Welkom, reiziger. [Log in] of [registreer je]. [Activerings-mail niet ontvangen?]


home
contact
chat
2
1
1
Stuur bladwijzer

Iemand op de hoogte brengen van dit topic? Iemand vragen om hier een bijdrage te plaatsen? Stuur een bladwijzer!

Eerstejaars Vergiffen les 1  (2146 keer gelezen)

0 leden en 1 reiziger bekijken dit verhaal.

« [Reactie #50] : 12 jaar geleden »
"Een kríjger?!" Lar schaterlachte. "Dametje, een krijger kan geen gif gebruiken, tenzij hij er geen nadeel van ondervindt voortdurend giffen op zijn lichaam mee te moeten dragen. Voor krijgers telt elk grammetje dat ze méér mee moeten dragen. Alles werkt in hun nadeel. Giffen vereisen een vaste hoeveelheid werktuigen, zoals flessen om het gif in te doen, pipetjes om het in flessen te doen, werktuigen om giffen te winnen uit hun basisstoffen... Dat is in principe onmogelijk."
De nachtelf keek het meisje even aan, en grijnsde. "Wat je wel kunt doen, is Ssamalrrath meedragen, in een kleine handzame flacon. Maar dan nog, wat heb je eraan? Als krijger kun je er niet bijzonder veel mee. Je moet al dicht bij iemand zijn om hem of haar ermee te vergiftigen.. en de afstand die je daarbij moet hebben is de gevarenzone voor een krijger. Je vijand op armlengte afstand is dodelijk, als hij een zwaard draagt."
No mercy for the wicked.

« [Reactie #51] : 12 jaar geleden »
Dat was duidelijk. Maar helemaal niet aardig gezegd. Waarom was deze leraar eigenlijk zo gemeen? Tári had naar haar idee niets gevraagd dat buitensporig dom was, of onnadenkend.

Professor Lar was de mentor van de magieafdeling, wist ze, maar ze benijdde de leerlingen niet. Zij had geluk met haar meneer Coulson, vond ze. Het was een hele aardige mentor, en hij had haar toegestaan meerdere vakken te volgen zonder daar heel vervelend over te doen. Waaronder dus dit vak, vergiffen. Maar Penina wist niet meer zo zeker dat het een leuk vak was.

« [Reactie #52] : 12 jaar geleden »
"Roodhaar Levatov, maak je er een gewoonte van tijdens mijn lessen net zo afkeurend te kijken als je kwezel van een vader altijd doet? Het was erfelijk, zeker? Wat sneu nou." Lar klonk pesterig.
De leraar had bepaald niet veel sympathie voor Socophonleerlingen, alleen al vanwege hun haatdragende mentor. Bovendien deden ze in Lar's lessen niets anders dan schrijven, schrijven, schrijven en nog eens schrijven. Het was om doodziek van te worden, zo saai als die kinderen waren. Droge, saaie vragen, droog, saai gedrag, snel geshockeerd, snel afkeurend.
"Mag ik vragen of de geachte Socophoni in deze lessen hun Socophon-typische gedrag tijdelijk willen laten liggen, en actief mee willen gaan doen? Afkeurende blikken, geshockeerde gezichten en gekwetste blikken heb ik wel weer genoeg gezien. Dit is vergiffen, en dat weten jullie heel goed. Geen gezeur dus, als ik dan ook de toepassing van vergiffen aan jullie leer. Giffen zijn nou eenmaal bedoeld om te doden, wen er maar aan. Zo niet, kies het vak dan ook niet.
Neem een voorbeeld aan de Heraci of de Merifeli. Zij doen tenminste nog iets in de les.. zij stellen nuttige vragen, doen actief mee. Al zijn het dan soms domme vragen, toch dragen ze bij aan de lessen. Maar dit ijverige gepen, en die geschokte, gekwelde en afkeurende blikken..."

off: hehe..  B) Het lijkt wel of jullie bang voor me zijn, kinders. Kan Lar alles maken bij jullie? Dat ga ik eventjes uittesten hoor..  B)
No mercy for the wicked.

« [Reactie #53] : 12 jaar geleden »
Bij de laatste woorden van Lar had Tia zin om vuur te spuwen.

'Moeten wij het dan eens zijn met het vergiftigen van wezens?! Probeert u ons nu te stimuleren om te moorden?! Net zoals die verachtelijke Mocha?! Sommigen hebben dit vak gekozen vanwege het feit dat je ook leert genezen, omdat ze door hun ouders gedwongen werden en sommigen kozen dit vak misschien op de gok.'

Ze was tijdens haar verhaal opstandig opgestaan van haar stoel. Ze keek niet boos, eerder neerbuigend. Haar stem klonk rustig, met ondertoon van woede erin. Ze liet zich niet beledigen door een of andere stomme land-elf!

'Heeft u liever dat ik net zoals Raleana hyper door de lessen vlieg zodat niemand uiteindelijk iets leert?! Of dat ik net zoals haar u steeds achterna zit om u uit te horen over Mocha?! Wees blij dat er een keer rustige leerlingen zijn... Waarom kunnen land-elfen en nachtelfen alleen maar zeuren over andere dingen in de hoop dat het myrofas schokt of boos maakt? En waarom bent u docent geworden als u zich niet kunt aanpassen aan deze groep? Ik ben er namelijk van overtuigd dat u dat niet kunt, tenzij u nooit manieren heeft geleerd. Misschien dat uw moeder vond dat u toch nooit iets kon bereiken in uw leven en dacht dat u daarom geen manieren nodig zou hebben, of was het de wijten aan uw vader?!'

Hoe meer Tia zei, hoe kwader ze werd.

'Ook heeft u niet het recht om zo over de vader van Penina te praten! Hij is een respecteerde elf die complimenten verdient, geen beledigingen of neerbuigende opmerkingen. Hij schopte het tenminste tot schoolhoofd. Als u wat beter uw best zou doen zouden wij nu niet met meneer Vladistov opgezadeld zitten!'

Over de helft van wat ze zei had ze niet eens nagedacht, waardoor meteen het bewijs geleverd werd dat Tia familie was van Lea... Hoewel die vrijwel nooit nadacht over wat ze zei.

« [Reactie #54] : 12 jaar geleden »
Lar sloeg haar armen over elkaar, en liet het elfje uitrazen. Een kleine glimlach speelde om haar lippen. Het was even stil na Tia's uitbarsting, en Lar's glimlach werd breder.
"Zo. Het duurt even, het kost wat moeite, maar dan gebeurt er toch eindelijk eens wat. Mijn complimenten, jongedame Wyliathel. Je hebt bewezen dat er toch pit zit in Socophon." Lar's glimlach had een zweem van ironie, maar was toch echt gemeend. "Natuurlijk is het wel een Wyliathel die dat laat zien, maar toch. Ik zou het fijn vinden als je vanaf nu met evenveel vuur de lesstof zou willen opnemen, aanvallen, bijvallen en behandelen. En de andere Socophoni met jou. Je hebt bewezen dat het mogelijk is, dus ik verwacht dan ook zo'n houding in het vervolg."
De leraar keek de klas rond, haar glimlach nog steeds op haar gezicht. "Dan kan ik nu dus weer met mijn lessen verder."

Lar had met opzet de Socophoni geshockeerd, om ze te activeren, en in de val te lokken. Vanaf nu waren ze gedwongen actiever te zijn.
No mercy for the wicked.

« [Reactie #55] : 12 jaar geleden »
'U verwacht een actievere houding na uw gedrag van daarnet? Nou stik! Ik ga echt niet 'actief' worden voor u uw excuses aangeboden heeft!'

Demonstratief ging ze zitten en pakte haar veer weer. Vervolgens schreef ze de laatste dingetjes die Lar gezegd had op. Ze zou gewoonweg weigeren om nog actief te doen in deze les. Als ze snapte wat er gezegd werd, dan hoefde ze toch niets te vragen?! En als ze vond dat het klopte, hoefde ze het toch ook niet aan te vallen?! Dat sloeg echt drie keer nergens op!

« [Reactie #56] : 11 jaar geleden »
*post to be*
No mercy for the wicked.

« [Reactie #57] : 11 jaar geleden »
Valdron was de les uitgestuurd, maar dat maakte hem niks uit, de leraar had gezag getoond en daar had hij wel respect voor. 'Strafwerk? ik dacht het niet, huiswerk zou hij wel even doen.' Toch vroeg hij zich nog iets af, hij was nu te laat geweest, hij moest het toch even vragen.
Hij liep terug naar het lokaal, deed de deur een klein beetje open, stak zijn hoofd door de opening en vroeg: 'Meneer lar, het spijt mij dat ik nog stoor, maar wanneer is de volgende les?'

hij was wel benieuwd, want misschien kon hij toch iets met vergiffen.

« [Reactie #58] : 11 jaar geleden »
Dit was te gek voor woorden! Die stomme Socophonner, al was het dan Tatiana, die ze wel mocht, nam het voor haar op, alsof ze dat zelf niet kon! Natuurlijk kon zij voor zichzelf zorgen, zij liet zich heus niet zomaar beledigen. Hier werd ze nou écht kwaad van.

"Professor, als u mijn vader niet mag, hoeft u dat niet zo duidelijk te laten merken in de les, en u hoeft al helemaal niet mijn vader te projecteren op mij, want ik heb een geheel eigen identiteit. U moet het maar met meneer Levatov zelf uitpraten als u problemen met hem hebt. Hem beledigen heeft heus geen zin.

En Tatiana, zou je zo vriendelijk willen zijn de beledegingen aan mijn adres ook bij mij te laten aankomen?"

« [Reactie #59] : 11 jaar geleden »
*post to be 2*

waarom werkt een topicstopper als dit bij anderen altijd wél als tijdelijke rem? Mijn lessen gaan gewoon door..  :blink:
Even niet posten vóór hier een ICpost deze tekst heeft vervangen, aub.


Je lessen zijn populair B)

kennelijk...  :wacko:

"Welja, ga door elkaar heen praten." Lar zuchtte, sloeg de armen over elkaar, en wachtte tot alle drie de kinderen uitgepraat waren.
"Tatiana. Je vergist je in je houding. Zwak uitgedrukt. Ik ben je meerdere, niet je vriendje. Zo behandel je me dan ook. Penina: al eens van 'erfelijkheid' gehoord? Je bent typisch je vader, en ik behandel je om je eigen gedrag. Niet dat van je vader. Verdere niet-les-opmerkingen resulteren in onmiddellijk strafwerk. Valdron: je hebt een rooster. Ik dien daar niet voor.
De les is afgelopen, nú onmiddellijk. Eruit, jullie ook."
No mercy for the wicked.

« [Reactie #60] : 11 jaar geleden »
Nu had ze het alsnog verpest. Maar gelukkig werd iedereen eruit gezet, en niet alleen zij. Zachtjes pakte ze haar spullen in, legde ze in haar tas, stond op en liep naar de deur.

Vergiffen moest ze hoe dan ook goed volhouden, want straks liep illusionisme in de soep, waar meer kans op was, ondanks dat ze dat leuker vond. Vergifffen zou vast ook leuk zijn, ondanks de sarcastische opmerkingen van de leraar steeds. Die zouden op een gegeven moment wel ophouden, dacht ze.

« [Reactie #61] : 11 jaar geleden »
De les is afgelopen, dat vond ze nu eens helemaal niet erg. Het prekenuurtje van vandaag zat er ook weer op. Ze vond de manier waarop Lar op Tatiana reageerde een beetje grof, Tatiana had goede punten, maar daar reageerde prof. Lar dan weer hélemaal niet op.  Dat ze hier was gekomen voor geneeskunde, en voornamelijk vergiffen zou krijgen, stond haar ook niet aan. En dat ze voorlopig ook geen vergiffen maar opvoedkundige preken kreeg, vond ze hélemaal niets. Ze was niet van plan haar goede opvoeding te laten verpesten door een heropvoedende professor Lar. Ze was ook niet van plan om hier, niets wijzer, uit te komen. Ze keek naar haar aantekeningen. Ze vouwde het stuk perkament dubbel. Ze was te braaf om het ritueel te verbranden, anders had ze dat zeker gedaan. Hoeveel lessen van haar 'keuzevak' zou ze nog moeten volgen tot het einde van haar Bumetrelcarriere? Té veel, nam ze aan. Toch wilde ze niet weg zonder iets te weten over geneeskunde, of tenminste vergiffen.

'Professor, hebben we nog huiswerk voor de volgende les?'

Het lukte haar zowel onder het vouwen van haar aantekenigen, als het stellen van haar vraag, vriendelijk te kijken. Maak er altijd het beste van.


off: Lar heeft geen vrienden gemaakt bij socophon...

« [Reactie #62] : 11 jaar geleden »
"Ja, jullie hebben huiswerk. Ik wil dat jullie de volgende les mij vlékkeloos kunnen uitleggen wát een vergif is, wáár het voor dient, wánneer je het gebruikt en wáárom vergiffen belangrijker zijn dan geneeskunde."

Veel gemener had ze niet kunnen zijn. Maar zélfs Lar kende een grens. Socophoni waren alleen niet haar meest geliefde leerlingen, bepaald niet zelfs. Niet in het minst door hun vervelende mentor met zijn paardenmanieren.

"Ik wens het volledig uitgeschreven te krijgen, pér punt. Bovendien wens ik geen onzinverslagen onder ogen te krijgen. Véél succes."

Het laatste klonk ronduit sarcastisch.

off: ik wíl ook helemaal geen vriendje zijn  B) Gehate leraar is veel leuker :)
No mercy for the wicked.

« [Reactie #63] : 11 jaar geleden »
Braaf noteerde Muleta haar huiswerk. Ze was van plan dit heel goed te gaan maken, hoewel het haar moeilijk leek om het punt 'Waarom vergiffen belangrijker zijn dan geneeskunde' uit te werken. Professor Lar had wel gezegd dat vergiffen meestal de basis zijn voor geneeskunde, en zoiets zou ze dan ook maar opschrijven. Plotseling vroeg ze zich iets af.

'Professor? U heeft gezegd dat vergiffen vaak de basis zijn voor geneeskunde, maar het is toch ook zo dat veel medicijnen bij overdosis vergif worden?'

Vragend keek ze haar leraar aan. Misschien was dit wel haar eerste 'echte' vraag deze les. Dat bewees wel hoe geïnteresseerd ze was.

off: ow..heeft Lar dat eigenlijk wel gezegd?

« [Reactie #64] : 11 jaar geleden »
"Dat klopt, Muleta. Daarom heet het ook 'overdosis'. Veel medicijnen bestaan uit een zeer lage concentratie van een giftige stof, of uit een uit zichzelf werkzame stof die giftig kan zijn indien ingenomen in te grote hoeveelheid. Een overactief medicijn, door een te hoge concentratie, kan de balans van het lichaam sterk verstoren, en dat kan dodelijk aflopen."
Penina wilde de deur al uitlopen, maar Lar besloot daar een stokje voor te steken. "Levatov! Jou zie ik aan het eind van de dag in mijn kantoor." Ze glimlachte kil.
"Jullie kunnen gaan."
No mercy for the wicked.

« [Reactie #65] : 11 jaar geleden »
Ze had het huiswerk niet opgeschreven, want ze wilde niet verschrikkelijk ijverig lijken, maar ze mocht het zeker niet vergeten! Wát, Wannéér, Waarvóór en Waaróm belangrijker. Wat wanneer waarvoor waarom. Vier w's.

Ze wilde net de deur uitstappen toen Lar haar zei: "Levatov! Jou zie ik aan het eind van de dag in mijn kantoor."
Nablijven?! In de eerste les! Het is gewoon niet eerlijk! Ik was toch niet vervelender dan anderen? Verschrikt keek ze de leraar even aan. Toen zei ze bedeesd: "Goed... Professor." Zachtjes sloot ze de deur achter zich.

Niet eerlijk. Niet eerlijk! Wat, wanneer, waarom, waar...voor! Niet eerlijk!

Die laatste zin :lol: Je geeft perfect weer wat Penina voelt +1

« [Reactie #66] : 11 jaar geleden »
Deze les is gesloten.