home
contact
chat
2
1
0
Uit Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

Geschiedenis

Inleiding

Op deze pagina vind je de geschiedenis van de Myrofaswereld. De Myrofaswereld heeft namelijk een heel andere geschiedenis dan die van de mensen. Terwijl de mensen oorlogen voeren en ontdekkingen doen op deze aardbodem, hebben de Myrofas ook niet stil gezeten. Er zijn vele oorlogen geweest, maar ook tijden van vrede en verdragen. Glansrijke overwinningen, gewelddadige machtsovernames en macabere moorden, hier kan je je erin verdiepen.

Overzicht

Wanneer Waar Wat
280 Mircam Oprichting van Myrofasschool Bumetrel
403 Svitine Verdragen van Svitine gesloten
500-537 Europa Grote Oorlog
537 Iliadel Verdrag van Iliadel werd getekend
560-566 Noord-Europa Drie-landen-oorlog
612-616 Scandinavië Kabouteroorlog
624 Atlantische Oceaan Stichting Iliadel
704 Hazdor Oprichting Allesunde
738 Mircam Oprichting Ypsilon
784-790 Alpen Ijzeroorlog
935 Onbekend Akte Der Myrofas Gerechtigheden werd getekend
950 Iliadel 1e Zeeslag ter Iliadel
954 Mircam Zelofchad Alte-Mira van Mircam (koning) sterft
1003 Onbekend Oprichting NAVO
1033-1047 Europa Mensenoorlog
1072 Rhodos 2e Zeeslag ter Rhodos
1294 Nascam Coup tegen Galvatron Arceneaux (koning), Everhard Staverius neemt het over
1296 Mircam Magakoron Alte-Mira van Mircam (koning) sterft, opgevolgd door Albrecht Neumira van Mircam
1299 Mircam Orodreth R. Tur-Anion (van Hazdor) neemt wraak op dood van dochter en richt bloedbad aan op Ypsilon
1300 Oikilan Groot corruptieschandaal bij IRMM komt aan het licht
1302 Oikilan Samenvoeging Bumetrel en Ypsilon en verhuizing naar Oikilan

Voor het begin van de Jaartelling

Schemeroorlog
De eerste grote oorlog waarover geschreven is, is de Schemeroorlog. Deze woedde van 2000 tot 1500 voor het begin van de jaartelling, tussen nachtelfen, landelfen en luchtelfen. Veel is er niet over bekend, behalve dat deze het gevolg van de scheuring van het elfenras was. Nog steeds is de haat van nachtelfen voor landelfen en luchtelfen erg groot.

Lees verder in: Oorlogen

Tchaulich
1200 jaar later, in 300 voor het begin van de jaartelling, werd het land Tchaulich gevormd. Kobolden waren vanaf het noorden naar het zuidelijker gelegen Tsjechië getrokken, waar ze zich vestigden. Ze breidden zich uit en ook delen van Oostenrijk, Italië en Zwitserland behoren tegenwoordig tot Tchaulich. Samen met knottrollen en mensen leven ze er in vrede.
Tchaulich:
Tchaulich-depicted.png

Strijd om Civcav
De laatste gebeurtenis die noemenswaardig is voor het ingaan van de jaartelling, is de Strijd om Civcav, van 124 tot 115. Civcav is een eilandje in de Egeïsche zee, waar een zekere Valaros de macht wilde grijpen. Door allianties werden meerdere landen betrokken, maar toch kwam Valaros als overwinnaar uit de strijd. Hij veroverde meer eilandjes en samen vormden ze de dictatuur Gidrwan, die nog steeds bestaat.

Na het begin van de Jaartelling

Bumetrel
In 280 na het begin van de jaartelling werd de Myrofasschool Bumetrel opgericht door Cornél Lucien in Mircam. Het werd vernoemd naar de verwoeste Myrofasgemeenschap waar Cornél een paar jaar had gewoond. Na zijn dood namen zijn dochter en twee zonen de school over.

Verdragen van Svitine
Na een grote burgeroorlog in Svitine tussen de mensen en de Myrofas, werden in 403 de Verdragen van Svitine gesloten. Dit waren wetten die toepassing habben op de omgang tussen mensen en Myrofas. Nog steeds zijn deze wetten in gebruik.

Grote Oorlog
De meest verwoestende en grootste oorlog tot nu toe, is de Grote Oorlog. Van het jaar 500 tot het jaar 537 voerden de 'goede' en de 'slechte' Myrofas oorlog met elkaar. Deze verschrikkelijke oorlog is uiteindelijk ten einde gekomen toen in 537 het Verdag van Iliadel werd ondertekend door beide partijen, wat wapenstilstand betekende. Bijna alle rassen hebben hiermee beloofd nooit meer zo massaal oorlog te voeren tegen elkaar.

Drie-landen-oorlog
Van 560 tot 566 woedde de Drie-landen-oorlog. Dit is een oorlog tussen aan de ene kant o.a. nachtelfen en aan de andere kant o.a. land- en luchtelfen. Ze voerden strijd om het recht om mensen als slaven te houden in de regio Hazdor, Mircam en Almaria. Uiteindelijk is het alleen in de regio rond het huidige Hazdor toegestaan. In Hazdor is mensenslaverij nog steeds gebruikelijk.

Bumetrel gesplitst
325 jaar na de oprichting van de school Bumetrel, in het jaar 605, werd de school opgesplitst in twee delen, een ‘wit’ deel voor dagwezens en een ‘zwart’ deel voor nachtwezens. Nachtwezens waren pas kort toegestaan op de school; het was eerder alleen een school voor dagwezens geweest. Door deze splitsing werd het makkelijker Myrofas van beide groepen op school toe te laten.

Kabouteroorlog
In het jaar 612 begon de Kabouteroorlog, die duurde tot 616. Deze speelde zich af in Scandinavië tussen voornamelijk gnomen en kabouters. De kabouters kregen de heerschappij dankzij hulp van de centaurs. Nog steeds hebben ze in Marekka de macht.

Iliadel
In 624 besloot een groep luchtelfen het continent te ontvluchten en stichtten Iliadel, de grootste bekende luchtstad. Deze zweeft boven de Atlantische Oceaan. Hij is gemaakt op een speciaal soort zwevend gesteente, Barrana, ontdekt door de dwergen.

Allesunde
In 704 werd de Myrofasschool Allesunde opgericht. Dit is een school waar alleen nachtwezens werden toegestaan. Hij werd opgericht nadat de slaap- en woonvertrekken van de dag- en nachtwezens op Bumetrel waren samengevoegd. Een groot deel van de nachtwezens was het hier echter niet mee eens, wat de aanleiding werd voor de oprichting van Allesunde. Allesunde heeft een curriculum speciaal voor nachtwezens. Ook worden er mensenslaven gehouden.

Ypsilon
In Mircam, in 738, werd een klooster opgericht, dat later zou uitgroeien tot de hedendaagse Universiteit Ypsilon. Mettertijd werd het steeds uitgebreid, met extra gebouwen en lokalen. Later nog kwamen de studentenhuisjes erbij en is er een gracht aangelegd, waardoor het eruit kwam te zien zoals je het hedendaagse Ypsilon kent.

De IJzeroorlog
De Oorlog van de Mijnen, ook wel bekend als de 'IJzeroorlog', woedde van 784 tot 790. Hij werd uitgevochten door allerlei dwergenclans, trollen, knottrollen en een enkel bataljon aardmannetjes. Vooral op magisch gebied werd er gevochten. Uiteindelijk is het gebied verdeeld tussen de vele partijen, maar het is nog steeds erg instabiel.

Bumetrel verwoest
In 872 werd de Myrofasschool Bumetrel verwoest door een grote brand. De toenmalige schoolhoofden besloten een geheel nieuw wit gebouw te bouwen met een muur eromheen. De tijden waren gevaarlijk en het werd nog verder uitgebreid met wachtersgebouwen. Toen een later zwart schoolhoofd besloot dat hij een identiek gebouw naast het eerste wilde, maar dan een zwarte, ontstond de vorm van het hedendaagse kasteel.

Akte Der Myrofas Gerechtigheden
In 935 werd de Akte Der Myrofas Gerechtigheden getekend in Almaria, Allavrië, Borgonon, Cedorillian, Chrevnië, Kabut, Mircam, Nascam, Skalatin, Simedri en Tchaulich. Dit verdrag geeft vooral de IRMM erg veel macht om op te treden als rechtsorgaan binnen de landen.

1e Zeeslag ter Iliadel
326 jaar na de oprichting van Iliadel, is de luchtstad uitgegroeid tot een belangrijke havenstad voor het Europese continent. Bijna alle luchtschepen meerden aan bij de vliegende stad om goederen te handelen en passagiers af te zetten. Iliadel werd echter geteisterd door piraten. Meerdere landen werden beschuldigd van deze misdaad, tot de werkelijke criminelen uiteindelijk werden ontdekt in een baai in Skalatin. Dit staat bekend als de 1e Zeeslag ter Iliadel.

Zelofchad Alte-Mira van Mircam
In 954 stierf Zelofchad Alte-Mira van Mircam, koning van Mircam, als gevolg van een aanslag. Zijn zoon, Ediranik Alte-Mira van Mircam, nam de troon over.

NAVO
Terwijl de Myrofas rustig hun oorlogen voerden, zaten de mensen ook niet stil. In 1003 werd de NAVO opgericht, de Nationale Anti-Vampieren Organisatie, door de mensen Jonathan, Raoul en Elisabeth. Deze organisatie bestaat nog steeds en doet zijn best om het “kwaad van de vampieren” uit de roeien.

De Mensenoorlog
Van begin 1033 tot eind 1047 woedde de Mensenoorlog, ook wel 'De wereldoorlog van 1033' genoemd tussen Myrofas en mensen.

2e Zeeslag ter Rhodos
In 1072 vond de Tweede zeeslag ter Rhodos plaats.

Tetachan Mocha
In 1289 werd de veelvoudig moordenares Tetachan Mocha, die werkzaam op Bumetrel was, ontmaskerd en veroordeeld tot de doodstraf. Ze werd schuldig bevonden aan het vermoorden van haar vroegere mentor, haar man, haar dochter en meerdere Fulaki. Ze wist echter aan haar straf te ontkomen en werd in plaats daarvan veroordeeld tot een ballingschap op Bumetrel. Hier kan je haar tot op de dag van vandaag nog bezichtigen, mocht je zo ongelukkig zijn om in haar groene mentorkantoor te belanden.

Opstand Nascam
Toen in 1294 de bevolking van Nascam onder leiding van Everhard Staverius in opstand kwam, moest Galvatron Arceneaux, de koning van Nascam uit zijn land vluchten. Dit had grote gevolgen voor de rest van zijn gezin.

Magakoron Alte-Mira van Mircam
In 1296 stierf Magakoron Alte-Mira van Mircam, koning van Mircam, als gevolg van een aanslag. De Tenuri werden verdacht als daders. Magakorons neef, Albrecht Neumira van Mircam nam de troon over.

Bloedbad Ypsilon
Toen eind 1299 Mirwen R. Tur-Anion, de prinses van Hazdor, vermoord werd op Ypsilon, kwam Orodeth Tur-Anion, heerser van Hazdor, begin 1300 persoonlijk wraak nemen. De hoofdverdachte was echter al bezweken aan zijn wonden, vermoedelijk aangebracht door de prinses. De woedende heerser nam hierop wraak op heel Ypsilon, wat uitmondde in een bloedbad. Pas nadat Avesoete Abotan-van Swanenburg, de vrouw van de hoofdverdachte, werd gevonden en omgebracht, vertrokken de mannen van Orodeth weer naar Hazdor. Bij het bloedbad kwam ook Aeson Aegidius, rector van Ypsilon, om het leven.

Fusie en verhuizing
Door het bloedbad in Ypsilon liep het studentenaantal fros terug omdat er werd gedacht dat het niet meer veilig was op het terrein van de universiteit. Om dit tegen te gaan zijn Bumetrel en Ypsilon samengevoegd en verhuisd naar Oikilan door middel van het magiehart van het kasteel van Bumetrel. Het kasteel ligt buiten de stadsmuren, maar maakt wel deel uit van de stad en zijn regels.

Persoonlijke instellingen