Welkom, reiziger. [Log in] of [registreer je]. [Activerings-mail niet ontvangen?]


home
contact
chat
2
1
1
Stuur bladwijzer

Iemand op de hoogte brengen van dit topic? Iemand vragen om hier een bijdrage te plaatsen? Stuur een bladwijzer!

En nu een pyjama feestje?  (322 keer gelezen)

Speeldatum: 30 november 1308 (Einde herfst)

0 leden en 1 reiziger bekijken dit verhaal.

« [] : 1 jaar geleden »
Het was veel zoeken, maar eindelijk hadden ze het gevonden: de leerlingenkamer. Zenuwachtig schuifelde ze met haar voeten. Vertwijfeld keek ze achterom naar Hazel[1] en de vriendelijke leerling die hen hielp met zoeken. Het is niet eng. Tis niet eng.

Lizzy pakte de deurkruk vast, keek nogmaals achterom en bedankte de mede leerling. Toen deze wegliep duwde ze de deur voorzichtig open. Ze zette een stap naar achter en lachte zenuwachtig naar Hazel: "Na u."

Deze spannende dag is gelukkig bijna afgelopen. Maar er zijn nog een paar dingetjes die ik echt moet regelen. Mijn spullen, het bed, Hazel beter leren kennen... O! Niet te vergeten dat ik Hazel nog wilde aanbieden om haar te helpen met haar haar.

Nu deze beide dames voorlopig samen moesten optrekken was het wel zo handig om alles kort te sluiten. Zoals welke lessen wie had, waar ze heen moesten. Maar Lizzy was ook nieuwsgierig naar de sterke kanten van Hazel. Misschien kwamen er nog wel meer eerste jaars mee praten, een beetje net zoals een pyjama feestje!
 1. @Red
Herinner je gister, droom over morgen maar leef vandaag <3

« [Reactie #1] : 1 jaar geleden »
Waar is die Hazel nou toch?! Na het mentorgesprek was Hazel nergens te bekennen.... En laat het kasteel nou niet het bos zijn waar ze zo aan gewent was. Het was net zo erg als het stadscentrum, een doolhof! Maar dan was een doolhof nog makkelijker.... Inmiddels had ze uiteindelijk haar juiste kleding aan, en dit zou moeten zijn waar ze Hazel kon vinden toch? In elk geval werd ze nagekeken omdat ze een ander kleurtje aan had.

Omdat lopen natuurlijk geen optie was, ging Selef op hoog tempo, soms vliegend, de gangen door. Dat nog geen enkele docent haar tot een halt had toegeroepen... Dat zou vast vanzelf een keer komen.
Bocht, nog een bocht, nog een bocht BAF! ?!?! Met een hoop gefladder en de training uit haar jongere jaren wist ze overeind te blijven, maar Hazel had ze wel omver gevlogen... Snel stak Selef haar hand uit om Hazel overeind te helpen, en zag toen Lizzy. 'Hee, ik ben Selef, ben jij Lizzy? Hazel had me over je verteld'

« [Reactie #2] : 1 jaar geleden »
Hazel stond daar te genieten van het punt om de studentenkamer binnen te lopen toen uit het niets een vriend haar tegen het lijf liep.

 WHAP! "Ow!" Hazel viel op de grond en werd geholpen door Selef die haar net had neergeslagen. "Ah, kijk eens waar je naar toe gaat -". Hazel kijkt op. "Oh, het is je Selef". Hazel staat op en stoft zich af. "Ik zie dat we elkaar steeds tegenkomen". Hazel zei plagerig. "Sorry over dat Lizzy, dit is mijn jeugdvriend Selef, zij is behoorlijk energiek". Hazel liep de studentenkamer binnen en keek terug naar haar twee vrienden. "Hey Selef, waarom niet meedoen, het kan leuk zijn". Hazel draait haar terug naar de twee meisjes als ze denkt bij zichzelf. "En dit kan de perfecte gelegenheid zijn om Selef te kwetsen> :)".


Hazel was standing there enjoying herself about to walk into the student room when out of nowhere a friend came crashing into her.

 Whap! "Ow!" Hazel fell to the floor and was getting helped up from Selef who just knocked her down. "Ah geez. Watch where you are going you-". Hazel looks up. "Oh, its you Selef". Hazel gets up and dusts herself off. "I see we keep running into each other". Hazel said teasingly. "Sorry about that Lizzy. This is my childhood friend Selef. She is quite energetic". Hazel walked into the student room, turning back looking at her two friends. "Hey Selef, why not join us. It could be fun". Hazel turns her back to the two girls as she thinks to herself. "And this can be the perfect opportunity to prank Selef >:)".
Maak snoep en heb elke dag plezier!

« [Reactie #3] : 1 jaar geleden »
"WHAP!"

En daar zat Hazel op de grond, omver gelopen door een dame met rood haar. Verrast knipperde Lizzy met haar ogen, de deur open gezwaaid en half naar binnen gestapt om het enthousiaste dametje te ontwijken. Hier op school gebeurt altijd alles tegelijk en onverwachts. Schouderophalend zette ze een klein stapje richting de dames.

"Energiek? Inderdaad. Ook aangenaam kennis te maken." Beleefd knikte Lizzy het meisje toe, niet wetend wat ze anders kon zeggen. Ze schuifelde wat met haar voeten, duidend op haar herkenbare nerveuze houding. Deze medeleerling had een ander gewaad aan dan Hazel en zij hadden gekregen bij de administratie, dus ze was van een andere afdeling. Dat hoeft niet uit te maken voor de gezelligheid gelukkig, het is alleen een beetje wennen. Voordeel: ze is een luchtelf, dus geen onderscheid in het ras hoefde dit te bemoeilijken.
Herinner je gister, droom over morgen maar leef vandaag <3

« [Reactie #4] : 1 jaar geleden »
Al snel stond Hazel weer, gelukkig. 'Ja, jij stond waar ik wilde rennen....' Zogenaamd beledigd keek ze Hazel aan 'Dan kan ik toch niet anders dan tegen je aan te rennen?!' Daarna schoot ze in de lach, zogenaamd beledigd zijn over zoiets onnozels hield ze niet lang vol. 'Maar natuurlijk doe ik mee, hoe is dat nog een vraag?'

Ze merkte op dat Lizzy nerveus leek te zijn, en dat was niet iets waar ze zich raad mee wist. Dus tijd om eroverheen te bluffen. Hopelijk zou Lizzy in de loop van de tijd stoppen met nerveus zijn. 'Hehe, ach ja, Hazel laat me soms laag vliegen, maar dat kan ook alleen maar omdat ik vleugels heb' Grappig toch?! ...Toch? Ehhhh... 'Hoe dan ook, wat willen jullie doen? Boogschieten?' Haar ogen twinkelden bij het woord boogschieten. Geen idee waarom twee merifellers nou zouden boogschieten, maar ach, wie doet daar nou moeilijk over?

« [Reactie #5] : 1 jaar geleden »
"Boogschieten?" De laatste vraag was het enige wat van Selefina's geratel was binnen gedrongen. "Ik kan dat helemaal niet." Jemig, nu vraagt iemand wat leuks om te doen en kan ik het niet eens. Ze was wat verlegen, maar ook het type dat graag vrienden maakt en leert. Boogschieten zou van pas komen voor haar wens om bij krijgskunde zelfverdediging te leren en de kunt te combineren met creatieve suggesties[1]. Met haar ogen half gericht op de grond en half gericht op Selefina en Hazel begon Lizzy zelf te ratelen. "Maar... Zou jij het aan mij morgen kunnen leren. Alleen als je dat wilt! En tijd hebt, en materialen hebt, en ..."
 1. Zie opmerkingen in biografie
Herinner je gister, droom over morgen maar leef vandaag <3

« [Reactie #6] : 11 maanden geleden »
Hazel keek toe hoe haar twee vrienden, een uit haar kindertijd en een nieuwe, met elkaar praatten en met elkaar opschieten. Hazel was blij dat haar vrienden van elkaar hielden, misschien zelfs genoeg om niet te proberen om Selef te mopperen .... Nee!

"Ja, Selef is geweldig met een boog, boogschieten met haar zou leuk zijn :). Wat mij betreft, ik geef er de voorkeur aan om te bakken: P maar jullie twee zouden helemaal samen moeten boogschieten :D". Hazel liep toen met een grote glimlach naar Liz. "Je hebt plezier met haar morgen :)". Hazel dan erg uit zijn karakter gaf Lizzy een knuffel. Hazel is geen fan van knuffels, dus dit zou vreemd lijken voor iedereen die haar kent. Hazel fluisterde toen in Lizzy's oor: "H?, ik wil Selef in de war brengen, kun je haar even afleiden terwijl ik achter haar sluip? >:D".

Hazel be?indigde toen de knuffel. "Welp, ik moet de wasruimte gebruiken, ik ben zo terug :)". Hazel loopt weg tot ze uit het zicht is en zich verstopt. Wachtend op het moment om Selef binnen te sluipen.


Hazel watched as her two friends, one from childhood and one new one, were talking and getting along. Hazel was happy that her friends seemed to like each other, maybe even enough to not try to prank Selef.... Nah!

"Yeah, Selef is great with a bow, doing archery with her would be fun :). As for me, I prefer to bake :P but you two should totally do archery together :D". Hazel then walked to Liz with a big smile. "You have fun with her tomorrow :)". Hazel then very out of character gave Lizzy a hug. Hazel is not a fan of hugs so this would seem weird to anyone who knows her. Hazel then whispered in Lizzy's ear, "Hey, i want to prank Selef. Can you distract her for a bit while i sneak up behind her? >:D".

Hazel then ended the hug. "Welp, i need to use the washroom. I'll be right back :)". Hazel walks off untill she is out of sight and hides. Waiting for the moment to sneak up on Selef.
Maak snoep en heb elke dag plezier!

« [Reactie #7] : 11 maanden geleden »
Lizzy was dankbaar voor de heads up, de waarschuwing. Maar om gelijk te helpen met iemand te laten schrikken die een vriendin kon worden? Wat dan ook, Hazel vroeg of ik Sel- Selu... Selef bezig wilde houden. Dat moet ik kunnen! De twee lieten elkaar naar alle waarschijnlijkheid vaker schrikken, dus hier hoefde niets mis mee te zijn.

Ze haalde haar schouders op. Welke strategie zou ze gebruiken? Een van haar broers, als een bedrieger? Een stormvloed aan vragen stellen? Emotioneel worden? De afgelopen jaren heeft Lizzy genoeg dramatisch spel gezien in haar familie, dat was immers hun vak.

Afijn, geen tijd om te denken maar om actie te ondernemen!

"Dus, Sele- ehhh... Selefina, wanneer zullen we afspreken? Moet ik nog iets meenemen? Wat zou een handige locatie zijn? Kun je de route voor mij uittekenen, ik verdwaal nogal snel. En..." Lizzy stelde een stormvloed aan vragen, zowel voor haar eigen gemak om aan informatie te komen en om de andere luchtelf zo te overrompelen dat ze Hazel vergat.
Herinner je gister, droom over morgen maar leef vandaag <3

« [Reactie #8] : 11 maanden geleden »
'Geen idee, ik denk dat je wel een eindje komt met de boog' Glimlachte Selef vrolijk.
Daarna gebeurde er wat geks, Hazel gaf een knuffel. Een knuffel aan Lizzy. Hoe Lizzy dat voor elkaar had gekregen, dat wist Selef niet, maar het was indrukwekkend. En nieuw voor hoe Selef Hazel kent.

Daarna ging Hazel naar het toilet. Supersnel was ze weg. Selef zou misschien er wat achter gezocht hebben als Lizzy niet een stortvloed aan vragen begon.

'Zeg maar Selef, en laten we eerst even gaan zitten, dat praat veel makkelijker joh!' En direct liep Selef naar een muur en ging op de grond zitten, lekker tegen de muur aan leunen. Ja, er waren ook stoelen, maar soms is het fijn om even op de grond te zitten, met de rug tegen de muur.

'Oke, nog een keer? Je zei nogal veel, en het super snel namelijk' Opnieuw glimlachte Selef vriendelijk. Haar eerste nerveusheid was ze weer even kwijt.

« [Reactie #9] : 11 maanden geleden »
Hazel gluurde achter een boom vandaan, waar ze zich verstopte, op zoek naar het juiste moment om Selef bang te maken, maar nu had ze haar weer tegen de muur. "Hoe kan ik haar besluipen terwijl zij daar zit?". Hazel pruilde. 'Crud, als Lizzy haar maar zou kunnen bewegen, maar hoe kan ik Lizzy dat zelfs laten weten?'. Hazel verborg zich weer en begon na te denken. "Misschien kan ik een papieren vliegtuig maken en het naar Lizzy gooien? Nee, ik liet mijn tas daar achter :( Arrrgh, misschien moet ik het idee gewoon opgeven en teruggaan".

Hazel zuchtte, misschien was dit het beste, op dit moment was alleen het samen zitten en haar twee vrienden elkaar leren kennen het allerbeste om te doen. Hazel begon terug te lopen naar Selef en Lizzy, met hen praten was leuk genoeg, geen zin zitten en wachten op een kans om Selef bang te maken als Hazel met hen kan praten.


Hazel peeked from behind a tree where she was hiding, looking for the right time to scare Selef, but now she had her back to a wall. "How can i sneak up on her while shes sitting there?". Hazel pouted. "Crud, if only Lizzy could get her to move, but how can i even let Lizzy know that?". Hazel hid again and started thinking. "Maybe i can make a paper airplane and throw it at Lizzy? No, I left my bag back there :(. Arrrgh, maybe i should just give up on the idea and go back".

Hazel sighed, perhaps this was for the best, right now just sitting together and getting her two friends to know each other was the better thing to do. Hazel started walking back to Selef and Lizzy, talking to them was fun enough, no point sitting and waiting for a chance to scare Selef when Hazel can just talk to them.
Maak snoep en heb elke dag plezier!

« [Reactie #10] : 10 maanden geleden »
Oi. De vragen herhalen? Maar goed dat Lizzy, ondanks dat ze het ter plekke verzon, een goed geheugen had voor dit soort dingen. Beide meiden gingen met hun rug tegen de muur aanzitten. "Selefi- nee wacht. Selef, wanneer zullen we afspreken? Moet ik nog iets meenemen? Wat zou een handige locatie zijn? Kun je de route voor mij uit tekenen, ik verdwaal nogal snel."

Inmiddels was Hazel alweer aan het terugsjokken naar het tweetal. Plots bedacht Lizzy nog een vraag: "Denk je, als ik goed genoeg oefen, dat ik een soort dans met wapens mag opvoeren hier? Op de een of andere manier moet ik geld verdienen of de school laten weten dat ik echt een doel heb..." Ik moet immers zelfstandig worden, aangezien mijn broers mij liever niet terug zien. Ik wil laten zien wat ik kan! Met of zonder hulp, met of zonder vrienden. Lizzy keek Selefina recht aan, vast besloten om een serieus antwoord uit haar te slepen indien nodig.
Herinner je gister, droom over morgen maar leef vandaag <3