Welkom, reiziger. [Log in] of [registreer je]. [Activerings-mail niet ontvangen?]


home
contact
chat
2
1
1
Stuur bladwijzer

Iemand op de hoogte brengen van dit topic? Iemand vragen om hier een bijdrage te plaatsen? Stuur een bladwijzer!

Geld, niet het belangrijkste maar toch noodzakelijk  (174 keer gelezen)

Speeldatum: 14 januari 1309 (Midwinter)

0 leden en 1 reiziger bekijken dit verhaal.

Ik moet wel. Zuchtend stond Lizzy voor de groene deur, de deur van het mentorkamertje van de afdeling Merifel. Vandaag ging ze vrouwe Mocha[1] vragen voor advies. Ja, ze is een arme sloeber en is een gelukkige dame met de vergoeding van de school, maar ze wilde ook graag zelf geld verdienen; de school een eer bewijzen. Alleen... Hoe? Natuurlijk, ze kon uitvoeringen doen in de school, in de stad maar ze had nog geen geschikte kleding en wapens.

Dus, ze klopte maar aan. In dit soort gevallen heeft deze kleine meid nog een sturende hand nodig. Dit zou ik moeten kunnen zonder Hazel[2] en Selefina[3], al zou het mij niets verbazen dat ze allebei, een van de twee of zelfs een vreemde ineens binnen zou wandelen. Ze wist haar gegiechel nog net op tijd te onderdrukken.
 1. Mocha
 2. Hazel
 3. Selefina
Herinner je gister, droom over morgen maar leef vandaag <3

"Binnen."

De mentor van Merifel was aan het werk. Niets bijzonders, gewoon het doodsaaie correctiewerk dat elke docent overkomt. Toetsen, huiswerk, cijfers. Vermoeienissen, zelfs in de middeleeuwen. Zelfs voor een vrouw die al enkele eeuwen oud was. Misschien wel juist voor een vrouw die al enkele eeuwen oud was. Wordt niet alles saai en herhaling als je ouder wordt?

Een flinke haal, over de halve pagina. Rode inkt, en een haal ernaast. 1. Girdegard had zijn best niet gedaan. Niet verstandig, want nu kon hij zijn best nogmaals gaan doen. Als hij dat nou direct had gedaan...

"Lizzy." Ze keek op. "Zeg het eens. En vertel me direct ook hoe je eerste tijd hier je bevalt."
No mercy for the wicked.

"Ah, goede dag vrouwe Mocha." Lizzy stapte wat onzeker naar binnen en sloot de deur met een zachte klik. "Ik ben zeer vereerd dat ik hier de lessen kan volgen, meerdere studenten zijn behulpzaam. Hazel en Selefina zijn er altijd voor mij, het voelt alsof ik hier thuis hoor vrouwe." Tevreden glimlachte Lizzy. Vervolgens slikte ze, en keek wat ernstiger. "Maar vrouwe, ik ben hier inmiddels al een tijd dankzij de school dieijn studie betaald. Ik wil graag zelf geld verdienen, de school een eer bewijzen, door mijn eigen sterke punten die ik hier heb ontwikkeld te gebruiken. Een dans, ter ere van deze school, gebruikmaken van wapens gesmeden hier en de opgedane kennis en vaardigheden met deze wapens. Alleen... Het is nog maar een idee. Ik kan het niet alleen, ik heb immers niet de items. En omdat het om wapens gaat is er ook nog een veiligheidsrisico waar dat IRMM, als het zo heet, ook inspraak op heeft heb ik moeite met het plannen." Lizzy zuchtte.

"Ik heb wel een idee om de wachters en dergelijke gerust te stellen. Bij hen oefenen, onder hun begeleiding bijvoorbeeld. En in de vakanties uitvoeringen op locaties te doen en informatie te vergaren, en deze door te geven aan Bumetrel indien nodig. Als reizende show is het makkelijk om informatie over  complotten te vinden. "

Verschrikt bedekte Lizzy haar mond. Ze was alleen maar aan het ratelen, en nu vertelde ze zowat alles aan de vrouwe, inclusief gevaarlijke ideeën. Elke normale docent zou haar hiervoor op haar kop geven! " Mijn excuses voor mijn onzinnige geblaat." Lizzy kerk naar beneden, niet wetend wat te doen.
Herinner je gister, droom over morgen maar leef vandaag <3

Mocha keek op, zette haar veer terug en luisterde. Een vage glimlach vormde zich om haar mond terwijl het meisje praatte en praatte.

"Als ik het goed begrijp wil je een artiest worden." Ze keek het meisje scherp aan. "Een rondtrekkend artiest, met een show ter ere van je school. En als onderliggende extra motivatie wil je spion zijn. En dit alles om geld te verdienen voor je studie." Mocha schudde haar hoofd. "Oh oh oh. Je hebt een fraai levenspad uitgezocht Lizzy."

De nachtelf haalde het derde dossier van de stapel op het bureau. Ze sloeg het open, keek er even in en knikte. "Je ontvangt studiefinanciering, dat weet je. Maar de reglementen van de studiefinanciering zijn je klaarblijkelijk ontgaan. Mogelijk heeft je familie je dit niet doorgegeven bij de inschrijving.
Wanneer je studiefinanciering van ons ontvangt studeer je gratis op Bumetrel. Daar wordt uiteraard een dankbare houding voor verwacht, maar er hoort meer bij: wanneer je studie is afgerond wordt er van je verwacht dat je nog twee jaar op Bumetrel werkt in de huishouding, in de tuinen, in de keukens. Waar we hulp nodig hebben.
Als je gaat studeren aan Ypsilon verwachten we dat je het ná je studie doet, en daarna ook nog twee jaar een groot deel van je inkomsten aan Ypsilon afbetaalt. Of dat je nog twee jaar klust op de school. In totaal vier jaar dus."

Ze glimlachte. "Helaas hebben we een maximale radius waarbinnen die klussen moeten gebeuren. Dat kun je samenvatten als 'binnen Oikilan, en liefst binnen de school'. Dat laat geen ruimte voor je rondtrekkende show, vrees ik. Je begrijpt vast wel dat het voor de school onmogelijk wordt om leerlingen buiten die radius te laten gaan. Het zou veel te eenvoudig zijn dan niets te betalen."

Mocha nam haar veer weer op en bladerde in het dossier. "Je hoeft je voorlopig dus geen zorgen te maken over je financiën. Dat is al voor je geregeld. Je kunt als je wilt wel alvast beginnen met klusjes doen, om de periode van twee jaar te verkorten. Maar naast je studie heb je daar niet zoveel tijd voor over.

Je bent een creatief meisje, Lizzy. Ik zou je liever aanraden het maximale uit je studie te halen. Als je een rondtrekkend artiest wilt worden, dan kunnen we je vakken daarop aanpassen. We zouden je vak krijgskunde kunnen vervangen door wapenkunde, of misschien past een socophonvak beter. Schone kunsten lijkt me een uitstekende optie."

Ze bladerde nogmaals, las een stukje. "Je schoolresultaten zijn niet slecht. Je bent een beetje verstrooid.[1] Als je me kunt laten zien dat je je uiterste best doet en de cijfers voor tenminste twee vakken uit je pakket verhoogt - laten we zeggen Wilsmagie en Etiquette moeten één punt hoger - dan mag je een tweede keuzevak kiezen."

Ze glimlachte. "En wat die dans betreft, als je voor het eerstvolgende feest een circusvoorstelling met je medeleerlingen kunt regelen, dan lijkt me dat een goed begin."
 1. op basis van je KK
No mercy for the wicked.