Welkom, reiziger. [Log in] of [registreer je]. [Activerings-mail niet ontvangen?]


home
contact
chat
2
1
1
Stuur bladwijzer

Iemand op de hoogte brengen van dit topic? Iemand vragen om hier een bijdrage te plaatsen? Stuur een bladwijzer!

Samenwerking?  (800 keer gelezen)

0 leden en 1 reiziger bekijken dit verhaal.

« [] : 10 jaar geleden »
Precies op het afgesproken moment betrad Nyanna de bibliotheek. Ze verheugde zich niet echt op het komende uur. Het was haar een raadsel waarom leraren bedachten dat je opdrachten beter met z'n tweeën kon maken en dat zíj dan degenen waren die de tweetallen samen moesten stellen. Natuurlijk zou niemand het ooit bedenken om haar en Amaltheus samen te laten werken, behalve natuurlijk hun professor Elementaire Magie. En dus was ze nu in de bibliotheek, op zoek naar Amaltheus, om samen een werkstuk te schrijven over het element lucht. Hiephoi, maar niet heus.

Het was niet zo dat ze een hekel aan Amaltheus had. Dat was eenvoudig weg niet mogelijk. En dat was nu net het probleem. Amaltheus was veel te lief. Ze kon het nog steeds haast niet geloven dat een jongen zo lief en verlegen kon zijn, maar ze had de afgelopen jaren geen bewijzen gezien dat hij maar net alsof deed. En dan was hij ook nog een nimf. Ze had evenmin speciaal een hekel aan nimfen, maar ze hoefde er nu ook weer niet zo nodig mee om te gaan.

Helaas dacht de leraar Elementaire Magie er anders over. En dus had Nyanna hier met Amaltheus afgesproken. Ze liep door de bibliotheek, op haar hoede voor de bibliothecaris en goed oplettend dat ze geen van de schots en scheef staande boeken verplaatste.

Amaltheus zat al aan een tafel, gelukkig op een beetje een achteraf plekje. Met een bons liet Nyanna haar tas op de tafel vallen. 'Hoi,' zei ze en ze schoof een stoel naar achteren. 'Heb jij al ideeën?'
- Om te vliegen heb je geen handen nodig -

« [Reactie #1] : 10 jaar geleden »
Amaltheus had vijf boeken gevonden waarin gesproken werd over het gebruik van Elementaire Magie op vuur. Ze moesten eerst een werkstuk schrijven over het element Ignis, oftewel vuur. Daarin moesten ze beschrijven wat je er mee kon doen en wat de voor- en nadelen waren. Het zou waarschijnlijk een heleboel werk zijn, dus hij vond het niet erg dat hij samen moest werken. Hij hoopte nu alleen maar dat Nyanna een beetje kon werken, zonder te lopen zeuren of hem alles te willen laten doen.
Hij keek op, juist toen ze aan kwam lopen. Zijn ogen gleden even naar de plek waar haar hand hoorde te zitten, maar hij liet geen reactie merken. Het maakte hem niets uit of iemand al zijn ledematen nog had of met alleen zijn hoofd door het leven ging. Het was alleen soms lastig, leek hem.

'Hoi,' groette hij terug en gaf gelijk maar antwoord op haar vraag: 'Ik heb hier een aantal boeken. We kunnen denk ik het beste eerst een inleiding schrijven over dat je vuur niet kunt maken, maar wel sturen enzo..'

Hij keek vragend naar de phaosfee en voelde zich niet zo op zijn gemak. Ze keek hem op een manier aan die hij niet prettig vond. Hij wist niet zeker hoe dat precies zat, maar het feit alleen al dat ze hem aankeek zorgde dat hij zich niet op zijn gemak voelde. Eigenlijk maakte hij opdrachten liever alleen, maar het was goed voor hem om toch samen te werken.
Ze kon hem waarschijnlijk goed helpen en dan zouden ze veel sneller klaar zijn met hun werkstuk. Aarzelend keek hij het meisje aan en vroeg: 'Zou jij eh.. ik dacht: Misschien kun jij die inleiding doen?' Hij hoopte maar dat hij het niet teveel opdrong. 'Anders kan ik het ook wel doen hoor,' zei hij vlug, 'maar ik dacht dat je het niet zo leuk zou vinden om al die boeken door te zoeken naar informatie over vuur.'

Amaltheus had het gevoel dat hij volkomen voor gek stond hier en hij hoopte maar dat die enge bibliothecaris zich hier buiten hield. Hij was doodsbang voor die man en hij ontliep hem zoveel mogelijk.

« [Reactie #2] : 10 jaar geleden »
Je zou toch van klasgenoten verwachten dat ze er na twéé jaar wel achter waren dat ze maar één hand had. Maar sommigen konden het nooit laten. Dus kreeg Amaltheus een ijzige blik, die overigens meteen werd afgewend naar de stapel boeken. Ze moest wel met hem samenwerken.

Met een lichte frons bekeek ze de stapel boeken. Hoe lang moest dat werkstuk wel niet worden? En de inleiding... wacht. Vuur? Ze trok het bovenste boek van de stapel en keek naar de titel. 'Eh...' zei ze aarzelend. 'We zouden het toch over lúcht hebben?' Lucht was interessanter dan vuur, want het was veel onopvallender. Als je dingen uitspookte met vuur had iedereen dat altijd onmiddellijk in de gaten. Lucht daarentegen...

'Heb jij de opdracht bij je?' Ze haalde zelf ook al haar aantekeningen tevoorschijn en begon ze door te bladeren, op zoek naar de aantekeningen van de laatste les.
- Om te vliegen heb je geen handen nodig -

« [Reactie #3] : 10 jaar geleden »
Amaltheus haalde de opdracht uit zijn tas en liet hem aan Nyanna zien. Er stond duidelijk dat het over vuur moest gaan, dus voelde Amaltheus zich iets beter op zijn gemak. Hij was heel even bang dat de hele opdracht verkeerd had gehad, maar dat viel nog mee. Aarzelend keek hij het meisje aan en wist niet zo goed wat hij moest doen. Ze had heel boos gekeken toen hij naar haar stomp had gestaard en nu hij er over nadacht, was het best stom geweest van hem.
Ze had dat ding al minstens twee jaar en het moest vast heel erg zijn als iedereen er naar staarde. Zonder het te merken dwaalden zijn gedachten af van het element vuur naar het al dan niet hebben van een afgehakte hand. Misschien was er een manier waarop je afgehakte handen weer kon laten aangroeien, want met magie kon je toch alles doen?

'Vinden ze het raar?'

Hij doelde op haar stomp, maar zodra hij het gezegd had schaamde hij zich dood. Wat zou de van hem denken? Vast dat hij vreselijk lomp was en niet wist hoe hij een fatsoenlijk gesprek moest voeren. Hij boog zijn hoofd en constateerde dat ze daar wel gelijk in zou hebben. Gehaast bladerde hij in een boek, zonder iets te zoeken.

Gesmoord vroeg hij: 'Doe jij de inleiding of ik?'

« [Reactie #4] : 10 jaar geleden »
Nyanna pakte de opdracht aan en las hem verbaasd. Dit noemden ze nu miscommunicatie, bedacht ze. Gek hoor. Terwijl ze de opdracht las, hoorde ze Amaltheus vraag. Verward keek ze hem aan. Wat raar, die opdracht? Toen herinnerde ze zich weer hoe hij naar haar stomp gestaard had. 'Het ís raar,' zei ze wat kortaf. Ze was de enige op school met maar één hand, en als je de enige met iets was, dan was je raar. Maar goed, Amaltheus was tenminste moedig genoeg ernaar te vragen. Hij was zo'n beetje de eerste. Misschien was ze hem wat uitleg verschuldigd. 'Ik ben ermee geboren.'

Ze pakte het perkament weer op en begon opnieuw te lezen, waardoor ze bijna zijn tweede vraag miste. Zonder op te kijken zei ze: 'Doe jij de inleiding maar, dan kan ik eerst even die boeken doorlezen. Gek hoor, ik dacht echt dat het over lucht ging. Lucht is veel leuker dan vuur... '

Vreemd was dat, ze vond Amaltheus nog steeds niet aardig, maar door zijn stomme opmerking was het net of ze het opeens makkelijker vond om met hem te praten.
- Om te vliegen heb je geen handen nodig -

« [Reactie #5] : 10 jaar geleden »
Dat was niet waar. Vuur was leuker dan lucht en water was ook leuker dan lucht. Hij durfde dat echter niet te zeggen, want dan zou Nyanna vast weer boos worden en dat wilde hij niet. Hij knikte dus maar instemmend en trok een vel papier naar zich toe. Hij dacht even na, doopte zijn veer in de inkt en begon te schrijven.

Vuur is een van de vier elementen en met behulp van Elementaire Magie is het mogelijk dit element te manipuleren. Omdat het onmogelijk is om elementen te laten ontstaan met Elementaire Magie, moet er minstens een kleine hoeveelheid vuur zijn om Elementaire Magie te kunnen gebruiken.
De belangrijkste handelingen die je met vuur kunt doen is het laten bewegen, het laten vermeerderen en het laten verdwijnen. Omdat vuur geen gewicht heeft, is het lichter te manipuleren dan aarde of water. Het nadeel van vuur is de hitte die vrijkomt en dat er dus altijd afstand moet zitten tussen de gebruiker en het vuur.


Amaltheus schoof het papier naar voren en bekeek het eens. Voor zijn gevoel had hij wel ongeveer neergezet wat er te vertellen viel. Hij keek vanuit zijn ooghoeken naar Nyanna en begon toen snel weer te schrijven.

De eerste magiër die het element Vuur beheerste was..

« [Reactie #6] : 10 jaar geleden »
Nyanna trok de stapel boeken naar zich toe en pakte de bovenste. Ze legde hem op tafel en begon er doorheen te bladeren, hier en daar iets lezend. Ze besloot dat dit boek veel te veel informatie bevatte en dat ze beter eerst één van de andere door kon kijken. Het tweede boek was een algemeen boek over Elementaire Magie en hier stonden wel wat nuttige dingen in.

'Kijk Amaltheus,' onderbrak ze zijn geschrijf. Ze wees een zin aan die haar opgevallen was, iets over één of andere ramp die net op het nippertje voorkomen was door een magiër die vuur beheerste. 'Is het een idee om dit uit te werken? Bijvoorbeeld een hoofdstukje over gevaren en toepassingsmogelijkheden van vuur?'

Achter zich hoorde ze geschuifel. Ze keek abrupt om, zag alleen de boekenkast en keek weer naar Amaltheus. Ze werden nu vast bespied door die enge bibliothecaris, die kwam kijken of ze zijn boeken wel lief genoeg behandelden. Ze hoopte maar dat ze snel klaar waren met hun werkstuk, dan konden ze hier weer weg.
- Om te vliegen heb je geen handen nodig -