Welkom, reiziger. [Log in] of [registreer je]. [Activerings-mail niet ontvangen?]


home
contact
chat
2
1
1
Stuur bladwijzer

Iemand op de hoogte brengen van dit topic? Iemand vragen om hier een bijdrage te plaatsen? Stuur een bladwijzer!

Elementaire magie jaar 1 les 2  (579 keer gelezen)

0 leden en 1 reiziger bekijken dit verhaal.

« [] : 11 jaar geleden »
Lichen zat achter haar bureau te wachten tot de eerste leerlingen zouden arriveren. Ze had de deur al geopend en ordende nu de spullen die op haar bureau lagen. Ze had een papier waarop stond wat de leerlingen in hun vorige les hadden geleerd van Meneer de Cappicio. Ook wou ze kennismaken met haar leerlingen en ze was best zenuwachtig. Het was tenslotte haar eerste les! Ze bekeek het papier nog eens en las nog even globaal door wat ze hadden gehad. Wat is Elementaire magie, Demonstratie en eerste spreuk. Van dat laatste was ze best onder de indruk. Als dat echt gelukt was vond ze het toch best knap voor de eerste keer! Ze legde het papier weer weg en keek even naar de deur. Hierna stond ze op en schreef met grote letters op het bord Welkom Hierna ging ze weer zitten, wachtend op haar leerlingen.

« [Reactie #1] : 11 jaar geleden »
Arya liep door de gang, op weg naar haar eerste les elementaire magie, ze had er zin in, want het leek haar een leuk vak! Ze was redelijk vroeg omdat ze niet was verdwaald, want toen ze het lokaal in liep, was er nog niemand anders dan de lerares. Op het bord stond met grote letters ‘Welkom’ Doet ze dit altijd of is dit de eerste keer dat ze hier les geeft? Ik hoop dat dit de eerste keer is dat ze hier les geeft, dan zal het waarschijnlijk niet zo moeilijk worden! De volgende keer moet ik wel wat later weggaan, ik vind het niet zo fijn om hier als eerste te zijn..
Arya begroette de lerares vriendelijk: “Hallo mevrouw!” en ging voorin de klas zitten, waar ze haar boeken pakte. Ze hoopte echt dat de les niet te moeilijk zou worden.. Ze had nog nooit getwijfeld aan zichzelf, maar sinds ze op Bumetrel was, deed ze dat opeens wel.. Nu twijfelde als ze niet zou afgaan tijdens deze les omdat ze er niks van af wist. Waarschijnlijk omdat ze niet weer gepest wou worden zoals vroeger. Ze werd nu dus ook zenuwachtig.. Zenuwachtig met haar voet op de grond tikkend las ze een stukje in haar boek..

« [Reactie #2] : 11 jaar geleden »
Haar eerste les elementaire magie. Pepper vond het zo leuk!
Bij het lokaal aangekomen zag het elfje dat ze één van de eersten was. Dat is nieuw...ik als eerste. Grinnikend zocht Pepper een plaatsje ergens midden in de klas op. Daarna keek het meisje naar het bord. Daar stond met grote letters: WELKOM op. Ook kende Pepper de lerares nog niet. Vast een nieuwe.

Nog even keek het meisje doelloos rond. Vraag me af wat we vandaag gaan doen. De eerste les heb ik ook gemist dus ik zal erg goed moeten opletten. Weer keek het meisje weer rond. Er zat ook iemand anders die ze nog niet kende.
Daarna pakte Pepper een boek en ging plaatjes kijken wachtend tot haar vrienden kwamen.

« [Reactie #3] : 11 jaar geleden »
De eerste paar leerlingen kwamen al binnen druppelen.
“Hallo mevrouw!” Groette een leerlinge haar vriendelijk.
"Ook hallo jongedame!" Zei ze vriendelijk terug, toen het meisje voor in de klas ging zitten voegde ze eraan toe: "Jij hebt er zin in of niet soms?" Voordat ze antwoord kon krijgen kwam een volgende leerling binnen, deze groette echter niet maar Lichen lied zich daardoor niet afschrikken. "Goede morgen jongedame!" Ze keek de leerlinge na terwijl deze ging zitten en richtte haar aandacht weer op het andere meisje.

« [Reactie #4] : 11 jaar geleden »
"Ook hallo jongedame!" Zei de lerares vriendelijk terug. "Jij hebt er zin in of niet soms?" Vroeg de lerares aan Arya.
Voordat Arya kon antwoorden kwam er een ander meisje binnenlopen, die een plekje zocht in het midden van de klas, wat rond keek, en toen een boek pakte waar ze in ging lezen of zo.
Arya keek weer naar de lerares, en antwoordde op de vraag van de lerares: “Ja hoor, mevrouw, ik heb er zin in, dit is namelijk mijn eerste les elementaire magie.” Ze had het gevoel dat ze heel slijmerig klonk..
Arya begon natuurlijk weer wat ongeduldig te worden, zoals altijd wanneer ze ergens zin in had, maar het te lang duurde voordat het begon, dus begon ze het haar veer te spelen en met haar voet op de grond te tikken..
(tiktiktiktiktik..)

« [Reactie #5] : 11 jaar geleden »
Met veel lawaai kwam Indy het lokaal binnenvallen. Met een brede grijns bekeek ze de inhoud van het lokaal. Haar oog viel op de nieuwe leraar, welke eigenlijk een lerares bleek te zijn. De grijns op haar gezicht groeide nog een centimeter.

Indy was hyper vandaag, en niet zomaar hyper. Nee, iedereen mocht van dit hyperactieve halwolfje meegenieten, inclusief de nieuwe lerares. Resoluut draaide Indy zich weer om en stoof het lokaal uit. De deur werd hardhandig achter haar dichtgetrokken.

Nog geen 5 seconden later knalde er iets tegen de deur aan, waardoor deze met een knal openzwaaide en met nog een hardere klap tegen de muur vloog. Het halfwolfje rende opnieuw het lokaal binnen, haar brede grijns onveranderd.

'Zo hé!' riep ze door het lokaal. 'Dáár had ik nou net even zin in!'
Het meisje gniffelde, zeer waarschijnlijk kon niemand hier de humor van inzien, maar daar maakte ze zich niet druk om. Zolang zijzelf er maar plezier in had.

Voor de lerares bleef ze stilstaan, daarbij stak ze haar hand, of klauw, het was maar net hoe je het wilde noemen, uit naar de lerares.

'Indy Culnámo, mevrouw!'

Toen haar hand niet binnen 3 seconden werd aangenomen, trok ze hem weer terug, draaide ze zich om - waarbij haar staart sierlijk door de lucht zwaaide - en ging ze óp een tafeltje zitten. Plotseling viel haar oog op Pepper, die kon ze natuurlijk niet ongegroet laten!

'Haaai! Pepper! Jij ook hier?' Vanaf het tafeltje zwaaide ze Pepper met een lieve glimlach toe, om zich vervolgens weer op de lerares te richten. Plotseling kreeg het meisje de indruk dat óp een tafeltje zitten, niet een heel slim plan was. Het meisje sprong dan ook weer op en ging netjes op de stoel daarachter zitten. Ze wierp de nieuwe lerares een lieve glimlach toe. Vervolgens dwaalde haar blik al snel weer naar het raam, waar hoogstwaarschijnlijk meer gebeurde dan in het lokaal zelf.

« [Reactie #6] : 11 jaar geleden »
“Ja hoor, mevrouw, ik heb er zin in, dit is namelijk mijn eerste les elementaire magie.”
Ze glimlachte naar de leerlinge en zei: "Dan hebben we dus iets gemeen!" Het meisje begon met haar voeten op de grond te tikken waardoor een ritmisch getik opklonk in het lokaal. Lichen vond het getik best rustgevend maar het werd al snel verstoord door het luidrugtig binnen komen van een volgende leerlinge. Ze stormde binnen om al snel weer naar buiten te lopen, de deur sloot ze achter zich. Lichen kon zich nog niet afvragen wat voor rare vertoning dit wel niet was toen ze al weer binnen kwam stormen, de deur smeet ze open en een harde klap vulde haar oren toen deze tegen de muur aan vloog. Een beetje verward probeerde ze het te bevatten maar snapte niet helemaal wat de bedoeling was van het meisje.

'Indy Culnámo, mevrouw!'

Het eerder genoemde meisje stak een klauwachtig ding naar haar uit en voor de eerste keer nam Lichen haar eens goed in zich op. Het was een beetje een vreemd geval, het had oren en een staart!
Nog voordat Lichen het klauwachtige ding dat naar haar uitgestoken was kon aanpakken trok het meisje hem al weer terug. "Nou eh... Welkom!" Lichen keek haar even raar aan en zei toen "Professor Catglitter."

Het meisje liep vrijwel gelijk weer weg en ging óp de tafel zitten! Óp de tafel! 'Haaai! Pepper! Jij ook hier?' Ze keek even naar het beest achtige kind en zei toen "Nou, nu mag je wel even wat rustiger aan doen hoor!" Ze zei dit alles niet op een strenge manier maar bracht het rustig en aardig.

« [Reactie #7] : 11 jaar geleden »
De wolken gleden langzaam het raam voorbij. Indy volgde ze met haar ogen, tergend langzaam, totdat het stukje wolk wat ze in de gaten hield uit het zich was verdwenen. In die tijd werkten haar hersens op volle toeren, ze bedacht zich ontelbare nutteloze dingen, maar waar ze wel dieper op in ging.

Terwijl ze de wolken nauwgezet volgde, probeerde ze zich de wereld in andere kleuren voor te stellen. Een gele wolk met de paarse lucht en een rood randje. Indy gniffelde, haar gedachten sprongen over op Elmay en daarna op professor Lar.

Professor Lar...?

Het halfwolfje schrok plotseling op uit haar gedachten. De stem van de nieuwe lerares Elementaire Magie had een eind gemaakt aan haar hersenspinsels. Indy had niet gehoord wat er gezegd was - en eigenlijk was dat best onmogelijk, gezien haar wolvenoren - maar veronderstelde dat het niet erg belangrijk was geweest. Belangrijke dingen hoorde ze immers altijd wel.

'Zo,' Indy keek de lerares vragend aan. 'En wat is uw naam?'


« [Reactie #8] : 11 jaar geleden »
Tiktiktiktiktik, tikte Arya’s voet.. Maar haar voet hield op toen er een ander meisje naar binnen stormde, weer naar buiten liep, de deur hardhandig dichttrok..

Arya schrok zich dood toen er een knal klonk, en de deur daarna tegen de muur aanknalde.. Het meisje rende weer naar binnen, met nog steeds een grijns op haar gezicht..
'Zo hé!' riep het meisje door het lokaal. 'Dáár had ik nou net even zin in!'
Arya moest erom lachen, maar toen ze het meisje wat beter bekeek, lachte ze niet meer.. Het meisje had wolven oren en staart! Arya keek het meisje een beetje raar aan van achteren.. Hoe komt ze daar nou weer aan?! Nou ja, wat maakt het eigenlijk uit?

Het meisje stelde zich voor aan de lerares.. Indy heet ze dus.. en ging op een tafel zitten, en begroette het andere meisje dat in het lokaal zat.. Nu weet ik nog een naam, Pepper, zo heet dát meisje dus.

« [Reactie #9] : 11 jaar geleden »
Dromerig keek Pepper in het boek. Opeens kwam het elfje weer op de wereld. Pepper merkte de hypere Indy op. 'Hoooiiii, ja ik ben hier, jij ook hier?' Pepper werd weer lekker vrolijk.  Dank je Indy!  

Opeens merkte Pepper op dat ze nog niet eens hoi had gezegt tegen haar lerares. Daarom stond het meisje op en liep naar het bureau van haar lerares. 'Hallo mevrouw, mijn naam is Pepper Arathorn. Sorry dat ik u niet gelijk begroette. Ik was er niet echt bij.' Onder het praten had het elfje haar hand uitgestoken en na het praten had Pepper een grote glimlach op haar gezicht.

Later liep Pepper weer terug naar haar plek en zat na te denken of ze nou naast Indy zou gaan zitten of niet. Toch besloot het elfje het maar niet te doen aangezien ze niet zoveel meer met elkaar omgingen en Indy nog wel eens vreemd deed als Pepper in haar buurt kwam. Als Indy wou dat Pepper bij haar kwam zitten dan vroeg zij het wel.

Wachtend op de andere leerlingen zat Pepper gewoon voor zich uit te staren, terug naar dromenland.

« [Reactie #10] : 11 jaar geleden »
Aelnil kwam binnen lopen door de openstaande deur. Hij keek even snel rond en zag Pepper, Indy, een Heraci die hij niet kende en een nieuwe lerares. Een nieuwe lerares?! Nou ja zal wel, maar waar is Iglio dan gebleven? Waarschijnlijk was het allemaal zo duidelijk als wat maar had Aelnil het gewoon niet helemaal meegekregen... Hij bekeek de lerares even en stelde het volgende vast: Fee, vrouwelijk, ziet er aardig uit, naam onbekend. In het voorbijgaan zei hij "Goedemorgen" waarna hij ging zitten aan het tafeltje achter Pepper. "Heey Peps!" zei hij nadat hij zijn boek had gepakt. "Hoe bevalt de nieuwe tot nu toe?"

« [Reactie #11] : 11 jaar geleden »
Rustig liep Leasy richting haar klas. In gedachten verzonken liep het meisje eerst langs haar lokaal totdat ze opmerkte dat ze alweer te ver was. Snel draaide de elf om en liep de klas in. Daar zaten Indy, Pepper en Aelnil ook al. En nog een meisje wie Leasy niet kende.
 
'Hallo mevrouw.' Na de begroeting liep Leasy helemaal naar achteren en ging daar zitten. Eerst keek het meisje nog even rond maar daarna pakte Leasy haar boeken.
Wat zouden we gaan doen? Dit is mijn eerste les en ik heb geen idee wat hier zou gaan gebeuren.
Kijkend naar de andere leerlingen zat de elf op haar stoel.

« [Reactie #12] : 11 jaar geleden »
Deze les is gesloten.