Welkom, reiziger. [Log in] of [registreer je]. [Activerings-mail niet ontvangen?]


home
contact
chat
2
1
1
Stuur bladwijzer

Iemand op de hoogte brengen van dit topic? Iemand vragen om hier een bijdrage te plaatsen? Stuur een bladwijzer!

Opvulling  (1278 keer gelezen)

0 leden en 1 reiziger bekijken dit verhaal.

« [] : 8 jaar geleden »
--- 10 minuten eerder ---
Cú Chull'ain keek met een gefronste blik toe hoe een (weer)wolf zijn paard naar een gebouw leidde dat voor de stallen door moest gaan. Zijn rijkversierde zwaard had hij zojuist afgegeven bij de poort en ook de kleine dolk die hij eigenlijk alleen maar bij het eten gebruikte, maar de vrouwelijke wachter was onverbiddelijk geweest. Omhooggevallen wachter...

Hij liep in de richting van het kasteel, de kap van zijn mantel over zijn hoofd geslagen. Bij binnenkomst liet hij zich de zwarte toren wijzen en rende vervolgens zonder veel moeite de trappen naar de tweede verdieping op.

--- kantoor ----
Een paar kloppen op de deur hadden hem toegang verschaft tot de werkkamer van het huidige zwarte schoolhoofd. Het was een vampier, Gustaf Vladistov, oorspronkelijk afkomstig uit Oost-Europa, maar inmiddels al heel wat jaren in dit deel van Frankrijk. Een geduchte man, dat wist de nachtelf al zonder de man ontmoet te hebben. Als je niet geducht was, zat je nu eenmaal niet zo'n lange periode op deze werkplek. Voor het zwarte schoolhoofd gold dit misschien nog wel meer dan voor het witte schoolhoofd. Witte schoolhoofden waren over het algemeen zwakkelingen, luchtelfen, nimfen, centaurs, goedaardige myrofas, die hielden het niet zo lang vol. Was het witte schoolhoofd immers niet onlangs vervangen?

De nachtelf richtte zich tot de vampier en sprak:
'Mijn naam is Cú Chull'ain. Ik heb u geschreven over de positie van professor illusionisme.'
Echtgenoot van Tetachan Mocha

« [Reactie #1] : 8 jaar geleden »
De man knikte en gebaarde dat de nachtelf voor hem mocht gaan zitten. Blijkbaar had de persoon zijn uitnodiging ontvangen. Hij wachtte een kort moment en maakte hiervan gebruik om de brieven en wat formulieren tevoorschijn te toveren, zodat hij hier meteen dingen in na kon zoeken als het nodig was en hij kon ook meteen het een en ander voor het contract invullen. De man voor hem was nog niet aangenomen, maar het feit dat Gustaf hem hierheen had laten komen betekende wel dat de man het wel érg bont moest maken wilde hij niet meer aangenomen worden. 'Waarom zou ik je aan moeten nemen?' vroeg Gustaf simpelweg, meteen met de deur in huis vallend.

« [Reactie #2] : 8 jaar geleden »
De nachtelf nam plaats en keek toe hoe de man tegenover hem de zojuist verschenen paperassen op zijn bureau ordende. Nauwelijks had Cú Chull'ain plaatsgenomen of de man kwam ter zake. Het was niet de meest onverwachte vraag die hem gesteld kon worden in een sollicitatiegesprek.

'U zoekt een professor die jonge myrofas illusionisme kan aanleren, ik bezit de kwaliteiten om die professor te zijn,' antwoordde hij. 'Ik ben kundig in illusionisme, dat bevestigen mijn diploma's. Dat die 400 jaar oud zijn, betekent alleen maar dat ik mijn kunsten sinds die tijd heb kunnen perfectioneren.' Hij keek de vampier tegenover hem aan en vervolgde:
'Ik heb begrepen dat illusionisme nog steeds een vak is dat vooral aan de leerlingen van de zwarte toren wordt gegeven. Als nachtelf ben ik in de zwarte toren het meest op mijn plaats.'
Echtgenoot van Tetachan Mocha

« [Reactie #3] : 8 jaar geleden »
'Maar je bent vast niet de enige met vierhonderd jaar oude diploma's die toevallig ook nog een nachtelf is,' gaf de vampier als antwoord. 'En juist het feit dat je zoveel ervaring met illusionisme hebt kan voor een kloof tussen jouzelf en de leerlingen zorgen.' De leerlingen waren immers volledig aan het begin van het leren van illusionisme en die man kon al veel meer, een hoop was dus vanzelfsprekend. Je moest geduld hebben, alles keer op keer uit willen leggen. Iets wat de man voor hem ongetwijfeld ook wel wist, maar de vampier wilde toch dat hij het zelf eens zou zeggen, simpelweg om te laten zien dat hij heus wel wist waarover hij sprak. Dat hij op Allesunde les gegeven had vond de vampier vanzelfsprekend niet genoeg om aangenomen worden op een school die overduidelijk kwalitatief vele malen beter was. Geduldig wachtte de man de reactie af.

« [Reactie #4] : 8 jaar geleden »
'Leerlingen luisteren en leren pas als ze ergens het nut van inzien,' antwoordde Cú Chull'ain. 'Meestal hebben ze enige aansporing nodig om gemotiveerd te worden. De leerlingen zijn jong, in een leeftijdsfase dat ze werkelijk alles beter denken te weten en over het algemeen hebben ze het mis. Ik vind het belangrijk dat mijn leerlingen eerst nadenken voordat ze iets doen en ik denk dat iedereen dat kan leren. Ik heb al een poosje lesgegeven, op Allesunde maar ook al eerder binnen de nachtelfengemeenschap. Of dat genoeg ervaring is om les te geven aan deze school is aan u om te beoordelen. Ik verwacht niet anders dat dan aan een eventuele aanstelling een proefperiode is verbonden. U verliest dus weinig als u mij aanneemt.'

Tot zover het betoog van de nachtelf. Hij vond dat hij genoeg had gezegd. Ergens vond hij dit gesprek een beetje vermoeiend. Als de man tegenover hem twijfelde aan zijn vaardigheden, waarom had hij hem dan laten komen?
Echtgenoot van Tetachan Mocha

« [Reactie #5] : 8 jaar geleden »
Natuurlijk twijfelde de vampier niet zozeer aan de vaardigheden van de man, anders zou die hier inderdaad niet zitten. Er waren immers genoeg andere redenen om de man op deze manier te testen. De vampier moest toegeven dat hij meer onder de indruk was geweest van de eerdere briefwisseling dan van de hele motivatie hem aan te nemen. Het hele betoog was ook weinig indrukwekkend. 'Ik stel voor een proefperiode van vier weken met ingang van het nieuwe schooljaar.' En daarna mocht hij vertrekken of blijven, het hing volledig van hem af natuurlijk. 'Loon wordt pas gegeven na het succesvol afsluiten van de periode.' Ongeacht of hij zou blijven of vertrekken, als hij de gehele proefperiode zou doorstaan kwam er loon. 'Hoewel slechts een tiende van het oorspronkelijke loon.' Dat verzon hij zojuist en was voor onderhandelen vatbaar. 'Zijn er verder nog vragen?'

« [Reactie #6] : 8 jaar geleden »
'10 procent? Dat lijkt me niet een reëel bod. 60 procent, daar kan ik in komen. Eventueel pas betaald na een halfjaar.'

Hij keek de vampier tegenover hem onbewogen aan. Tien procent, kom op zeg, als de man dat vol wilde houden zou hij nooit een professor vinden die illusionisme wilde geven. Alsof Vladistov zelf voor zo'n hongerloon was gaan werken. Het was niet zo dat er elders geen werk te vinden was voor iemand met zijn vaardigheden.

Deze school was goed, maar ook weer niet zo fantastisch dat je Vladistov op je blote knieën ging smeken of je er wel les mocht komen geven. Cú Chull'ain in elk geval niet. Hoewel Bumetrel als werkplek wel leuk op je Curriculum Vitae stond natuurlijk.
Echtgenoot van Tetachan Mocha

« [Reactie #7] : 8 jaar geleden »
'Prima, 30 procent en betaald na een half jaar, samen met de rest van je loon, míts je aangenomen wordt na de proefperiode.' Hij haalde wat perkamenten tevoorschijn. Op de perkamenten zou het contract geschreven worden. De basis stond er al, er moesten enkel nog wat getallen ingevuld worden. Zodra ze die getallen ingevuld hadden, lengte van contract/proefperiode, maar ook de hoeveelheid loon en dat soort ongein zouden ze het beiden moeten ondertekenen. De stapel perkamenten lagen er dus al, simpelweg om ingevuld te worden zodra ze het ergens over eens zouden worden, iets wat nog lang kon duren als die man zo lastig bleef doen. Er was echter een reden waarom de vampier meteen met twintig procent gestegen was. Hij kon het waarderen dat de man daadwerkelijk scheen te weten waarover hij sprak en dat ook liet merken. Nu was het slechts afwachten of hij die twintig procent ook waard was. Anders was de deal vanzelfsprekend over, er waren immers genoeg andere docenten die hij nog kon aannemen als hij wilde.

« [Reactie #8] : 8 jaar geleden »
Natuurlijk dong Vladistov af, Cú Chull'ain had niet anders verwacht. '50 procent,' zei hij met een onbewogen gezicht. Benieuwd of de man er nog in mee zou gaan of bij zijn 30 zou blijven. Sowieso vond hij 30 wel erg laag. Hij twijfelde er niet aan of de school was rijk genoeg om de docenten een fatsoenlijk salaris te geven.

Zijn hand ging naar de documenten op de tafel en hij begon te lezen. Het sprak vanzelf dat het contract goed in elkaar zat. Zo nu en dan trok hij een wenkbrauw op bij een bepaling, maar al met al was hij niet ontevreden. Als de loononderhandelingen goed verliepen, kon hij zijn handtekening er wel onder zetten.

Hij legde de bladen weer weg en keek de vampier aan. 'U twijfelt ten onrechte aan mijn vaardigheden. Ik weet wat ik waard ben, ik ben goed genoeg voor uw standaarden.'
Echtgenoot van Tetachan Mocha

« [Reactie #9] : 8 jaar geleden »
'Als ik ten onrechte twijfel zou er geen probleem moeten zijn met een lager salaris de eerste maand, in de proefperiode. Als ik je zo hoor ga je er toch wel van uit dat je aangenomen wordt.' Ach, het was nog steeds de vraag of Gustaf omhoog zou gaan of niet, maar nu de man toch begon met wat andere woorden dan getallen vond hij het prima om daar eerst op in te gaan. Wie wist hoe nuttig dat zou zijn. 'Je zult ongetwijfeld een hoop waard zijn, meer dan 30 procent, maar dat is de hele reden dat er daarna meer volgt, mits ík er van overtuigd ben dat het geld welbesteed wordt.' Dat Cú wist hoeveel hij waard scheen te zijn was leuk en aardig, maar het was nog altijd Gustaf die hier de beslissende stem in had, zo lang de man voor hem wilde werken tenminste.

« [Reactie #10] : 8 jaar geleden »
'In dat geval stel ik voor dat u me de extra 20% over die proefperiode betaalt als u overtuigd bent van mijn vaardigheden.'

Wat dus waarschijnlijk overeen kwam met 30% loon en 20% die nooit zou worden uitbetaald. Het zou er wel op uitdraaien dat de man nooit overtuigd zou zijn, althans zou ontkennen dat hij overtuigd was. Vampiers waren nu eenmaal slechte wezens en Vladistov zou er ongetwijfeld niet voor terugdeinzen om een beetje contractbreuk te plegen zo nu en dan. Zolang de man de nachtelf niet teveel zou benadelen, vond Cú Chull'ain het wel best. Want heel praktisch gezien had hij nu nog genoeg geld om van te leven, maar over een halfjaar zou het wel afgelopen zijn. Als hij met een lagere eis de baan kon krijgen, dan moest het maar.
Echtgenoot van Tetachan Mocha

« [Reactie #11] : 8 jaar geleden »
'Tien procent,' corrigeerde Gustaf, waarna hij nog wachtte op eventueel protest voor hij het invulde op het contract. Hij kon er maar beter tevreden mee zijn, dan zou hij waarschijnlijk alsnog veertig procent krijgen, bij twintig procent was de kans groter dat hij dertig procent zou krijgen. De vampier was niet zomaar een persoon die contractbreuk zou plegen, al was het maar omdat hij geen contracten ondertekende waar hij het niet mee eens was. Het was al eens voorgekomen dat hij erin geluisd was en een magisch contract ondertekend had, daar viel nu eenmaal niet zomaar onderuit te komen, iets wat hem toen ook niet lukte, ook al was dat wel het plan geweest. In ieder geval had hij daar van geleerd. Dat deed hem er overigens wel aan denken dat de man ook nog een extra contract moest ondertekenen die ervoor zorgde dat hij tijdens zijn werkperiode op de school ook aan de school loyaal zou zijn en niet over zou lopen naar de mensen, al achtte hij die kans zeer klein. Je wist het maar nooit.

« [Reactie #12] : 8 jaar geleden »
Een glimlachje krulde om de mond van de nachtelf. De vampier was een koppig onderhandelaar, dat mocht hij wel. 'U wint,' gaf hij zich gewonnen. '30 procent loon over de proefperiode plus 10% bij tevredenheid.' Hij had kunnen volhouden, maar uit alles bleek dat dit het beste bod van de vampier was.  

Nu dit geregeld leek, stelde Cú Chull'ain de vragen die bij hem op waren gekomen tijdens zijn reis naar Bumetrel. 'Wat is precies mijn taak als docent illusionisme? Behalve het onderwijs van eenvoudige illusies,' preciseerde hij. 'Met de oorlog naast de deur is er wellicht vraag naar illusies als wapen of verdedigingsmethode. Of komt dit al ter sprake bij het vak magische vechtkunsten?'

Echtgenoot van Tetachan Mocha

« [Reactie #13] : 8 jaar geleden »
De man vulde de ontbrekende getallen in en schoof het perkament naar de nachtelf tegenover hem om het te laten ondertekenen. Verder haalde hij er nog een ander perkament bij. 'Dit is een magisch contract, lees dus de inhoud goed, het valt immers niet te verbreken.' Hij schoof het voor de man. 'Als je het niet wil ondertekenen kun je net zo goed meteen vertrekken.' Er stond niets onredelijks in het contract, alle andere leraren en personeelsleden kregen precies hetzelfde contract te ondertekenen.

'Wat betreft de inhoud van de lessen. Binnenkort houden we een vergadering met de leraren hierover. Ik stel voor dat je voor die tijd jezelf op de hoogte laat stellen van de andere lesstoffen.' De vampier zelf haalde wat meer perkament tevoorschijn. 'Dit is een beschrijving van de opbouw van mijn lessen. Voor verdere beschrijvingen adviseer ik je naar de desbetreffende leraren te gaan.' Niet dat hij het niet even kon vertellen, maar dan kon hij meteen andere leraren leren kennen.