home
contact
chat
2
1
0
Uit Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Universiteit Ypsilon

De universiteit Ypsilon werkt sinds 1302 samen met de school Bumetrel in Oikilan. De universiteit combineert lessen op de school met stages in zowel de stad als op Bumetrel. Ypsilon staat als een van de beste universiteiten van Europa bekend en is in 738 ontstaan uit een klein klooster in het Bodetal.

Academies

Er zijn drie academies die je kunt volgen op Ypsilon, die alle drie aansluiten op de verschillende afdelingen van Bumetrel. De hoeveelheid praktijkaanbod tegenover theorieaanbod verschilt per academie. De Academie van Geesteswetenschappen, de vervolgopleiding op Socophon, bestaat uit voornamelijk theorielessen. Aan de andere kant heeft de Academie van Krijgskunst, de vervolgopleiding op Heracor, voornamelijk een praktijkaanbod. De Academie van Magiebeheersing, de vervolgopleiding op Merifel, is in de aspect gemiddeld.

Behalve het vakkenpakket van je eigen academie staat het je vrij extra vakken te volgen van andere academies. Bovendien worden er soms gastcolleges gegeven, die meestal specifiek gericht zijn op een academie, maar openstaan voor alle studenten die belangstelling tonen.

Overig

Voor meer informatie over de geschiedenis van universiteit, zie Geschiedenis van Universiteit Ypsilon.
Algemene informatie vindt u in de Ypsilon FAQ.

Persoonlijke instellingen