Welkom, reiziger. [Log in] of [registreer je]. [Activerings-mail niet ontvangen?]


home
contact
chat
2
1
1
Stuur bladwijzer

Iemand op de hoogte brengen van dit topic? Iemand vragen om hier een bijdrage te plaatsen? Stuur een bladwijzer!

Een nieuw optrekje  (637 keer gelezen)

Speeldatum: 1 februari 1299 (Midwinter)

0 leden en 1 reiziger bekijken dit verhaal.

« [] : 6 jaar geleden »
Het was 1 februari, de dag dat hij mocht beginnen met zijn nieuwe functie. Decaan van Socophon, dat was iets heel anders dan zelf leerling zijn. Hij kwam voor de tweede keer dit jaar aan bij de poort, dit maal met spullen voor zijn kantoor. Natuurlijk werd hij doorgelaten en de weg naar zijn nieuwe thuis was zo gevonden. Zijn spullen werden daar achter gelaten, daar om straks uit te pakken als hij klaar was. Maar nu eerst op weg naar het schoolhoofd en de arts.

Niet veel later stond hij weer voor de deur van het zwarte schoolhoofd, dezelfde vrouw als waar hij het sollicitatiegesprek mee had moeten voeren. Nadat hij aangeklopt had, werd de deur netjes geopend en stapte de nimf binnen.
"Goedemiddag dame, hoe maakt u het vandaag?" De nimf had dezelfde vriendelijke glimlach als bij het gesprek op zijn gezicht staan. "Ik ben hier om mijn contract te tekenen.

« [Reactie #1] : 6 jaar geleden »
Maida ging staan toen de nimf haar kantoor betrad. Ze gaf hem een hoofdknikje. "Welkom heer Searay, ik maak het goed. Maar allereerst wil ik u feliciteren met uw aanstelling aan dit instituut. Kan ik u een warme rode wijn aanbieden voor deze heugelijke gebeurtenis."

Een stoel werd aangeboden en de phaosfee ging weer zitten. Een contract was al voor de man klaar gelegd en daarbij lagen ook de sleutels van zijn kantoor en kasten. In zijn woning zou de nimf later zijn uniform vinden. Zijn maten waren eerder al doorgegeven in de weken dat zijn aanstelling geregeld en officieel gemaakt werd. "Ziet u uit naar een kennismaking met de afdeling?" De afdeling had het de eerste twee weken van het jaar zonder mentor moeten doen en waren vast nieuwsgierig naar wie de nieuwe decaan zou zijn.

« [Reactie #2] : 6 jaar geleden »
"Bedankt voor u aanbod, maar ik heb zo nog een afspraak met de arts en hou niet van te laat komen." De rode wijn werd dus afgeslagen. Hij kwam hier alleen een contract tekenen, of het schoolhoofd moest erop staan dat er een praatje werd gemaakt. Wel ging de nimf zitten, het contract lag zo te zien al klaar. Dat was dus zo getekend. Ook lagen er sleutels voor zijn kantoor en zo te zien ook voor kasten die erin stonden.

"Ik zie er zeer naar uit, mij is ter oren gekomen dat de vorige mentor niet zo'n goede band had met de afdeling. Dat moet een nare tijd zijn geweest voor de leerlingen. We zullen zien of dat mij beter vergaat."

« [Reactie #3] : 6 jaar geleden »
"Dat klopt. Dat is ook de reden van de man zijn vertrek. De man is vrijwillig vertrokken gelukkig. Ik hoop dat de afdeling u een kans zal geven, maar zo niet, dan kunt u daar vast wel iets voor verzinnen."
En anders had ze toch de verkeerde man gekozen en aangenomen.

Maida wachtte nu tot de man het contract getekend had. Daarna zou hij kunnen gaan. Ze had verder niet echt iets te bespreken. Wegens de gelegenheid had ze de nimf een kans gegeven zijn sociale zelf te zijn, maar nu hij daar niet op in ging, zag ze geen enkele reden om daar zelf moeite voor te doen.

« [Reactie #4] : 6 jaar geleden »
Daarom was de man dus vertrokken, zoiets was altijd goed om te weten. Ailean tekende na die woorden het contract en nam zijn sleutels om ze vervolgens in zijn reismantel te stoppen.
"Ik wens u nog een fijne dag, dame Luthés." Met die woorden vertrok de nimf weer. Eerst langs zijn kantoor om zijn spullen binnen te zetten en vervolgens op weg naar de ziekenzaal.

"Gegroet vrouwe," zei de nimf toen hij bij de fee was. "Ik ben hier voor mijn medische controle." De fee werd verder gepast begroet voordat de nimf weer iets zou zeggen.
"Ik ben de nieuwe decaan van Socophon, heer Ailean Searay, aangenaam u te ontmoeten."

« [Reactie #5] : 6 jaar geleden »
Kyna was net een ronde door de zaal maken toen er een man binnenkwam. Een knappe en charmant uitziende nimf. Opgewekt liep ze op hem af en bij de begroeting maakte ze een reverence. Met een stralende glimlach keek ze de man aan. "Aangenaam kennis met u te maken, heer Searay, ik ben dokter Ó Coileáin. Komt u verder, dan gaan we even naar mijn kantoor."

Kyna ging de man voor en liet hem binnen. Een kussentje zweefde naar de stoel waar de man op mocht gaan zitten. "Ik kan u enkel non-alcoholische drank aanbieden, heer, als u wilt. We beginnen het onderzoek met een vraaggesprek." Ze knikte hem even toe en glimlachte en nam zelf ook eens plaats op haar zetel.

Ijverig schreef ze de man zijn naam op en vermeldde er ook bij dat het om een man ging in zijn kersverse nieuwe medische dossier. "Ik wil graag beginnen u te vragen naar uw lengte, leeftijd, gewicht en of u eens ziektes heeft doorgemaakt in het verleden?"

« [Reactie #6] : 6 jaar geleden »
De man volgde de fee en ging zitten. Een kussentje was net voor hem op de stoel beland.
"Dat is geen probleem, dokter." Hier zou zijn gesprek was langer duren, vandaar dat hij dit keer wel drinken nam. Het begon dus met gewone vragen, dat was nog niet zo moeilijk.
"Ik ben ongeveer 1 meter 80 lang, weeg rond de 60 kilogram en ben 28 jaar oud[1]"

Of hij nog ziektes had doorgemaakt in het verleden.
"Nee, ik heb geen ziektes doorgemaakt." Misschien wel toen hij nog erg jong was, maar dat wist hij niet. Zijn ouders hadden er wel voor gezorgd dat hij in een veilige omgeving was opgegroeid.
 1. omgerekend naar mensenjaren

« [Reactie #7] : 6 jaar geleden »
De gegevens werden genoteerd. De nimf was een slanke lange man sprak uit wat hij haar vertelde, maar dat had ze zelf ook al kunnen zien. Hij had geen ziektes gehad in het verleden. Dat was mooi. Hopelijk zou hij die ook niet krijgen in de toekomst.
"Zijn uw ouders bekend met ziektes?", vroeg ze de nimf toen.

"En wilt u van de volgende klachten aangeven in welke mate u er last van heeft op een schaal van 1 tot 10, waar 10 voor zeer ernstig staat met gevolgen op uw functioneren en waar 1 staat voor dat het niet aanwezig is of dat u er totaal geen last van heeft."
Ze liet de opdracht even tot de man doordringen, voordat ze aan haar rijtje begon.
"Hoofdpijn." "Vermoeidheid." "Buikpijn." "Obstipatie of diarree." "Problemen met urineren." "Misselijkheid." "Duizeligheid." "Nachtelijk zweten." "Episodes van koorts?" "Ochtendstijfheid?"

« [Reactie #8] : 6 jaar geleden »
"Dat weet ik niet, dokter." Ailean wist niets over zijn ouders en welke ziektes ze hebben gehad. Dat had ze aan zijn ouders moeten vragen, toen ze nog leefden. Daarna kwam er een rijtje waarbij hij op een schaal van 1 tot 10 moest aangeven in hoeverre hij ergens last van had. Dat was geen probleem, de nimf was nog jong, voor myrofas, en had nog een goede gezondheid.

Rustig begon de man het rijtje te herhalen, netjes in dezelfde volgorden en per ding een cijfer.
"Hoofdpijn. 2" "Vermoeidheid. 1" "Buikpijn. 2" "Obstipatie of diarree. 1"Problemen met urineren. 1" "Misselijkheid. 2" "Duizeligheid.2" "Nachtelijk zweten. 3" "Episodes van koorts. 3" "Ochtendstijfheid. 3"

« [Reactie #9] : 6 jaar geleden »
De nimf leek zeer gezond te zijn. Dat was prettig om te horen. Het lijstje werd genoteerd en eronder werd de conclusie 'gezond' geschreven. Nou dat was dat. Dan hadden ze het vragengesprek wel weer gehad.

"Dan wil ik ook nog een paar onderzoeken met u doen. Het eerste onderzoek kijkt naar hoe goed uw ogen nog zijn. Dan kijk ik meteen ook even de ogen zelf na en naar het gebit. Daarna zal ik naar uw hart en longen luisteren en als laatste wil ik nog wat bloed bij u afnemen." Alleen bij het tweede onderzoek zou de man zijn bovenkleding uit moeten doen, maar uiteraard zou Kyna zich daarbij professioneel gedragen.

« [Reactie #10] : 6 jaar geleden »
De volgende onderzoeken die de fee noemde, klonken vrij normaal, van het type "die krijgt iedereen". Ailean vond het geen probleem om ze te ondergaan. Wat moest gebeuren dat moest gebeuren. Eerst zou ze zijn ogen testen en bekijken en daarna nog wat aan zijn lichaam.
"Dat is geen probleem, dokter."

het bloed afnemen was minder fijn voor de nieuwe decaan van Socophon. Dat was vast met naalden die zijn huid zouden beschadigen en daarbij, was hij zeker geen fan van die ondingen. Ze prikte en staken en deden pijn. Dat was het enige onderzoek van de fee waar de nimf tegenop zag.

« [Reactie #11] : 6 jaar geleden »
Deze nimf was een heel wat gemakkelijker klant dan de fee die ze laatst had gehad. Deze man werd echter natuurlijk wel decaan van Socophon en was heel wijs en verstandig natuurlijk.

"Nou, zullen we dan maar eens beginnen." De vrouw stond op en pakte een bord waar symbolen en woorden op stonden. "Kunt u de regels voor mij voorlezen?"

Op het bord stond het volgende:
B
H O
L V S
D I G N
M R W Z P


De man mocht er op een afstand van tweeënhalve meter naar kijken. Kyna zou naast het bord staan en bijhouden of de man alles goed had. De bovenste drie regels moesten voor een dagwezen sowieso gelezen kunnen worden. "Als u er klaar voor bent, mag u beginnen met voorlezen."

« [Reactie #12] : 6 jaar geleden »
Ze begonnen dus met de ogentest, net zoals de fee verteld had. Een bord met allemaal verschillende letters werd neergezet. Hij mocht op tweeënhalve grote voetstap afstand gaan staan terwijl de fee langs het bord stond. Rustig was de nimf uit zijn stoel gekomen en op de juiste afstand gaan staan. Ailean keek eerst even naar het bord en begon daarna te lezen.

"Eerste regel: B." Die was makkelijk en groot genoeg, net als de tweede. "Tweede regel: H, O." Ook de derde regel was nog goed te doen. "Derde regel: L, V, S." Vanaf de vierde regel werd het al wat waziger. De nimf moest zich meer concentreren, maar na even denken kwam er toch iets uit zijn mond.
"Vierde regel: D, I, G, N." Nu de laatste, die was waziger dan de vorige en Ailean begon wat van zijn zicht te verliezen. "Vijfde regel: M, B, V, Z, R."

« [Reactie #13] : 6 jaar geleden »
"Oh, dat heeft u geweldig gedaan!", Kyna klapte opgewekt in haar handen en keek met een brede vrolijk lach naar de nimf. "U heeft bovengemiddeld zicht, heer, ik zou er zeer trots op zijn. U doet haast niet onder voor een nachtelf." Goed, dat was misschien iets overdreven, maar toch.. En het geven van complimentjes was leuk.

Het bord werd weer weggehaald. "U mag zich achter het kamerscherm ontkleden, heer, enkel de bovenkleding." Zijn onderkleding mocht hij gewoon aanhouden. Mocht de man onhandige kleding daarvoor aanhebben, dan lagen er ook doeken klaar die hij om zijn middel kon slaan. Ondertussen ruimde Kyna de spullen op en pakte ze haar speciale stethoscoop, een duur nieuw dingetje, waarmee ze naar het ruisen van de ademhaling en de hartslag kon luisteren.

"U kunt op de stoel gaan zitten", sprak ze opgewekt verder toen de man klaar was met zich om te kleden. Uiteraard was de torso van de man beeldschoon, zoals te verwachten was bij een nimf. "Het apparaat kan een beetje koud zijn", waarschuwde ze hem nog. Daarna zette ze de stethoscoop op zijn borst en luisterde de vrouw aan het andere uiteinde. "Wilt u rustig doorademen en af en toe diep zuchten." 

« [Reactie #14] : 6 jaar geleden »
Een opwelling aan vrolijkheid kwam van de fee vandaan. Hij had het dus goed gedaan, volgens de fee tenminste. Daarna zei de arts dat hij zich mocht omkleden. Dat werd netjes gedaan achter het kamerscherm waarna de nimf zonder bovenkleding terugkwam en op de stoel ging zitten.
"Wilde u mijn ogen niet nog zien?" vroeg hij voordat de arts begon aan haar verdere onderzoek.

Het apparaatje voelde inderdaad koud op zijn licht gebruinde borst. Netjes werd er gedaan wat de fee zei.  Er werd rustig doorgeademd en af en toe diep gezucht. Net zoals de vrouw net had verteld.

« [Reactie #15] : 6 jaar geleden »
"Ooooh ja! Inderdaad. Was ik dat bijna helemaal vergeten. U heeft helemaal gelijk. Dan doe ik dat zo meteen even na het onderzoek van uw borst en buik.." De vrouw glimlachte en ging aan de slag. Ze liet de man doorademen en verplaatste het apparaat naar verschillende plekken op de borst en daarna ook de rug. Het hart klonk regelmatig en ook de longen klonken schoon en zonder haperingetjes, rochels of crepitaties.

"Nou, we zijn alweer bijna klaar hoor, meneer", de fee humde opgewekt. "Even de ogen nog eens zien", maar die waren ook helder van kleur, niet vergeeld en zonder rode bloeddoorlopen zaken. "En het gebit" en dat leek ook netjes verzorgd te zijn. Nimfen waren ijdele wezens. Dus dat was ook wel te verwachten geweest.

"Dan moeten we alleen nog bloed afnemen", ook daar werd het apparaatje voor gepakt. "Kijkt u maar even de andere kant op. Het kan even gemeen prikken..." En terwijl ze dat zei, schoof ze de naald zijn ader in in de holte van zijn elleboog. Rood bloed liep door een slangetje en werd opgevangen in een buisje. Om de man verder af te leiden, knoopte ze een oppervlakkig praatje aan. "Zeg, hoe krijgt u uw haar zo mooi in het model? Het ziet er prachtig modieus uit zo. Zouden meer mannen moeten doen."

« [Reactie #16] : 6 jaar geleden »
De fee bekeek alles wat ze wilde zien. Ze zei niets over of het goed was of niet, dat was dus iets voor de arts om te weten. Ook de dingen die ze vergeten waren, werd gedaan. Het was allemaal zo gebeurt. Iets wat het voor Ailean alleen maar vervelender maakte, die naald die nog moest komen, bleef verschrikkelijk.

Angstig keek hij opzij toen de vrouw dat aangaf. Hij beet op z'n tanden terwijl hij de naald naar binnen voelde schuiven. Het stak gemeen in zijn arm.
"Ik denk dat het van mezelf komt, ik doe niet veel bijzonders elke ochtend."

« [Reactie #17] : 6 jaar geleden »
Toen het buisje gevuld was, was Kyna klaar. Het slangetjes werd afgesloten, het buisje gesloten weggezet en voorzichtig werd de naald weer uit de arm gehaald. Met een watje drukte ze het wondje dicht en er ging een pleister overheen. "U mag uw arm even goed buigen." Dan werd het wondje nog verder dicht gedrukt en was er minder kans dat het bloedvlekjes zou geven op kleding. Dat ging altijd zo moeilijk uit de was.

"Nimfen boffen toch maar, hè, met zulke natuurlijke kapsels." De fee keek alles nog eens door, haar aantekeningen en notities, maar ze leek alles te hebben. "U kunt zich weer aankleden en het onderzoek is bij deze afgerond. Het staat u vrij om nog even wat te drinken, maar u kunt evengoed vertrekken. Ik snap prima dat u nog meer dan genoeg te doen heeft als pas gearriveerde decaan." Kyna glimlachte vriendelijk naar de man.

« [Reactie #18] : 6 jaar geleden »
Ailean was blij toen hij de naald weer uit zijn arm voelde schuiven. Het stekende gevoel stopte en maakte plaats voor een zacht watje dat tegen zijn arm werd gedrukt. Rustig boog de mentor zijn arm zoals gevraagd werd en luisterde naar de woorden van de fee. Hij knikte en liep weer naar het scherm toe. Snel deed hij zijn bovenkleding weer aan.

"Ik ga weer verder met de dingen die ik nog moet doen. Toch bedankt voor het aanbod." De man nam gepast afscheid en liep verder naar de leerlingenkamer. Het was midden onder lestijd dus er zouden geen leerlingen zijn die hem konden zien. Op een duidelijke plek werd een brief gehangen voor de leerlingen.