Welkom, reiziger. [Log in] of [registreer je]. [Activerings-mail niet ontvangen?]


home
contact
chat
2
1
1
Stuur bladwijzer

Iemand op de hoogte brengen van dit topic? Iemand vragen om hier een bijdrage te plaatsen? Stuur een bladwijzer!

Reclasseringsoverleg  (509 keer gelezen)

Speeldatum: 12 februari 1302 (Einde winter)

0 leden en 1 reiziger bekijken dit verhaal.

« [] : 5 jaar geleden »
Geachte collega,

Graag zou ik hedenavond met u spreken over enkele zaken, waaronder de kwestie-Mairtín. Onder voorbehoud dat het u schikt, zie ik u hedenavond.

Hoogachtend
Marcus


Het briefje was afgeleverd bij het zwarte schoolhoofd en Marcus had geen bericht gehad dat de vrouw niet kon. Hij was dus na de avondmaaltijd even langs zijn eigen kantoor gegaan om nog wat op te halen om vervolgens door te gaan naar het kantoor van zijn tegenhanger. Hoewel het hemelsbreed maar een paar stappen was voor de centaur, was het voor Marcus een heidens karwei om er te komen met al die trappen.

Hij dacht er de laatste tijd steeds vaker over om gewoon zijn intrek te nemen op de begane grond, desnoods bij de stalmeester. Dat scheen een heel rustige man te zijn. Marcus nam zich voor binnenkort eens met de beste kobold te gaan praten, maar voor nu had hij andere plannen. Aangekomen bij het kantoor van zijn collega, klopte de man netjes aan en ging naar binnen toen dat kon.

"Goedenavond," groette hij Maida. "Ik zou je graag uitnodigen voor een wandeling om de maaltijd te laten zakken, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik voorlopig wel even genoeg heb van alle trappen." Marcus bedacht zich ineens dat het briefje dat hij had gestuurd wel erg beleefd was, maar dat kreeg je als je de hele dag bezig was geweest met brieven van ouders en instanties. "Hoe gaat het? Het is al weer even geleden dat we echt vergaderd hebben, maar volgens mij zijn er geen zaken geweest die niet konden wachten."
« Laatst bewerkt op: 5 jaar geleden door Marcus Magvatero »

« [Reactie #1] : 5 jaar geleden »
Maida opende de deur voor collega en was al halverwege het pakken van haar mantel toen de woorden, die de uitnodiging om te gaan wandelen ongedaan maakten, klonken. "Oh, natuurlijk. In dat geval stel ik voor het ons gemakkelijk te maken bij de haard. En ik zal wat kruidenthee maken. Ook dat is goed voor de spijsvertering had ik van onze arts begrepen."

De uitdrukking op het gezicht van de phoasfee werd vriendelijk toen ook Marcus een meer informele houding aannam. "Het gaat mij goed. Nu mijn zoon hier op school zit, wil ik nog wel eens in de rol van bezorgde moeder vallen. Echter vind ik dat al met al me het scheiden van privé en zaken me nog aardig goed afgaat. En hoe gaat het Alaiz en met jou? Ik had begrepen dat de gezondheid van je vrouw niet altijd even te voorspoedig was?"

De phaosfee humde instemmend op zijn verdere woorden en ging de man voor naar de zitplaats bij de haard. Een keteltje met water werd boven het vuur gehangen en kruiden werden alvast in bekers gestopt. "Waar wilde je het vanavond over hebben? Iets specifieks? Of een algemene vergadering, want dan heb ik op mijn bureau ook nog een lijstje met onderwerpen liggen." Als de man voor iets speciaals kwam, kon die algemene vergadering altijd nog op een ander tijdstip namelijk. Er was inderdaad niets urgents wat besproken moest worden.

« [Reactie #2] : 5 jaar geleden »
Natuurlijk hadden de geruchten over Alaiz' miskraam ook de zwarte toren bereikt. Marcus wist niet wat de vrouw allemaal wist, maar hij had hoe dan ook geen enkele behoefte over het onderwerp te praten. "Het lijkt me inderdaad lastig om de ouderrol te scheiden van de zakelijke relatie. Al moet ik bekennen dat ik daar geen ervaring mee heb,"  antwoordde hij met een licht glimlachje. Het was geen gemeend glimlachje, maar dat was er vast niet aan af te zien. "Alaiz is inderdaad enige tijd onwel geworden, maar gelukkig is ze ondertussen weer op de been."

Wat Marcus betreft was het onderwerp daarmee voldoende besproken. "We kunnen wat algemene zaken afhandelen, maar de voornaamste reden van mijn bezoek is de hangende kwestie van Ajith Mairtin. Ik heb de afgelopen tijd alle dossiers doorgelezen en kon mij niet aan de indruk onttrekken dat hij zich momenteel een beetje op een tussenstation bevindt. Hij wordt gevangen gehouden op de ziekenzaal, waar hij ons ruimte en geld kost. Aan de andere kant levert hij ons helemaal niets op."

De centaur zweeg even. "Ik heb hem vandaag opgezocht en met hem gesproken. Hij kwam mij helder over, zijn antwoorden waren helder en correct. De achterliggende gevoelens die ik oppikte waren redelijke gevoelens: frustratie, het gevoel gekooid te zijn, het verlangen om vrij te zijn. Hij vroeg mij om boeken en schrijfgerei en na overleg met de arts[1] heb ik hem die toegezegd."

Marcus keek Maida aan. Hij gokte dat ze het hier wel mee eens was, maar mocht dat niet zo zijn dan hoorde hij dat wel. "Ik kan het zo mooi verwoorden als je wilt, maar in essentie komt het er op neer dat hij wat mij betreft of wat nuttigs moet gaan doen, liefst op onderwijsgebied, of we moeten zorgen dat we geen last meer van hem hebben." Of dat nou ergens in de kerkers was of op het kerkhof dat maakte hem weinig uit. "Jij gaat over de veiligheid, dus ik ben benieuwd wat jouw gedachten hierover zijn."
 1. Om de vaart er in te houden heb ik dit stukje IC overgeslagen. Mocht Kyna het er niet mee eens zijn, dan mag je dit stuk negeren.

« [Reactie #3] : 5 jaar geleden »
Maida bemerkte wel dat de gezondheid van zijn vrouw niet iets was wat Marcus graag besprak en dus liet ze dat onderwerp rusten. Het was oprechte interesse geweest, dus om hiermee de boel op spanning te zetten was niet het beoogde resultaat. De phaosfee zou zelf wel een keer met Alaiz gaan praten.

Zwijgend luisterde Maida naar het betoog van Marcus en ondertussen begonnen haar gedachten al te gaan over de mogelijkheden. "Zijn welzijn is vrij direct verweven met het welzijn van zijn vrouw en dat gaat me nog meer aan dan enkel als schoolhoofd." Ze streek nadenkend met haar wijsvinger langs haar onderlip. Haar goede oog was op Marcus gericht en de andere leefde zoals gewoonlijk zijn eigen leven.

"Wellicht moet ik ook met de man spreken. Als ik tot dezelfde conclusie kom, niet omdat ik u niet vertrouw, maar met personen met zijn achtergrond kun je niet voorzichtig genoeg zijn.. Dan lijkt het me zinvol om de man weer aan het werk te zetten. Willen we hem dan ook weer bij zijn vrouw laten wonen en de kleine kinderen aan hem blootstellen? Misschien is het beter om alles in stapjes te zien en per stap evalueren of een volgend niveau van vrijheid en verantwoordelijkheid wel verantwoord is. "
Maida dacht na over welke functie ze het beste mee konden beginnen. Misschien was het niet het meest verstandig om de man meteen weer fulltime met magie bezig te laten gaan. Dat was immers vrij gevaarlijk, aan de andere kant was dat wel Ajiths vakgebied en was dat de reden waarom hij waardevol was voor de school in de eerste plaats.

« [Reactie #4] : 5 jaar geleden »
De taakverdeling van zwart en wit zorgde er voor dat het merendeel van de zaken binnen Bumetrel vlot afgehandeld konden worden. Ajith was echter een van de gevallen die duidelijk onder beide schoolhoofden viel. Nachtelfen waren nooit eenvoudig.

"Mochten we het eens zijn over zijn stabiliteit, dan lijkt het mij verstandig rustig aan op te bouwen. Momenteel kan hij bezig in de ziekenzaal, hij kan studeren en schrijven. Wat mij betreft kan hij daarna zo af en toe een tijdje naar de bibliotheek, onder begeleiding van een wachter."

De centaur dacht even na over de kwestie van Ajiths gezin. Nadat hij de voors en tegens had overwogen, zei hij: "Ik denk dat het ook met zijn gezin goed is om dingen rustig op te bouwen. Als dat veilig is, kunnen ze bij hem op bezoek komen op de ziekenzaal. En wanneer dat allemaal goed gaat, kan hij gedeeltelijk of geheel weer met zijn vrouw samenwonen. Het contact met leerlingen wil ik zo lang mogelijk uitstellen."

Marcus' blik werd wat harder, toen hij er aan toevoegde: "En ik wil dat alle betrokkenen duidelijk hebben dat dit zijn allerlaatste kans op een leven is. Er is geen ruimte meer voor schimmige deals en genade. Als hij opnieuw een gevaar vormt, dan kan hij de rest van zijn dagen bij de IRMM slijten." Hij nam aan dat Maida hier hetzelfde over dacht, maar het was nooit verkeerd om extra duidelijkheid te scheppen.

« [Reactie #5] : 5 jaar geleden »
Maida humde instemmend met de opsomming van Marcus. Op het laatst fronste ze echter. "Het is vooral Tetachan waarom ik me zorgen maak, om eerlijk te zijn. Haar man was misschien krankzinnig en heeft een dubieus verleden, maar hij was redelijk voorspelbaar en door middel van opsluiting was hij goed onder controle te houden. De reden dat hij in leven gehouden werd, was zijn vrouw. Zij is zeer doeltreffend de decaan van groen, want ze is net zo onvoorspelbaar als een kudde van haar leerlingen."

De phaosfee schudde haar hoofd. "En het is ook op haar hoofd waarmee de afspraken van de IRMM zijn gemaakt. Mij lijkt het het beste als we dus met het moordkoppel afspreken dat als er wat gebeurt, met wie van hen twee ook, dat het Tetachans hoofd op het hakblok is. Ik heb ergens het idee dat die... vrouw daar beter mee kan omgaan, dan wanneer het andersom zou zijn." En nadat vrouwlief was uitgeschakeld, kon manlief altijd nog naar de IRMM, maar dat hoefde vrouwlief dan weer niet te weten.

« [Reactie #6] : 5 jaar geleden »
Marcus zweeg even na de woorden van Maida. Toen knikte hij. "Ik vertrouw erop dat jij beter bekend bent met de relatie tussen die twee dan ik, dus ik steun je hierin. Haar hoofd op het hakblok is wat mij betreft ook goed. Zolang het beide elfen maar duidelijk is dat ze nu te maken hebben met een daadkrachtiger schoolbestuur." Vladistov was misschien oppermachtig en onverslaanbaar, hij had in zijn jaren als vampier iedere vorm van verantwoordelijkheid verloren leek het. De centaur had veel tijd in de archieven doorgebracht en begon dus een aardig goed beeld te krijgen van hoe eerdere schoolhoofden zich hadden gedragen.

"Is het correct om samen te vatten dat jij met Ajith spreekt om hem in te schatten. Mocht jij hem stabiel genoeg achten, kan hij met kleine stapjes meer vrijheid krijgen en wij spreken met het echtpaar af dat het Tetachans hoofd is dat zal rollen wanneer een van beiden problemen geeft of een gevaar oplevert?" Dan was die kwestie voor nu afgehandeld, wat Marcus betreft.

"Heb jij dingen die je graag wilt bespreken?" vroeg de centaur op meer ontspannen toon.

« [Reactie #7] : 5 jaar geleden »
Maida neeg haar hoofd een beetje. "Dank je voor het vertrouwen." Het was vanzelfsprekend dat ze er geen misbruik van zou maken. Dat kon ook niet. Wegens magie was immers geregeld dat de schoolhoofden niets van essentieel belang voor elkaar konden achterhouden.

"Ik zal inderdaad met Mairtín spreken en als hij ook mij van zijn genezing weet te overtuigen dan volgen we het door jou geschetste stappenplan. Een gezamenlijk gesprek met het echtpaar lijkt me ook verstandig. Dan weten ze direct dat ze ons ook niet tegen elkaar uit kunnen spelen."

En of ze verder nog wat te bespreken had. "Een moment." De vrouw stond op uit haar zetel en liep naar het bureau. Ze bladerde door wat perkamenten heen en viste er toen een briefje tussenuit waarop een kort lijstje gekrabbeld stond. "Ah, met stip bovenaan stonden Ajith en Tetachan, maar dat hebben we zojuist besproken. Verder wilde ik het functioneren van ons personeel en met name de decanen bespreken. Verder wilde ik graag het afgelopen schooljaar evalueren en afhankelijk van of daar nog grote incidenten uit naar voren komen zien of we wat schoolregels of strafmaten moeten aanpassen, maar volgens mij valt dat alles wel mee én.." En daaraan kon je zien dat Maida toch een fee was, een phaosfee weliswaar, maar ook die donkere types hadden feeënbloed, iets wat ze uiteraard graag ontkenden. "Ik vind dat er weer eens een schoolfeest moet worden georganiseerd."

« [Reactie #8] : 5 jaar geleden »
Marcus knikte. Eenheid uitstralen was goed, zeker bij nachtelfen. En toen ging het over feesten. Marcus zuchtte even vermoeid. "Oh, ik heb een hekel aan feesten," deelde hij uit de grond van zijn hart mee. Verplicht sociaal doen bij personen die daar óf niet op zaten te wachten óf niet meer konden stoppen met praten en lastige vragen stellen. Hij glimlachte eventjes: "Laten we eerst die andere zaken maar besproken, dan kan ik me nog even mentaal voorbereiden."

Het functioneren van het personeel en de decanen en algehele evaluatie van het jaar. "Het personeel heeft zich niet altijd even degelijk gedragen, zoals je als het goed is begrepen hebt. Het meisje uit de keuken is zwanger geraakt, ik heb iedereen die eventueel betrokken zou zijn geweest gesproken en een preek gegeven. Degene die nog eens problemen veroorzaakt vliegt er uit. Het meisje werkt na haar bevalling als schoonmaakster. En onze landelf-nachtelf heeft een vergelijkbare preek gehad, met dezelfde consequenties als hij nog eens over de schreef gaat. Dat hij kan vertrekken, uiteraard, niet het schoonmaken. Hoewel dat ook een interessante straf zou zijn. Die twee donderstenen van Heracor lijken zich wel op de juiste plaats te bevinden, de een onder Magdalene en de ander bij de smid."

Marcus dacht even na. "De decanen doen het volgens mij goed, hoewel ik nog geen tijd heb gehad om uitgebreid met Mocha te spreken. Dat zal ik binnenkort nog eens doen, maar ze heeft geen aanleiding gegeven voor een vroegtijdig gesprek. Ben jij problemen tegengekomen bij het personeel of de leerlingen?"

« [Reactie #9] : 4 jaar geleden »
"Ik vroeg me af hoe het was afgelopen met het onderzoek naar het functioneren van onze arts? Dat was gestart door een arts van Ypsilon wegens haar handelingen rondom de heer Maìrtin?" Daar had ze het verslag eigenlijk nooit meer teruggezien. Waarschijnlijk viel het dus allemaal wel mee, maar zekerheid voor alles, zeker omdat deze vrouw ook al een alcoholverslaving had gehad en de begeleiding van een phaosfee nodig had gehad.

"Behalve de door u zojuist genoemde incidenten kan ik me geen bedenken. Ja, het echtpaar Neruth, maar dat is ook netjes opgelost door een huwelijk." Ze had ook geen klachten over leraren ontvangen. Dus alles leek vrijwel onder controle te zijn. En van het overige personeel. "Ik heb alleen mijn twijfels bij de huidige kapitein.[1] Tot nu toe zijn er geen incidenten, maar de wacht lijkt wat onrustig te worden. Ik denk dat we een striktere leider voor ze nodig hebben. Maar ik twijfel of ik het nog even aan moet kijken."

En wat betreft de leerlingen.. Eigenlijk mengde ze zich zelden onder de studenten. "Ik denk dat ik binnenkort maar eens orde ga houden bij het gezamenlijke eten. Ik heb werkelijk waar geen idee wat er speelt onder onze leerlingen."
 1. Meende dat Dorian zoiets had gezegd, bij activiteit

« [Reactie #10] : 4 jaar geleden »
"Er is weinig bijzonders uitgekomen. De arts heeft Ajith krankzinnig verklaard. Onze geneesvrouwe heeft veel compassie voor haar patiënten, maar dit lijkt haar vaardigheid niet in de weg te staan. Er is geen concrete aanleiding om aan te nemen dat er iets mis is, in ieder geval." Marcus zou de vrouw binnenkort nog eens een bezoekje brengen.

De kapitein van de wacht, dat was iets waar Marcus weinig verstand van had. "Ik heb weinig tot geen zicht op wat er bij de wacht gebeurt, maar je zou eventueel met Alaiz kunnen overleggen. Die heeft daar een betere kijk op dan ik, ze heeft tenslotte een Fulaki-opleiding gevolgd. En de zwaarden die ik heb vastgehad waren veelal decoratief, moet ik bekennen." De centaur glimlachte even. Hij was geen held met wapens, hij hield het wel bij zijn boeken.

Marcus moest lachen om de laatste woorden van zijn collega. "Herkenbaar probleem, alles wat ik van de leerlingen merk is wat ik lees. En de paar gevalletjes die zich zo misdragen dat ze het voorrecht hebben een preek bij mij te mogen halen. Misschien is het inderdaad goed om wat meer contact te hebben," stemde hij in. "Ik overweeg om binnenkort een les te geven aan de Merifellers, over het gevaar van magiegebruik. Het is een thema dat maar weinig terugkomt in het huidige curriculum merk ik, terwijl onze groene leerlingen toch veelvuldig met magie smijten."

« [Reactie #11] : 4 jaar geleden »
Maida knikte. "Heel fijn om te weten. Nu, als jij bij de arts op bezoek gaat, lijkt me dat verder ook afgerond. Prettig te weten dat dat in orde is. Ik heb soms het idee dat we werkelijk over alle achtergestelde zaken van de vorige schoolhoofden aan moeten lopen." Het was prettig te weten dat die lui ook nog iets wel juist hadden kunnen doen.

"En ik zal Alaiz in consult vragen." Hoewel het nooit kwaad kon om alvast oriënterend op zoek te gaan naar een vervanger in het geval dat ze daadwerkelijk een nieuwe en competente kapitein wilde hebben.[1]

En nu was het Maida's beurt om te lachen. "Zo, zo, zeer goed. Ik ben benieuwd hoe het je bevalt." Marcus die les ging geven? Ze werden straks nog echt betrokken en zeer actieve schoolhoofden. De school zou hoogtij dagen gaan kennen. Alles zou veranderen en vooral verbeteren onder hun handen. De vrouw voelde het aan haar water.

"En ik denk dat we nu toch bij het onderwerp 'feest' zijn aanbeland. Tenzij je dat wilt uitschuiven totdat we ons onder de leerlingen hebben begeven en weten wat ze leuk zouden kunnen vinden?"
 1. Ga het nog even bij Dorian checken :)

« [Reactie #12] : 4 jaar geleden »
Ach ja, het feest. Marcus zuchtte nog eens. "Nee, het zou een gemakkelijke oplossing zijn het feest vooruit te schuiven maar het lijkt mij niet de meest nobele. Laten we het maar uit gaan denken," antwoordde hij. Het mocht duidelijk zijn dat de centaur een hekel had aan feesten. Dat gezegd hebbende, was het tijd door de zure appel heen te bijten. Het voordeel van kasteelheer zijn was wel dat hij meer invloed had op het feest dan als bruidegom.

"Ik wil wel dat het een ruimtelijk feest is, liefst buiten. Met activiteiten, idealiter. Heracor zijn dol op bewegen, dus die kunnen dan hun lol op. En Merifellers hebben de ruimte ongein uit te halen zonder dat we er direct gek van worden. En de Socophonners.. die zijn van nature al beschaafd." Dat klonk als een prima plan toch?