Welkom, reiziger. [Log in] of [registreer je]. [Activerings-mail niet ontvangen?]


home
contact
chat
2
1
1

Recente bijdragen

Pagina's: [1] 2 3 ... 10
1
Grasveld / Roddels!
« Laatste bijdrage door Lizzy Aynee 7 uur geleden »
No way. Moet ik mij op dat slachtveld begeven? Zelfs al ziet het er leuk uit... Lizzy keek naar het tweetal en hoorde Hazels smeekbede aan. het zou niet eerlijk zijn om alleen Hazel te helpen, toch?

Het gelach werd steeds luider en aantrekkelijker. En schelle, om niet te vergeten. Op een bepaald moment had Lizzy de knoop doorgehakt. Op het gezellige slachtveld wilde zij zich toch wel begeven. Ze besloot om zich te storten op het tweetal, letterlijk in dit geval. Terwijl Lizzy opstond concentreerde ze zich op haar fleugels.

"Flapperflapper-flap."

Met de juiste concentratie kon ze haar vleugels gebruiken om te kunnen vliegen en als kiettelwapen. Ze maakte grote, stevige slagen met haar vleugels en kwam langzaam van de grond af. Een stukje hoger, en nog een stukje hoger. Voorzichtig kantelde ze haar lichaam lichtjes naar voren tot op een bepaalde hoogte. Lizzy haalde diep adem en kantelde haar gehele lichaam naar naar voren en dook in een neerwaartse parabool op het tweetal af.

"ZOEFFFF"

Haar zachte mantel wapperde, haar handen uitgestoken naar haar doelwitten. Tijd voor de kieteldood.

Maar ze had niet nagedacht over afremmen.
2
Leerlingenkamer Merifel / En nu een pyjama feestje?
« Laatste bijdrage door Hazel Nut 11 uur geleden »
Hazel gluurde achter een boom vandaan, waar ze zich verstopte, op zoek naar het juiste moment om Selef bang te maken, maar nu had ze haar weer tegen de muur. "Hoe kan ik haar besluipen terwijl zij daar zit?". Hazel pruilde. 'Crud, als Lizzy haar maar zou kunnen bewegen, maar hoe kan ik Lizzy dat zelfs laten weten?'. Hazel verborg zich weer en begon na te denken. "Misschien kan ik een papieren vliegtuig maken en het naar Lizzy gooien? Nee, ik liet mijn tas daar achter :( Arrrgh, misschien moet ik het idee gewoon opgeven en teruggaan".

Hazel zuchtte, misschien was dit het beste, op dit moment was alleen het samen zitten en haar twee vrienden elkaar leren kennen het allerbeste om te doen. Hazel begon terug te lopen naar Selef en Lizzy, met hen praten was leuk genoeg, geen zin zitten en wachten op een kans om Selef bang te maken als Hazel met hen kan praten.


Hazel peeked from behind a tree where she was hiding, looking for the right time to scare Selef, but now she had her back to a wall. "How can i sneak up on her while shes sitting there?". Hazel pouted. "Crud, if only Lizzy could get her to move, but how can i even let Lizzy know that?". Hazel hid again and started thinking. "Maybe i can make a paper airplane and throw it at Lizzy? No, I left my bag back there :(. Arrrgh, maybe i should just give up on the idea and go back".

Hazel sighed, perhaps this was for the best, right now just sitting together and getting her two friends to know each other was the better thing to do. Hazel started walking back to Selef and Lizzy, talking to them was fun enough, no point sitting and waiting for a chance to scare Selef when Hazel can just talk to them.
3
Grasveld / Roddels!
« Laatste bijdrage door Hazel Nut 11 uur geleden »
Hazel kietelde Selef en had alles onder controle. Hazelhanden waren te veel voor Selef en niets kan Hazel's eindeloze kietelen tegenhouden - "Ahahahaha ehehehehehe". Selef kietelde terug, nu was het een gevecht om te zien wie er als eerste zou opgeven.

"Ahahahaha" Hazel kon het kietelen niet aan, Selef wist hoe ze haar kietelwraak kon krijgen. Hazel wilde Selef niet opgeven, maar ze had moeite met het kietelen van al het gekriebel dat ze van Selef kreeg. Maar Hazel was hier niet alleen, er was hier een ander meisje dat haar kon redden van de dodelijke greep van Selefs vingers van de ondergang. "Lizzy! Ehehehehehe save me, ahahahaha xD". Hazel schreeuwde om hulp van de enige persoon die was achtergelaten die haar kon redden. Hazels heel leven rust nu in haar handen ...


Hazel was tickling Selef and completely in control. Hazel hands were too much for Selef and nothing can stop Hazel's endless tickle attac- "Ahahahaha ehehehehehe". Selef tickled back, now it was a fight to see who was going to give up first.

"Ahahahaha" Hazel could not handle the tickling, Selef knew how to get her tickle revenge. Hazel was not about to give up to Selef, but she was having a hard time tickling back from all the tickling she was reciving from Selef. But Hazel was not alone here, there was another girl here who could save her form the deadly grasp of Selef's fingersof doom. "Lizzy! Ehehehehehe save me, ahahahaha xD". Hazel cried out for help from the only person who was left that could save her. Hazels very life now rests in her hands...
4
Kantoor mentor Heracor / Oh oh, toch best wel leuk eigenlijk!
« Laatste bijdrage door Selefina Fyrru 16 uur geleden »
'Owww jij' Zogenaamd boos steekt ze haar tong uit naar Hazel, en geeft ze Hazel een zachte duw. Dat Selef die terugkreeg was super voorspelbaar, en precies op het moment dat Hazel Selef tackelde[1] ging de deur open. 'Eep' Met een plof viel Selef op de grond.... Gelukkig niet zo hard gevallen, lang leve de vleugels! 'Hazel!' Oh de deur is open! Wat onbeholpen haast Selef zich overeind, en terwijl ze nog even snel Hazels haar door de war gooit, loopt ze naar binnen. 'Hallo meneer Hestür. Tot later Hazel!'

Even later was ze binnen, was Hazel weer weg, en zat ze op de zitplek die ze toegewezen gekregen had.
 1. (vraag niet hoe, Hazel kan dat gewoon)
5
Kantoor mentor Heracor / Oh oh, toch best wel leuk eigenlijk!
« Laatste bijdrage door Nillai Hestür 16 uur geleden »
Het duurde slechts enkele seconden voordat de deur open vloog na het geklop. Een ruim vertrek werd zichtbaar, maar er stonden maar weinig meubels. Er stonden enkele kasten tegen de muren en een groot bureau in het midden van het kantoor. Achter het bureau zat een meneer. Zijn langere haar zat enigszins slordig vast gebonden in een staartje en zijn baard was op zich wel weer een keer toe aan een scheerbeurt. Op het eerste gezicht leek er niet zoveel vreemds aan de man.

Met een kleine glimlach keek hij naar het schouwspel dat zich voor zijn deur afspeelde en het duurde ook even voordat hij er iets van zei.
"Als u klaar bent met spelen, mag u binnenkomen juffrouw Fyrru en gaan zitten. Juffrouw Nut, u kunt weer aan uw werk. U heeft vast wel genoeg dingen te doen." Er lag al een nieuw dossier klaar met de naam en gegevens van de nieuwe luchtelf op het bureau en een glas vruchtensap stond bij het enige krukje waar ze kon plaatsnemen aan de andere kant van het bureau. De mentor van Heracor was klaar voor het gesprek.
6
Kantoor mentor Socophon / Wat een gezelligheid.
« Laatste bijdrage door Valerie Yaella De LaFayette 17 uur geleden »
Rustig was Valerie op haar stoel blijven zitten. Ze had geen woord gezegd, het had er niet eens op geleken alsof ze iets wilde gaan zeggen. Haar gedachten waren interessant genoeg om haar bezig te houden, daar had ze geen nakijkwerkjes voor nodig.

De faun deed het beter dan ze verwacht had. Het verbaasde Valerie toch wel een beetje dat haar mentor het zo lang vol hield. Ze had wel verwacht dat de vrouw het op een gegeven moment op gaf, misschien werden dit toch nog wel interessante avonden. Na de woorden van de faun stond ze op, streek haar uniform goed en pakte haar tas. Haar mentor werd nog een keer aangekeken voordat de jonge phaosfee het kantoor uit liep.
7
Binnenplaats / Verdraaid
« Laatste bijdrage door Marcus Magvatero 1 dag geleden »
Spoiler: "OOC" (klik om te bekijken/sluiten)

'Ik ben blij dat u zich zorgen maakt om de indruk die u heeft achtergelaten bij de leerlingen,' sprak Marcus, 'en ik begrijp dat u graag het hoofd van de Fulaki wilt spreken. Wees gerust, daar komen we zo maar eerst heb ik nog een aantal vragen.'

Marcus glimlachte vriendelijk en ging verder met het gesprek, om zo een beter beeld te krijgen van wat er precies was gebeurd en wat de bedoelingen waren van deze vampier. Uiteindelijk besloot hij de makkelijkste oplossing te kiezen die hopelijk de minste politiek-juridische gevolgen zou hebben. En dus werd Alice 's avonds beleefd naar de poort van Bumetrel gebracht. Marcus had haar duidelijk gemaakt dat ze bij een volgend bezoek netjes een afspraak kon maken en zich bij de poort mocht melden. Hij had een wachter ge?nstrueerd zo onopvallend mogelijk in de gaten te houden wat de vampier in Oikilan zou doen.

Enige tijd later..

Na overleg en onderzoek was de conclusie dat Alice nooit alleen door de schilden van Bumetrel heen had kunnen komen. Daarvoor had ze bij lange na niet de goede opleiding gehad. En dat betekende dat iemand haar hielp of dat er iets mis was. Dat er iets mis was, werd een stuk waarschijnlijker toen Alice na een tijdje weer midden in Bumetrel stond en de wachter die haar geschaduwd had zweerde dat ze helemaal alleen was geweest toen ze was verdwenen.

Na een nieuw gesprek zette Marcus haar opnieuw buiten de poort, maar helaas mocht dit niet baten. Voor de derde keer sprak Marcus met Alice en tenzij ze een uitstekende leugenaar of telepaat was, leek ze oprecht niet te weten hoe ze hier binnen kwam. Nader onderzoek had uitgewezen dat er iets gebeurde met de magie van Bumetrel op het moment dat Alice naar binnen werd geteleporteerd.

'Het lijkt er op dat er iets is gebeurd waardoor u magisch gebonden bent aan deze school,' concludeerde Marcus. 'Daarom lijkt het mij het beste dat u uw wapens inlevert en onze gast blijft zolang wij een manier zoeken om deze magische verbinding te verbreken.'
8
Bibliotheek / Een dappere queeste
« Laatste bijdrage door Aegnor Ancalimë 2 dagen geleden »
Het gedrag van Vladistov senior stond zwart op wit. Aegnor wierp er een blik op en merkte op: 'Hij had dus toch gelijk. Hij denkt dat je hem bestudeert. En dat je een re?ncarnatie bent van Ehriondah, teruggekeerd uit de dood om hem het leven onmogelijk te maken.'

De vampier gebaarde dat ze met hem mee moest lopen richting de kast waar hij net ook voor had gestaan. Die mooie met de raampjes. 'Ik weet niet wat jij ziet, zoals jij niet weet wat ik zie. Kijk maar eens in de weerspiegeling.' Aegnor hield het boekje voor het glas en de weerspiegeling klopte niet met wat er op het papier stond. In de weerspiegeling waren tekens te zien waarvan Aegnor niet wist of Silke ze zou herkennen. Zo veel boeken had Bumetrel niet over dit onderwerp.

'Het zijn runen, krachtige mensenmagie die de lezer zijn diepe angsten of verlangens toont. Maar dat kan helemaal niet. Mensenmagie is niet te combineren met onze magie. Zoiets krachtigs zou een enorme explosie moeten veroorzaken met alle myrofasmagie die hier rondslingert. Dit is een wonder dat uitgebreid bestudeerd moet worden.'

Al was het maar omdat deze pagina niet de enige curiositeit was. Zo waren de laatste paar bladzijden aan elkaar geplakt en was het tot nu toe niemand gelukt om die magie te verbreken. Of niemand was zo dom geweest om met zoiets mysterieus' te rotzooien. Aegnor klapte het boekje dicht en keek Silke terloops aan. 'Je.. uh.. Het is toch niet erg als ik dit boekje een tijdje leen om te bestuderen?'

Aegnor liet zijn vingers zachtjes over de rug van het boek glijden en liet zichzelf langs de kast omlaag zakken tot hij op de grond zat. Terwijl hij het boek in zijn handen liet ronddraaien, sprak Aegnor zonder op te kijken: 'Laaghandt en Hoogvoeth liggen trouwens in zijn nieuwste nest, daar boven de tafel helemaal boven aan het plafond. Hij wilde weten welke van zijn nesten je kende.' Maar dat de bejaarde bibliothecaris hem had voorgelogen over dit boekenwondertje vond Aegnor genoeg reden om Vladistov een hak te zetten.

'En daar tussen de kast met de Hoogelfse Woordenlijsten en die met de vierenzestig delen van de Gorgoonse Geschiedschrijving door Gregorius Gerritsen zit een klein doorgangetje naar een hol dat je waarschijnlijk ook nog niet kende.'

De jongeman zweeg even en vroeg toen peinzend: 'Waarom blijf je hier eigenlijk werken? Ik heb gehoord dat je moeder de concubine van een invloedrijk man is. Weet zij geen machtige mannen die nog een - uh - vrouw zoeken?'
9
Stadscentrum / Een pakketje voor u
« Laatste bijdrage door Lily Todt 6 dagen geleden »
Met het puntje van haar tong tussen haar tanden, was Lily bezig met het verstellen van een mantel. Het was een gepriegel, omdat de steken aan de buitenkant van het kledingstuk onzichtbaar moesten zijn, maar het lukte haar best goed.

Lily had al veel geleerd in de maanden dat ze hier was. Ze had geen enkele spijt dat ze hier was gekomen, want nu, terugkijkend op een paar maanden terug, bedacht ze dat ze niet zo nauwkeurig en netjes kon werken als ze toen dacht. Gelukkig ging dat steeds beter en gemakkelijker.

Deirdre, die nog steeds elke keer met Lily mee kwam, brabbelde zo af en toe wat. Ze was rustig aan het spelen met een grote, houten kraal en vermaakte zich prima waar ze zat.

Ondanks dat Lily diep geconcentreerd met haar werk bezig was, wierp ze af en toe een blik op het kind om te zien of die in de buurt bleef. Het kind kroop erg veel tegenwoordig, dus moest ze extra goed opletten.
10
Centraal / Rennen is stoer in de gangen
« Laatste bijdrage door Darius Marcus Cedorillian 6 dagen geleden »
De centaur lachte. "Ik was te fel." Hij had door dat de faun hem lastig bij hield, maar koos ervoor dat te negeren. Zolang die in elk geval in de buurt bleef, was het toch prima?

Toen begon Loukas te praten, over hoe ze hun team vandaag misschien vol krijgen en... Wat?
Darius keek met een boze blik achterom naar Loukas. Meisjes kunnen niet sporten? Daar klopte helemaal niets van. Het was nog beledigend ook, want Darius zelf had het van een meisje geleerd.

Hij besloot zich te vermannen, voor nu. Hij zou er niet meteen op reageren. Hoewel, als het nog eens zou gebeuren, dan zou hij wel laten merken dat hij het daar echt niet mee eens was.

"Een vliegende trosie is wel handig, maar als we die niet vinden moet het in elk geval iemand zijn die lang is." Besloot Darius.


Ooc:
Sorry dat ik zo lang niet gereageerd heb! Ik zat met examens en dergelijke, heb nu voor het eerst weer tijd.
Pagina's: [1] 2 3 ... 10