatste spreuken gewerkt hebben.

Apoklei

Uitspraak: Aa-poo-klee
Niveau: 1
Doel: Iets afsluiten (op slot doen)
Toepassingen: Deze spreuk kan gebruikt worden voor alle voorwerpen die open kunnen. Denk hierbij aan deuren, kisten, boeken met sloten, ramen, kasten, lades, etc. De enige manier om deze sloten weer te openen is door de spreuken ‘Anoignum’ of ‘Meketi Apoklei’. Of door ze doodsimpel open te breken met geweld, hoewel dit niet lukt als de spreuk heel sterk is en/of gecombineerd is met anti-geweldspreuken.
Herkomst: Deze spreuk is uitgevonden door Wogheti Gboeh en Jbhel Grotka. Na hun eerste succes (dat zij met twee andere nachtelfen behaalden), Louesthes, besloten zij om met hun tweeën verder te gaan.
Deze spreuk heeft overigens een hoop ruzie opgeleverd tussen de twee vrouwen. Nadat deze spreuk uitgevonden was, vonden ze het leuk om ieder klein voorwerpje dat ook maar een klein beetje op slot kon, op slot te doen. Dit leidde tot ergernissen die zo hoog opliepen dat de buren een aanklacht indienden wegens ruzieoverlast. Zij kregen hiervoor een boete, waarna de ruzies afnamen.

Grote magiërs

De magiërs die een spreuk maken worden vaak al snel gezien als een groot magiër, dit hoeft niet altijd te kloppen. Daarom heb ik een lijst samengesteld uit grote magiërs, kijkend naar prestaties in het verleden en waar ze nu in het leven staan. Ook de waardering die ze krijgen van andere Myrofas wordt hierbij soms meegerekend. Je zult soms meerdere machtige tovenaars in één familie tegenkomen, het is niet zeldzaam dat een magietalent doorgegeven wordt op een nakomeling.
Dit zijn enkel hedendaagse magiërs, een lijst van álle grote magiërs is ondoenlijk om te maken.

Op alfabetische volgorde:
Abotan, Jadaronil
Archweis, Alisinda
Elichaïm, Jotar
Kratiorita, Ganymedes
Kratiorita, Mirasanya
Kyrite, Floarny Tesasia
Kyrite, Rashya Twasha
Lin, Sarealena
Levatov, Haban Mattihyahu
Pandora, Diederick van
Ritueäntatiüs, Panetrouwiüs Dritangportankiwe Tyoen La Progmaära vön
Svitine, Jalokon Puëdo de
Tymiole, Minki Avita
Vladistov, Gustaf Miroslavovitsj

Dankbetuiging

Tot slot wil ik graag twee personen in het bijzonder bedanken voor hun steun en hulp tijdens het maken van dit boek. Dit had nooit mogelijk gemaakt kunnen worden zonder hen: Isabelle de Longvillard en Gustaf Miroslovitsj Vladistov.

Ik verheug me op een nieuwe samenwerking met hen.

biblio_syllabizo.txt · Laatst gewijzigd: 05/07/2018 21:46 door tetachan