Welkom, reiziger. [Log in] of [registreer je]. [Activerings-mail niet ontvangen?]


home
contact
chat
2
1
1
Stuur bladwijzer

Iemand op de hoogte brengen van dit topic? Iemand vragen om hier een bijdrage te plaatsen? Stuur een bladwijzer!

Bezoek aan een zieke geest  (475 keer gelezen)

Speeldatum: 6 februari 1302 (Einde winter)

0 leden en 1 reiziger bekijken dit verhaal.

« [] : 5 jaar geleden »
Het witte schoolhoofd van Bumetrel werd op de hoogte gehouden van veel zaken binnen het kasteel. De meeste zaken die hem bereikten waren triviaal en weinig interessant, maar er waren een aantal kwesties die hem bezighielden. En één van die hoofdpijndossiers lag op de ziekenzaal zielig te wezen. Ajith en Tetachan waren twee buitengewoon vervelende personen, die zijn leven moeilijker maakten dan nodig was. Marcus had lang en diep nagedacht over wat hij moest doen, maar was nog niet veel dichter bij een oplossing gekomen.

Het geheel was omringd door juridische valkuilen, schimmige afspraken en eventuele magische contracten. Dit was geen sinecure. De centaur had besloten de zaak maar eens van dichterbij te gaan onderzoeken. Het was tijd dat hij de weerwolvenmoordenaar met een bezoek ging vereren en dus baande hij zich een weg door de gangen. Iedere keer weer verbaasde het Marcus hoe geschrokken veel leerlingen keken als ze hem zagen, bijna alsof hij bovenop hen zou gaan zitten wanneer ze iets verkeerds zouden zeggen.

Marcus kwam aan bij de ziekenzaal. Hij had een aversie voor die ruimtes ontwikkeld. Het was de plaats waar men doodging. Maar hij negeerde dat zeurende gevoel en liep naar binnen, alwaar hij zich naar de nachtelf liet brengen. Dit was de eerste keer dat hij een moordenaar in de ogen zou kijken. Het was een licht verontrustende gedachte, maar niet een waardoor hij zich van de wijs liet brengen. "Goedendag," groette hij de man vriendelijk terwijl hij het hoekje om ging. "Mijn naam is heer Magvatero, ik ben een van beide schoolhoofden. U heeft ongetwijfeld van mij gehoord."

Hij had eigenlijk geen idee of de ander ook maar iets begreep van wat hij zei. De rapporten die hij had gelezen varieerden van 'koelbloedige moordenaar' tot 'geschifte imbeciel'. Misschien dacht de elf wel dat hij een roze pony was die zoetige lekkernijen en regenbogen kwam uitdelen.

« [Reactie #1] : 5 jaar geleden »
De ruimte vulde zich met centaur, Magvatero slaagde er zodoende in om meteen indruk te maken op de koelbloedige weerwolfmoordenaar, hoewel misschien een andere dan het schoolhoofd zou willen.
"Goedendag," groette Ajith terug. Hij had de neiging om te blijven staan, maar ging toch maar zitten. "Ik weet wie u bent, zowel vanuit uw huidige positie als vanuit uw eerdere bezigheden. U bent geen onbekende in de academische wereld, als ik het goed heb."

"Vergeef me dat ik het vraag, maar de hoeveelste bent u? Schoolhoofd bedoel ik. Ze lijken nogal eens te wisselen en mijn verblijf is niet bevorderlijk voor mijn tijdsbesef." En de informatievoorziening, maar daar begon hij maar niet over.
Echtgenoot van Tetachan Mocha

« [Reactie #2] : 5 jaar geleden »
"De twintigste om precies te zijn," antwoordde Marcus. "Het is goed om te horen dat u op de hoogte bent van de academische wereld." De roze pony's en de regenbogen leken van de baan. Hij keek de nachtelf onderzoekend aan.

"Dan begrijpt u ongetwijfeld dat ik nu mede-verantwoordelijk ben voor uw.. welzijn." De centaur glimlachte even. Wel, zijn zijn was wellicht meer aan de orde dan zijn welzijn. "Dus laat mij eenvoudigweg vragen: hoe gaat het?"

Marcus keek de man rustig aan terwijl hij op antwoord wachtte, maar probeerde tegelijkertijd wat op te pikken van wat er in de elf omging.

« [Reactie #3] : 5 jaar geleden »
"Uitstekend," antwoordde Ajith. "Vrouwe Kyna waakt namens u over mijn welzijn en dat doet ze op voortreffelijke wijze. Mijn bed wordt regelmatig verschoond, ik krijg dagelijks een goede maaltijd en de medische zorg is ook erg goed. Ik voel me goed en voor zover ik dat zelf kan en mag beoordelen ben ik zo gezond als elke nachtelf in mijn situatie zou moeten zijn."

De nachtelf zweeg even, keek de ander peinzend aan. Centaurs waren vervelend. Hij kon met woorden en houding een rookgordijn opwerpen, maar een enkele centaur wist zijn gaven al te goed te gebruiken. Die zou de woorden horen en vervolgens zijn geest peilen. En een centaur met dit opleidingsniveau zou daar zeker op hebben geoefend. Hoeveel zin had het om woorden te geven aan de dingen die hem niet zinden?

Alleen voor Marcus:
Spoiler (klik om te bekijken/sluiten)
Echtgenoot van Tetachan Mocha

« [Reactie #4] : 5 jaar geleden »
"Het is mooi om te horen dat u goed verzorgd wordt." De zorg op Bumetrel moest van een hoog niveau zijn, zelfs als het om moordenaars ging. Zolang Ajith nog niet de doodstraf had gekregen zou Marcus hem verzorgen zoals het een man van adel betaamde. Marcus hoorde niet alleen de woorden die Ajith sprak, maar kreeg ook wat flarden van diens gedachten mee. Het waren geen rare zaken, gezien de omstandigheden. Het kwam verrassend normaal over, eigenlijk.

"U bent hier al geruime tijd, als ik het wel heb." Natuurlijk had Marcus het wel, het stond immers geschreven. En het geschreven woord loog zelden. "Bent u het met mij eens dat u een gevaar vormde voor leerlingen en personeel op het moment dat u hier werd opgenomen?" vroeg de centaur en hield zijn telepathie rustig in stand. Hij was benieuwd naar wat de man hier zelf van vond.

Spoiler (klik om te bekijken/sluiten)

« [Reactie #5] : 5 jaar geleden »
De vraag verraste hem en heel even werd Ajtihs blik overschaduwd door een laag van ongemak. Hij was trots en al zou de centaur tegenover hem gelijk hebben, dan nog was het moeilijk voor hem om die vraag te beantwoorden.

"Ik sluit het niet uit," antwoordde hij uiteindelijk. "Bepaalde omstandigheden of uitlatingen zouden invloed kunnen hebben gehad op mijn zelfbeheersing... als ik in een bepaalde gemoedstoestand zou zijn geweest op dat moment." Het was allesbehalve concreet, maar toch in zekere zin een positief antwoord op de vraag van Magvatero. "De gebeurtenis die de aanleiding was voor mijn 'opname', is er niet één waar ik met genoegen op terugkijk."

Ajith keek de centaur aan. "Mijn reputatie is die van de geweldadige weerwolfmoordenaar. Men vreest mij, men haat mij of bewondert mij. Die naam heb ik niet voor niets gekregen. Maar tegelijk... Net als u heb ik een interesse in wetenschap. Ik heb onderzoek gedaan, een enkel verslag ervan laten binden tot een boek. En ik ben zo ijdel om te stellen dat mijn leerlingen, zowel op Bumetrel als op Allesunde, tot de beste studenten behoren. Sommigen dan."

De nachtelf glimlachte, maar in hem was een frustratie opgekomen die de trots over zijn verrichtingen snel begon te verdrinken. Het gevoel van gekooidheid laaide eveneens op. De glimlach verhulde misschien voor het schoolhoofd niet de werkelijke gevoelens van de nachtelf, maar bewees wel een zekere zelfbeheersing bij Mairtín.
Echtgenoot van Tetachan Mocha

« [Reactie #6] : 5 jaar geleden »
Het was niet vreemd dat Ajith liever niet nadacht over de reden dat hij hier was. Als Marcus het goed had begrepen, had de elf een personeelslid proberen te vermoorden. "Ik denk dat ik het begrijp," antwoordde de centaur. Het scheen dat veel personen die zich in een moeilijke situatie bevonden erg slecht konden tegen het begrip van anderen.

Marcus keek even om zich heen. De ruimte waar ze zich bevonden was klein en hij moest er niet aan denken hier opgesloten te zitten. Hij zat dagelijks in ruimtes die niet veel groter waren dan dit, maar het moest vreselijk zijn om 's avonds niet een ommetje te kunnen doen in de buitenlucht.

"Ik heb veel over u gelezen. Om precies te zijn heb ik alles gelezen wat ik kon lezen, maar al die kennis heeft mij weinig verder gebracht," begon Marcus op een toon die licht afweek van het eerste deel van het gesprek. "De IRMM wenst u dood. Iedere weerwolf wil hetzelfde. Uw vrouw daarentegen ziet u graag leven. Een onderhandse afspraak met de heer Vladistov, als ik het goed heb. Hoewel de heer Von Nook u aan dezelfde voorwaarden gebonden heeft als die van uw vrouw," vatte de centaur kort samen. Marcus zweeg even, terwijl hij Ajith in de gaten bleef houden.

"En nu zijn wij hier."

Marcus trok een wenkbrauw op en vroeg toen: "Wat vindt u dat ik met u zou moeten doen?"

« [Reactie #7] : 5 jaar geleden »
"Menigeen zou vereerd zijn dat er zoveel over hem geschreven was," zei Ajith een beetje zuur. "Ik zou liever hebben dat men las wat ik zelf geschreven heb. Maar goed, u stelde een vraag. Ik zou willen dat u besloot waar we staan. Ik heb een vergrijp begaan, maar mij is nooit verteld of deze opsluiting daarvoor een straf was of een geneeskundige ingreep en dat het vergrijp nog beoordeeld moet worden. Ik wil niets liever dan deze ruimte verlaten en terugkeren naar mijn vrouw en kinderen. De voorwaarden die voor ons beiden gelden, zullen niet verbeteren, vermoed ik zo.
En mocht dat te hoog gegrepen zijn, dan zou ik graag tenminste de gelegenheid krijgen om te studeren en te schrijven. Het leven dat ik hier moet leiden leidt tot niets. Als het schoolbestuur mij  zou willen straffen, dan stel ik voor om het gelijk goed te doen. De IRMM zou het geen enkel probleem vinden om daarbij te hulp geroepen te worden, schat ik zo in."
Echtgenoot van Tetachan Mocha

« [Reactie #8] : 5 jaar geleden »
Marcus glimlachte even, ondanks de situatie. Het was inderdaad niet de beste manier om zo vereeuwigd te worden. Op de vraag van de man antwoordde de centaur: "Over uw straf en uw toekomst ga ik niet alleen. U zult begrijpen dat iedere verandering besproken zal moeten worden, aangezien het hier gaat om verantwoordelijkheden en potentiële gevolgen die de gemiddelde leerlingenkwestie overstijgen." Opnieuw moest Marcus even glimlachen om het understatement[1].

Het was opmerkelijk hoezeer het bezoek aan deze man Marcus meeviel. Ajith kwam helemaal niet over als de gewetenloze moordenaar die hij op papier had geleken. Nu wist Marcus ook wel dat uiterlijke verschijning kon bedriegen, maar dat nam niet weg dat het opvallend was.

"Ik ben een man van wetenschap. Wat mij betreft kunt u schrijfgerei krijgen en kunt u een aantal titels doorgeven, zodat deze uit de bibliotheek gehaald kunnen worden. Uiteraard juich ik het toe dat u zich inzet voor de wetenschap." Marcus zou dadelijk aan de arts vragen of die bezwaar had tegen dat besluit. Mocht dat niet het geval zijn, kon Ajith diezelfde dag nog de spullen ontvangen.

"Heeft u, voor ik vertrek, nog zaken die u zou willen benoemen of bespreken?"
 1. Ik kon geen goed Nederlands synoniem vinden voor dit woord