home
contact
chat
2
1
0
Uit Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina is nog niet goedgekeurd door de keizers.

Leraar

Een leraar, of het vrouwelijke lerares, is iemand die zijn kennis of bekwaamheid overdraagt aan een leerling. Ook de termen docent(e), leerkracht en onderwijsgevende zijn hier van toepassing. Hoewel deze benoemingen voornamelijk gebruikt worden binnen onderwijsinstellingen zoals scholen, kan iedereen die kennis overdraagt eigenlijk een leraar genoemd worden.
Alleen aan de term proffessor zitten bepaalde eisen gebonden, namelijk dat de drager een hooggeleerde is die lesgeeft aan een universiteit. Alle leraren van Ypsilon dienen bijvoorbeeld aangesproken te worden met proffessor.

Persoonlijke instellingen