home
contact
chat
2
1
0
Uit Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

IRMM

De IRMM is de Internationale Rechtbank voor Myrofas Misdaden. De IRMM is een onafhankelijk rechtsorgaan, en kan zijn macht en invloed uitoefenen sinds het bestaan van de Akte Der Myrofas Gerechtigheden.

Vlag & wapenschild

Irmm.jpg IRMM-small.png

Akte Der Myrofas Gerechtigheden

In 935 werd de Akte Der Myrofas Gerechtigheden getekend door een groot aantal landen. Deze lijst bevatte onder andere de toestemming voor het handelen van de IRMM. Dit omdat het uitermate moeilijk bleek misdadigers uit andere landen te straffen voor daden gepleegd tegen de eigen inwoners. Sinds de instelling van de IRMM is dit geen enkel probleem meer. Landen zijn nu verplicht dergelijke misdaden aan de IRMM te rapporteren en het handelen aan deze rechtbank over te laten.

Wijze van handelen

De IRMM, de hoofdrechtbank gevestigd in Oikilan heeft een groot aantal rechters in dienst die in verschillende samenstellingen rechtspreken. Afhankelijk van de zwaarte van de overtreding wordt het aantal rechters in de rechtszaak bepaald. Voor lichtere misdaden wordt slechts één rechter aangesteld, voor zwaardere overtredingen twee, en voor de zwaarste overtredingen drie. Wanneer er meerdere rechters samen rechtspreken moeten de rechters van verschillende rassen afkomstig zijn, om te voorkomen dat er gehandeld wordt volgens de handelswijze van één enkel ras. Bij een samenstelling van drie rechters is één van de rechters de opperhoofdrechter. Zijn of haar stem telt zwaarder dan de anderen. Wanneer de uitslag van de rechters niet unaniem is (twee rechters versus opperhoofdrechter, of rechter versus rechter) wordt er opnieuw beraad met een apart daarvoor ingestelde jury. De IRMM gebruikt de beruchte combinatie van waarheidsserum en telepathie om zijn rechters, advocaten en getuigen de betrouwbare waarheid te laten spreken. De verdachte wordt hieraan niet onderworpen, maar elke uitlating van diezelfde verdachte wordt onderzocht op waarheidsgehalte.

Fulaki

De IRMM heeft zijn eigen bewakingsorde genaamd Fulaki. Deze orde, met uniformen in de IRMM-kleuren oranje en goud, wordt aangevoerd door de gorgo Jotar Elicha√Įm. De Fulaki hebben een reputatie gevestigd als een vrijwel onoverwinnelijke groepering, hoewel de effectiviteit van hun vaak excessieve geweld nogal eens in twijfel wordt getrokken zijn er weinig myrofas die het belang van hun bestaan zouden betwijfelen.

Opleidingsmogelijkheden

De IRMM is een eliteorganisatie. De eisen om toegelaten te worden tot de opleiding van fulaki, klerk, aanklager of rechter zijn streng.

De eerste vier jaar zien er voor elk opleidingstraject hetzelfde uit.

  • Proefjaar waarin de nieuwe student wordt onderworpen aan allerhande fysieke en geestelijke tests. Ook wordt in dit jaar met grote precisie onderzoek gedaan naar de achtergrond van de student.
  • Drie jaar fysieke training volgen op het proefjaar. Hierin wordt de nadruk gelegd op zaken als periousia, vechtkunsten, magiekunsten, anatomie en opsporingsvaardigheden.

Na de eerste vier jaar volgt een specialisatietraject, voor klerken en fulaki bedraagt die twee jaar.

  • Twee jaren opleiding tot klerk: de nadruk ligt op het maken van accurate aantekeningen, het beheersen van tenminste twee myrofastalen, waaronder elfs, het bijstaan van opsporingsbeambten, aanklagers en rechters. Verder wordt er aandacht besteed aan archivering, bijhouden van openstaande strafbladen en communicatie met andere takken van de IRMM verspreid over het continent. De klerk leert zowel de Akte der Myrofas Gerechtigheden als het Wetboek van Strafvordering der IRMM uit zijn hoofd.
  • Twee jaren opleiding tot fulaki: een voortzetting van de fysieke training waarin verder getraind wordt met een wapen naar keuze. De paardrijkunst wordt geperfectioneerd. Er wordt ruim aandacht besteed aan gevangenentransporten en bewaking in het algemeen. De fulaki leert zowel de Akte der Myrofas Gerechtigheden als het Wetboek van Strafvordering der IRMM uit zijn hoofd.
  • Twee jaren officieropleiding: Een fulaki mag zich na vijf jaren actieve dienst opgeven voor de officiersopleiding. Hier leert hij/zij het bevel te voeren over een groep fulaki. Hij leert bovendien hoe gevangenen worden verhoord ten einde voldoende informatie te verkrijgen voor de aanklager.
  • Het opleidingstraject tot aanklager bedraagt drie jaren en behelst voornamelijk de bestudering van de Akte der Myrofas Gerechtigheden en Wetboek van Strafvordering der IRMM. Daarnaast wordt hij/zij opgeleid in diplomatie en neemt hij kennis van de verschillende wetgeving in landen die niet zijn aangesloten bij de Akte. Er wordt enige aandacht aan psychologie besteed in zoverre dit betrekking heeft tot (georganiseerde) misdaad. Een belangrijk onderdeel van de opleiding is ondervragingstechnieken met en zonder gebruik van een waarheidsserum of andere 'stimulerende' hulpmiddelen. Enige myrofaskennis is hiervoor wel vereist.
  • De opleiding tot rechter bedraagt tenslotte twee jaar en volgt enkel op een opleiding tot klerk, fulaki of aanklager. Van een rechter wordt verwacht dat hij de wetten kent en dat hij genoeg kennis van myrofas en misdaad heeft om een oordeel te kunnen vellen. Daarnaast dient hij in staat te zijn om een straf op te leggen die in proporties is met de misdaad die gepleegd is. (Wat dit ook moge betekenen)

Pagina‚Äôs in categorie ‚ÄúIRMM‚ÄĚ

Deze categorie bevat de volgende 5 pagina’s, van in totaal 5.

A

F

I

J

W

Persoonlijke instellingen