Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Zijbalk

leraar

Leraar

Een leraar of docent is iemand die zijn kennis of bekwaamheid overdraagt aan een leerling. Ook de termen docent(e), leerkracht en onderwijsgevende zijn hier van toepassing. Hoewel deze benoemingen voornamelijk gebruikt worden binnen onderwijsinstellingen zoals scholen, kan iedereen die kennis overdraagt eigenlijk een leraar genoemd worden.
Alleen aan de term professor zitten bepaalde eisen gebonden, namelijk dat de drager een hooggeleerde is die lesgeeft aan een universiteit. Alle leraren van Ypsilon dienen bijvoorbeeld aangesproken te worden met professor.

leraar.txt · Laatst gewijzigd: 05/07/2018 21:46 door tetachan